Například: Dobré zprávy
Vianoce v každom okamihu

Je obyčajný víkend. Vonku už tretí deň prší a prší. Dni sú krátke a  na prvý pohľad pochmúrne...

Prichádza ku mne moje dospelé dieťa a hovorí: „Maminka, mne vždy doma voňajú Vianoce...“. Ani neviem, čo som jej odpovedala, určite niečo pekné... Viem, že som ju objala a  že sme obe ďalej rozprávali bez slov... A  Vianoce „voňali“ obidvom...

Pamätáte, ako „voňali“ vaše Vianoce?

Ten pocit skutočného, obrovského šťastia v  dieťati... To voňal Domov, v  ktorom bolo cítiť Lásku, pohodu, nehu a  spolupatričnosť. Každý sa tešil, že je s  milovanými. Pamätáte? Vôbec nešlo o  darčeky, nešlo o  nič konkrétne. Išlo o  ten Pocit! Ten ničím nezameniteľný, nádherný Pocit, že je všetko v  poriadku... 

Až oveľa neskôr, keď som ten Pocit v  sebe objavila opäť, som pochopila, že To všetko, čo človek cíti zo svojej hĺbky (a u dieťaťa je to úplne samozrejmý pocit), je to, keď v  sebe cítime čiastočku Boha!

Ten krásny vnútorný Pocit si spájame s  Vianocami, nevediac, že nie sviatok, nie večera, nie darčeky, ale Podstata vytvára tento Pocit. Netreba žiadny sviatok v  kalendári, aby tento vnútorný Pocit nastal, a aby bol našou súčasťou každý deň.

Musela som prežiť veľa Vianoc, kým som opäť pochopila, že to, čo mi v  nich ako dospelej chýbalo, nebola nostalgia za minulosťou, ale prítomnosť Boha v  sebe.

Bez toho, aby som prečítala knihy od Anastasie Novych, v  ktorých boli pre mňa ponúknuté Znalosti, by som k  takému pochopeniu nikdy neprišla. Trápila by som sa a  vnútorne cítila, že niečo v  mojom živote nie je tak, ako má byť. Ale Znalosti, vďaka Bohu, sú tu! Sú tu pre nás všetkých! Sú tak jednoduché a  ukazujú tak prirodzenú, príjemnú, pokojnú, spokojnú Cestu životom k  Bohu, že úplne chápem, prečo boli Znalosti súčasťou životov ľudí v  ďalekej minulosti. Bez nich sa nedá plnohodnotne žiť. Bez nich je život permanentné trápenie alebo klamanie samého seba. Znalosti odhaľujú to, že všetko, čo človek k  životu i  k  Životu potrebuje, je vždy s  ním.

Úplne ľahko a  prirodzene nájsť v sebe opäť iskierku Božej Lásky, ktorá je v  každom človeku – Dušu. Zahrievať ju svojou Láskou, a  nedať tomu nádhernému, čo je v  nás od Boha „zhasnúť“. Práve naopak! Tak, ako keď sme boli malí, nechať v  sebe Žiť ten Pocit, starať sa, aby bol stále s  nami, až sa stane našou súčasťou... A  získame Pocit skutočného Domova s  Milovaným – s  Bohom!

 

„Ž: Veľmi dôležité je nájsť v  sebe tento Prameň, pretože on rodí bezbrehosť vnútorného Života...  ...nevysychajúci Prameň šťastia a  radosti. Je bezhraničný a  nekonečný. A  dáva Život tým, ktorí ho prijímajú v  hlbokom pocite. Dáva Život tým, ktorí už urobili svoju voľbu a   každý deň ňou žijú.

IM: V  Biblii je... v  Jánovom Evanjeliu je jeden moment, kedy Ježiš požiadal ženu napiť sa vody pozemskej. A  on jej povedal, že hocikto, kto bude piť túto vodu, opäť vysmädne, ale kto bude piť vodu, ktorú mu Ja dám, ten nebude žízniť naveky, pretože voda, ktorú mu dám, sa v  ňom premení na prameň vody, tečúcej do života večného.

   Toto sú hlboké slová, pochopiť ich možno len s otvoreným srdcom...“

                                                           Z filmu „Vedomie a  Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému“

 

 

Každý človek cíti „Vianoce“ vo svojom vnútri. Pamätá si, ako počas nich v  detstve cítil Skutočnú Lásku. A  chápe, že je len na ňom, či bude cítiť alebo necítiť... Ak bude pokračovať, udrží si To vnútorné Šťastie naďalej a  bude Ho v  sebe násobiť, všetko sa mu mnohonásobne vráti. Získa obrovský Dar. A  potom sa už nedá Žiť inak, len Láskou. Tá premôže v  človeku všetky trápenia.  Pretože s  Božou Láskou vo svojom vnútri je všetko iné. Božia Láska pomáha vidieť život taký, aký Skutočne Je! A  to oslobodzuje...

Láskou v  srdci, vo svojom vnútri sa žije oveľa ľahšie. Čo ľahšie?! Ľahučko! Chce sa mi zvolať: „Ľudia nájdite v  sebe To, čo som našla ja! Je To tam! Je To súčasťou každého z  nás! Hľadajte! A  keď nájdete, už sa Toho nikdy nevzdajte! A  budeme mať sviatok každý deň!“

Čím viac nás bude, tým bude krajšie a  lepšie na tomto svete. Budeme si navzájom pomáhať a  rozumieť si bez slov... A  všetko bude tak, ako má byť! Tak to má byť! Toto je Skutočný Život a  je nádherný! Vianoce sú v  každom okamihu... A  všetko je tak jednoduché...         

 

Hanka

 

Líbí se mi 123Vianoce v každom okamihu - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 123
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Síla slova vytváří sílu myšlenky a síla myšlenky pak vyvolává činy.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"