Například: Dobré zprávy
Virus jménem fejk

     Od malička jsem slýchávala větu: „ Ať se stane cokoli, ať provedeš jakýkoli prů­švih, vše se dá napravit, se vším za námi můžeš přijít. Jen nikdy nelži!“ Pravda se tak pro mne stala v životě naprosto zásadní. Zdá se, že někteří novináři tak moudré rodiče jako já neměli. Nebo na jejich slova již za­pomněli? Vždyť poslední dobou se ve světě žurnalistiky rozmohl nechvalně známý ne­švar – fejk. Setkáváme se s tím dennodenně. Řada současných novinářů si demokracii a svobodu projevu vysvětluje zkrátka po svém. Připomeňme si, že svoboda projevu znamená, že člověk, bez obav z nějakého postihu, může lidem přinést pravdivé in­formace o dění kolem nás, pokud možno lidským způsobem, nikoli cestou lživých zpráv se štvavým nádechem.

     Mohli jsme být nejednou svědky do­slova informační války. Proběhlo několik soudů, při kterých se daní poškození lidé snažili očistit. Ale lze to vůbec? Vždyť z psychologie je doloženo, jak působí in­formace na vědomí člověka. Jakmile dáme nějaké informaci pozornost, je to, jako by­chom otevřeli zavirovaný e-mail ve svém počítači. V lepším případě jej včas odchy­tíme, ale riziko, že něco nená­vratně ztratíme, v tomto případě minimálně dobrou pověst, je obrovské! I proto je těžké pro­ti fejkům bojovat. Jakmile jsou jednou venku, vymazat je z hlav lidí, není vůbec jednoduché. O důvod víc, proč na tento ne­švar poukázat a jasně vyjádřit své odmítavé stanovisko k to­muto nečestnému a nepoctivé­mu jednání, zdůraznit vlastnosti, kterými by měl novinář disponovat – jako je čest, pravdomluvnost, smysl pro spravedlnost, schopnost objektivity… Vždyť zítra si mohou vzít na mušku právě vás – poctivé a čestné lidi! A nejen to, ohrožují dobrou pověst i svých čestných kolegů novinářů.

     Nesmíme opomenout fakt, že informač­ní tep se nezadržitelně zrychluje, události se odehrávají rychle, je jich velké množství a šíří se, díky sociálním sítím, bleskově po celém světě. Každá informace může mít tedy globální dopad! Proto bychom neje­nom měli být obezřetní při šíření informací z naší strany, ale i jako příjemci bychom se neměli spokojit jen s rolí důvěřivého diváka či čtenáře, ale měli bychom zkoumat zdroj informací, kdo za ním stojí a nespoléhat pouze na jeden. Hledáte-li pravdu, buďte tzv. mediálně gramotní, naučte se inteligent­nímu čtení. Nehledejte pravdu ale v televizi, ani na anonymních serverech, ale čtěte. Čtě­te pozorně, nespokojte se pouze s titulkem, často vyjadřuje zcela opačné stanovisko, než jaké je v samotném článku.

     Než odešlete nějaký článek či informa­ci svým přátelům, dobře to zvažte, řádně ji prověřte a uvědomte si, že nyní se již aktivně podílíte na jejím šíření a následně i na formování dění ve společnosti. Buďte za své činy odpovědní. Vždyť na počátku všeho je informace! Potom je na naší vol­bě, zda a jak ji přijmeme, začneme díky ní měnit své vědomí a potom svými násled­nými činy i dění kolem. Toto by měli lidé pochopit a rozpoutání jakéhokoli konfliktu, zejména ve fázi přípravy veřejného mínění na internetu a v masmédiích, včas zastavit!

     „Bude-li ale mezi lidmi vzkvétat přá­telství a sami lidé tomu budou aktivně na­pomáhat, budou moci zabránit jakékoliv válce, neboť všechny konflikty v dnešním světě se zpočátku realizují informačně, tedy v první řadě – v hlavách lidí, světové veřejnosti a potom se již naplňují a usku­tečňují jejich vlastníma rukama.“ (z knihy AllatRa)

     Vždyť každý z nás by chtěl žít v míru a lásce, bez lží a přetvářky, ve světě, kde nejsou žádné hranice…Jak moudře řekl v pořadu Jednota prof. Igor Danilov: „Jakýkoliv zdravě mys­lící člověk, usiluje o mír, pořádek, klid a pokoj. Není to tak? Je. Tak proč to ne­děláme? Jednoduchá otázka. Ani v sobě nevyřešeno, ani ve světě.“ Vše záleží na nás samotných! Na činu, myšlence, po­stoji v každém okamžiku dne.

Eva Hronová, člen a koordinátor projektů MSH AllatRa

zdroj: http://allatra.eu/publications/virus-jmenem-fejk

Líbí se mi 20Virus jménem fejk - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 20
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Moudrost je bohatstvím duše, nikoli věku.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"