Například: Dobré zprávy

Přišlo pochopení, se kterým bych se chtěla podělit. Po krátkém volání naší malé skupiny ve 22.30 … jsem zapnula "živý rozhovor" na 8h.58.03 a pochopila jsem, že slova Žanny v tomto úryvku jsou pro mě jako ZÁCHRANKA. Myslím tím to, když pacient zůstává stále při smyslech, ale již není schopen sám vyřešit svůj problém. Jinými slovy, NEvšímá si, NEchápe a NEvidí tyto problémy, tj. šablony.

Slova mluvícího bijí přímo na bolavé místo, v němž po anestetiku vše znecitlivělo. Když jsem poslouchala tento úryvek poprvé, vědomí úplně ZASTŘELO TENTO MOMENT, a teprve nyní napotřetí mi dochází pravda těchto slov: „ČLOVĚK SE ZASTAVUJE V ROZVOJI V BODĚ DOSAŽENÍ KLIDU, žije v pohodlí, bez konfliktů v 3- rozměrnosti“. Toto je přesně o mně, trefa do černého…

Můj dřívější život byl samý shon: Na co? Komu? Věčná otázka… a vědomí stále samo sobě dokazovalo mou významnost. Iluze se rozplynula, když život dal šanci ponořit se do znalostí, napsaných v knihách A. Novych „Sensei“ a „AllatRa“. Mazanost systému tkví v tom, že je neviditelný a LIDSTVO přijímá tento život za reálnost, své myšlenky, skutky, přání… Jsou skutečně naše??? To je ten podraz.

Samozřejmě, když jsem dostala malinkou svobodu, stav KLIDU, chtěla jsem přebývat v něm neustále, jen abych ho neztratila. Začala jsem POZOROVAT,… ticho, klid, v rodině se naladilo, i sama jsem v pohodě. „Kláda pluje mimo“, - nechť pluje, vždyť už mě nedráždí. Je to tak skvělé! Spotřebitelství v materii spadlo na minimum – paráda. Radost a úsměv se probudili a ožili uvnitř, a já jsem si pomyslela – WAU, TO JE ONO… to je to pravé…

Ale „Živý rozhovor“ zničil další mou iluzi, od slov Žanny jsem vystřízlivěla. Chápu a upřímně přiznávám, že tento KLID ve mně, to je výhodný pohodlný stav polospánku především pro fyzické tělo a emoce. Takový letargický sen, když už nejsi tady, ale ještě ani tam ne, jakoby všechno strnulo na určitý čas… No, a co dál? A tehdy vědomí zpanikařilo: UVÍZLA JSI, STRNULA. Není pohyb… ale kde, kdy jsem to propustila? Ovšem v poslední frázi, která uzavírala toto téma, bylo řečeno všechno, a vědomí nakonec uslyšelo slova: „Pokud není láska, výsledek nebude žádný, jelikož je přítomen strach a pochybnosti, strach něco ztratit v materii“. A zde mé vědomí řeklo: „Když už se takoví lidé zastavili v rozvoji, a co ty, malá muška?…“

A zde „ZÁCHRANKA“ jako záchranný člun pro ztroskotance v bouřce, vstoupila do mého života a dala mi impuls „Nestůj“, „Jdi“, „Spěchej“, „Nespi“, „Neleň“, „Neposlouchej vědomí“. Nabrala jsem čerstvého vzduchu a životodárné vody, dostala jsem pravdu, jež snoubí Ducha s Duchem, a znovu jsem se pustila do volné plavby.

„ZÁCHRANKA“ – NEODKLÁDEJ NA POTOM, ZAČNI ŽÍT TADY A TEĎ“, znělo ve mně.

Najednou vyvstaly v paměti slova Igora Michajloviče. Nepamatuji si přesně, v jakém rozhovoru to poprvé řekl, ale ony se hluboce usadily v mém vědomí. Ta stejná slova I. M. řekl po druhé v „Živém rozhovoru“. Řekl: „Každý to nepotřebuje“. Měl na mysli poznání vyššího…Mé vědomí, když to slyšelo poprvé, zašeptalo: „Slyšíš, co říká samotný I. M., možná ty to ani nepotřebuješ? Možná právě ty jsi ta KAŽDÁ?“ Závan strachu. Potom v „Živém rozhovoru“, až když jsem poslouchala a prožívala živý dialog potřetí, uslyšela jsem slova I. M., avšak šepot byl jiný, něžný: „Nejsi každá, JDI VPŘED, TY JSI ŽIVOT SAMOTNÝ“, zaznělo uvnitř, něco se zachvělo, a já jsem nemohla ani mluvit. Vím, že Osobnost nemá schopnost myslet, hned vznikla provokační otázka: „A kdo to řekl?“ Uvnitř jsem pochopila – Osobnost začíná filtrovat myšlenky vědomí, a vědomí, které dostává minimum jídla, začíná sloužit Osobnosti…

Radost naplnila mou bytost. Moudrost praví: „Všechno není možné poznat, ale je třeba se o to snažit“. Hledala jsem to, co se ztratilo v dětství. No, jak se říká, kdo hledá, ten najde. Našla jsem sama sebe, jako Osobnost, díky knihám… Mám ještě hodně nad čím pracovat. Ale s takovou podporou a znalostmi, s kolektivem stejně smýšlejících, odhalujícím své šablony, všechny cesty vedou jedině DOMŮ… Pravda žije, a úspěch a dosažení jedněch dávají radost a jistotu druhým… Jen nezapomínat… že CESTU člověk zdolává samostatně. „ZÁCHRANKA“ funguje pouze v trojrozměrnosti.

z blogu 

Zdroj: https://allatravesti.com/blogs/post/144

 

Pozn. redakce:

V článku jsou použity úryvky z jedinečného filmu. Je to víc než film, je to živá kniha: „VĚDOMÍ A OSOBNOST OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU: https://www.youtube.com/watch?v=R29rL-CIsbo&feature=youtu.be Toto je živý rozhovor s Igorem Michajlovičem Danilovem. Toto je živá kniha. Toto je počátek globálních událostí, které se budou neodvratně vyvíjet dál. Je to důsledek toho, co se stalo 21. prosince 2012. Toto je další krok po knize "AllatRa".

Na překladu do českého a slovenského jazyka se intenzivně pracuje. Překlady jsou postupně zveřejňovány: 

Česká verze zde: http://allatra.cz/category/rozhovor-vedomie-a-osobnost

Slovenská verze zde: http://www.allatra.sk/clanky 

Líbí se mi 24"ZÁCHRANKA" V 3-ROZMĚRNOSTI - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 24
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Strach zrozený z představivosti vidí nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné není.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"