Například: Dobré zprávy
ŽI!

 

Neprerušuj schôdzku s Bohom.

Nehas oheň v hrudi svoj,

Zabudni na nepokoj, zhon,

Zvnútra svojho nevychádzaj von.

Jedno je či v nebi si, či v podpalubí,

Jedno je či temno je, či svitanie,

Jedno je či mŕtvy si, či živý,

Dôležité je, či si s Bohom a či nie.

 

Zinaida Mirkina

 

Pri pozorovaní, ako znova a znova podlieham zlozvykom svojho vedomia, ktoré priťahuje mágia a moc, vznikla úprimná potreba vyjasniť si túto otázku. Prečo ostatné šablóny uvoľňujem, ale túto nie? A tak som si uvedomila, že niečo nevidím, že mi celý obraz uniká. Veď keď vidíš skutočné pozadie programov Živočíšnej podstaty, to ako ťa klame a využíva, všetku tú špinu a podlosť, ktoré ťa vedú k smrti, potom jednoducho odhadzuješ toto škodlivé smerovanie vedomia a už ťa ničím nezláka.

Čo nevidím za túžbami po moci a mágii?

„Jednoducho treba pochopiť, že všetci sme ľudia, všetci sme vytvorení z toho istého. Nikto z nás nie je vyššie ani nižšie. Všetci sedíme v jednom sude materiálnej špiny, to znamená, že všetci sme uväznení v tomto materiálnom svete, v tomto smrteľnom tele s  jeho „večnými problémami a nevyčerpateľnými túžbami“.  A všetci sa raz budeme musieť zodpovedať za svoj prežitý život."

Z knihy Anastasie Novych „AllatRa


ANJEL ALEBO DÉMON? 

 

To, že nasledujeme programy Živočíšnej podstaty, hovorí samozrejme o absencii duchovnej Lásky. Keď sme v stave Lásky, všetky ponuky programov Živočíšnej podstaty sú zjavné a jasné ... Keď vedomie ponúka čokoľvek, tak ubezpečuje Osobnosť, ktorá cíti niečo zlé, že je to maličkosť, nič strašné. A v tom je úskok systému. Pretože je len biele a čierne - šedé neexistuje. Keď som  v Láske, už len samotná myšlienka na manipuláciu niekoho sa zdá šialená.

Ak sa snažím odhaliť svoj duchovný potenciál a stať sa Anjelom, prečo potom súhlasím s myšlienkou o mojej nadradenosti? Prečo už teraz nekonám ako Anjel? Dokedy si možno vyberať programy systému a pritom želať ľuďom zlé? Veď keď si vyberám moc a mágiu, tak si vyberám vyvyšovať sa, využívať, manipulovať, potláčať, klamať, to znamená, že tvorím zlo.

Za opojnými myšlienkami o moci vedomie skrýva skutočné motívy tohto programu - slúž vôli Živočíšneho rozumu a odoberaj životné sily inej matérii. Takto využíva egoistické ambície môjho zvieraťa, ako nástroj na vybudovanie svojej moci.

Čo si vyberám? Stratiť dialóg s najbližšou Bytosťou - s Bohom, stratiť proces oživovania, zjednocovania s Duchovným svetom, kvôli tomu, aby som sa spojila so svetom matérie a zomrela? Opustiť všeobjímajúcu Lásku preto, aby som sa  ponorila do podlosti a nenávisti? 

                                             ljubov-i-blagodarnost-vse-ostalnoje-illusija_hotovo

Ale môžem sa úprimne obrátiť na seba: čo robím ja ako Osobnosť? Ak je mojím úprimným cieľom žiť v čistote, dobre a Láske, pre koho potom schovávam zadné vrátka  k moci? Ak sa snažím neustále prebývať v milosti Božej Lásky, načo mi je potom táto príkra sladkosť špiny? Je pre mňa Boh skutočne na prvom mieste? Koho klamem? Čo ešte schovám pred sebou?

