Například: Dobré zprávy
Znak AllatRa. Kruh a polmesiac. Analytická štúdia.

Vo svetle nedávnych udalostí, spojených s obavami jednotlivcov z objavenia sa na uliciach slovanských miest čudného znaku – kruhu a polmesiaca (pod ním), (aj keď kvôli spravodlivosti poznamenáme, že sa prvýkrát objavil na mestských bigboardoch pred dvomi rokmi a odvtedy takmer nemizne, o čom svedčí tento odkaz), by to chcelo predsa len urobiť nestrannú analytickú štúdiu s cieľom preskúmať povahu tohto fenoménu, odkiaľ korení a akú informačnú záťaž v sebe nesie.

Mimochodom, túžba podrobnejšie tomu porozumieť u nás dozrievala dávno, ale chápajúc náročnosť úlohy – veď viac-menej seriózna štúdia predpokladá v prvom rade zber a analýzu hodnej vrstvy informácií, zaberajúcich niekedy značné množstvo času, – všetko sa akosi odkladalo. A zdá sa, že nie zbytočne ako sa hovorí, teraz k termínu vznikla taká potreba a ja sa podľa svojich síl pokúsim čo-to vysvetliť.

Predovšetkým nebude na škodu poukázať a mnohí si iste všimli, že každé štátne, spoločenské, náboženské, obchodné, vojenské a podobné hnutie alebo podnik začína práve od symbolu, definujúceho pre začiatok jeho uznanie v kolektíve. Pojem "uznanie" je určený pre neznalé masy, zatiaľ čo znalí ľudia, zakladajúci znaky do týchto alebo iných akcií dobre chápu, že za symbolmi a znakmi sa skrýva pre oči neviditeľná informačná a nergetická záťaž, vykazujúca vplyv na psychickú povahu človeka. Ako ste si tiež iste všimli, znaky a symboly bývajú rôzne, napríklad v kresťanstve - variácie kríža, v islame - polmesiac, nacistické Nemecko si "vzalo" ľavostrannú svastiku (zakrútenú proti smeru hodinových ručičiek), Sovietsky zväz, Čína, EÚ, USA a mnohí ďalší používajú v štátnej symbolike hviezdu, dokonca aj peňažná americká valuta dolár je  vyplnená veľkým množstvom skrytej symboliky, ktorá je pre všetkých nás, obyčajných spotrebiteľov, úplnou hádankou. Používanie logotypov vo finančných a komerčných organizáciách je námet z rovnakej pesničky. Nech je to akokoľvek, ale znaky sú informácie a preukazujú vplyv. Zároveň, hrubo zovšeobecňujúc, pôsobenie môže byť len dvojsmerné – buď smerom k duchovnosti – " v smere hodinových ručičiek", pozitívne, alebo smerom k hmote – "proti", negatívne. Podrobnejšie o povahe znakov čítajte v knihe "AllatRa", pretože prerozprávať alebo interpretovať z rozumu Zdroj Znalostí je trestné a postihované, tým viac, že sa to do idey článku nezakladalo. Jeho cieľom je zhromaždiť materiál a vykonať niektoré očividne sa ponúkajúce závery. Konkrétne v tejto práci uvediem nezvratné dôkazy toho, že znak kruh a polmesiac (pod ním), ktorý sa nazýva "AllatRa" – je jedným z najznámejších a najpopulárnejších v histórii ľudstva. Kritikom udeľujem právo popierať ponúknuté informácie v bloku komentárov.

Nech je to akokoľvek, ale znaky sú informácie a preukazujú vplyv. Zároveň, hrubo zovšeobecňujúc, pôsobenie môže byť len dvojsmerné – buď smerom k duchovnosti – "v smere hodinových ručičiek", pozitívne, alebo smerom k hmote – "proti", negatívne. Podrobnejšie o povahe znakov čítajte v knihe "AllatRa", pretože prerozprávať alebo interpretovať z rozumu Zdroj Znalostí je trestné a postihované, tým viac, že sa to do idey článku nezakladalo. Jeho cieľom je zhromaždiť materiál a vykonať niektoré očividne sa ponúkajúce závery. Konkrétne v tejto práci uvediem nezvratné dôkazy toho, že znak kruh a polmesiac (pod ním), ktorý sa nazýva "AllatRa" – je jedným z najznámejších a najpopulárnejších v histórii ľudstva. Kritikom udeľujem právo popierať ponúknuté informácie v bloku komentárov.

