Například: Dobré zprávy
Yellowstone. Osudová trhlina zahájila zpětné odpočítávání času.
  1. října 2015 se v oblasti horského masivu Bighorn (Wyoming, USA), ve vzdálenosti asi 200 km východně od Yellowstonského národního parku, vytvořila obrovská trhlina v zemi. Její rozměry jsou přibližně 685m na délku a 45m na šířku. Zástupci geologické služby Spojených států tuto událost vůbec nekomentovali. Americké televizní kanály pouze odvysílali krátké spoty s uklidňující smyšlenkou, že prasklina vznikla následkem „vlhkého jara“. Tato situace je obzvláště znepokojující, vzhledem k blízkosti Yellowstonského supervulkánu, který je na pokraji erupce.

V důsledku dávnověké exploze supervulkánu vznikl obrovský „kráter“, který dnes nazýváme Yellowstonská Kaldera. Slovo „kaldera“ v překladu ze španělštiny (caldera) doslovně znamená „velký kotel“. Yellowstonský supervulkán má rozměry cca 55 x 72 km. Přímo na jeho území se nachází Yellowstonský národní park (Wyoming, USA). Je to gigantický „podzemí kotel“. V hloubce asi 8 km je komora naplněná magmatem. Přičemž, jak se ukázalo v roce 2015, tato komora není jediná, ale má dvojité, ještě větší dno. Druhý rezervoár magmatu, který zásobuje ložisko, které je nad ním, se nachází v hloubce 20 – 50 km (ve videu je zobrazeno červeně). K procesům spojeným s tektonickou aktivitou v oblasti Yellowstonu, nedochází pouze v samotné kaldeře, ale také v okolních oblastech kolem probouzejícího se Supervulkánu. Pokud se podíváme na statistiku a charakter zemětřesení v této oblasti, můžeme konstatovat, že se zpravidla jejich epicentrum nachází v hloubce 0,5 – 20 km. Je to velmi blízko k povrchu, což svědčí o rychlém zvedání úrovně magmatu.

VIDEO:

Samotný fakt, že má dutina kaldery dvě komory – horní a dolní, byl vědcům ALLATRA SCIENCE znám už v roce 2002. Současně byla tato informace předána zástupcům takzvané „oficiální vědy“. Ovšem místo toho, aby se začala přijímat opatření, když byl ještě dostatek času, se daná informace jednoduše zatajila. Nyní, když už čas vypršel, oficiální věda oznámila, že provedla „rozsáhlý výzkum a odhalila veliké tajemství“. Ukázalo se, že dutina pod Yellowstonskou kalderou má dvě komory! Ale kde se schovávali tito „kouzelníci“ 13 let?

Všeobecně je známo, že zemské deformace mají charakter tektonického zlomu. Praskání má různé příčiny, včetně vlnového posunu zemského povrchu. V posledních letech vědci často pozorují vznik hlubokých a širokých trhlin v zemi, jejichž příčinu staví oficiální věda pouze na různých předpokladech. Trhliny podobných rozměrů, které jsou pozorovány v blízkosti pohoří Bighorn, vyvolávají mimořádné obavy. Vždyť těsně za nimi můžeme očekávat protržení magmatu v horních vrstvách zemské kůry (což se vyznačuje vznikem teplotních anomálií), v místě, kde se objevili první známky jevu, který vyvolal takovou gigantickou trhlinu. Trhliny tohoto druhu vyskytující se v blízkosti supervulkánů – to je předzvěst obřích erupcí.

Dokonce se do dnešní doby dochovaly stopy podobných zlomů, které předznamenávaly katastrofální erupce supervulkánů v dávné minulosti. To znamená, že podobná deformace země svědčí o probíhajícím procesu specifické komprese, o koncentraci energie v „epicentru“ (kotli), který daný jev vyvolal. Pro vizuální pochopení probíhajících procesů, můžeme tento jev asociativně přirovnat k odlivu oceánských vod od břehu před plížícím se tsunami. Je logické, že čím více vody od břehu odteče, tím větší je potom výška vlny. Takový jev byl například zaznamenán na video, před blížícím se tsunami na ostrově Sumatra (Indonésie) 26. prosince 2004, vyvolané silným zemětřesením o síle 9,1 – 9,3. Lidé se prostě neohroženě procházeli po mořském dně, aniž by si uvědomovali příčinu tohoto náhlého odtečení vody daleko od břehu.

Mimochodem, pokud mluvíme o tsunami, je známkou blížící se destruktivní vlny, v zimním období, výskyt trhlin v pobřežním ledu. Analogie s vlnami – tsunami, stejně jako vznik obří trhliny v blízkosti horského masivu Bighorn, jako zvěstovatel, poukazuje na skutečnost, že v blízké budoucnosti (mohou to být dny, měsíce, nadcházející roky, ale určitě ne staletí či tisíciletí, jak předpokládají někteří vědci a média) může dojít k explozi Yellowstonského supervulkánu.

Yellowstonská kaldera v posledních letech přináší vědcům mnoho různých překvapení. Nicméně, ne všechny z nich jsou neočekávané, právě naopak, jsou zcela předvídatelné. Tato událost pouze znovu potvrzuje informaci, která byla zveřejněna už v roce 2014 ve Zprávě „O problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Efektivní způsoby jejich řešení“.

Vycházeje ze současné situace, závěry si pro sebe vyvodí každý sám.

 

Líbí se mi 90Yellowstone. Osudová trhlina zahájila zpětné odpočítávání času. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 90
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nejcennější cesta vede k poznání Boha skrze rozum, kdy skutečné poznatky překonávají materiální podstatu a otevírají bránu podvědomí klíčem Lásky.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"