 

„ČO NEVIDIA ĽUDIA?“

 

„Igor Michajlovič: To je dobrá otázka: „Čo nevidia ľudia?" Nič nevidia ľudia.  V skutočnosti, ak si vezmeme človeka ako Osobnosť, ako pozorovateľa, ktorý sa nachádza v divadle života, tak človek nevidí to hlavné. Ľudia nevidia to, že oni sú   Osobnosti. A ľudia nevidia a nechápu, že oni sa skutočne môžu stať nesmrteľnými. Nevidia a nechápu elementárnu vec - načo sú tu, to najjednoduchšie - čo je zmyslom ich existencie.

Prvá vec, ktorú vidí každý človek, ktorý vykročil na Duchovnú cestu, ktorý začal spoznávať všetky zložitosti tejto cesty, celú jej jednoduchosť a krásu je, že jeho vedomie nie je jeho a neslúži jemu. Ale vedomie - to je diktátor, je to súčasť systému, ktorý ho manipuluje a robí z neho, slobodnej Osobnosti, otroka. V tom je zmysel.

Nato, aby to človek uvidel, musí v prvom rade túžiť/prahnúť po vnútornej slobode. Nie chcieť, priať si, ale túžiť. Musí to byť jeho potreba. A potom, keď človek cíti túto potrebu, tak môže prejsť túto cestu. Ale ak „chce“ a „praje si“, potom všetky „chcem a prajem si“ aj tak idú len cez vedomie. A vari bude môcť dôjsť niekam, keď celá jeho skúsenosť „duchovnej cesty“ (povedzme to tak, v úvodzovkách) prechádza cez vedomie?"
 

Z relácie „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. Od vopred mŕtveho k večne Živému

 

Na moje úprimne položené otázky, prišli odpovede. Sebapozorovanie v priebehu dňa prinieslo pochopenie, aká jednoduchá je interakcia Osobnosti s týmto svetom. Moc a mágia - to sú len myšlienky, informačné programy v katalógu systému. No oživuje ich želanie, presnejšie povedané pozornosť a záujem Osobnosti o priania zvieraťa.

 

„Ľudský zhon je bezvýsledný. Ľudia sa náhlia, trpia strachmi a hnevom, naviatymi Po. Zatiaľčo Veľké Tao prebýva v božskom pokoji. Ten, kto má želania a premýšľa nad nimi, znova sa rodí na tento svet kvôli svojim želaniam. A len ten, kto je dokonalý duchom, zbavený želaní a strachu, spozná tajomstvo Veľkého Tao a navždy opúšťa tento svet.“

Sensei-IV“ Anastasia Novych

 

Neexistujú žiadne utrpenia. Je len želanie, ktoré vytvára všetky utrpenia. Želanie - to je sebectvo. Nesúhlas s tým, ako Duchovný svet všetko usporadúva. Želania - to sú požiadavky na Boha, že On mi niečo nedal, že On je nespravodlivý. Želanie - to je nedostatok vďačnosti za to, čo je. Túžba dostávať viac ako je potrebné. Želanie - to je absencia konania.

 

„Skutočná obeť Bohu je, keď človek na oltár svojho života prináša ako obeť svoju Živočíšnu podstatu, to znamená, že odmieta svoje mnohopočetné túžby, myšlienky, prchavé a dočasné ilúzie, a tým si otvára duchovnú cestu k pravej Večnosti - do sveta Boha. A kedysi dávno, pri zrode ľudstva, bolo ľuďom vysvetlené, že kvalita Živočíšnej podstaty sa podobá plodom zeme, ktoré spočiatku učarujú zraku, ale rýchlo hnijú. Len ak prinesieš ako obeť Bohu toto dočasné, máš možnosť vstúpiť do Jeho Večnosti, to znamená, že pracuješ nad sebou, odmietaš pokušenia Živočíšnej podstaty. A ak sa duchovne rozvíjaš a konáš dobro, pomáhaš prebudiť sa ostatným ľuďom, ktorí žijú inštinktami podobne ako zvieratá, potom pre Boha je to podobná radosť, akú pociťuješ ty z dobrého prírastku svojich stád."