Začneme od malej prehistórie – za dva a pol roka usilovného štúdia tejto otázky (a práve s týmto cieľom som z vlastnej iniciatívy kedysi založil Blog Pozorovateľa: www.allat-ra.com), som zozbieral celkom impozantnú kolekciu fotografií so zobrazením "kruhu a polmesiaca "(znaku AllatRa). Hoci priznávam, že zďaleka nie je celá, v internete sa vyskytujú stále novšie a novšie nájdené vyobrazenia. Čo z toho vyplýva? Tento znak bol populárny v mnohých vyspelých starovekých kultúrach a civilizáciách sveta, nasledujúca časť to jasne potvrdzuje.

 

KRÁTKY OBSAH:

• kolekcia fotografií
• geografia a chronológia,
• artefakty
• popis a význam znaku,
• veda
• výsledky hlasovania
• závery ...

Kolekcia fotografií, znak AllatRa:

allatra-duchovní proměna

Čo môže byť presvedčivejšie ako terajšia nefalšovaná fotografia? A keď je týchto fotografií veľa, stovky a stovky z rôznych častí zemegule, môže to doviesť každého kritika do nepríjemnej situácie a práve taký cieľ aj sledujem. Aby som sa neopakoval, nevykladal sem obrovský objem fotografického materiálu, ušetrím čas a uverejním zoznam odkazov na svoj blog:

 

Geografia výskytu znaku AllatRa:
 
Mapa bola zostavená na základe vyššie uvedeného zoznamu nájdených materiálov: 

map-allatra1-menší

 

Znak v čistej forme, alebo vo forme symbolu boli nájdené na území týchto súčasných krajín: Egypt, Mongolsko, Čína, Nepál, India, Bielorusko, Rusko, Ukrajina, Turecko, Irán, Irak, Turkménsko, Vietnam, Etiópia, Sudán, Grécko, Francúzsko, Taliansko, Saudská Arábia, Mexiko, Japonsko, atď.

Podľa mapy, ukazujúcej prítomnosť znaku alebo jeho symbolickej ozveny v tradícii národov a kultúr, som ho k dnešnému dňu nenašiel len na územiach Severnej a Južnej Ameriky (okrem Mexika) a tiež v Austrálii a na podstatnom území afrického kontinentu. Avšak to neznamená, že tam znak AllatRa nie je, možno že som nehľadal dosť dobre. A čo sa týka zvyšku, zdá sa mi, že tento stav musí zapôsobiť. Hovorí to tiež o tom, že pokiaľ pripustíme identifikáciu znaku AllatRa s Prapôvodnými Znalosťami o povahe človeka, tak v dávnych dobách predsa žili na Zemi rozvinutejšie civilizácie ako my a ich nestratené, nezničené stopy predsa len zostali niekde v nájdených artefaktoch a niekde v kultúrnych tradíciách národov sveta.

A môže to tiež slúžiť ako dobré potvrdenie slov Rigdena Djappo, vyjadrených v reláciách  "Strieborná niť" o tom, že kedysi ľudia skutočne žili v Zlatom Tisícročí, ale s konečnou stratou znalostí stratili aj mier, šťastie i podstatu.

 

Artefakty:
 
Nižšie uvedená mapa zobrazuje len malú časť artefaktov, ktoré našiel kolektív spoločnosti "AllatRa TV". V tejto súvislosti som s nimi komunikoval, vďaka čomu som došiel k názoru, že "nadšencami" spolu zhromaždená báza so znakom je už príliš veľká a objemná a jej roztriedenie a najmä odborný výklad na internete je úlohou neľahkou. Možno sa týmto niekto v blízkej budúcnosti zaujme, predsa len sú fakty veľmi "nepohodlné" pre archontskú verziu histórie. 

AllatRa_min

Pre detailnejší náhľad a preskúmanie ponúkam stiahnuť mapu  väčšieho formátu.
 
Ďalej je možné uviesť niekoľko tematických fotografických koláží nájdených na internete:

f1ae5-polumesyac

znak AllatRa12

znak-allatra_11

znak_allatra_Budhizmus

 znak_allatra_Islam

znak_allatra_krestjanstvi

znak-allatra_14

om

Znak „ÓM“.

 

K časti o artefaktoch možno zaradiť aj zobrazenia z knihy "AllatRa" s vysvetlivkami.

