Například: Dobré zprávy
Zmeny, ktorých rozsah ešte budeme musieť pocítiť

Klimatické udalosti sa stávajú stále globálnejšie a dramatickejšie – to je realita dnešného dňa. Mnohí vedci potvrdzujú, že na Zemi prebiehajú globálne zmeny: spomaľovanie rotácie planéty, litosferické zmeny povrchu, nárast sopečnej aktivity, posun geomagnetických pólov, oteplenie jedných oblastí a ochladenie druhých a samozrejme, že globálne otepľovanie. A všetky tieto procesy neprebiehajú oddelene, ale vo vzájomnej spojitosti a prirodzene vplývajú na klimatický systém planéty. A táto vzájomná súvislosť je jasne viditeľná. Aký obraz je už dnes viditeľný a čo máme očakávať?

Posun geomagnetických pólov Zeme

Podľa údajov inžinierov zo služby GPS sa za posledný rok „beh“ magnetických pólov našej planéty zväčšil. Sever sa posúva na juh obrovskou rýchlosťou – 90 km/rok, namiesto 65 km/rok, ktoré boli zaregistrované niekoľko rokov skôr. Okrem toho výskumníci potvrdzujú, že je teraz pozorované najrýchlejšie zníženie napätia magnetického poľa za celú pozorovanú históriu, čo vždy predchádza zmene magnetických pólov. V tejto chvíli siločiary magnetického poľa doslova „bežia“ od južného pólu k severnému a bod v južnej pologuli sa posúva nadol do severnej pologule. V dôsledku sa globálne mení klíma, ktorú teraz takmer nemožno predpovedať.

788405feb14e2ed588db7a24a11e9fd4

O probléme globálneho otepľovania, ktoré je mimo iného spojené s posunom magnetických pólov, sa začalo hovoriť ešte v polovici minulého storočia. Doteraz je tento problém dôvodom početných diskusií. Ale nevyvoláva pochybnosti, že príčiny tohto javu sú nielen v antropogénnej činnosti človeka. Všetko je ešte aj v cyklickom kolísaní klímy, ktoré naša planéta periodicky prekonáva. Družicové údaje dovoľujú predpokladať, že zvýšenie teploty klímy je vyvolané zvýšením slnečnej aktivity, ktoré nebolo charakteristické pre minulé roky. Je očividné, že príčiny globálneho kolísania klímy sa ukrývajú v kozme a nie na Zemi.

Mimochodom, o kozme. V správe „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“ sa hovorí:

„Jedným z najdôležitejších medzinárodných problémov 21. storočia je zmena celoplanetárnej klímy. Zvláštne znepokojenie vyvoláva celkový strmý rast dynamiky katakliziem, ktorý je pozorovaný v posledných desaťročiach. Dnes existuje veľké riziko nechápania a podceňovania všetkých faktorov a rozsahu pôsobenia rôznorodých kozmických a geologických procesov na globálnu zmenu klímy na Zemi. Ešte nedávno, koncom 20. storočia, niektorí vedci razili rozličné hypotézy a teórie o postupnej zmene klímy. Ale v praxi sa všetko ukázalo trochu inak. Dôkladná analýza nárastu počtu prírodných katakliziem, extrémnych javov počasia po celom svete a tiež štatistických ukazovateľov kozmických a geofyzikálnych parametrov za posledné roky ukázali znepokojujúcu tendenciu ich značného zvyšovania v krátkom časovom intervale. Tieto údaje svedčia o tom, že radom vedcov nastolené predpoklady, týkajúce sa toho, že zmena klímy Zeme počas 100 rokov a viac bude niesť postupný charakter, sú chybné, pretože fakticky tento proces prebieha oveľa dynamickejšie.