Z knihy Anastasia Novych „AllatRa

 

Všetky želania pochádzajú od Živočíšnej podstaty človeka. Keď som sa začala zaujímať o pochopenie pôvodu myšlienok o moci a mágii, začala som vidieť niečo, čo som si predtým nevšimla. Moje prvotné vedomie je sebecké, vrtošivé dieťa naladené na konzum. Keď zachytím vo svojom vnútri jemnú vlnu nespokojnosti, už viem, že moje zviera nesúhlasí s tým, čo sa deje. Toto je začiatok všetkých programov - nebyť v harmónii s tým, čo je teraz, ale všetko meniť podľa egoizmu zvieraťa. Toto je vstup vôle Živočíšneho rozumu, ktorá vzdoruje Duchovnému svetu.

A všetky programy vstupujú vo chvíli, keď Osobnosť vníma impulzy od svojich vedomí ako pokyn k akcii. Možno to pocítiť ako jemnú vlnu v energetickej konštrukcii - pokles nálady, nepokoj alebo nepohodlie, tlak v oblasti slnečnej pletene. Taký impulz od opice so záložkou „niečo je zle". Alebo to možno pocítiť ako prácu druhotného vedomia, keď vstupujú sotva postrehnuteľné myšlienky, že je dôvod na strach, agresiu alebo pýchu.

Riešením v takýchto situáciách je uvoľniť telo a nedávať pozornosť pocitom v ňom, ktoré zvučia na pozadí nespokojnosti. Pomáha prepnúť sa na pozitív, na Lásku k Bohu.

 

„Človek, ako Pozorovateľ Živočíšnej podstaty, zachytáva v okolitom svete objekty, ktoré sú pre neho významné, pričom posilňuje ich dôležitosť pre seba silou svojej pozornosti. To, akú dôležitosť pridelí tomu alebo onomu objektu, závisí od svetonázoru človeka, od jeho skúseností v poznaní sveta a seba. Akonáhle sa človek začína spoliehať na vonkajšie okolnosti, vytvára pohyb, ktoré v ňom vyvoláva úzkosť, prejav mnohých ilúzií, ktoré ešte viac strhávajú jeho pozornosť.

Človek, ako Pozorovateľ Duchovnej podstaty, sa pozerá na svet nestranne. Jeho oporou v živote a významným objektom je Duša. Veď nemožno spoznať pravdu vonkajšieho bez toho, aby sme poznali pravdu vnútorného, pretože vtedy neexistuje žiadny Pozorovateľ, ktorému sú otvorené všetky tajomstvá tohto sveta. "

Anastasia Novych „AllatRa

 

Ukázalo sa, že je jednoduché nechcieť prerobiť tento svet podľa seba ... Keď v praxi spoznáš to pravé a večné čo je vo vnútri, to čo daruje nekonečné šťastie.

Človek si sám vyberá: či bude chamtivou, zlomyseľnou opicou, bude ťahať všetko k sebe, existovať v nekonečných fantáziách, ktoré tešia jeho ego, alebo bude vďačný a bude Žiť v Láske a Radosti v každom okamihu.

Dlhý čas som v otázke odmietnutia programov Živočíšnej podstaty pozorovala jednu a tú istú nástrahu vedomia. A to - nádej. Osobnosť nedúfa - ona cíti a vie. Ale zviera dúfa, že skôr alebo neskôr zhmotní svoje želania. Preto možno znovu a znovu počuť myšlienku: „Dobre, teraz sa snažíme o duchovno, no a možno raz ... Keď dosiahneš duchovný cieľ, možno sa budú dať zhmotniť aj pozemské túžby." Toto je podvod. Neochota Osobnosti zriecť sa želaní zvieraťa. V globálnom meradle čas neexistuje. A ak ja teraz súhlasím s touto myšlienkou, to znamená, že už teraz si vyberám žiť podľa materiálnych hodnôt a odsúvam duchovnú transformáciu.

