Například: Dobré zprávy
Zemětřesení v Oklahomě - důsledek formování kontinentálního zlomu Severoamerické litosférické desky

Výrazný nárůst seismické aktivity ve státě Oklahoma (USA) za období od roku 2014 do poloviny 2015, vyvolává vážné obavy klimatologů. S každým dalším dnem se zvyšuje četnost a rozsah otřesů. Jaký je pravý důvod aktivace seismických jevů v tomto regionu planety? Pokud budeme věřit současným tektonickým mapám, tak se tato oblast nachází v samém středu Severoamerické litosférické desky. Podle všech přijatých zákonů by se zde takové jevy neměli vůbec vyskytovat, ovšem oni probíhají, přičemž stále s větší intenzitou.

 

Obr. 1. Celkový počet zemětřesení v Oklahomě od roku 1978 do 2014. Magnituda > = 3.0 podle USGS

Podle statistik byl v Oklahomě během let 1978-2008 zaznamenán výskyt pouze 1-2 zemětřesení za rok s magnitudou 3.0 a větší. Od roku 2009 se jejich frekvence výrazně zvýšila (viz. Obr. 1). K dnešnímu dni je Oklahoma hned po Kalifornii americkým státem s největší hrozbou zemětřesení. Obr. 2 ukazuje výrazný nárůst seismické aktivity v regionu za pouhé dva roky (2014 – 2015). Spolu s frekvencí zemětřesení se zvyšuje i jejich síla. Pokud před třemi lety byli obyvatelé Oklahomy zvyklí na sílu otřesů o velikosti 2-3 stupňů, tak v první polovině roku 2015 se stále častěji vyskytují otřesy o velikosti 3.5 – 4.2. Díky tomuto stálému zvyšování je snadné odhadnout, jaké obtíže čekají lidi v blízké budoucnosti.

zemětřesení Oklahomy

Obr. 2. Statistiky zemětřesení s magnitudou > 1,0 v Oklahomě (USA) v průběhu období od 01. 01. 2005 do 20. 06. 2015 podle USGS http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

Existuje oficiální názor, že nárůst seismické aktivity v Oklahomě je způsoben těžbou břidlicového plynu metodou hydraulického štěpení - frakování, při kterém se zavádí stlačená směs tekutin a helia do puklin. Ovšem tento předpoklad je chybný a všechny studie s cílem ho potvrdit se, v lepším případě, provádí z neznalosti skutečné tektonické činnosti. V červnu 2015, v rozmezí jednoho dne, opublikovaly dva nejpopulárnější americké vědecké časopisy články, které se snažily odůvodnit právě takovou hypotézu [1, 2]. Lidé znalí mediální práce velmi dobře chápou, jak takové zavádění a popularizace konkrétních názorů funguje. Téměř současně se v různých vydáních deníků a časopisů zveřejňují publikace různých autorů a různých vědeckých institucí, které poskytují potřebná „vědecká“ odůvodnění. V našem případě byl v daných článcích pouze uveden matematický model poměru zvětšování objemu těžby břidlicového plynu k růstu seismické aktivity v regionu. Specialisté dobře vědí, že pokud mají výstupní parametry, je možné vykonstruovat libovolný matematický model. Stejně tomu nebude nikdo rozumět. Ale bude takovýto model odrážet reálnou situaci tektoniky v daném regionu? Sotva… Ve skutečnosti nemá těžba břidlicového plynu žádný vliv na seismickou aktivitu v Oklahomě.

V listopadu 2014 předložila skupina vědců Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ vědeckou zprávu „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů“ [3], ve které jsou popsány skutečné důvody zvýšení seismické aktivity v celé Severní Americe. Zvýšení počtu zemětřesení v Oklahomě souvisí s tvorbou kontinentálního zlomu Severoamerické litosférické desky. Podobná seismická situace nastává i na dalších teritoriích přilehlých k zóně budoucího zlomu (viz. Obr.3).

Obr. 3. Mapa seizmické aktivity v Severní Americe za roky 2012-2014. Červená čára označuje vznik zlomu v kontinentální kůře Severoamerické litosférické desky.

