Například: Dobré zprávy
Zemětřesení v Itálii: co je příčinou seismické aktivity?

V poslední době se stále častější podzemní otřesy v Itálii staly tématem číslo jedna v mnohých médiích. Mapy seismické aktivity neustále signalizují, v rozsahu 24 hodin, desítky zemětřesení v této oblasti, přičemž magnituda některých z nich dosáhla až 6,6 stupně. Pro mnohé obyvatele Apeninského poloostrova byly tyto události neočekávané. V mnoha případech však stmelily lidi, kvůli vzájemné pomoci jeden druhému, což pomohlo zachránit mnoho lidských životů. Vždyť, jak hlásá první osnova ALLATRA „Hodnota života“:

Nejvyšší hodnota v tomto světě je lidský život. Život každého člověka je třeba chránit jako svůj vlastní. I když je život člověka rychle plynoucí a pomíjivý, dává každému šanci znásobit svou hlavní hodnotu – vnitřní duchovní bohatství. Je to jediná věc, která otevírá cestu Osobnosti ke skutečné duchovní nesmrtelnosti.

Zvyšujme tuto hodnotu svého života každý den, protože smrt nás může náhle zaskočit kdykoli. Usilujme o dokonalost, o sjednocení osobní volby a své činnosti s hlavním smyslem své existence – duchovní a morální přeměnou, službě vyšším všelidským duchovním hodnotám.

Statistika hovoří o 110 zemětřeseních v tomto regionu s magnitudou větší než 3,0 stupně, v období od 05/01/2016 do 11/08/2016 (za posledního půl roku).

Obr. 1. Mapa seismické aktivity na Apeninském poloostrově a východním pobřeží Jaderského a Jónského moře s magnitudou > 3,0 stupně v období od 05/01/2016 do 11/08/2016. Podle údajů USGS.

 

Vědcům je dnes známo, že se Apeninský poloostrov, na kterém se kromě Itálie nachází také státy, jako je San Marino a Vatikán, nachází na křižovatce tří tektonických desek: Africké, Euroasijské a Jaderské (Apulijské). Výsledkem je, že jsou pro tuto oblast charakteristické skalní útvary a sopečná a seismická aktivita.

 

Obr. 2. Tektonické struktura Apeninského poloostrova.

Jaderská mikrodeska se kdysi oddělila od Africké desky takzvaným Transformním zlomem, který měl za následek, že se nový zlom nachází podél hranice litosférické desky. Jaderská deska se stále pohybuje směrem k Euroasijské desce a „podskakuje“ pod pohoří Apenin, pohybuje se od východu na západ, a při tom se otáčí ve směru hodinových ručiček a vytváří napětí v zemské kůře. Periadriatický zlom, procházející Alpami, odděluje tyto dvě desky. Část oceánské kůry Africké desky je na jižním okraji Jaderské desky vystavena subdukci, což vedlo k vytvoření sopek v jižní části Itálie.

 „Je známo, že Africká deska pomalu, ale jistě klesá ke dnu. Je nepravděpodobné, že by se Afrika potopila, ale Afrika a Evropa se i nadále přibližují. Otázkou zůstává, jak se střetnou“, – Rinus Wortel, Univerzita v Utrechtu (Nizozemsko).

Ničivé zemětřesení, ke kterému došlo v srpnu a v říjnu 2016 v Itálii, bylo zapříčiněno pohybem Jaderské desky. 

Obr. 3. Tektonická struktura Apeninského poloostrova. Šipky označují zóny stlačení a roztažení.

A na následujícím obrázku je znázorněna tektonická struktura Evropy a Blízkého východu. Vždyť veškeré procesy probíhající v zemské kůře jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Tudíž, růst aktivity v jedné oblasti může vést k přirozenému růstu aktivity v oblasti druhé.

Obr. 4. Tektonická struktura Evropy a Blízkého východu.

 

Vzhledem ke své složité geologické struktuře je Itálie ohrožena:

- Zvýšenou seismickou aktivitou. V roce 2016 jsme zaznamenali ničivá zemětřesení, k nimž došlo 24. srpna (6,2 stupně), 30. října (6,6 stupně), 26. října (6,1 stupně) atd.;

- Orogenezí (Apeniny, Alpy);

- Sopečnou činností. Na území Itálie se nachází 13 sopek, z nichž tři jsou obří – Vesuv (režim spánku), Stromboli a Etna (aktivní).