Opis Znaku, zdroj – kniha "ALLATRA":
(od strany 449)

Rigden: V tejto súvislosti by som obrátil osobitnú pozornosť súčasného ľudstva na znak – "AllatRa". Jeho pôvodné zobrazenie – prázdny kruh, ktorý je odspodu lemovaný polmesiacom s rožkami nahor. On je jedným z 18 prvotných starobylých pracovných znakov. Názov tohto znaku – "AllatRa" hovorí o charaktere jeho sily. Ide o to, že na úsvite ľudstva vedeli ľudia vďaka prapôvodným Znalostiam o Jedinom (o Tom, Kto stvoril všetko), označujúc Jeho prejavy zvukom Ra. Tvorivú silu Ra – božský ženský princíp, Pramatku všetkého existujúceho, od počiatku nazývali Allat. Odtiaľ aj medzi zasvätených do duchovných Znalostí prišlo pomenovanie tohto pôvodného znaku – "AllatRa" ako symbol tvorivej sily Toho, Kto stvoril všetko. Mimochodom, v dávnych dobách tieto znalosti o posvätnom Prvotnom zvuku vzťahovali ľudia k sakrálnym znalostiam o usporiadaní Vesmíru v kontexte informácií o človeku, ako o zložitom a vo voľbe nestabilnom subjekte tohto sveta. Ale u súčasných ľudí sa zvuk Ra v lepšom prípade asociuje výlučne s mýtami Starého Egypta o bohu Ra.

Jednako však znak "AllatRa" ako prevádzač tvorivej sily Boha ľudia používali už oddávna. Je stále aktívny a interaguje s viditeľným aj neviditeľným svetom, má vplyv na energetickú konštrukciu človeka, nezávisle od toho, či to človek chápe, alebo nie. Napriek tomu je hlavné pôsobenie znaku založené na ľudskej voľbe. Ak v človeku dominuje Duchovný princíp, tento znak vplýva na neho ako doplnková duchovná sila.    T. j. znak vstupuje akoby do rezonancie a zosilňuje tvorivú, duchovnú silu človeka. Ale ak v človeku dominuje Živočíšny princíp, potom tento znak zostane voči nemu neutrálny. Negatívneho človeka spravidla stimulujú úplne iné znaky, pracujúce na aktivácii materiálneho, Živočíšneho princípu. Znak "AllatRa" prejavuje najviac svoje pôsobenie (tvorivú duchovnú silu) v skupine ľudí, ktorí každý deň skutočne na sebe pracujú, spájajú svoje úsilie v spoločných duchovných praktikách (modlitby, meditácie, a tak ďalej)...
Už som hovoril, že kruh je symbolom Duše a tiež jedným zo symbolov prejavenia duchovnej Bytosti zo sveta Boha. A symbolický znak polmesiaca s rožkami nahor – je symbolom človeka, ktorý sa duchovne oslobodil ešte počas života. Znak "AllatRa" sa tiež používal ako označenie toho, kto prišiel z duchovného sveta (iného, vyššieho) do tohto hmotného sveta, obnovujúc stratené prapôvodné Znalosti.

 

symbol Allatra_1

Znak "AllatRa" a jeho súčasti.

Chcem obrátiť zvláštnu pozornosť na to, že znak "AllatRa" je pracovný (čistý) práve v tejto podobe, t. j. prázdny kruh nad prázdnym polmesiacom s rožkami nahor. Ak sa v kruhu alebo polmesiaci umiestňovali akékoľvek zobrazenia alebo vysvetlivky, tak znak prestal byť pracovným (čistým) a stával sa len informatívnym symbolom, ako každá kniha, v ktorej čítaš všeobecné informácie. Prečo znak prestával byť v tomto prípade pracovným? To je čistá fyzika. Jednoducho pri zaplnení čímkoľvek, akýmkoľvek zobrazením Prázdnoty znaku, sa narúšajú, povedzme, kvantové interakcie znaku so svetom. Totiž, znak s vyplneným kruhom alebo polmesiacom interagujúc s inými rozmermi zo svojho druhého rozmeru, už nebude pri prechode cez ezoosmózu vnímaný v iných rozmeroch (vrátane tretieho) viac, ako informáciu nesúci obrázok – symbol...

Anastasia: Treba hádam tiež poznamenať, že pracovný znak "AllatRa" – je jedným z najsilnejších znakov, často sa používal ľuďmi, idúcimi po duchovnej ceste. A čo je najzaujímavejšie, nedá sa od neho získať sila, ak sa Osobnosť nenachádza v pozícii Pozorovateľa z Duchovnej podstaty, na rozdiel od znaku hviezdy.

