Například: Dobré zprávy

Množstvo ľudí prežíva na drsných púštnych suchých územiach, kde najväčšie problémy vyvoláva dostupnosť čistej pitnej vody.

K dnešnému dňu existujú rôzne technické riešenia na čistenie vody, ale väčšina z nich zostáva pomerne drahá a energeticky náročná. A preto sú dostupné len nemnohým. Ale situáciu môže zmeniť spoločný vynález vedcov z Massachusettského technolgického inštitútu (MIT) a Kalifornskej univerzity v Berkeley, ktorý je schopný získavať pitnú vodu zo suchého vzduchu.

Prototyp zhotoveného zariadenia vyrába 2,8 l vody za 12 hodín zo vzduchu s 20% vlhkosťou, charakteristického pre púštne oblasti. A to nie je hranica! Vedci vidia možnosť na zvýšenie produktivity zariadenia minimálne o 50%.

Na výrobu aparátu bol použitý 1 kg kryštálov na metaloorganickom základe, stlačených medzi slnečným absorbérom a doskou kondenzátora vnútri komory, otvorenej pre prístup vzduchu. Počas prechodu vzduchu cez pórovitý materiál kryštálov, sa molekuly vody prichytávajú k vnútornej vrstve. A slnečné svetlo zahrievaním metaloorganického základu spôsobuje spojenie molekúl vody s pomocou kondenzátora, ktorého teplota zodpovedá teplote okolitého prostredia. Para, ktorá sa kondenzuje na vodu, steká do špeciálneho zberača.

Metaloorganický základ bol rozpracovaný Omarom Yaghiom pred viac ako 20 rokmi. Spájali sa v ňom kovy horčík a hliník s organickými molekulami tak, aby základ bol pevný s pórovitou štruktúrou a mohol uchovávať plyny a kvapaliny. Odvtedy bolo vo svete vytvorených vyše 20 000 rôznych materiálov na metaloorganickom základe.

Testovanie potvrdilo, že zhotovené zariadenie na získavanie vody zo vzduchu, je schopné pracovať v reálnych podmienkach a môže zabezpečiť vodou každý dom v púštnej klíme.

Ako sa hovorí v knihe Anastasie Novych „Sensei zo Šambaly, časť IV.“: „... so súčasnými technológiami je úplne reálne púšť Sahara prevrátiť na kvitnúci sad a nakŕmiť jeho plodmi značnú časť obyvateľstva. A to už nehovoriac o tom, že na Zemi je prebytok úrodných pôd pre to, aby taký pojem ako hlad vôbec neexistoval na tejto planéte.“

 

Zjednotenie ľudí – záruka prežitia ľudstva!

 

Pozývame vedcov a všetky zainteresované osoby k príprave technológií na získavanie vody, aby sa už teraz začali realizovať projekty, ktoré pomôžu prežiť ľudstvu v období prichádzajúcich katakliziem.

Podrobnejšie o existujúcich zdrojoch vody vo svete, o klimatickej situácii a riešení klimatických globálnych problémov čítajte na stránkach geocenter.info/cz,sk; allatravesti.com a allatra-science.org. A tiež v správe vedcov ALLATRA SCIENCE "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov".                                                                    

Posielajte na [email protected] (s poznámkou – „pre Klimat kontrol“) informácie o klimatických zmenách vo svete, príkladoch zjednotenia ľudí a vzájomnej pomoci v extrémnych klimatických situáciách a tiež informácie, ktoré už dnes pomôžu začať robiť konkrétne kroky na zamedzenie nastupujúcej katastrofy.

Ak sa vám páčilo naše vydanie – dajte lajk, prihláste sa k odberu na náš kanál a získavajte informácie zo spravodajstva o klimatických udalostiach vo svete.

 

Líbí se mi 69Voda zo suchého vzduchu. Realita dnešných dní. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 69
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"