Chyba spočívala v tom, že mnohí vedci minulých rokov nezohľadňovali vplyv narastajúceho zrýchlenia Vesmíru, kozmických faktorov a astronomických procesov na stav globálneho klimatického systému planéty. Toto všetko sa prirodzene prejavuje nielen na Slnku, ale aj na planétach slnečnej sústavy, vrátane takého giganta, ako je Jupiter, nehovoriac už o našej planéte. Globálna zmena klímy na Zemi – to je hlavne derivácia (odvodenina) astronomických procesov a ich cyklickosti. Táto cyklickosť je neodvratná. Geologické dejiny našej planéty svedčia, že Zem už nejeden krát prežívala podobné fázy globálnej zmeny klímy.“

Ako je známe, posledné 4 roky naša planéta spomaľuje pohyb okolo svojej osi. Americkí a britskí vedci navrhli hypotézu, že tento proces môže zvýšiť počet zemetrasení s magnitúdou 7 a vyššou už v tomto roku 2018. Nimi vykonaný výskum sopečnej aktivity za posledných sto rokov priniesol prekvapivé výsledky: v roku, kedy sa rýchlosť rotácie Zeme spomaľovala, býva zemetrasení s magnitúdou 7 a vyššou 2 – 5  krát viac. Výskumníci sa domnievajú, že hoci aj drobnučké, ale predsa len zmeny rýchlosti rotácie Zeme môžu dať impulz k uvoľneniu obrovského množstva energie z hlbín planéty, čo môže vyprovokovať zvýšenie seizmickej aktivity.

52938d23d0d23d4770558c6b91974b1b

 

Ešte jeden faktor, pôsobiaci na sopečnú aktivitu – pohyb litosferických platní. Za najnebezpečnejšie sú považované miesta dotyku tektonických platní. Pohybujú sa nielen litosferické platne, ale aj celá litosféra Zeme. Ale niekedy sa platne začínajú správať „chybne“, čiže menia buď svoju rýchlosť, alebo smer pohybu. Teraz sa pohybujú oveľa rýchlejšie ako predtým. Najpravdepodobnejším vysvetlením tohto fenoménu je prítomnosť obrovských zásob vody v zemskom plášti. Pričom jej množstvo prevyšuje objem všetkých oceánov dokopy. Myslia si, že práve voda zvláčňuje plášť, vďaka čomu sa platne pohybujú rýchlejšie.

Nedá sa nevšimnúť, že na planéte prebiehajú zmeny, ktorých rozsah ešte len musíme pocítiť a už v najbližšej budúcnosti. O tom, že s katastrofami prv nevídanej sily sa stretnú ako prvé také štáty ako Taliansko, Japonsko, Čína a USA sa otvorene hovorí v unikátnej relácii „Prichádza to. It is coming“ (sk i cz titulky) s účasťou profesora Igora Michajloviča Danilova, ktorá vyšla na kanále ALLATRA TV dňa 30. januára 2018.


Preskúmajme každú z vyššie uvedených krajín.

 

Na príklade Talianska preskúmame seizmickú a sopečnú „situáciu“. Veľké sopky Etna, Vezuv a Stromboli sú veľmi blízko zóny, kde sa stretávajú a naliehajú na seba litosferické platne Euroázijská a Africká. Krajina je pokladaná za jednu zo seizmicky najaktívnejších v Európe. V poslednom čase pozornosť talianskych vedcov pritiahla sopečná kaldera s názvom Campi Flegrei (Flegrejské polia). Sopka je v kritickom štádiu svojho prírodného cyklu. Ako si myslia vedci – erupcia už prichádza.

Prenesme sa na druhú stranu kontinentu – do Číny. V horskom pásme Changbaišan na hranici medzi Čínou a Severnou Kóreou sa nachádza obrovská sopka Päktusan, ktorú miestni obyvatelia pokladajú za posvätnú. Táto sopka je známa tým, že približne pred tisíc rokmi sa jej prebudenie stalo jedným z najsilnejších v histórii ľudstva. Od roku 2005 sa v tejto oblasti zaznamenávajú seizmické poruchy. Seizmológovia z rôznych krajín sledujú etapy prebúdzania obrovskej sopky. Súdi sa, že k erupcii môže dôjsť v najbližšej budúcnosti. V takom prípade sa katastrofa dotkne celého sveta a najväčšie následky sa očakávajú v ázijskej časti euroázijského kontinentu.