Rigden: Znak "AllatRa" pracuje v rozmeroch nad šiestym a to ho stavia do radu s tými nemnohými jedinečnými pracovnými znakmi, ktoré sú dostupné pre človeka v tomto svete... Takže znak "AllatRa" je naozaj silný znak, ktorý umožňuje nahromadiť a znásobiť v sebe sily Allatu, tej sily, ktorá pochádza od samotného Boha a posiela sa bezprostredne na tvorenie, t. j. na stelesnenie Jeho plánu. Preto sa v sakrálnom zmysle tento znak považuje za stelesnenie Božej sily cez Allat.

Anastasia: "AllatRa" aj ako pracovný znak, aj ako symbol s vyplneným kruhom a doplnkovými označeniami poukazujúcimi na konkrétne Znalosti, sa v rôznych dobách používal u rôznych národov ako tajnopis o duchovných praktikách alebo o Učení. Príklady možno nájsť po zoznámení sa s príslušnými archeologickými artefaktmi, pamätníkmi umenia a písomností tých istých starovekých kultúr Indie (Harappská civilizácia), Tripolskej civilizácie, Sumerskej civilizácie, Starého Egypta, svojráznymi kultúrami starých národov Sibíri a tak ďalej. Tieto symboly archeológovia nachádzajú na skalných nápisoch, na starovekých odtlačkoch, stélach, hlinených tabuľkách, amuletoch, rituálnom riade, odeve, vo výzdobe dávnych "svätýň".

Znak "AllatRa" a jeho symboly v kultúrach Starovekej Európy, Ázie a Afriky:

obr_1_1

1). archeologické nálezy s vyobrazeniami "slnečnej bárky s kruhom" (je to symbol "AllatRa", pretože polmesiac je zobrazený s dodatočnými prvkami) na fragmentoch rituálneho riadu Tripolskej civilizácie (Ukrajina; Východná Európa);

 

obr_2a3

2). hlinená štvorcová platňa s obrazom domu, ozdobeným znakom "AllatRa" (eneolitická kultúra Balkánsko-Dunajského regiónu; z nálezov pri meste Plovdiv, Bulharsko);

3). pracovný znak "AllatRa" v minojskej kultúre (II. tisícročie pr. n. l.; ostrov Kréta);

obr_4

4). zobrazenie symbolu "AllatRa" v staroegyptských posvätných námetoch v podobe posvätnej "slnečnej bárky" (Allatu) a boha Ra (v jednom prípade s hlavou sokola ovenčenou prázdnym kotúčom, v druhom prípade v podobe samotného prázdneho kotúča, ktorý je jedným zo zobrazení Ra);

obr_5-6

5). symboly "AllatRa" na artefaktoch:
a) kultúra Hacilar (V. tisícročie pr. n. l.);
b) Apeninskej kultúry (II. tisícročie pr. n. l.);
c) kultúry národov rímskeho impéria (200 n.l.);

6). znak "AllatRa" v symbole semitského božstva Baal, uctievaného vo Fenícii, Palestíne, Sýrii;

obr_7-8

7). znak "AllatRa" na fragmente prívesku náprsnej ozdoby, nájdenej v hrobke (krypte) faraóna Tutanchamóna; na fragmente je zobrazenie Vedžat ( "Oko Ra" alebo "Horovo oko") na slnečnom člne boha Ra (koniec II. tisícročia pr. n. l.; Starý Egypt);

8). fragment vlysu z Maribu (V. – IV. storočie pr. n. l.; južná časť Arabského polostrova) – kotúč Venuše (Ištar) nad kosákom Mesiaca;

obr_9_1

9). symbol "AllatRa" v odtlačkoch asýrskej a akkadskej pečate;

obr_10-11

10). centrálna stéla s oslobodením; znak "AllatRa" na stéle z neskorej doby bronzovej, nájdenej v troskách starovekého kanaánskeho chrámu boha Mesiaca pri vykopávkach v meste Chacor (Horná Galilea; teraz sever Izraelu);

11). tradičné zobrazenie staroegyptskej bohyne Neba, Lásky – Hathor (podľa pôvodných legiend dcéra Ra) na kamenných basreliéfoch z posvätných chrámov Starovekého Egypta so symbolom "AllatRa" na hlave;

 

obr_12-13

12). námet na mise so zobrazením kráľovskej poľovačky epochy Sásánovcov (VII. storočie n. l.; Perzia);

13). príklad zobrazenia "AllatRa" ako symbolu (s vyplneným kruhom) – symbolické grafické znázornenie (jantra) vrchnej čakry "Sahasrára" ("Tisíclupienkový lotos"), nachádzajúcej sa na vrchole hlavy; používa sa v meditačných praktikách v hinduizme, budhizme a iných školách Indie.
 

