Například: Dobré zprávy
Vážení a milí čtenáři!

Rok plný převratných událostí a změn se pomalu chýlí ke konci. Jako lidstvo se nacházíme v době „Na Křižovatce“ a každý den je možné, s odkrytým srdcem, spatřit, jak svou volbou ovlivňujeme globální průběh situací. Klimatické změny nabírají na intenzitě, a jaký bude výsledek všeho dění, záleží čistě na nás. Vždyť každý z nás si přeje žít v harmonickém světe, kde na prvním místě je Láska a Svědomí. A již dnes záleží na každém z nás, jaký svět tady bude zítra.

Pro dary, které nám v poslední době daroval Duchovní svět, slova díků nestačí. Znalosti již byly dány a Pravda byla odkryta. Každý z nás drží v ruce klíč k odhalení Nekonečné Radosti, klíč k získání skutečné Svobody.  Jak tento klíč použijeme, záleží na každém z nás!

Láska je všude kolem a my jsme jako její jiskřičky. Ten, kdo světlo přijme, stává se jeho nositelem! Všichni máme potenciál stát se Světlem a přinést do světa to nejlepší z nás. Stačí se nadechnout, uvolnit a nechat proud Dobra téct skrze nás. Pak nejen, že uvidíme, jací dobří lidé nás obklopují a kolik krásného se už odehrává, ale sami, ze svých nejlepších pohnutek, zatoužíme přiložit ruku k dílu a začneme konat. Vždyť v Jednotě spočívá reálná síla! A cestu zdolá pouze ten, kdo jen nesedí a nečeká, nýbrž koná.

 

Rigden Djappo řekl: „Zaslouží si respekt ten, kdo žije a koná pro blaho své duše a duchovní budoucnost celého lidstva.“

Milí přátelé, přejeme Vám všem krásné vánoční svátky, naplněné Láskou a harmonií a nechť do nového roku vstoupíme všichni v Jednotě, s otevřeným srdcem a upřímnou Radostí. Z hloubi duše přejeme všem našim čtenářům, jejich příbuzným, přátelům i známým, aby pocítili svou vnitřní sílu a odhalili v sobě ten nejkrásnější poklad – Lásku. Neboť kdo přijal světlo, stává se jeho nositelem. "Každý, kdo slyší je Přizvaný a společně jsme síla, která je schopná změnit celý svět."   Rigden Djappo

Pohodové vánoční svátky Vám přeje redakce novin Polahoda

Líbí se mi 55Vážení a milí čtenáři! - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 55
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Fantazie je ve skutečnosti pouze nerealizovaná realita.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"