„Veď aby sme získali niečo v materiálnom svete, musíme niečo cenné odovzdať - to je podstata obete v prostredí Živočíšneho rozumu. Takže človek odovzdá to najcennejšie čo má, to, kvôli čomu sa narodil na tento svet. Míňa silu, určenú na získanie Večnosti, na prázdnotu - na dosiahnutie krátkodobej, prchavej ilúzie, na to, čo sa zajtra stane prachom a pre neho krachom. Utráca silu svojej pozornosti, hlboké pocity svojej úprimnej vnútornej viery, ktoré sú určené na duchovný rozvoj v priebehu života, na spojenie jeho Osobnosti s Dušou, na spásu vo Večnosti, na dosiahnuie svojich dočasných, hlúpych snov o moci, zdraví, bohatstve, úspechu v materiálnom svete. Týmto sa človek v podstate dopúšťa zločinu voči sebe samému, voči svojej Duši, ktorý ho nadlho zaťažuje aj po smrti fyzického tela. Veď nemôže byť nič horšie! To je dôvod, prečo človek trpí počas celého svojho života, dokonca bez toho, aby si uvedomil skutočnú príčinu svojej duševnej bolesti, pričom to pripisuje vonkajším faktorom  a okoliu.  Ale voľba,  je voľba. Čo človek uprednostní vo svojom rýchlo plynúcom živote, to aj dostane. "

Anastasia Novych „AllatRa

Vedomie spôsobuje, že si človek nevšimne ani vsuvku od systému takou formuláciou, ako je „veď sama vieš...". A ďalej sa už dosadí akýkoľvek pokyn výhodný pre vedomie „... že si spravila chybu, že všetko je zlé, že si slabá, že treba najskôr všetko napraviť, a až potom sa ďalej posúvať " atď., v závislosti od situácie. Jedná sa o jednoduchú techniku používanú v psychológii, aby prvotné vedomie človeka nebolo vystavené pochybnostiam o informácii. Ako by sa opica mohla priznať, že niečo nevie? Opäť - vstup cez pýchu.

Trik vedomia spočíva v tom, aby som verila, že želania a myšlienky sú moje. Ale TU NIE JE NIČ SKUTOČNÉ. Vedomie vyslalo človeka hľadať krásne a skutočné v tomto svete, ale tu je všetko ilúzia. Čo má hľadať vo svete, ktorý neexistuje? Vedomie jednoducho klame ďalším preludom. Ukazuje obrázky v hlave. A samotní ľudia, reprodukujú tieto kulisy v trojrozmernosti, pričom využívajú duchovné sily, ktoré im boli dané.

Práve toto bolo kameňom úrazu: dovtedy, kým som verila, že na tomto svete je niečo skutočné, cenné, javila som záujem o navrhované želania. Ale keď som si dostatočne veľakrát rozbila hlavu o steny ilúzií, ktoré vytvorilo vedomie, prišlo praktické pochopenie – všetko je to falošné, bezvýchodiskové, nezmyselné. Nech by si tu našiel akékoľvek šťastie, je to len dočasná hra tieňov v zrkadlách. Je to iluzórne.

                          

                                       

„Títo ľudia sú nešťastní, pretože hľadajú šťastie na zemi a žijú v strachu, že stratia svoje ilúzie a budú nešťastní. Nešťastný je ten, kto hľadá svoje šťastie v ilúziách tohto sveta. Veď tu je len jedno skutočné šťastie - byť pevne spojený s Bohom a žiť Jeho vôľu. Nehľadám dočasné blaho, pretože to, čo mám, to čo mi bolo v živote Bohom dané, za to som vďačný. Všetko prijímam s radosťou: aj to, čo ľudia nazývajú smútkom aj to, čo ľudia nazývajú nepohodou. Ďakujem Mu za to, že On ma urobil šťastným tým, že mi daroval bohaté dary."

Z knihy Anastasie Novych „AllatRa

Keď som uvidela iluzórnosť želaní, uvedomila som si aj to, že keď počúvam svoje vedomie a držím sa želaní, tak vzdorujem Duchovnému svetu. A všetko je také jednoduché: Ži Teraz, v interakcii s novými možnosťami. Neopravuj svet vo svojej hlave. Jednoducho buď bezvýhradne Tu. Buď vďačný, a potom budú Láska a Radosť tvojimi stálymi spoločníkmi.

