Například: Dobré zprávy
Věděli jste, že...

...člověk jako mikrokosmos v sobě odráží celý vesmír.

     Například meziobratlová ploténka je jen zdánlivě skromným, ačkoli velmi zodpovědným spojujícím prvkem páteře. Ale když se podíváme dovnitř, do její vnitřní biochemie, která ještě není dostatečně prozkoumána, objeví se celá galaxie. A to už není metafora. Svou složitostí se jedná o unikátní svět mikrokosmu a makrokosmu.

Díky své nejednoznačné struktuře a tajemství vzniku je meziobratlová ploténka v mnohém podobná čočkovité galaxii, která se svým tvarem také podobá oboustranně vypouklé čočce. Podle Hubbleovy klasifikace se galaxie takového tvaru označují symbolem S0. V čočkovité galaxii stejně jako v meziobratlové ploténce je centrální disk s jasným ztluštěním v jeho středu. Čočkovitá galaxie je bohatá na mezihvězdnou hmotu, slouží jako místo pro vznik nových hvězd, obsahuje oblaka mezihvězdného prachu a plynu. Tam vře svým vlastním životem, ve kterém vznikají nové hvězdy a zanikají staré, kde dochází k neustálému přerozdělování energie, syntéze, výměně, vzájemnému propojování a přirozeným procesům života matérie a energie.  A stejný, stále ne zcela poznaný proces, probíhá i v meziobratlové ploténce.

Jen pro zajímavost bych rád uvedl několik slov o tom, nakolik se podobají mikroprocesy a makroprocesy některých objektů svými fyzikálními a chemickými zákonitostmi, díky kterým dochází ke vzniku, existenci a rozpadu hmoty. Když se znovu vrátím k tématu galaxií, je zajímavé seznámit se s klasifikací Hubbleovy ladičky, kterou navrhl americký astronom Edwin Hubble ještě na začátku 20. století.

Toto schéma zobrazuje jeho představu o postupné evoluci v té době známých galaxií, podle jím dané klasifikace. V současnosti již samozřejmě existují podrobnější klasifikace, ale pro obecné chápání podstaty procesu stačí tento zjednodušený model. Podle Hubbleových představ byl hvězdný systém při vzniku galaxií v podobě koule (E0).

Během procesu evoluce se koule postupně vytahovala a zplošťovala (galaxie kruhového a elipsoidního tvaru). Tak vznikla čočkovitá galaxie (S0). Nicméně poté se již jejich vývoj lišil. Část galaxií vytvořila řadu normálních spirálních galaxií (Sa, Sb, Sc atd.), kde ramena spirály vycházejí přímo z jádra.

Druhá část galaxií vytvořila spirální galaxie s příčkou, kde ramena nejsou napojena na jádro přímo ale přes příčku, která se otáčí spolu s jádrem (SBa, SBb, SBc atd.). A některé se změnily v nepravidelné galaxie s chaotickým tvarem (Irr).

Podle aktuálních výzkumů astronomů je 60 % že ze všech známých galaxií eliptických, 30 % spirálních a 10 % nepravidelných. Mimochodem naše galaxie, ve které se nachází Sluneční soustava, se nazývá „Mléčná dráha“ (řec. galaktikos – mléčný, gala – mléko).

Podle Hubbleovy klasifikace jde o spirální galaxii s příčkou typu SBbc. Pokud tedy porovnáme schéma „Hubbleovy ladičky“, evoluci galaxií s etapou rozvoje degenerativně dystrofického procesu v meziobratlových ploténkách, můžeme vidět určitou vizuální podobnost.

Jak se říká, vnější podoba jen odráží vnitřní obsah.  

 

zdroj: www.vertebrolog.com

Líbí se mi 27Věděli jste, že... - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 27
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nemůžeme druhým přát nic zlého, dokonce ani v myšlenkách. Protože silou mysli si kladeš past sám na sebe, na své tělo a svůj rozum. A čím častěji o tom přemýšlíš, tím silnější jsou její sítě, tím více se dostáváš do jejich sevření.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"