Rigden: To jednoducho hovorí o tom, že v každej dobe boli ľudia, ovládajúci sakrálne Znalosti o pôvodných pracovných znakoch.

Anastasia: Pričom je zreteľne pozorovateľné, kde dávali symbol "AllatRa" a kde práve pracovný znak.

Rigden: Mimochodom, o symboloch... Boli rôzne symboly založené na interpretácii znaku "AllatRa". Niektoré z nich znamenali dodatočné vysvetlenia, ktorým rozumeli ľudia zasvätení do týchto Znalostí, iné symboly – boli variácie od ľudí, ktorí sa snažili zosilniť aj tak silné alebo dodatočne zaostrovať pozornosť na akýchsi významných momentoch. Príkladmi takýchto symbolov na základe znaku "AllatRa" sú polmesiac s rožkami nahor, nad ktorým je buď kruh s vnútri vyobrazeným krížom, alebo hviezda, alebo symbolické zobrazenie postavy, a tak ďalej.


obr_123

Príklady symbolov "AllatRa":
1) symbol z perzskej kultúry (VI. storočie pr. n. l.);
2) symbol zo sumerskej kultúry (III. tisícročie pr. n. l.);
3) asýrsky atribút boha Slnka Ašura a sumersko-akkadského božstva Mesiaca – Sina.

Ľudia, ktorí nemali skutočnú predstavu o význame týchto symbolov, ich spájali so Slnkom či Mesiacom, považovali ich jednoducho za atribút toho alebo iného božstva. Ale pre ľudí, ovládajúcich Znalosti, boli tieto symboly ako nápoveď, otvorené posolstvo z minulosti od tých, kto nanášal túto symboliku. Napríklad, zoberme symbol polmesiaca s rožkami nahor, nad ktorým je malý kruh vpísaný do veľkého a v malom kruhu je kríž s prázdnym kruhovým stredom . Bolo to symbolické znázornenie duchovného Učenia, prineseného do tohto sveta Bytosťou z duchovného sveta (jeho symbolom je znak "AllatRa"). Malý kruh uzavretý vo veľkom symbolizuje ľudí zjednotených týmto Učením (kruh nasledovníkov). Rovnostranný kríž – je symbolom človeka, ale prázdny kruh v strede kríža v tomto prípade (v spojení so všeobecným symbolom) označuje nielen na Osobnosť. Svedčí to o Človeku, ktorý vďaka tomuto Učeniu dosiahol duchovné oslobodenie (splynutie Osobnosti s Dušou), avšak ostal pomáhať iným ľuďom na duchovnej ceste.

Anastasia: Áno, je to naozaj skutočné duchovné hrdinstvo – dosiahnuť duchovné oslobodenie, ale mať odvahu zostať tu, v tomto hrubom materiálnom svete a slúžiť ako Šíriteľ  síl Allatu...  Je tu ešte jeden zaujímavý moment, týkajúci sa uvedených symbolov. Symbol "AllatRa" bol spravidla atribútom ženských bohýň. Napríklad jeden z najznámejších je znak bohyne Al-Lát ("Matka Bohov"), ktorú uctievali starí Arabi v predislamskom období. Vtedy nad jej symbolickým zobrazením umiestňovali polmesiac s rožkami nahor, označujúci spojenie s duchovným svetom a kruh (ktorý ľudia interpretovali ako mesačný symbol). Stávalo sa, že samotný polmesiac maľovali so slnečnými lúčmi ako symbol dynamiky, pohybu v duchovnom smere.
Rigden: Niet divu, že so symbolom "AllatRa" spájali práve ženské bohyne. Vec je v tom, že za celú históriu ľudstva sa takými duchovnými Sprievodcami doteraz stávali len ženy, možno preto, že majú materinský inštinkt v zmysle duchovnej starostlivosti a Lásky k ľuďom. Hoci Sprievodcami sa môžu stať ako ženy, tak aj muži. Jednoducho muži, len čo dosiahli duchovné oslobodenie a odkrývali sa im vyššie sféry, veľmi rýchlo opúšťali tento materiálny svet, ako sa hovorí bez meškania a prežívania osudov ľudí, ktorí zostali tu...

