Například: Dobré zprávy
Zánik kultúry Clovis a záhada mladého dryasu.

Posledných pár dní v rade vydaní vychádzajú články s titulkami typu: "Objavený nový dôkaz o katastrofickom vymieraní starovekých ľudí", "Starovekí obyvatelia Ameriky boli vyhubení meteorickým dažďom - vedci", "Meteorit nazvali príčinou vyhynutia starých Američanov", "Starých obyvateľov Ameriky mohol vyhubiť meteorit""Prvých Američanov zabil asteroid".

Primárnym zdrojom je článok publikovaný 9.marca tohto roku v časopise Scientific Reports.

Clovis_1

Clovis-2

Autor práce, archeológ z University of South Carolina Christopher Moore študoval pôdu na 11 rôznych miestach v Spojených štátoch.

Covis-3

"Naše dáta ukazujú, že zvýšený obsah platiny je pozorovaný v miestach rozkopávok, ktoré spadajú do obdobia začiatku mladého dryasu. Táto zákonitosť sa vzťahuje na celý kontinent, ale možno má aj globálny charakter a potvrdzuje hypotézu, že došlo k udalosti mimozemského pôvodu."

Vo svojej práci Christopher Moore vylučuje vytváranie zvýšeného obsahu platiny v dôsledku prirodzených pozemských procesov, potvrdzujúc skoršiu hypotézu z roku 2007 o zrážke veľkého kozmického telesa so Zemou. Predsa však v práci autora znejú opatrné vyjadrenia o nevyhnutnosti ďalšieho štúdia, aby sa dôveryhodne určila presná príčina podobnej anomálie. 

Kultúra Clovis a mladý dryas.


Archeologická kultúra neskorého paleolitu, ktorá existovala na konci zaľadnenia wisconsin (súčasne s ruským valdajom a alpským neskorým würmom). Rozšírená bola na celom území Severnej Ameriky a čiastočne v Strednej a Južnej Amerike. Pomenovaná je podľa náleziska Clovis v štáte Nové Mexiko (USA). Nálezisko sa skúmalo od roku 1932 americkým archeológom E.B. Howardom a inými. Rádiokarbónové kalibrované datovanie kultúry: 13,4 – 12,7 tisíc rokov dozadu (t.j. 11,5 – 10,6 tisíc rokov pr. n. l.).    

Clovis-4_1

Clovis-5

Najtypickejším nástrojom je - hrot clovis: kamenný štiepaný kopijovitý hrot kopije alebo oštepu s pozdĺžnou drážkou na oboch stranách (dosahuje do stredu čepele) a vydutým základom, niekedy vo forme rybieho chvosta. Na náleziskách tejto kultúry sa tieto hroty nachádzajú spolu s inými nástrojmi (škrabky, pästné kliny, rytecké čepele a iné) a kosťami bizónov, koní a jeleňov, tiež mamutov. Náleziská boli loveckými tábormi. 

Clovis-6

Vymiznutie kultúry nejaký čas spájali s ochladením v období mladého dryasu. Existovali verzie vymiznutia Clovis v dôsledku pádu kométy, ochladenia, vymierania potravinovej základne a ďalšie. V roku 2007 americký chemik Richard Firestone, pracujúci v Národnom laboratóriu Lawrencev Berkeley, informoval o kráteri, ktorý sa objavil pred 12,9 tis. rokmi ako následok pádu kozmického objektu. Myšlienka Firestonea sa zakladala na výskumoch archeológa Williama Toppinga, ktorý objavil v usadeninách ľadovej doby na území Michiganu mikroskopické guličky – kovové častice, nepodobné obyčajným pozemským magnetitom. Podľa mienky výskumníkov došlo v dôsledku pádu kométy k neočakávanému ochladeniu, vymreli mamuty a iní predstavitelia megafauny a tiež ľudia Clovis, u ktorých sa vymiznutie archeologických dôkazov života zhoduje s obdobím bezprostredne po páde kométy. Avšak v roku 2009 paleoekológovia Jack Williams a Jacquelyn Gillz University of Wisconsin v Madisone našli nové dôkazy toho, že masové vymieranie bylinožravcov pred 14 – 11 tisíc rokmi nebolo spojené s ochladením. Koncom pleistocénu sa klíma ešte nezmenila natoľko, aby došlo k zlomu v ekosystéme a zvieratá by vyhynuli od chladu a hladu. Dôkazom toho je skutočnosť, že výskyt húb-parazitov bol viditeľne znížený, zatiaľ čo stromy sa naopak rozrástli. "V Severnej Amerike dochádzalo k súčasnému vymieraniu mamutov aj rozkvetu kultúry prvousadlíkov Clovis. Ťažko povedať, nakoľko tieto udalosti súvisia, no taká pravdepodobnosť existuje", - myslí si Jack Williams. 

