Například: Dobré zprávy
Známky probuzení supervulkánu Yellowstone. Analýza seizmických událostí ve světě.

Situace v okolí supervulkánu Yellowstone stále více přitahuje pozornost mezinárodního společenství a zejména odborníků v oblasti vulkanologie a seismologie. Na Yellowstonskou kalderu nelze pohlížet odděleně od ostatních geofyzikálních jevů, ale pouze v komplexu, neboť veškeré procesy v útrobách země jsou vzájemně propojeny.

Následkem pohybu tektonických desek v místech jejich spojení a zlomů se po celém světě, zejména v Tichomořském okruhu, výrazně zvýšilo napětí. Aby se oslabila interakce okrajů tektonických desek, musí proběhnout erupce, která vyvolá řadu zemětřesení. Průběh zemětřesení je názorně vidět ve videu „15 let zemětřesení za 60 vteřin“.

 

Série zemětřesení v centru Itálie 24. srpna 2016 byla doprovázena abnormálním klidem v jiných seismicky aktivních zónách planety. Dokonce, pokud budeme věřit oficiálním údajům, které se týkají supervulkánu Yellowstone, zveřejněných Geologickou službou USA (USGS), došlo v srpnu k poklesu seismické aktivity v Yellowstonské kaldeře.

 

Následně však seismická aktivita po celém světě značně vzrostla, a to zejména v Pacifickém Ohnivém kruhu a Středozemním seismickém pásu. Takže, jen za následující dva týdny bylo na planetě zaznamenáno 7 zemětřesení s magnitudou větší, než 6 stupňů a 2 s magnitudou 7 stupňů. Nejsilnější z nich:

  1. srpna – Střední Itálie, M 6,3 stupně;
  2. srpna – Myanmar a východní Indie, M 6,8 stupně;
  3. srpna – území severně od ostrova Ascension, Atlantický oceán, M 7,1 stupně;
  4. srpna – Papua – Nová Guinea, M 6,7 stupně;
  5. září – území přiléhající k východnímu pobřeží Severního ostrova Nového Zélandu, M 7,1 stupně;
  6. září – pobřeží severní Kalifornie (USA), M 5,6 stupně;
  7. září – Střední Oklahoma (USA), M 5,7 stupně.

 

26. – 27. srpna 2016 bylo zaznamenáno zemětřesení o síle 4,8 stupně ve Wyomingu (USA), severně od Yellowstonu. Tuto událost GeoCenter.info oznámil již dříve.

Toto video ukazuje sérii zemětřesení v oblastech přiléhajících ke kaldeře a bezprostředně v ní, a také nárůst chrlení jedovatých sopečných plynů.

Odborníci se domnívají, že silné podzemní otřesy se mohou objevit kdykoliv, stačí pouze malá spouštěcí událost. Například, ve zlomu San Andreas (USA) je nahromaděného napětí mnohem víc, než před nedávným zemětřesením v Itálii.

Série zemětřesení v Oklahomě, o síle až 5,7 stupňů na začátku září, způsobila menší škody na budovách a byla cítit po celém Středozápadě USA. Je pozoruhodné, že to není tak dávno, kdy vláda Spojených Států oznámila snížení těžby břidlicového plynu, což mělo ve výsledku snížit i seismickou aktivitu. To opět svědčí o tom, že příčinou značné seismické aktivity v Oklahomě není produkce břidlicového plynu, ale hlubinné procesy v zemské kůře – formování kontinentálního zlomu Severoamerické litosférické desky, o kterém již dříve informovaly internetové stránky společenství ALLATRA SCIENCE.

  1. září 2016, v 10.00 hodin podle Greenwiche (GMT), byl seismický obraz světa následující:

Při pohledu na globální seismickou situaci je zajímavé prozkoumat procesy v Yellowstonské kaldeře. Mnozí odborníci si všimli, že epicentrum nedávných podzemních otřesů 3. září 2016 se nacházelo v hloubce pouhých 1500 metrů. To není vůbec hluboko a můžeme hovořit o výrazném vzestupu magmatu k povrchu Země.

Během zmíněných zemětřesení zaznamenalo 30 snímačů, nainstalovaných po celé kaldeře, sérii podzemních otřesů, které trvaly přibližně 5 minut.

Od srpna v Yellowstonském národním parku zuří požáry, které zničily obrovské plochy lesního masivu. Současné suché a větrné počasí jen zhoršuje situaci. 4. září propukly požáry ve West Yellowstone a podél řeky Madison. Příčinou požárů, podle odborníků, je zvýšení povrchové teploty v důsledku jejího oteplování magmatem.