***

Anastasia: ... Často polmesiac, ako ste spomenuli, maľovali s hviezdou namiesto kruhu. Ale hviezda  mohla byť aj päťcípa, aj sedemcípa, aj osemcípa, ktorá sa zobrazovala buď ako geometrický útvar s ostrými výstupkami, alebo len s lúčmi, vychádzajúcimi zo stredu.

Rigden: V podstate hviezda nad polmesiacom – to je zosilnenie silného – Allat v Allate. Jednako sa takéto označenia používajú aj ako doplnkové údaje o jednej zo síl Allatu. Hviezdy s rôznymi lúčmi majú oddávna tiež svoje osobitosti vo výklade ich symboliky. Sedemcípa hviezda je symbolom siedmej dimenzie. Osemcípa hviezda je symbolom toho istého kosoštvorca (kocky, postavenej na jeden zo svojich vrcholov, ako symbolu transformácie človeka na duchovnú bytosť, odchodu do duchovného sveta). Ale päťcípa hviezda je pracovným znakom, spojeným so silami Allatu (prejavujúcimi sa na úrovni piatej dimenzie) a patrí do skupiny pozitívne pôsobiacich znakov. Ale takým detailom rozumejú ledaže ľudia, ktorí pracujú so znakmi v neviditeľnom svete.

Znak päťcípej hviezdy aktivuje v človeku (na podvedomej úrovni) zmysel pre spravodlivosť, nádej do budúcnosti a tiež napomáha zjednocovaniu ľudí. Ale tieto jedinečné vlastnosti daného znaku, žiaľ, často využívali a aj pokračujú vo využívaní na svoje ciele ľudia, slúžiaci Živočíšnemu rozumu. V porovnaní so znakom "AllatRa" je to pravdaže slabá sila, no aj tak pri jej masovom využívaní dáva svoj výsledok, spojený s určitým vplyvom na ľudí a so zmenou udalostí v trojrozmernom svete. V prípade päťcípej hviezdy, nech je akokoľvek otočená, či vrcholom nahor, alebo vrcholom nadol, aj tak to bude znak jednej z tvorivých síl Allatu. Jedinou otázkou je, na čo sa vydáva, presnejšie kam je táto dodatočná sila presmerovaná ľuďmi, ktorí ju získali... (kniha "AllatRa", strana 461)

***

Toto boli riadky z knihy "AllatRa", taký teda epochálny význam má znak kruh a polmesiac s "rožkami"  nahor. Ale vráťme sa do reality, pretože vedomie niektorých z nás sa isto začalo rozhorčovať a protestovať, popierajúc napísané, snáď to nie je pravda? Treba poznamenať, že každé individuálne vedomie má pripravený vlastný batoh skúseností a znalostí, vychádzajúc z ktorých občas blokuje prístup rôznych vonkajších informácií. Príliš často sme bývali za posledné desaťročia oklamaní, preto mnohí potrebujú vážnejšie dôkazy. A veď fakticky, čo máme? Artefakty sú z jednej strany nepopierateľné, avšak pre skeptika málo presvedčivé – áno, znak bol populárny ale prečo a čo konkrétnejšie označuje? Naozaj silu samotného Boha?! Teória z vyššie spomenutej knihy sa zdá nepravdepodobná kvôli našim spotrebiteľským klapkám. Čo ešte máme v zásobe? Niekoľko zaujímavých vedeckých pozorovaní, ktoré tiež možno nazvať náhodné, aj tak ich však spomenieme.

 

Vedecké pozorovania.


 
Embryogenéza ľudského oka.


Vedci, ktorí podporujú teóriu AllatRa, si nedávno všimli nasledovné, v procese rastu a vývoja fyzického tela sa oko formuje postupne. O samotnom procese formovania orgánu zraku si možno prečítať v každej príručke o anatómii. Najviac na seba priťahuje pozornosť podoba vonkajšieho tvaru formujúcej sa očnej buľvy so starobylým znakom AllatRa:

oční bulva_1

 

Embryogenéza očnej buľvy:
A – základ očnej buľvy u mesačného zárodku: 1 - ektoderma; 2 – očný vačok; 3, 4 – očný pohárik; 5 - mezenchým; 6 – očná stopka

 B – očná buľva u dvojmesačného zárodku: 1- rohovka; 2 - šošovka; 3 – zárodok očných viečok; 4 - základ sietnice; 5 - pigmentová vrstva sietnice; 6 - mezenchým.

 

oko

 Stavba ľudského oka počas formovania embrya: 6 týždňov a 20 týždňov.

