Například: Dobré zprávy
ZVUKOVÉ VLNY KRESLÍ OBRÁZKY ANEB EXPERIMENT CHLADNIHO

Každý den slyšíme a vydáváme různé zvuky. Obklopují nás ze všech stran. Co je to zvuk? Jak zvuk ovlivňuje prostor kolem nás? Jaký vliv má na procesy probíhající ve vesmíru?

Mnozí z vás slyšeli, že zvuk je vlna, nebo přesněji, fyzikální jev vlnové povahy. Věda, která studuje zvuk, se nazývá akustika. Název pochází z řeckého slova „akuein“, což znamená „slyším.“

Na konci XVIII století se objevuje spousta prací významných učenců (hudebníků, matematiků) zkoumajících povahu a vlastnosti zvukových vln. Mnoho studií se zabývalo matematickými problémy akustiky: zvukové vlnění (Galileo), rychlost zvuku (M. Mersenne), principy pohybu vln (C. Huygens), mechanické vibrace zvuku (I.Newton), atd.

V této souvislosti jsou zajímavé práce Ernsta Florence Friedricha Chladniho, který studoval účinky zvukových vln na všech možných různě znějících tělesech. Pozornost vědců (a následně i společnosti) přilákaly výzkumy obrazů vznikajících na písku pod vlivem zvukových vln na vibrujících deskách.

„Podařilo se mi najít způsob, s jehož pomocí různé zvuky znějících těles, bez jakékoliv příměsi jiných zvuků, můžete nejen slyšet, ale také vidět. Tak doufám, že toto mé pozorování dá alespoň správný směr pro přesnější studii této málo vyvinuté oblasti mechaniky.“ E. Chladni

V průběhu experimentu se malé množství písku nasypalo na tenkou kovovou desku. Chladni pak projížděl smyčcem po okraji desky a tím vytvářel určité vibrační kmitání, tzn. docházelo k šíření zvukové vlny. Původně chaoticky nasypaný písek se začal pohybovat po desce, čímž se vytvářely obrazy. Od jednoduchých, až po geometricky nejsložitější. Tyto vzory se výrazně lišily v závislosti na tvaru a místě připojování desek, stejně jako na rychlosti, síle a místě projíždění smyčcem, nebo prstem (pro zadržování vlnění a vytváření uzlu). Například při nízké vibraci na čtvercových deskách pozorujeme nejjednodušší tvary (kříž, čtverec, kruh, atd.) Zatímco na desce ve tvaru kruhu - různé hvězdicovité útvary. Geometrické vzory, které jsou vytvářeny pod vlivem zvuku na písku, jsou známy jako Chladniho  obrazce. 


zvukové vlny-2

Pro studium zvukových vln v objemu vytvořil Dr. Hans Jenny zařízení pod názvem tonoskop. Toto zařízení se skládalo z tenkých nádob naplněných různými látkami, jako jsou písek, vlhká sádra a různé tekutiny sestávající z jemně rozdrcených částic (jemné dispersní prostředí). Stejně jako v experimentech Chladniho se, pod vlivem zvukových vln, částice začínaly skládat do geometrických vzorů v podobě trojrozměrné hvězdy, dvojitých čtyřstěnů v kruzích a dalších tvarů. S nárůstem amplitudy vibrací se tvořili ještě mnohem složitější obrazce.

Ruský experimentátor A.J. Kushelev vynalezl svůj způsob zkoumání vizuálního projevu zvukových vln ve formě elektromagnetického analogu.

zvukové vlny-4Tento analog je elektromagnetický rezonátor (z latinského slova „resono“, což znamená „znít v odpověď“), který vytvářel na povrchu vzory podobné obrazcům Chladniho. Dále Alexandr Kushelev projektoval trojrozměrné obrazce Chladniho ve virtuálním prostoru pomocí počítačového programu HFSS. Po provedení mnoha experimentů A.Kushelev prohlásil, že v dávných dobách měli lidé více znalostí, než máme dnes, měli znalosti v oblasti mikrovlnné techniky a uměli převádět vnitřní energii éteru na elektrickou energii.

Zajímavé je, že geometrické tvary, které vznikají při experimentu Chladniho, používali naši předkové všude. Můžeme je vidět v bytových dekoracích, na sloupech, na starověkých sochách, a dokonce i v ikonách. To znamená, že pro lidi, kteří žili v různých dobách a na různých kontinentech, byly tyto obrazy velmi důležité a také to svědčí o tom, že lidé v dávných dobách znali tyto fyzikální jevy a procesy, které probíhají v neviditelném světě.

 zvukové vlny-5

 

„Zvuk a geometricky správné znaky - to je oblast čisté fyziky, což znamená první krok k porozumění tajemství globálního Zvuku a pracovních znaků. Ve skutečnosti jsou to pouze vědecké objevy toho, co bylo od pradávna lidem známo a je uchováno v legendách různých národů“.

A.Novych,  AllatRa

 

To vypovídá o tom, že díky těmto objevům jsme trochu blíž k pochopení toho, jaké bohaté duchovní dědictví nám zanechali lidé minulých civilizací. Ale to vše je možné pochopit pouze tehdy, pokud neustále rozšiřujeme své obzory, analyzujeme, porovnáváme, a co je nejdůležitější, každý den věnujeme pozornost poznání svého vnitřního světa, což umožňuje hlubší pochopení sebe sama, druhých a aktuálních událostí.

„Pokud člověk svým vědomím pozná duši a splyne s ní, jeho možnosti budou neomezené, jakož i hranice jeho poznání“. A pak budou lidé moci pochopit nejen tajemství starých staveb, ale také tajemství existence vesmíru.

 

                                   

 

Ludmila Michailová, účastnice MSH ALLATRA

 

Zdroj: https://allatravesti.com/volny_risuyut_risunki_ili_eksperiment_hladni

 

Líbí se mi 41ZVUKOVÉ VLNY KRESLÍ OBRÁZKY ANEB EXPERIMENT CHLADNIHO - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 41
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Na každého Vidžaje se najde Radža.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"