USA: Tu najväčšie nebezpečenstvo vyvolávajú aktívny zlom San Andreas a Yellowstonská kaldera. V kaldere v polovici minulého roka došlo k erupcii druhého najväčšieho spiaceho gejzíru na svete. Ten je na rozdiel od ostatných dokonale nepredpovedateľný a predtým spal stovky rokov. Zvýšila sa aj sopečná aktivita v iných štátoch (Havaj). K silnému zemetraseniu došlo vo februári na juhozápade Mexika, seizmická vlna došla až do hlavného mesta krajiny – Mexico City, ktoré sa nachádza asi 350 km od epicentra. Koncom januára pri pobreží Aljašky došlo k zemetraseniu s magnitúdou 8,2. Po ňom 13 metrové vlny zasiahli ostrov Kodiak. Na Aljaške bola vyhlásená evakuácia a hrozba tsunami. Taktiež v januári došlo k niekoľkým zemetraseniam o sile 5,8 a 4,5 pri americkom štáte Kalifornia. Guatemala – v erupciách pokračuje sopka Fuego. Vo februári 2018 boli evakuovaní ľudia, žijúci blízko sopky. 

Japonsko. Samotná poloha štátu pozdĺž Tichooceánskeho ohnivého kruhu robí krajinu veľmi citlivou na zemetrasenia a tsunami. Tektonické platne v Tichooceánskom bazéne nesú zodpovednosť za 90% zemetrasení vo svete. A ako potvrdenie tohoto – koncom januára tohto roku došlo v Japonsku odrazu k niekoľkým zemetraseniam s magnitúdou 4,8, ktoré zachytilo Tokyo; s magnitúdou 6,2 na ostrove Honšú; s magnitúdou 5,7 v akvatóriu Filipínskeho mora.

Jednotný obraz globálnej zmeny klimatického systému nám znova pripomína dôležitosť dnešného dňa. Neoplatí sa veriť myšlienkam, že „to, čo sa deje je tak ďaleko, mňa sa to nedotkne“ a podobne. Ony sú iba časťou ďalšej egoistickej ilúzie s názvom „u mňa je všetko dobré“. Vo vzniknutej klimatickej situácii sa už v najbližšej budúcnosti môžeme stretnúť s mohutným sťahovaním ľudí, s veľkým množstvom klimatických utečencov, ktorí budú potrebovať pomoc. A aj sami sa môžeme stať nimi. Ako to vedieť... Pozrime sa okolo seba – čo z toho, čo nás obklopuje vo vonkajšom materiálnom svete, bude mať hodnotu v období katastrofických udalostí, či nešťastí? Hlt vody a kúsok chleba. Tak sa môže stať oveľa dôležitejšie než technokratické výdobytky to, čo je vnútri každého z nás? Spomeňte si, ako sa niekomu povedané prosté dobré slovo, alebo jednoduchý ľudský skutok ozývali v našej duši teplom a tichou radosťou. Toto je práve to, čo nás všetkých zjednocuje! Držte svoju Dušu otvorenú, aby aj dnes, aj v období skúšok jej teplo stačilo nielen pre našich blízkych, ale aj pre tých, ktorí možno budú potrebovať pomoc. Len znovuzrodenie duchovnosti a mravnosti je schopné zomknúť ľudstvo a poskytnúť šancu na prežitie pred tvárou nastávajúceho. Ako je povedané v relácii „Prichádza to. It is coming“:

„Všetko je v rukách ľudstva. Zatiaľ ešte existuje šanca. Ale či bude využitá ľuďmi, alebo nie – opäť závisí od každého.“

 

společně

 

Pripravila Lilija Ruljova, Kyjev

 


Zdroj: https://geocenter.info/article/peremeny-masshtab-kotoryh-nam-esche-predstoit-oschutit

Líbí se mi 192Zmeny, ktorých rozsah ešte budeme musieť pocítiť - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 192
Podobné články:Komentáře

Erika 22.05.2018 00:33 Odpověď

Ťažké časy nás veru čakajú. Väčšina z nás si mylne myslí, že sa ho to netýka. Chyba priatelia, týka sa to každého z nás. Si pripravený žiť v Jednote? V Jednote človeka s človekom, ako brat s bratom? Veď nikdy nevieš kto podá pomocnú ruku tebe a tvojej rodine keď to budeš potrebovať. Preto daj ty sám, buď príkladom pre ostatných - potom sa aj svet okolo teba zmení.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Život je příliš krátký, a proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"