Například: Dobré zprávy
Znalosti, které jsou zafixované v symbolech ikony „Spas v silách“

1) lev;
2) modrý (zelený) ovál (sféra);
3) trůn, na němž sedí Kristus jako Soudce;
4) gesto blahoslavení — spojení prsteníčku a palce
pravé ruky;
5) okřídlený člověk;
6) Ježíš Kristus v zlatavém rouchu;
7) orel;
8) serafíny, cherubíni;
9) otevřená Kniha;
10) červený kosočtverec;
11) červený čtverec, do něhož je vepsán modrý
(zelený) ovál;
12) býk;
13) noha Krista stojící na rohu červeného kosočtverce.

 

Rigden: ... na ikoně na pozadí červeného kosočtverce sedí Ježíš na trůnu. Jedna Jeho noha přitom stojí na úhlu této krychle, druhá se nachází na modrém oválu. Tomu v křesťanství také říkají „mandlovitá aureola“, „rybí měchýř“ a pohlíží na něj jako na symbol Božské moci, která obklopuje Krista během Jeho vzkříšení a proměnění. V modrém (zeleném) oválu jsou namalovaní serafíni (původně červenou barvou), cherubíni (původně modrou barvou) jako symboly nebeské hierarchie. Každý z nich je přitom znázorněn jako tvář, obklopená šesti křídly! Vzpomeň si na ‚masky‘ (schematická zobrazení lidských tváří) na Velkém Šigirském idolu, symbolizujícím dimenze. Takové pomyslné označení jiných dimenzí nebylo vlastní pouze Šigirské kultuře (5. – 4. tisíciletí před naším letopočtem, střední Ural a Zauralí, dnešní Rusko), ale i jihosibiřské Okuněvské kultuře (2. tisíciletí před naším letopočtem) i pro další staré kultury dávno před vznikem křesťanství a dnes známých světových náboženství.
Na spojení červené a modré barvy se v křesťanství nahlíží jako na spojení lidské a božské podstaty Ježíše Krista. Samotný obraz Krista působí jako symbol Jeho nového, budoucího zjevení se lidem, a to jako Vládce viditelného i neviditelného světa, symbol nepoznatelnosti a ztělesnění.

Anastasia: Ano, co se týká symboliky, pro znalé lidi je to úžasná ikona. Čtverec jako symbol pozemského se čtyřmi Bytostmi, kosočtverec jako symbol krychle, postavené na jeden z rohů – symbol sedmé dimenze, symbolika duchovní proměny a osvobození člověka. Ovál je označení osobního energetického prostoru mezi člověkem a jeho Bytostmi, spojení s jinými světy (dimenzemi). Kristus se nachází v červeném kosočtverci, tedy v sedmé dimenzi, v ráji na „Sedmém nebi“ a ještě blahoslaví takovým významným gestem pravé ruky! Jsou tady všechny základní znalosti o člověku a jeho duchovních možnostech na cestě k Bohu! Ještě jeden důkaz: když disponuješ Znalostmi, snadno pochopíš klíčovou podstatu informace, zaznamenané lidmi v minulosti.

Rigden: V principu se takový způsob předávání informací využíval odedávna. Přitom podobné, řekněme základní Znalosti, umísťovali obvykle tak, aby byly patrné na první pohled. Stačí pohlédnout na znaky a symboly, které nás v životě obklopují, či na tradiční náboženská zobrazení, nebo pohlédnout do dějin umění národů světa, abychom pochopili, že tyto Znalosti tu byly vždy.

Anastasia: V křesťanském náboženství symbolizuje „Spas v silách“ složitou teologickou koncepci. Jak se Kristus zjeví v konci časů v celé své úplnosti Své síly a slávy pro „Soudný den“ a nadcházející přeměnu Vesmíru, pro naplnění Božského záměru o světě: „Aby se vše pozemské a nebeské spojilo pod vedením Krista.“


Rigden: Tato ikona se svým způsobem považuje za kompletní traktát o symbolice, proroctví budoucnosti v jazyku ikonopisectví.


Anastasia: Je známo, že je zde zvláštní důraz na Knihu! Během druhého příchodu drží Kristus otevřenou Knihu, všechny zoomorfní postavy také drží každá po jedné. To se má na mysli Evangelium, nebo tento symbol poukazuje na jakýsi obecný alegorický význam? Vím, že v křesťanství odedávna symbolicky znázorňovali Ježíše Krista jako Knihu, na kterou sestupuje hrdlička jako zjevení Ducha Svatého. Také mě zajímalo, proč se právě hrdlička zmiňuje v Bibli nejčastěji. Jak je vidět, jistým způsobem se odlišuje od holuba. Je menší a patří k přelétavým ptákům. Hrdlička se objevovala v Palestině na počátku jara. Považovali ji za prvního posla, čistého ptáka.


Rigden: To je opravdu tak. Povím ti víc. Odedávna se v raném křesťanství zobrazoval Duch Svatý právě jako bílá hrdlička (později jako holubice), ale ne jako holub. Hrdlička byla symbolem božské Lásky, tvořivého ženského principu, Pramatky všeho jsoucího (Allat). To je spojeno s mnohem staršími znalostmi, kdy božskou trojici znázorňovali jako Otce, Matku a syna. Takovou triádu měli například ve starověkém Egyptě: Osiris-Isis-Hor. Později začali v křesťanství vyobrazovat hrdličku (v jiných ztvárněních holubici) zejména na obrazech Zvěstování (v kontextu zachycení námětu Archanděla Gabriela a Panny Marie) a křest Krista.
Co se týká Knihy, měla jsi pravdu. Podtrhuje se především fakt přítomnosti Knihy jako takové, a to jako otevřené, tedy dostupné čtení. V křesťanské kultuře je symbolika knihy velmi mnohoznačná a hluboká, proto ji každý maloval, vycházeje z obecně přijatých pravidel. Mohla to být kniha Zvěst, Kniha Života se jmény Spasených, Kniha Zjevení o proroctvích Druhého příchodu Krista. Mimochodem, ve knize Zjevení se objevuje námět Knihy, napsané „uvnitř a zvenčí“, zapečetěné sedmi pečetěmi, kterou nemůže otevřít a přečíst nikdo jiný, než beránek Boží. Je tam také zmínka o čtyřech zvířatech – Strážcích – kolem trůnu a tak dál.
...
Anastasia: To znamená, že tato kniha, přečtená s Láskou Boží v Duši, dává možnost bez předpojatosti pochopit informace, jež jsou v ní obsaženy, porozumět podstatě, pocítit a rozeznat zdroj jejího původu. Jinými slovy, kniha je smluvený informační kód a jeho pochopení záleží na dominující volbě samotného člověka.


kniha ke stažení zdarma: http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=23


AllatRa str. 612-620

 

Líbí se mi 107Znalosti, které jsou zafixované v symbolech ikony „Spas v silách“ - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 107
Podobné články:Komentáře

Notef 06.01.2018 15:11 Odpověď

Zaujímavý citát: “Tato ikona se svým způsobem považuje za kompletní traktát o symbolice, proroctví budoucnosti v jazyku ikonopisectví.” A zaujímavé informácie v celom článku, ďakujem.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"