 

Prejavenie znaku AllatRa vo folikule vaječníka a v spermii.
Vedci tiež spozorovali, že v záverečných fázach vývoja dominantný folikul a spermia vo svojej štruktúre obsahujú starobylý znak AllatRa, v dôsledku čoho prišli k záveru, že toto poukazuje na spojenie medzi druhou a treťou dimenziou. Okrem toho, že v základe všetkých procesov trojrozmerného sveta ležia znaky.

folikul

 

Etapy vývoja dominantného folikulu

 

spermie

 

Proces formovania spermie z primárnej zárodočnej bunky.

 

 

spermatosoid_1

Stavba spermie.

 

A nakoniec, znak "AllatRa" bol nájdený v štruktúre elektrónu!

 

elektron

elementy znaku v elektronu

 

Priestorové usporiadanie hypotetických stredov fantómových čiastočiek Po v špirálovej štruktúre ELEKTRÓNU zodpovedá bodom, cez ktoré možno previesť symetrické oblúky a kruh, v čoho výsledku sa vytvorí obrázok, veľmi podobný na pracovný znak AllatRa. Podrobnejšie sa dočítate tu.
Podľa môjho názoru, podivné zhody.

 

HLASOVANIE:
 
Ako jeden z praktických príkladov možno ďalej uviesť výsledky nasledovného hlasovania. Kedysi bol z iniciatívy jedného môjho známeho v sociálnej sieti zverejnený hlasovací blok s odkazom na moju stránku, kde sa navrhovalo odpovedať na otázku „Čo pociťujete, pozerajúc na znak?“ V okamihu napísania tohto článku vyzerali výsledky takto:

 golosovanie_1

 

Hlasovaniu sa nerobila reklama, preto "zavislo" v skupine dosť dlhú dobu, približne okolo roka.  Súdiac podľa výsledkov, drvivá väčšina hlasujúcich – takmer 9 z 10! – pocítili zo znaku AllatRa vychádzajúce pozitívne pôsobenie. Chápem, že to tiež možno považovať za subjektívny ukazovateľ, ktorý sa v našej dobe ľahko dá natočiť pomocou dostupných nástrojov. Jednako vás môžem uistiť, že sa tým nikto nezaoberal, pretože to nemalo zmysel. Avšak, v záujme objektivity, rozhodol som sa uverejniť na tejto stránke programový kód a pozrieť sa, či sa zmenia výsledky hlasovania a nakoľko.

Na záver, čo ešte možno posúdiť ako dôkazovú bázu? Iste, je to čisto individuálny prístup. V knihe je povedané, že znak zosilňuje v človeku "pozitívne" a je úplne neutrálny pre toho, kto je v negatívnom emocionálnom stave. Každý záujemca to môže overiť na vlastnej skúsenosti:

znak-allatra

 

Experiment so zmenou štruktúry vody:
 
Na internete bol publikovaný pozoruhodný experiment o zmene kryštalickej  štruktúry vody.

vliyanie_znakov17

 

Tu sú fotografie kryštálov vody:

 

vliyanie_znakov29

 vliyanie_znakov22

vliyanie_znakov25

 

Závery:
 
Aby sme predsa len ašpirovali na zvýšený podiel objektívnosti vo svojich konečných záveroch,  budeme sa snažiť zostať nestranní, z toho dôvodu sa závery môžu zdať trochu suché.
 