Zvádzanie tohto sveta je také banálne - hľadaj to, čo už máš. Hľadaj vo vonkajšom, bez toho, aby si poznal vnútorné. Prišlo nové chápanie výrazu „vonkajšia opora". Keď sa človek vzďaľuje od vnútorného naplnenia, od zdroja Lásky, cíti sa v tomto svete neistý a bezbranný. Človek začína hľadať potvrdenie, že všetko je dobré, podporu, ochranu, Lásku, šťastie v tom, čo ho obklopuje. Ale to všetko je už vo vnútri. Treba sa len upokojiť a načúvať Duši.

 

NAUČ MA BOŽE MILOVAŤ

Ako už bolo napísané, túžba po moci a mágii svedčí o neprítomnosti Lásky. Tým, že odmietneme správanie sa zvieraťa a urobíme vo svojom živote miesto Bohu, učíme sa milovať.

Nevyspytateľné sú cesty Pána ... Prežívaním hnevu, túžby po moci a tým, že cez ne prestúpime, môžeme sa naučiť milovať skutočne. Každý človek má vlastné vnímanie a skúsenosti, ktoré zodpovedajú jeho vnímaniu. Niekedy pochopenie prichádza z opačnej strany a to prináša dôkladné prežívanie situácie.

Takú skúsenosť som mala s jednou z mojich známych. Konflikt s touto dievčinou vyvrcholil, následkom čoho ma obviňovala a hovorila o nenávisti voči mne. Odvetnou reakciou môjho vedomia bol hnev, rozhorčenie, pocit viny a zúfalstvo ... No jedného dňa som si uvedomila, že som unavená z tejto hlúpej situácie, že to už nemôžem a nechcem takto. Pochopila som, ako sa táto dievčina trápi a pocítila som úprimný súcit k nej. Vtedy som si uvedomila, že napriek divadlu, ktoré rozohrali naše vedomia, cítim ju skutočnú a milujem ju. Precítila som, aké cudzie sú predchádzajúce emócie mojej podstate, a že ja môžem len milovať.

„Všetci ľudia sú vo svojej Duchovnej podstate dobrí, pretože každý má Dušu a v tomto zmysle sú všetci príbuzní a sú si navzájom veľmi blízki, pretože Duše sú rovnaké, sú zo sveta Boha. A toto spája všetkých ľudí, bez ohľadu na ich spoločenské postavenie, miesto pobytu, náboženstvo a národnosť ich tiel. "

Z knihy Anastasie Novych „AllatRa

 

Spoznaj sám seba a spoznáš celý svet. Keď si zažil celé spektrum pocitov a emócií, tak už nikoho neodsudzuješ. Pretože chápeš, čo motivuje činy druhých ľudí, čo prežívajú, o čom premýšľajú. Sledovaním seba samého spoznáš aj vnútornú podstatu ľudí. Dotýkaš sa sveta ľudských pocitov. S touto prenikavou hĺbkou.

Podobne, ako keď sa z emócií vraciaš k pocitom, to bolo aj s prejavom túžby po moci v mojom vedomí. Jedného dňa mi vedomie obzvlášť nastojčivo ponúkalo manipulovať jedného známeho. Zároveň som však chápala, čo cítim ... Lásku. Nie konkrétne k tomuto človeku. Jednoducho silný potok Lásky, ktorý sa šírila všade. Božiu Lásku vychádzajúcu z Duše. Podstata je v tom, že vedomie jednoducho nechápe, čo je to Láska, čo sú to prejavy Duchovného sveta. Preto si naplnenie silami Duše spája s trojrozmernými udalosťami, ktoré sú preň pochopiteľné: ako dodávku paliva, výdaj finančných prostriedkov na realizáciu túžob zvieraťa.

