Například: Dobré zprávy
Vertebrorevitologie – obnovení páteře

Do jaké míry je v dnešní době aktuální problematika onemocnění páteře?

V dnešní době patří onemocnění páteře mezi nejrozšířenější nemocí na světě. A tato tendence bude bohužel stále narůstat. Podle odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) ve vyspělých zemích onemocnění kosterní a svalové soustavy (a to včetně degenerativně-dystrofických onemocnění páteře) dosahují dimenzí pandemie a představují vážný lékařský problém. V zemích západní Evropy jsou onemocnění páteře prakticky ve 40-50 % případů příčinou předčasného odchodu do důchodu. Od 50 % do 80 % obyvatelstva sociálně aktivního věku periodicky pociťují paroxyzmy diskogenních bolestí v dolní bederní oblasti, což vyvolává dočasnou ztrátu práceschopnosti. Bolest v dolní části zad (syndrom dolní části zad) je druhou nejčastější (po respiračních onemocněních) příčinou vyhledání lékaře. Zdůrazňuji, že to jsou oficiální údaje. Ve skutečnosti je situace mnohem horší, protože zdaleka ne každý, který pociťuje bolest v zádech, vyhledá lékařskou pomoc.

A jaké faktory tomu napomáhají?

Základní příčiny tohoto jevu jsou v první řadě sedavý způsob života a nedostatek pohybu. Lidská páteř je v mnoha ohledech celkem unikátní, účelně a racionálně promyšlená, z pohledu biomechaniky je to dokonalá nosná konstrukce, která plní ochrannou a opornou funkci. Nese značnou část váhy lidského těla a má trojnásobnou rezervu z hlediska pevnosti.

Největší zátěž spočívá na bederních meziobratlových ploténkách v situaci, kdy se člověk nachází v poloze sedu. Takže pokud u člověka s celkovou hmotností 70 kg čtvrtá bederní ploténka nese zátěž v lehu 20 kg, ve stoje (nebo při chůzi) od 70 do 100 kg, pak v sedě je to 140 kg a více! A to je jedním z důvodů, proč lidé, kteří více sedí a méně chodí, trpí častěji osteochondrózou.

Musíme proto nezbytně vědět, jak správně nakládat s tímto darem přírody. Jak se říká, opatrný vztah k organizmu prodlužuje délku jeho užívání.


Ale existuje přece takový názor, že onemocnění páteře, třeba už zmíněná osteochondróza a její komplikace, jako například protruze a vyhřeznutí meziobratlových plotének, je daní člověka za vzpřímenou chůzi.

Ano, taková domněnka existuje. Ale podle mého názoru je bezdůvodná. Vždyť osteochondrózu mívají nejenom lidé, ale také čtyřnohá zvířata, například kočky, psi. Chtěl bych vás mimochodem upozornit na to, že osteochóndrózu mají většinou právě ta zvířata, která nežijí na svobodě a nemají dostatek pohybu, například v zoologické zahradě, v klecích. Trpí, stejně jako člověk, na vyhřeznutí ploténky. K dnešnímu dni existuje mnoho zajímavých a aktuálních výzkumů ohledně daných onemocnění páteře u zvířat. Takže to není jenom člověk, kdo je zatížen těmito nemocemi.

Pokud nespočívá příčina vzniku osteochondrózy ve vzpřímené chůzi, kde tedy máme hledat  jádro tohoto „zla“?

V zemské gravitaci. Jak na vědecké, tak i na praktické úrovni bylo dosaženo významných výsledků. Byla nalezena odpověď na otázku, proč nemá člověk jakožto bytost, která stojí na nejvyšším stupínku  evoluce na Zemi, aktivovány všechny existující regenerativní schopnosti. Proč například čolkovi, který je na nižším stupni evoluce, díky aktivní regeneraci narůstají odtržené končetiny, ocas, obnovuje se poškozené srdce, oči, a u člověku k tomuto nedochází?

To je zajímavé… Můžete to aspoň obecně rozvést?

Pokud budu stručný, experimentální metodou jsem došel k závěru, že pokud snížíme gravitační působení na lidský organizmus o 37 %, pak se aktivují jeho fenomenální regenerační možnosti. Jako důkaz daných skutečností slouží úspěšná aplikace metody vertebrorevitologie, kde jsou podobné podmínky vytvářeny uměle.

V takovém případě tato metoda ve vědě odhaluje velké možnosti!

Bezesporu. Tomu také napomáhají přirozené příčiny. Rozvoj současné společnosti je charakteristický značným nárůstem zátěže na opornou a pohybovou soustavu člověka, působením negativních antropogenních faktorů, ke kterým patří také mechanická poškození s různou etiologií. To tedy vyžaduje, aby se věda důkladně zabývala problematikou zkoumání reparativní hystogeneze, hledání nových cest k prohloubení tohoto směru. V souvislosti s tím má vertebrologie bezesporu velkou perspektivu v dalším vědeckém a experimentálním rozvoji.

Ve vaší knize jsem se dočetl, že „... základní a nespornou výhodou vertebrologie je ta skutečnost, že umožňuje bez jakékoli škody na organizmus obnovit biomechaniku páteře a vytvořit ideální podmínky pro reparativní regeneraci tkání meziobratlové ploténky.“

Přesně tak. Tato metoda tedy v praxi umožňuje, aby byly úspěšně obnoveny meziobratlové ploténky, poškozené degenerativně-dystrofickým procesem, a to dokonce i ve velmi pokročilém stádiu s komplikací sekvestru.

Odstraňovat vyhřeznutí meziobratlových plotének bez nutnosti operace?

Ano. Je to velmi důležitý fakt, protože jakákoli operace na páteři je v prvé řadě hluboký zásah do jemné, složité struktury organizmu, přináší nevyhnutelné pooperační jizvy a šrámy v mozkomíšním kanálu a jiné komplikace, recidivy vyhřeznutí. Takže metoda vertebrorevitologie představuje pro lidi důležitou alternativu a šanci, jak vyléčit nemoc a zachovat přitom celistvou strukturu páteře.
 

Pokračování … 

Zdroj:

http://vertebrolog.com/p1cz.html

Líbí se mi 32Vertebrorevitologie – obnovení páteře - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 32
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Poznat všechno je nemožné, ale je třeba se o to snažit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"