- Supervulkánem – kalderou Flegrejská pole (Campi Flegrei), která se nachází severozápadně od Neapole v zálivu Pozzuoli (Golfo di Pozzuoli.). Patří k ní také pobřežní pás Tyrhénského moře (Mare Tirreno) poblíž města Kuma (Cuma) a ostrovy Nisida, Procida, Ischia a Vivara. Pole pokrývají plochu cca 10 x 10 km. Vědci předpokládají, že k poslední erupce kaldery Flegrejská pole došlo před 39 280 lety. Poslední aktivita kaldery byla zaznamenána 29. listopadu 2015.

 

Obr. 5. Supervulkán – kaldera Flegrejská pole (Itálie).

Připomeňme, že na základě pozorování vědců, na rozdíl od kalder Yellowstone (USA) a Aira (Japonsko), které jsou mezi sebou propojeny podobně jako spojené nádoby, kaldera Flegrejská pole nepředstavuje žádnou hrozbu, přinejmenším v příštích několika letech. Ale neměli bychom zapomínat na ostatní, výše zmíněné aktivní tektonické a vulkanické jevy na Apeninském poloostrově.

Je třeba zdůraznit, že vědci z Národního institutu geofyziky a vulkanologie, na základě fotografií pořízených satelitem, oznámili, že se díky seismické aktivitě v říjnu 2016, půda v oblasti Castelluccio poklesla o 70 cm.

Kromě toho, podle představitelů Italské kosmické agentury (ASI) a Výzkumného ústavu elektromagnetického průzkumu přirozeného prostředí (IREA), vedlo zemětřesení s magnitudou 6,6 stupně, ke kterému došlo 30. října 2016 ve střední Itálii, k závažné deformaci zemského povrchu, a to na celkové ploše 1100 kilometrů čtverečních.

Vědci zkoumající snímky, pořízené z vesmíru, dospěli k závěru, že území přiléhající k městečku Norcia (oblast Umbrie) se posunulo na západ přibližně o 30 cm, oproti tomu oblast u obce Montegallo (oblast Marche) se posunula na východ asi o 40 cm.

Všechny tyto procesy svědčí o nadcházejících globálních kataklyzmatech na planetě Zemi, na které se musí celé lidstvo připravit s předstihem už nyní. Jestliže mluvíme o přípravě, nemáme tím na mysli výstavbu bunkrů (což je mimochodem nesmysl), ale očištění mezilidských vztahů a ozdravení atmosféry ve společnosti. Pokud si lidé navzájem podají ruku přátelství a pomoci, potom, i v době složitých klimatických zkoušek, bude pro každého z nás mnohem jednodušší je přečkat a důstojně uskutečnit volby ve prospěch jednoty a přátelství mezi všemi národy světa. Sjednocení lidí celého světa na základě duchovních a morálních hodnot, může změnit běh dějin.

 

„O takové společnosti sní lidé odedávna, ve svých legendách ji nazývají „Zemí Dobra", „státem blaženosti", „zlatým tisíciletím", „světem spravedlnosti", „miléniem", tedy budoucností, která se může přiblížit skrze božský zásah, ale dosažena bude pouze činy člověka“ – z knihy „AllatRa".

 

 „Vzhledem k hrozící globální katastrofě lidé velmi nutně musí změnit svůj postoj k sobě a ke společnosti, tady a teď. Vždyť nevíme, kým budeme zítra ­ uprchlíkem nebo hostitelem a jaké budou naše šance na přežití. Při současné globální změně klimatu nejsou ani relativně stabilní regiony před projevy extrémních anomálií přírody v bezpečí. Jinými slovy, na všemožná rostoucí rizika není nikdo pojištěn a zítra může být klimatickým uprchlíkem kdokoli z nás. V této souvislosti je nutné urychleně změnit hodnoty společnosti od formátu spotřebitele k duchovnímu a mravnímu formátu, kde by dobro, lidskost, svědomí, vzájemné přátelství, dominance duchovních a morálních základů ve vztazích mezi lidmi byly na prvním místě, bez ohledu na jejich státní příslušnost, náboženské vyznání, sociální postavení a jiné umělé konvenční rozdělení světové společnosti. Pokud budou všichni lidé usilovat o vytvoření pohodlného života pro všechny, potom zachrání sebe a svoji budoucnost…“ Z vědecké zprávy ALLATRA SCIENCEO problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“.

 

Připravili: Jekaterine Agejčenko a Vitalij Afanasjev

 

Zdroj: https://geocenter.info/article/zemletrjasenija-v-italii

 

Líbí se mi 191Zemětřesení v Itálii: co je příčinou seismické aktivity? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 191
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Fantazie je ve skutečnosti pouze nerealizovaná realita.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"