V roku 2010 americkí archeológovia Vance Holliday z University of Arizona a David Meltzer zo Southern Methodist University v Dallase dospeli k záveru, že zánik ľudí Clovis nebol zapríčinený kométou, konkrétne "či došlo k pôsobeniu mimozemského objektu alebo nie, to je otázka testovania geologického záznamu. Rovnako, čo sa týka archeologických dôkazov, vplyv mimozemských objektov – to je zbytočné riešenie neexistujúceho archeologického problému". Ako podotýkajú vedci, zníženie množstva historických dôkazov je ľahko objasniteľné a určite nie je spojené s pádom kométy. V roku 2017 sa vedci zo Spojených štátov znova vyjadrili za "kométovú" verziu, keď preštudovali pomocou spektrálnej analýzy sedimenty staré 12 000 – 13 000 rokov z rôznych oblastí Severnej Ameriky a odhalili v nich neobvykle vysoké množstvo platiny, ktoré mohlo byť spôsobené pádom veľkého nebeského telesa. 

Mladý dryas (tiež vrchný, niekedy mladší, prevzaté z angl. Younger Drias, alebo dryas III.) –v geochronológii záverečná etapa (roky 10 730 až 9700 ± 99 pr. n. l.) posledného zaľadnenia, po ktorom nasledovalo teplé obdobie holocénu preboreál. Pomenovaná je podľa kvietku dryádka osemlupienková, charakteristického pre chladné podnebné oblasti. Slovo "mladý" v názve sa používa pre rozlíšenie od dvoch ďalších podobný chetáp "starého" ("spodného") a "stredného".

Clovis-7

Vo februári 2012 Národná akadémia vied USA vydala správu potvrdzujúcu pád meteoritu v Mexiku pred 13 tisíc rokmi, ktorý vyvolal mladý dryas a masové vymieranie živočíchov. Hypotéza o tom, že ochladenie v mladom dryase bolo spôsobené pádom meteoritu, je vystavená vážnym pochybnostiam. Ako protiargumenty sú uvádzané nemožnosť opakovania väčšiny výsledkov pôvodného výskumu inými vedcami, chybná interpretácia údajov a nedostatok potvrdzujúcich dôkazov.

Avšak výskumy amerických vedcov v roku 2013 potvrdzujú a upresňujú predchádzajúcu verziu. Podľa mienky výskumníkov, meteorit spadol v oblasti Québecu na území dnešnej Kanady, zhruba pred 13 000 rokmi. K týmto záverom sa podarilo prísť vďaka výskumu archeologických nálezov, obsahujúcich značné množstvá silicidu železa a niklu, ktorý vzniká iba pri zahrievaní na teplotu vyše 2 000°С a tiež také vzácne kovy ako osmium a irídium. To aj mohlo vyvolať ochladenie, trvajúce okolo 1 000 rokov. 

Pripomínam, že o tomto hovoril Graham Hancock vo videu, ktoré je v článku "Kyvadlo Orion - Drak". Taktiež na konci článku je malá informácia o kométe, o ktorej ide reč. Stojí za zmienku, že existujú dve verzie: prvá, že príčinou katastrofy bola kométa, druhá - meteorit, alebo dokonca skupina neveľkých meteoritov. 