Jakmile se informace o těchto událostech v Yellowstonské kaldeře dostala na veřejnost, byla na oficiálních stránkách seismické sítě „Pacific Northwest," zveřejněna informace o tom, jak si zajistit potřebné zásoby pitné vody v případě závažného zemětřesení ve zlomové zóny Cascadia. Je úsměvné slyšet taková prohlášení z úst státních úředníků. Vždyť dozrávající události jsou natolik rozsáhlé a globální, že jsou ohroženy životy více než miliardy lidí, kteří žijí na celé západní polokouli. Jen se zamyslete – miliarda lidí může zemřít prakticky současně, pokud se již dnes nezačnou přijímat aktivní kroky k přípravě na tyto události – především kulturní a morální transformace každého člověka, všeobecné ukázky příkladů dobrého chování, spolupráce a lidskosti prostřednictvím médií. Vždyť právě ty vlastnosti, které dnes převládají v každém člověku, budou v období katastrof dominovat v ještě větší míře. Stádo vyděšených lidí - zvířat nemůže přežít. Je zřejmé, že pouze sjednocená přátelská rodina národů může důstojně přežít období globálních změn klimatu na planetě. Globální změna klimatu na Zemi – je v podstatě důsledkem astronomických a geofyzikálních procesů a jejich cykličnosti. Tato cykličnost je nevyhnutelná. Geologická historie naší planety svědčí o tom, že Země už nejednou zažila podobné fáze globální změny klimatu.

Vzhledem k hrozící globální katastrofě musí lidé velmi nutně změnit svůj postoj k sobě a ke společnosti, tady a teď. Vždyť nevíme, kým budeme zítra ­ uprchlíkem nebo hostitelem a jaké budou naše šance na přežití. Při současné globální změně klimatu nejsou ani relativně stabilní regiony před projevy extrémních anomálií přírody v bezpečí. Jinými slovy, na všemožná rostoucí rizika není nikdo pojištěn a zítra může být klimatickým uprchlíkem kdokoli z nás. V této souvislosti je nutné urychleně změnit hodnoty společnosti od formátu spotřebitele k duchovnímu a mravnímu formátu, kde by dobro, lidskost, svědomí, vzájemné přátelství, dominance duchovních a morálních základů ve vztazích mezi lidmi byly na prvním místě, bez ohledu na jejich státní příslušnost, náboženské vyznání, sociální postavení a jiné umělé konvenční rozdělení světové společnosti. Pokud budou všichni lidé usilovat o vytvoření pohodlného života pro všechny, potom zachrání sebe a svoji budoucnost…

Z vědecké zprávy ALLATRA VĚDAO problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“.

Ve skutečnosti, z vědeckého hlediska, byl bod, odkud není návratu, již překročen: erupce supervulkánu Yellowstone už probíhají, jen se rozvíjejí „zatím“ pomalým tempem. Ale tyto změny nelze přehlédnout. Co si lidstvo vybere: banální zamlčování problémů a nesmyslnou výstavbu bunkrů pro hrstku „vyvolených“, nebo aktivní opatření zaměřená na kulturní a morální transformaci společnosti? Výsledek událostí závisí na každém rozumně myslícím člověku. Na této volbě závisí budoucnost naší civilizace. Podle odhadů vědců, v důsledku přírodních katastrof a dominujícího spotřebitelského formátu v mezilidských vztazích, čeká lidstvo žalostná budoucnost. Řešení však existuje! Sjednotit se a podat pomocnou ruku těm, kteří strádají. Jen tak budou mít lidé reálnou šanci na zásadní změnu situace. Lidstvo bude moci získat takové vědecké znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, které umožní celé společnosti přejít na zcela novou úroveň rozvoje a kardinálně změnit svůj život.

 

Připravili: Jekaterina Agejčenko a Vitalyj Afanasjev

 

Při přípravě tohoto článku byly použity materiály s internetových portálů: vulkania.ru, izverzhenie-vulkana.ru, zeml.info

Líbí se mi 138Známky probuzení supervulkánu Yellowstone. Analýza seizmických událostí ve světě. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 138
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pravá víra se zakládá na znalostech. A znalosti přicházejí skrze slovo, skrze ujištění svého rozumu o pravdivosti jevu, ke kterému dochází.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"