• Súdiac podľa uvedených historických artefaktov – a je ich spústa (!), znak AllatRa bol známy ľuďom dávno pred narodením Krista;
• Súdiac podľa uvedených historických artefaktov, znak bol populárny medzi starovekými národmi a kultúrami;
• Súdiac podľa geografie nálezov tohto znaku – a je veľmi, veľmi široká, možno urobiť logický úsudok, že kedysi na Zemi prežívali viac duchovne rozvinuté civilizácie, ktorých potomkovia v dôsledku nám neznámych príčin stratili znalosti;
• Súdiac podľa uvedených fotografií, znak kruh a polmesiac s "rožkami" nahor pod ním, zostal dodnes ako ozvena v symbolike rôznych náboženských tradícií a národných kultúr. Napríklad v kresťanstve sú to obrazy Panny Márie, Bohorodičky, v budhizme - na vrcholkoch posvätných stúp, hlavné symboly islamu – polmesiac a niekedy nad ním hviezda (allat v allate, prečítajte si vyššie uvedený citát z  knihy), v indickej posvätnosti - posvätný znak "OM", a tak ďalej;
• Po storočiach a možno až tisícročiach bol tento znak "oživený" vydaním knihy "AllatRa" v júli 2013, je symbolické, že práve v deň letného slnovratu 22. júna;
• Vedci našli tento znak v štruktúrach očnej buľvy, dominantného folikulu i spermie;
• Bol tiež videný v štruktúre elektrónu (!);
• Súdiac podľa skutočnosti, že za pomerne krátke časové obdobie (necelé 3 roky) došlo k takému širokému a prirodzenému rozšíreniu znaku prostredníctvom internetu, pričom bez jasne vyjadreného zasahovania finančných tokov sa stáva jasné, že znak aktívne naberá populárnosť aj medzi súčasníkmi;
• Výsledky hlasovania ukázali, že respondenti pociťujú v absolútnej väčšine (9 z 10) z neho vychádzajúcu pozitívnu silu, pozitívne pôsobenie a tento bod môže každý preveriť "na sebe";
• Nehľadiac na to všetko, jasných a logických dôkazov toho, že on reprezentuje "silu, pochádzajúcu od Toho, Kto stvoril všetko", alebo presnejšie, od samého Boha - osobne u mňa niet... hoci, ak to rozoberieme, v princípe ani byť nemôže (som len obyčajný človek, relatívne nedávno vstúpivší na  duchovnú cestu);
• A posledné, najpresvedčivejšie, z osobných pozorovaní:

Obklopil som svoj život týmto znakom doslova hneď po prvom vydaní knihy pred tromi rokmi, a nemôžem nepriznať, že moje zmeny, ku ktorým došlo odvtedy v oblasti duchovného a osobnostného rozvoja, sú kolosálne! Nemá zmysel opisovať ich tu, dodám len, že "ja" pred vyjdením knihy a "ja" po – sú dvaja úplne odlišní ľudia, a lepší dôkaz osobne pre mňa jednoducho neexistuje. Možno sa donekonečna snažiť veriť cudzím, zdanlivo autoritatívnym názorom (tak žije prevažná masa populácie planéty) a nakoniec byť ešte raz podvedený, podvedený a podvedený. Ale môžete aj vziať a preveriť – sami, osobne, na vlastnej skúsenosti, aby ste neverili – ale určite vedeli. Viera a poznanie – to sú rôzne pojmy. Kedysi som urobil voľbu v prospech "poznania", ale nie  "viery", a dnes, pri pohľade na prerastené pozitívne životné klíčky, môžem s istotou hovoriť o určitých veciach, lebo som sa o nich presvedčil. Znak AllatRa naozaj veľmi blaho pôsobí na jemnoenergetickú podstatu človeka, je skvelým pomocníkom pre tých, ktorí mieria k pravému duchovnému rozvoju, k premene svojho vnútorného sveta a odhaleniu skutočného potenciálu. Možno o tomto veľa hovoriť, jednako rozhovor – to je iba osobná skúsenosť, ktorá pre čitateľa zastane na rozmedzí viery. Nasledovný krok – k poznaniu, robí každý samostatne.
To je krok ku skutočnej slobode a iba ten, kto vykročil, ju môže pochopiť.
 
Pripravil: Roman Voskresenskij (Ukrajina)

Líbí se mi 51Znak AllatRa. Kruh a polmesiac. Analytická štúdia. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 51
Podobné články:Komentáře

Gabro 10.12.2017 11:50 Odpověď

Je priam neuveriteľné, kde všade a ako dávno ľudia na našej planéte poznali a používali tento zvláštny, upokojujúci a pozitívne pôsobiaci znak. A zdá sa, že čím viac sa daný znak v histórii (aj dnes) pred ľuďmi skrýval, tým “nepokojnejšia” sa civilizácia stávala. Spolu s ňou pravdepodobne aj príroda, čo je naznačené v dvoch zaujímavých analytických článkoch v sekcii “Klimat” - “Obyvatelia USA vo veľkom nebezpečenstve. Spojenie medzi psychoemocionálnym stavom spoločnosti a seizmickou aktivitou Země.”  a “Počas víkendu aj zemetrasenia odpočívajú”. Možno práve z dôvodu prílišného “rozdráždenia” ľudstva a prírody bol tento znak opäť prinesený, aby pomohol zmierniť, resp. za istých priaznivých okolností (poctivej práce na sebe…) takmer úplne eliminovať následky tohto nežiadúceho stavu narastajúcej entropie. Kto vie?Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.


Kalendář událostí