Úryvok vystúpenia Grahama Hancocka

Hancock v príspevku použil k tomu momentu posledné údaje za rok 2013. A v tomto roku sa objavujú nové dôkazy kozmickej hypotézy v práci Christophera Moorea. 

"Vedci z Harvardu pod vedením Michaila Petaeva predložili dôkazy, že pred 13000 rokmi sa so Zemou zrazila kométa, čo spôsobilo smrť starovekých obyvateľov Severnej Ameriky."

"Vo vzorkách ľadu z Grónska vedci objavili platinový prach - veľmi hutné usadeniny, ktoré boli vytvorené pred 13000 rokmi. Platina je kozmického pôvodu. Z toho aj bol vyvodený záver: zdroj – kométa."

sledi-lda

Moore použil vo svojej práci údaje uvedené Petaevom.

"V roku 2007 výskumníci pod vedením Jamesa Kennetta z University of California v Santa Barbare našli ložiská mikroskopických guličiek, ktoré vznikajú v dôsledku rýchleho ohrevu hornín až do približne 2000 stupňov. V dôsledku nárazu nebeského telesa na súš je takýto rýchly ohrev možný.

Neskôr Kennett objavil materiál, podobný tavenému sklu v tenkej vrstve sedimentárnych hornín v Spojených štátoch. Odhaduje sa, že bol vytvorený asi pred 13000 rokmi pri teplote najmenej 2000 stupňov. Samotná kométa však najskôr spadla na území dnešného Iránu.  No hmotu kométy vyhodilo až na susedný kontinent."

James Kennett je uvedený v Moorovej práci ako jeden zo spoluautorov.

Clovis-8

A tu je to, čo píše samotný James Kennett v štúdiách, ktoré boli vykonané predtým, navyše v 12 krajinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Ázie a Afriky !!!

"Presná chronologická klasifikácia tejto udalosti je nesmierne dôležitá, pretože v minulosti sme sa dlho a húževnato snažili objasniť, čo spôsobilo toto tajomné a extrémne ochladenie. Myslíme si, že naša práca poskytne vyčerpávajúcu odpoveď na túto otázku a dúfame, že povzbudí našich kolegov využiť štatistickú analýzu v podobných výskumoch."

Ako vysvetľuje Kennett, on a jeho kolega Richard Firestone našli prvé dôkazy toho, že toto ochladenie bolo spôsobené pádom asteroidu ešte v roku 2007 v sedimentárnych horninách a na dne jedného jazera v Mexiku, avšak ich záverom mnohí geológovia neverili. 

Nepokladali Kennettom a jeho stúpencami nájdené "kozmické" kovy a mikroguľôčky za stopy pádu meteoritu, pravdepodobne spadnúceho na území provincie Québec, ale za výsledok práce nejakých lokálnych geochemických procesov. Ak by skutočne došlo k pádu, písali, potom by bolo možné jeho stopy vo forme tenkej medzivrstvy "meteorických" hornín nájsť na všetkých kontinentoch planéty. 

Kennett a jeho kolegovia poskytli dôkazy o existencii takejto "hraničnej vrstvy", ako nazývajú takú medzivrstvu geológovia minimálne na štyroch kontinentoch, uskutočniac výkopy na území 12 štátov Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Ázie a Afriky. Podľa slov vedcov, pravdepodobnosť toho, že boli zanechané jednou a tou istou udalosťou, prevyšuje 95%, čo prakticky dokazuje, že "dryasový meteorit" predsa len existoval.

Prepočtom a porovnaním veku všetkých týchto "hraničných vrstiev" autori článku došli k záveru, že k danej kataklizme došlo pred približne 12 835 rokmi, plus-mínus 100 rokov. Tento termín sa takmer úplne zhoduje s dobou pádu meteoritu, ktorého stopy vo forme prímesí platiny boli nájdené v grónskych ľadoch. 