Táto epizóda mi pripomenula pochopenie z detstva, že emócie sú pocity prekrútené negatívnymi myšlienkami. Prišlo hlboké uvedomenie, že systém nemá nič vlastné. Všetko berie z Duchovného sveta, so súhlasom ľudí prekrucuje Lásku. V skutočnosti neexistuje nič iné ako Láska.

 

TOTO VŠETKO JE LÁSKA K BOHU

 

Bože ... je to tak jednoduché! Tento svet je labyrint zo zrkadiel. Pozerám sa na odrazy, na hru Svetla, namiesto toho, aby som vysledovala, odkiaľ vychádza Svetlo. Uvidieť Zdroj Svetla a už nikdy neodvrátiť od Neho pozornosť. Aby som pochopila, že neexistuje nič iné, ako Svetlo Jeho Lásky. Je len potrebné neodpútavať sa od Zdroja! Nech by sa čokoľvek dialo vonku - len sledovať, kde to má Zdroj. Vidieť Lásku, z ktorej všetko pochádza. Všetko tu je krátkodobá ilúzia. A len Láska, z ktorej sa všetko zrodilo, je skutočná a večná. Som už slobodná, keď si neprezerám odrazy. Keď pozorujem čisté Svetlo vychádzajúce zo Zdroja - z Duše.

Niet ničoho okrem Lásky Boha a mojej Lásky k Bohu. Teraz, keď prichádzajú negatívne myšlienky a šablónovité postoje, vraciam pozornosť k Zdroju a hovorím si: „To sa prejavuje Láska k Bohu." A ani vedomie sa tomu nebráni. Vie, že predchodcom všetkého je energia vychádzajúca z Duše.

 

„Veď Boh okrem Lásky a Viery nepotrebuje od človeka nič! Čo môže dať malé dieťa svojmu Rodičovi, aby potešilo jeho srdce? Len svoju Lásku a Úctu. "


Sensei-II“ Anastasia Novych

Láska Ducha je veľmi odlišná od chápania lásky od vedomia. Živočíšna túžba ovládať si vyžaduje uchopiť, meniť, udržať. Ale Láska sa neusiluje o nič. Ona jednoducho je. Ona sa jednoducho oddáva. Starať sa a pomáhať - to je jej podstata, ktorá nenarušuje slobodu druhých. Láska sa prejavuje v úcte k životom druhých. A prejavuje sa vo všetkých sférach života. Už neodtrhneš kvietok, ktorý sa ti zapáči, nezlomíš vetvičku, nebudeš hrubo zaobchádzať so zvieratami a zle premýšľať o ľuďoch. Láska všetko mení len svojou aktívnou prítomnosťou.

Láska nespôsobuje utrpenie. Utrpenie spôsobuje sebeckosť, ktorá si vyžaduje záruky. Láska nepotrebuje poistenia a záruky. Ona sa teší z dávania. Ona sama osebe je vnútorná úplnosť a zavŕšenie. Kde nie sú pochybnosti, tam je len Láska.

 

SPOMAĽ, VNÚTRI ŤA ČAKAJÚ

Pred nejakým časom, unesená štúdiom systému, vzdialila som od toho hlavného. Praktiky, meditácie, naladenie sa na hlboké pocity počas dňa - to všetko bolo. Ale na hlavné som zabudla, a intuitívne som cítila, že robím niečo zle, že niečo dôležité chýba ...

Po vypočutí nahrávky o úplnej dôvere Bohu počas dňa aj v živote, som pochopila, čo mi chýba. Bolo potrebné len sa ukľudniť. Neponáhľať sa a nebyť príliš aktívna, ale naopak - spomaliť a načúvať Bohu. On ma stále čakal v tejto vnútornej tíšine. Boh bol so mnou po celú tú dobu. To ja som bola hluchá a slepá. Musela som sa len vzdať toho zhonu, aby som začula tiché pocity, ktorými nepretržite hovorí prostredníctvom Duše. Aby som uvidela, ako pôsobí z vnútornej tíšiny.