Ze zprávy: „…Zaobíraje se novým směrem geoinženýrství, vědci přišli na některé nesrovnalosti mezi údaji, které jsou společnosti veřejně prezentovány a reálnými daty… Stejný problém se týká i moderních tektonických map. Zejména Severoamerická litosférická deska není tak celistvá, jak se někteří domnívali. Poslední údaje ukazují, že v kontinentální kůře dochází k intenzivnímu formování praskliny přerůstající ve zlom, který prakticky rozděluje území současného amerického státu na dvě poloviny. Vzhledem k tomu se bude napětí v této oblasti podél linie zlomu podle všech výpočtů zvyšovat každým dnem…“ [3]

To není jediný problém Severní Ameriky. Vždyť se na jejím teritoriu nachází i největší supervulkán Yellowstone. A podle nejnovějších údajů se probouzí. Více si o tom můžete přečíst v článku: «Seismické procesy v okolí supervulkánu Yellowstone. Erupce je nevyhnutelná [4].

Jaké kroky by mělo lidstvo podniknout pro minimalizaci následků těchto tektonických a vulkanických procesů, které jsou, bohužel, již nevratné:

  1. rozvoj takových oblastí vědy, jakými je klimatické a vulkanické geoinženýrství, které je schopné řešit vědeckým způsobem problémy daného rozsahu. Pro zintensivnění procesu rozvoje této oblasti je potřeba přilákat velké množství odborníků z různých vědních oborů. A ani v tomto případě nejde o množství. V první řadě by to měli být profesionálové - slušní, inteligentní lidé, s myšlením osvobozeným od šablon spotřebitelského systému. Měli by to být vědci, kteří chtějí ve svém volném čase nezištně rozvíjet tento směr ne kvůli penězům nebo za účelem vytvoření nového typu zbraně, ale pro vyšší humánní cíle a zachování života budoucích generací… Pro tyto účely bylo vytvořeno i vědecké společenství ALLATRA SCIENCE;
  2. informovat obyvatele planety a zejména Severní a Jižní Ameriky o blížících se globálních katastrofách. Na takové události se lidé musí připravit předem;
  3. už dnes vytvořit podmínky pro vzájemnou pomoc a sjednocování lidí na konstruktivní bázi. Během katastrof se lidé chovají podle zažitých společenských šablon a stereotypů. Proto nyní vyvstala naléhavá potřeba změnit model společnosti ze spotřebitelské na duchovní a tvůrčí. Začít ovšem musí každý nejprve u sebe. Pro tyto účely bylo založeno i Mezinárodní společenské hnutí „ALLATRA“ http://allatra.org;
  4. zajistit evakuaci obyvatel z nebezpečných oblastí.

Pouze sjednocením úsilí na tvůrčích konstruktivních základech a díky rozvoji Vědy ALLATRA, dokáže lidstvo vyřešit klimatické problémy již dnes!

Vitalij Afanasjev

Literatura:

1) F. Rall Walsh III and Mark D. Zoback, Oklahoma’s recent earthquakes and saltwater disposal, Science Advances 18 Jun 2015: Vol. 1, no. 5, e1500195 http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1500195.full

2) M. Weingarten, S. Ge, J. W. Godt, B. A. Bekins, J. L. Rubinstein, High-rate injection is associated with the increase in U.S. mid-continent seismicity, Science 19 June 2015:  Vol. 348 no. 6241 pp. 1336-1340 http://www.sciencemag.org/content/348/6241/1336

3) Zpráva o „problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů“ mezinárodní skupiny vědců Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, 26. listopadu 2014 http://allatra-science.org/publication/climate

4) Vershigora V. „Seismické procesy v okolí supervulkánu Yellowstone. Erupce je nevyhnutelná“. „ALLATRA SCIENCE“, 18 června 2015http://allatra-science.org/publication/sejsmicheskie-processy-vokrug-supervulkana-yellowstone

Líbí se mi 30Zemětřesení v Oklahomě - důsledek formování kontinentálního zlomu Severoamerické litosférické desky - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 30
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Není vhodné znepokojovat Pána z jakéhokoli jiného důvodu, než o spásu duše své.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"