"Hlavné je, že všetky nepriame ukazovatele svedčia v prospech existencie príčinno-následkovej súvislosti medzi pádom a dryasovým ochladením. Inými slovami, môžeme teraz hovoriť o tom, že táto katastrofa spôsobila prudký pokles teplôt", - uzatvára Kennett.

Clovis-9

Podľa verzie Firestonea a jvymieranie megafauny, aj vymiznutie ľudí Clovis, aj nástup poslednej ľadovej doby – toto všetko bolo spôsobené pádom gigantického meteoru na Zem pred asi 12 900 rokmi. Náraz bol na území Severnej Ameriky a vyvolal tam masové požiare a ohnivé smršte. Energia nárazu zvýšila teplotu iba lokálne. Ale roztopila veľké množstvo sladkej vody obsiahnutej v severoamerických ľadovcoch. Preniknutie sladkej vody do Golfského prúdu pozastavilo jeho tok, z toho dôvodu sa teplota na severnej pologuli znížila a tento raz už nadlho. 

Argumenty, ktoré uvádzajú Firestone a jeho kolegovia, sú založené na analýze tzv. raných dryasových sedimentov, odobratých z niekoľkých miest Severnej Ameriky. Na rozhraní sedimentov, zodpovedajúcich hranici medzi teplým allerodským obdobím a poslednou ľadovou dobou, vedci objavili čierne podlažia – organické sedimenty tmavej farby, ktoré sa podľa autorov vytvorili v dôsledku rozsiahlych požiarov. V nich boli objavené tieto zložky:

1) jemne disperzný popol a iné formy uhlíka, napríklad fullerény a tiež mikroskopické častice lonsdaleitu – impaktného diamantu, mierne sa líšiaceho stavbou kryštalickej mriežky; 2) zvýšený obsah rádioaktívnych izotopov; 3) zvýšená koncentrácia niklu a vzácneho kovu irídia; 4) magnetické kovové mikroguličky.

Pôvod všetkých týchto zložiek sa podľa Firestonea nedá vysvetliť ináč, ako nárazom gigantického meteoritu, o niekoľko rádov hmotnejšieho ako Tunguzský. A ak je to tak, potom pri nedostatku iných vysvetlení sa meteoritická verzia ochladenia, vymierania megafauny a vymiznutia Clovis stáva veľmi presvedčivou.

Clovis-10

Našli sa aj kritici Firestoneovej hypotézy. Napríklad tie čierne podlažia, ktoré akoby dokazovali požiar, sa podľa skeptikov mohli vytvoriť v usadeninách starovekých močiarov v období zmeny klímy. Okrem toho vrchol rádioaktivity v sedimentoch nemôže byť priamym dôkazom pádu meteoritu, pretože v iných podobných situáciách k zvýšeniu rádioaktivity nedochádzalo. Tiež nie je jasný konkrétny fyzický základ tohto zvýšenia.

Vedci poukazovali na to, že mikroskopické diamanty, ktoré podľa Firestonea vznikali v dôsledku pôsobenia nárazovej vlny, mohli byť úplne vytvorené na Zemi v priebehu prirodzených geologických procesov.

Najzaujímavejšia vedecká diskusia sa rozvinula okolo osudu magnetických mikroguličiek, ktoré sa podarilo nájsť Firestoneovi v hraničnej vrstve raného dryasu. Sú to mikroskopické (s rozmermi 30-50 mikrometrov) kovové guľôčky, zložené zo železa, niklu, hliníka a iných kovov.

Clovis-11 

Nezávislé skupiny vedcov sa opakovane snažili reprodukovať údaje Firestonea ohľadne mikrosfér. Do roku 2012 vyšlo sedem takýchto článkov. V piatich z nich sa to celkom podarilo, avšak autori dvoch rozsiahlych prác nenašli žiaden vrchol v koncentrácii mikroguličiek a v niektorých prípadoch ich vôbec nemohli nájsť. V septembri 2012 sa objavila ešte jedna štúdia venovaná analýze mikroguličiek. K radosti priaznivcov meteoritickej hypotézy autori preukázali, že sa metodiky výberu a analýzy mikroguličiek u skeptikov a tímu Firestonea významne líšili. Práve preto sa skeptikom nepodarilo reprodukovať výsledky, zverejnené v roku 2007. 

