Například: Dobré zprávy
XXX POŘAD O GELIARECH

     Slovo Geliar v řečtině znamená „bojovník Svět­la“, „bojovník Slunce“, „stalý bojovník Slunce“. A chtěl bych dodat, „slu­neční bojovník“, což zna­mená, že on sám je jako slunce, vyzařuje světlo v neviditelném světe.

      Jedno z posledních znovuzrození řádu Gelia­rů se odehrálo na Athosu v 11. století díky člověku, kterého v politických kru­zích nazývali Bílý Mnich. On vedl a za­čal dále rozvíjet tuto strukturu.

      Co je geliar­stvo? Geliarstvo probíhá na různých úrovních: obyčej­né šíření znalostí mezi lidmi, banál­ní čelení systému cestou popularizace pravdy – to je jedna z forem geliarstva. Ano, to je první a ta nejjednodušší. Lidé cítí pravdu, rozumí jí a rozšiřují ji dál, učí se sami, a snaží se o tom mluvit s ji­nými lidmi, aby na svě- tě bylo stále méně zla a více dobra. Ale existují i jiné formy, např. prostřed­nictvím aktivit lidí tzv. třetí úrovně geli­arstva – lidí, kteří ovládají pokročilé zna­losti o struktuře tohoto světa, o světovém řádu, o jeho neviditelných strukturách, o tom co je skryto před zraky lidí.

     Geliarové třetí úrovně, jsou ti, kteří mohou čelit takovým, jako jsou kanduko­vé atd. O tom je napsáno v Ezoosmóse, kde se s tímto tématem můžete seznámit. Jsou to lidi, kteří důkladně ovládají tzv. extrasenzorní schopnosti, nebo nadpři­rozené schopnosti. Ale pro ně je to po­čáteční stupeň výuky, aby pochopili. Kdo jsou geliarové začátečníci (tj. třetí úrovně)? Jsou většinou o dvě hlavy vyšší než lidé, které po celá staletí považovali za svaté. Proč? Dotknu se zde církevních záležitostí, možná to někomu nebude po vůli, ale svatý nebo cesta svatého je cesta egoisty, člověka ve skutečnosti slabého, ale na druhou stranu je mnohem silnější než ostatní. Skuteční svatí jsou duchovně silnější, myslím tím skutečné svaté a ne vymyšlené. Vždyť u nás na jednoho sva­tého připíšou sto dalších za pouhé záslu­hy před církví a před národem.

      Svatý je člověk, který je v neustá­lém kontaktu se světem Boha, který Ho hledá intuitivně, nebo vyhledává v hlu­binách sebe sama. Nakonec on ale najde ty stopy, které ho vedou, sbírá z různých zdrojů, včetně náboženských, vybírá tato malá zrna z pytlů s plevelem, aby mohl poznat, procítit, spojit se s duchovním světem. Samozřejmě, že pro obyčejného člověka cesta svatého znamená hodně, protože člověk, který poznal alespoň tro­chu Boha, se podstatně změní. Ale geli­arové, poznávají nejen slovy, ale přede­vším konají, a používají tuto sílu v přímé konfrontaci se zlými silami neviditelného světa. Nicméně, oni zůstávají obyčejný­mi lidmi, nechlubí se, nepředvádí se před zraky lidí, žijí jako obyčejní lidé. Ale v neviditelném světě, jsou to ti, kteří za­chrání kojence, vypadlého z kolébky před samotnou zemí, kteří ničí ty, kdo vyvolá­vá tyto situace, aby ukojili vlastní hlad. Jsou to ti, kteří v dnešním světě zachrání dítě, které vypadlo z okna, aby zabránili tragédii. Proč vlastně dítě vyskočí z okna a proč se dnes děje tolik podobných tra­gédií? Myslíte, že dítě má pokušení vlézt do otevřeného okna a skočit? Určitě, ne! Kde je pud sebezáchovy? Když pak pro­mluvíte s tímto dítětem, proč to udělalo, nedokáže vám na to dát rozumnou od­pověď. Pud sebezáchovy má každé dítě. Zkuste ho posadit na stůl, myslíte, že po­leze aby z něj skočilo? Ne. Ale jde skočit z okna. Náhoda? Náhody se nestávají, jsou to zákonitosti. Jde o práci kanduků a jím podobným organizací, které údajně neexistují. Ve snaze oslabit sílu Živočiš­ného rozumu z té neviditelné stra­ny stojí lidem za zády a chrání je právě geliarové.

      Geliarové čelí těm, kteří se snaží brát lidské životy. Neméně důležitý je druhý stupeň geliarstva. Jsou to lidé, kteří svými duchovní činy a osobním duchovním roz­vojem dosáhli více, oni skuteč­ně slouží duchovnímu světu a čelí systé­mu, čelí vážným organizacím, které, bo­hužel, pro své účely často využívají různé náboženské organizace pro svůj prospěch a mnoho dalších. Existuje také první úroveň geliarství. O něm, bohužel, ne­můžeme mluvit otevřeně. Jejich činnost se projevuje v globálním měřítku. Ale pokud se podíváme blíže, geliarové jsou všichni lidé, kteří si vybrali za hlavní životní cíl – duchovní svět a službu jemu. Službu ne slovy, ale skutečnými činy. Můžeme říct, že v podstatě každý člověk, který skutečně slouží Bohu je Geliarem.

Polahoda 7, 8, 9/2014

video s českými titulky:  https://www.youtube.com/watch?v=61r4jmlA8OI

 

 

Líbí se mi 83XXX POŘAD O GELIARECH - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 83
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Není vhodné znepokojovat Pána z jakéhokoli jiného důvodu, než o spásu duše své.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"