                        ne-meshaj-Bogu-byt-v-tebe-Bogom

 

Je hriechom veriť v to, že na tomto svete je niečo dôležité a naliehavé a pritom zabúdať na Boha. Čo je dôležitejšie ako kontakt s ním?

V tomto momente chápeš, že si vypadol z kolobehu existovania v systéme. Všade  naokolo je zhon ... A ty už tam nie si. Pocit hĺbky a pokoja, Lásky a bezpečia.

 

„Boh vchádza do Duše a prináša jej pokoj."

A. Novych „AllatRa"

To už nie je ten ľahostajný pokoj, ako pri pozorovaní vedomia vedomím. Je to pokojná Láska. Keď nie je žiadny osobný vzťah k ničomu a nikomu, ale zároveň miluješ a vonkoncom nie si ľahostajný. Len pozoruješ z Lásky. A všetko prijímaš také, aké je. Jednoducho spoznávaš, aký krásny je Boh.


Taký nezvyčajný, nežný pocit ... Keď sa prestaneš chytať niečoho vonkajšieho, tak vzniká pocit pokoja a bezpečia. Akoby ťa objímali zvnútra.

Keď očistíš svoj život od ilúzií, uvoľňuješ ho pre Boha, a vtedy všetko zaplní šťastie a Láska.

Nastalo pocitové uvedomenie, že skutočným cieľom je pocit, stav a nie pochopenia od vedomia. A tento pocit prichádza, keď sa znovu a znovu striedavo dotýkaš   Duchovného sveta a vzdávaš sa ho v prospech vedomia, až nakoniec pochopíš, aké vzácne je spojenie s Duchovným svetom, aké potrebné je pre teba. Vtedy vo vnútri zreteľne cítiš neudržateľnú túžbu spojiť sa s Rodným, so svojou  duchovnou rodinou. A táto vnútorná túžba súčasne trýzni aj teší. Vtedy prichádza pochopenie Ježišových slov, „buďte ako deti." Skutočne, čistota, úprimná Láska a radosť tejto túžby sa najviac podobá pocitom dieťaťa, ktoré beží do náručia rodiča.

Aby sme sa s niečím mohli spojiť, musíme sa stať tomu podobní. Táto skutočnosť prináša pochopenie, čím treba žiť každý deň, čo treba robiť, aby si sa stal zjednotil s Duchovným svetom, s Bohom. Vtedy programy egoizmu zvieraťa odpadajú kvôli rozdielnym cieľom. A vtedy je také logické a jasné, kto som Ja - ten, kto sa usiluje stať jedným so skutočným a večným.

Ukazuje sa, že odo mňa sa vyžaduje tak málo: jednoducho neveriť svojmu vedomiu, jednoducho ľúbiť, ďakovať a následne konať dobré skutky pre duchovnú podstatu ľudí. A naplnenie pocitmi a spojenie s Dušou nastane samé od seba. Keď si nevyberáš ilúzie tohto sveta, ale už tu, teraz žiješ Duchovným svetom.

Neodvracať sa od Stvoriteľa k nekonečným túžbam zvieraťa. Objať Ho Dušou a už nikdy neodísť. Nech by sa dialo čokoľvek, zostať v tom čistom, rozochvelom dialógu. Jednoducho nevychádzať zo Zdroja pocitov, z čistoty kontaktu s Bohom vnútri seba. Všetko sa rodí z pokoja. Keď zastavuješ beh k Smrti a prestaneš byť skrutkou v systéme. Keď veríš iba Bohu. Keď si ceníš Jeho pozornosť. Keď je Láska pokojná, nežná a jemná. KEĎ ŽIJEŠ.

                               

PS: Ďakujem všetkým tým, ktorí svojimi pocitmi, slovami a skutkami rozmnožujú Svetlo v tomto svete, a tým uľahčujú cestu ostatným.

 

Zdroj: https://allatravesti.com/zhivi 

 

 

 

 

Líbí se mi 92ŽI! - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 92
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nikdo nemůže vstoupit do jedné řeky dvakrát, protože představuje minulost. Existuje jen pohyb řeky, protože ten představuje přítomnost.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"