Autori práce v septembri 2012 výsledky Firestonea potvrdili minimálne na tej vzorke, s ktorou pracovali. Geológovia preskúmali nielen koncentráciu mikroguličiek v sedimentoch, ale aj ich vonkajšiu a vnútornú štruktúru. Na to výskumníci použili fokusované iontové leptanie: jednotlivé mikroguličky ožarovali iónovým prúdom, pracujúcim ako mikroskopický nôž. Takáto metóda dovolila preskúmať vnútornú štruktúru mikrosfér - to dovtedy nerobili ani priaznivci, ani protivníci meteoritickej hypotézy. 

Podľa autorov tohto výskumu štruktúra mikroguličiek hovorí o tom, že počas ich tvorby sa kov rýchlo ohrieval a potom sa prudko ochladzoval. To prakticky vylučuje akékoľvek alternatívne verzie o pôvode častíc, s výnimkou iba ak vulkanickej. Jednako, ak by sa mikrosféry vytvorili v dôsledku explózie sopky, musel by ich obklopovať vulkanický popol, ktorý ani v jednom zo skúmaných miest objavený nebol. 

Clovis-12 

V roku 2012 Medzinárodná skupina paleoklimatológov, geológov, chemikov a paleontológov, pracujúca v rámci veľkého interdisciplinárneho projektu na výskume paleoklímy Zeme, presne datovala a identifikovala ako majúcu jednoznačne mimozemský pôvod vrstvu sedimentov na dne jazera Cuitzeo (centrálne Mexiko), predstavujúcu exotické nahromadenie nanorozmerných diamantov, nárazových sferúl a iných charakteristických častíc, zostávajúcich po zrážkach meteoritov so zemským povrchom.

Získané údaje, podľa autorov článku zverejneného v Proceedings of the National Academy of Sciences, potvrdzujú kontroverznú a doteraz nie veľmi populárnu hypotézu, že náhle tisícročné ochladenie, ktoré začalo na Zemi pred 12900 rokmi a je známe ako mladý dryas, bolo vyvolané pádom veľkého meteoritu.

Dôsledná analýza 10 centimetrovej vrstvy usadenín v hĺbke 2,8 m pod povrchom dna jazera, ukázala nezvyčajne vysokú koncentráciu mikrodiamantov troch allotropných foriem, uhlíkových nanosferúl a zvláštne spečených mikročastíc nárazového pôvodu. Príznačné je, že "diamantová" vrstva sa nachádza pod vrstvou s vysokou koncentráciou častíc dreveného uhlia, vznikajúceho pri lesných požiaroch. Vysvetliť pôvod týchto častíc sopečnými, alebo nejakými inými procesmi pozemského pôvodu nie je možné.

Jedinou príčinou podobných anomálií môže byť iba zrážka nebeského telesa, pohybujúceho sa veľmi vysokou rýchlosťou, s povrchom Zeme. 

Autori predpokladajú, že takým telesom mohla byť kométa, asteroid, alebo úlomok veľkého asteroidu s priemerom niekoľko sto metrov, ktorý vstúpil do atmosféry pod malým uhlom a rozpadol sa v nej. Následný náraz vyvolal impozantné lokálne deštrukcie, požiare a vyvrhnutie veľkého množstva prachu a popola do atmosféry, čo zároveň vyvolalo globálnu zmenu klímy, známu ako minimum mladého dryasu, útlm a rozrušenie existujúcich ekosystémov, vymieranie ľadovej megafauny a tiež zmenšenie ľudských populácií na území Severnej Ameriky a Západnej Európy. 

Chronologicky sa vrstva usadenín skúmaná autormi článku kryje s datovaním časovo poslednej Heinrichovej udalosti – veľkej usadeninovej anomálie, ktorá je pozorovaná na obrovskom území, pokrývajúcom Severnú Ameriku, Grónsko a Západnú Európu.

