Například: Dobré zprávy
Výber z Rúmího:

Pokračovanie článku o fascinujúcom živote a duchovnej ceste známeho súfijského básnika Jallaluddina Rúmího.  S prvou časťou sa môžete zoznámiť na tejto stránke.

Rúmí sa vnútorne prerodil, neustále zotrvával vo vznešenom stave mysle, bol veselý a nekonečne šťastný:


“Keby ste neverili slovám,
ale pravde, ktorá sa poznáva srdcom,
áno srdcom, ktoré pravda zažína,
zázraky by nemali konca.“


Keď sa Rúmí vrátil k vyučovaniu, zmenila sa jeho podstata aj forma. Učil okamžitému pochopeniu pravdy na základe vlastnej skúsenosti. Rúmí sa stal neprekonateľným učiteľom, ktorý vyjadroval svoje vznešené skúsenosti vo veršoch a podobenstvách. Z teológa Rúmího sa stal „Pútnik na ceste Lásky“, oduševnený súfijec.

Rúmí veril, že je veľmi dôležité dôverovať Bohu. Veď Stvoriteľ vytvoril tento svet pre dobro človeka a všetko na svete je podriadené jeho vôli:

„Pokúste sa nebrániť zmenám, ktoré prichádzajú do vášho života. Nech namiesto toho život žije cez vás. A nebojte sa, že sa prevráti hore nohami. Ako viete, že život na ktorý ste zvyknutý je lepší, ako ten, ktorý príde?“

„Bolesť existuje len v odpore,
Radosť – len v prijatí.
Dokonca aj udalosti plné bolesti,
Stávajú sa radostnými,
Ak ich prijímame s otvoreným srdcom;
Dokonca aj udalosti plné radosti,
Sa menia na bolestivé,
Ak ich neprijímame.
Nie je nič také, ako zlá skúsenosť.
Je len odpor voči tomu, čo je.“

„Bohu musíme preukázať našu vďačnosť a nie smutnú tvár.“

Rúmí písal, že takáto prax by mala priniesť hľadajúcemu radosť, inak nebude mať  žiadny výsledok:

„... Musí byť chuť,
zrno rozkoše, inak neprinesie plody
mladý strom,
ktorý sa neskôr stane plodiacim stromom.
Prax bez radosti a bez chute –
je len fantazírovanie.“

My môžeme nášmu stvoriteľovi darovať len Lásku a Vďačnosť.

„Vždy pridaj slová vďačnosti
k akejkoľvek vete – „Ak sa to páči Bohu“,
Potom choď...“

„Prostredníctvom rán k vám preniká svetlo“

Rúmí sa so Shamsom stretával asi tri roky. Potom Shams zmizol. Rúmí hľadal priateľa v rôznych častiach sveta.

„Keď sa na teba valí jedno nešťastie za druhým, keď ťa privedú do neznesiteľného stavu, nevzdávaj sa! Pretože je to bod v ktorom sa mení beh  udalostí.“

A stal sa zázrak – Rúmí pocítil jednotu so Shamsovou dušou. Dostal sa do štádia v ktorom sa rozpustil v priateľovi...

Z Rúmího pera vychádzali mimoriadne hlboké myšlienky a pocity. Zbierku svojich básní nazval „Divánom Shamsa Tabrezi“ Podpisoval ich „Shams“. Dokonca aj Rúmího rukopis sa stal nerozoznateľným od rukopisu Shamsa.

„ Je to veľmi jemná predstava: všetko čo milujete – to ste vy.“

Rúmího poézia je harmonická vďaka pocitovej skúsenosti a veľkej láske k Bohu. Je oduševnená a zmysluplná - akoby vychádzala z Duše. 

Za hlavný cieľ ľudského života Rúmí považoval hľadanie cesty k Bohu a spojenie Duše s Absolútnom:

„Ak by ľuďom ukázali cestu do Duchovného sveta,
nikto z nich by tu nezostal ani na okamih.“

***

„Či ide pomaly alebo rýchlo,
hľadajúci vždy nájde.
Hľadaj vždy celým svojím bytím,
veď hľadanie je vynikajúci sprievodca na ceste.
Aj keď si dokaličený a pokrivkávaš,
Aj keď je tvoje telo ohnuté a nemotorné,
neúnavne kráčaj k Jedinému.
Urob z jediného svoje posvätné hľadanie.“

Rúmí veril, že fara (proces mystického rozpustenia človeka v Bohu) je nekonečné. Pričom človek v prítomnosti Boha nestráca svoju osobnosť.

„Si odrazeným svetlom – duše mojej žiara,
iným neviditeľná ako tep srdca.
Z tvojej krásy sa učím láske,
tvoje pery tvoria moje básne.“

Rúmí veril, že na ceste k Bohu treba byť trpezlivým:

„Boha treba hľadať pomaly a neúnavne.
Ani malý potôčik neustále tečúci sa neznečistí a nezarastie.
Z tvojho pokoja sa zrodí blaženosť a radosť...“

„ V zrkadle, ako každý vie, je všetko naopak. Ale bez neho by sme nikdy neuvideli sami seba.“

Obľúbeným symbolom Rúmího je zrkadlo, odraz...

„Aby sa tvoj svet stal priezračným a žiarivým,
očisti svoje srdce ako zrkadlo!“

***
„ Akým vidíš tento svet, takým si.
Svet je odrazom duchovnej Krásy.“

Rúmí napísal, že človek nemôže poznať Boha v tom, čo ho obklopuje, pretože cíti svet v jeho rozmanitosti, vtedy, keď je sám. V rozbitom zrkadle sa odrážajú tisíce obrazov. Keď sa vnútorná podstata človeka stáva celistvou, môže poznať jednotu Boha vo všetkom, čo ho obklopuje. 