V tejto anomálii bola aj predtým pozorovaná veľká koncentrácia nanodiamantových častíc, ale ich detailná analýza v presne datovanej a identifikovanej sedimentačnej vrstve bola vykonaná po prvýkrát. 

Predložím malý súhrn:
 
1. Objavujú sa stále nové a nové dôkazy toho, že približne pred 13 000 rokmi došlo k zrážke nebeského telesa, veľkého meteoritu či niekoľkých s menšími rozmermi, so Zemou.
2. Zrážka sa udiala pravdepodobne na území Severnej Ameriky a viedla ku zmene klímy na celej planéte. Ku tomu, čo dnes vedci nazývajú mladý dryas.
3. Dôkazom tejto hypotézy je zvýšená koncentrácia platiny vo vrstvách, patriacich k tomuto obdobiu na rôznych miestach Severnej Ameriky, Grónska. Magnetické mikrosféry, pri vzniku ktorých sa kov rýchlo zahrieval a potom sa prudko ochladzoval. Sopečná verzia vzniku je vylúčená, pretože chýba sopečný popol. Vrstva nanorozmerných diamantov, objavená pod vrstvou s vysokou koncentráciou častíc drevného uhlia, vytvárajúceho sa pri lesných požiaroch. Mimochodom, nanodiamantová vrstva bola objavená aj v Grónsku v roku 2010. "Medzinárodná skupina vedcov vystúpila s podrobnou správou o objave vrstvy nanodiamantov v grónskom ľadovom štíte, prilejúc tým olej do ohňa diskusie o mimozemskej príčine vymierania niektorých druhov veľkých cicavcov pred približne 12 900 rokmi."
4. Veľká škoda, že súčasná veda nepriznáva (s výnimkou jej jednotlivých predstaviteľov) cyklickosť histórie a na oblohu pozerajú len predstavitelia špecializovaných disciplín, ktoré sú spojené s kozmom. A či tam oni mnoho vidia?  Zatiaľ chýba všeobecný prístup k problému. História, archeológia, toto všetko musí mať všeobecný prístup. Potom sa môže stať, že aj niečo uvidia. Ale takto zostávajú takpovediac výskumníci – entuziasti v podobe tohože Hancocka, Bauvala, ktorí sú aspoň ako-tak schopní porovnať fakty a z roztriešteného obrazu zložiť nejaký celok.

Asi zakončím tento článok vyjadrením Hancocka, ktoré som už uviedol skôr. A nech sú v ňom aj slová o hermetizme, ktorý je Archóntovským falzifikátom, ale samotná podstata jeho vyjadrenia sa týmito slovami, podľa mňa, nepokazí.

"Inými slovami, hodiny nebeského času stojace pri bráne nesmrteľnosti sú pripravené začať spätné odpočítavanie, ako v roku 10 500 pr. n. l. Každý, kto pozná hermetickú formulu "ako hore, tak aj dole", musí prijímať túto situáciu ako znamenie toho, že sa blížia veľké zmeny; či budú k lepšiemu, alebo horšiemu – závisí do značnej miery od vlastnej voľby a chovania ľudstva."

 

Spracoval: Igor   20170314

 

Líbí se mi 39Zánik kultúry Clovis a záhada mladého dryasu. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 39
Podobné články:Komentáře

Vonni 14.12.2017 12:39 Odpověď

Súhlasím, Natalia, naozaj zaujímavý článok. S tými teóriami uznávaných vedcov je to ako na hojdačke - áno - nie - áno - nie, ... Ale v súvislosti s inými článkami na túto tému na týchto stránkach to skôr vypadá, že oveľa pravdepodobnejšie to bude “áno”. Áno, stalo sa “to” a stane sa “to” znovu. A zdá sa, že ...


Natalia 14.12.2017 00:29 Odpověď

Velmi zajímavý článek. Tolik ještě toho z naše historie nevíme!Zanechat komentář

Myšlenka dne

Musíme si vážit úsilí o poznání druhého člověka a nevítat jej hned ostřím svého egocentrizmu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"