V tom čase Rúmí vytvoril všetko, vďaka čomu sa jeho meno zachovalo po stáročia. Po „Diváne Shamsa Tabrizi“
Píše poému „Masnavi-i-Manavi“ (Poéma o skrytom význame) – ktorá sa stala encyklopédiou súfizmu. Spájajú sa v nej príbehy a podobenstvá o prorokoch a súfijských svätých. Pozostáva so šiestich kníh (asi 50 000 veršov). V tejto poéme sú jeho vlastné pochopenia a cesta k Pravde prepojené s dedičstvom predchádzajúcich generácií.

Hovorí sa, že čítanie týchto duchovných dvojverší v origináli spôsobuje zvláštne pocity...

Podobenstvá sa vyskytovali v literatúre a folklóre rôznych národov vždy. Každý si z nich môže zobrať to, čo je schopný prijať a význam, ktorý je v nich ukrytý, je nevyčerpateľný.

„...Podstata – morská hlbina, viditeľnosť – vlna,
pod maskou podobenstva je skrytá  hĺbka.“

***

„Podobenstvo je ako voda,
ktorá sa ohrieva na kúpanie.
Ona odovzdáva správy medzi ohňom
a tvojou pokožkou.
Ona im umožňuje stretnúť sa a očistiť ťa!“

 

„Fihi-ma-Fihi“ (O veci v sebe) – filozofické prednášky. Predpokladá sa že ich počas rozhovorov s Rúmím zapísal pisár a on sám ich neskôr upravil. Sú to rozhovory o vonkajšom a vnútornom svete, sufijskej ceste, vzťahoch učiteľa so žiakmi, psychológia:

„Skutočný učiteľ rozbíja obraz idolu, ktorý sa z neho snaží urobiť žiak.“

„ Ak vidíte chybu vo svojom bratovi, tak vedzte, že spozorovaný nedostatok je vo vás. Vzdelaný človek je ako zrkadlo v ktorom vidíte svoj vlastný obraz pretože veriaci – to je zrkadlo svojho veriaceho priateľa. Zbavte sa tohto nedostatku, pretože to čo sa vám nepáči na ňom, znepokojuje vás v sebe. 

... Slona viedli k napájadlu. Uvidel sa vo vode a odtiahol sa. Myslel si, že ho to vyľakal iný slon. A neuvedomil si, že ušiel od seba.“

Okrem toho Rúmí formuje bratstvo „Mavlavi“ – bratstvo „krútiacich sa dervišov“, ktorý spoznávali tajomstvo bytia prostredníctvom extatickej radosti, piesne a tanca. Rád bol definitívne založený až po jeho smrti a existuje dodnes. 

Rúmí veril, že pozemský život je školou pre Dušu a učebnice to sú ľudia a okolnosti tohto života. Skúšky to sú pokusy a pokušenia a učiteľ je sám Stvoriteľ.

„Pozemský život je ako sen v ktorom ste našli poklad. Ale ráno sa prebudíte a nemáte ani poklad, ani nič iné. Keď príde smrť, človek sa prebudí so sna o pozemskom živote a pochopí kde je pravda a kde sen, ale žiaľ, bude príliš neskoro. A v rukách nezostane nič...“

„Duchovný vzostup nie je možný bez sebarealizácie v pozemskom svete. Súfisti nazývali tento proces „vŕtanie perly.“

„Perla je duša a „niť“ spojenie s vesmírom.“

Súfisti veria, že človek je vo svojej podstate duálny:

„Telom si zviera, duchom si anjel.
Pretože odchádzaš do zeme a ideš do neba.“

„Človek žije medzi svetmi anjelov a zvierat. Ak sa po fyzickom vývoji prestane vnútorne rozvíjať, tak sa veľmi skoro ocitne v stáde zvierat. Ak bude pokračovať v ťažkej práci na sebe, bude žiť vo svete anjelov.“

Rúmí písal, že dosiahnutie večného života je možné tu a teraz, že človeku bola daná ohromná šanca, ktorú by mal využiť. A žiadny úspech na ceste k Bohu nie je hranicou. Za každou úrovňou nasleduje nová, ešte vznešenejšia a radostnejšia.

„Hospodin pristavil k našim nohám rebrík.
Treba prekonať stupienok za stupienkom a vyjsť na strechu.“

 

Symbol rebríka predstavuje vzostup Duše na ceste spojenia s Najvyšším. Na tejto ceste sa nesmie zastavovať:

„I keď cesta nikdy nekončí,
urob krok a pokračuj v chôdzi,
nepozeraj s obavami na vzdialenosť.
Na tejto ceste nech je sprievodcom tvoje srdce,
pretože telo je nerozhodné a plné strachu.“

 

Idúci po ceste sa musí snažiť o spojenie s Bohom a neočakávať odmenu. A len tým, že sa stane nositeľom božej múdrosti, môže osvetliť cestu ostatným. Pritom je len prevodníkom božského svetla a nie je oslobodený od práce na sebazdokonaľovaní.

 

„ Aby si na zemi niekomu poslúžil,
Dušou pre Boha musíš ožiť.“

 

Na otázku, kde je svet Absolútna Rúmi odpovedal: „Vo vašom srdci.“

 

Pokračovanie nasleduje...

Autor: Alla Pudová

Zdroj: https://allatravesti.com/podborka_pro_rumi_est_golos_kotoryy_ne_ispolzuet_slov._slushay_chast_2

 

Líbí se mi 105Výber z Rúmího: "Hlas, ktorý nepotrebuje slová. Počúvajte!" Čásť 2 - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 105
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"