Například: Dobré zprávy
Vážení a milí čtenáři!

Rok plný převratných událostí a změn se pomalu chýlí ke konci. Jako lidstvo se nacházíme v době „Na Křižovatce“ a každý den je možné, s odkrytým srdcem, spatřit, jak svou volbou ovlivňujeme globální průběh situací. Klimatické změny nabírají na intenzitě, a jaký bude výsledek všeho dění, záleží čistě na nás. Vždyť každý z nás si přeje žít v harmonickém světe, kde na prvním místě je Láska a Svědomí. A již dnes záleží na každém z nás, jaký svět tady bude zítra.

Pro dary, které nám v poslední době daroval Duchovní svět, slova díků nestačí. Znalosti již byly dány a Pravda byla odkryta. Každý z nás drží v ruce klíč k odhalení Nekonečné Radosti, klíč k získání skutečné Svobody.  Jak tento klíč použijeme, záleží na každém z nás!

Láska je všude kolem a my jsme jako její jiskřičky. Ten, kdo světlo přijme, stává se jeho nositelem! Všichni máme potenciál stát se Světlem a přinést do světa to nejlepší z nás. Stačí se nadechnout, uvolnit a nechat proud Dobra téct skrze nás. Pak nejen, že uvidíme, jací dobří lidé nás obklopují a kolik krásného se už odehrává, ale sami, ze svých nejlepších pohnutek, zatoužíme přiložit ruku k dílu a začneme konat. Vždyť v Jednotě spočívá reálná síla! A cestu zdolá pouze ten, kdo jen nesedí a nečeká, nýbrž koná.

 

Rigden Djappo řekl: „Zaslouží si respekt ten, kdo žije a koná pro blaho své duše a duchovní budoucnost celého lidstva.“

Milí přátelé, přejeme Vám všem krásné vánoční svátky, naplněné Láskou a harmonií a nechť do nového roku vstoupíme všichni v Jednotě, s otevřeným srdcem a upřímnou Radostí. Z hloubi duše přejeme všem našim čtenářům, jejich příbuzným, přátelům i známým, aby pocítili svou vnitřní sílu a odhalili v sobě ten nejkrásnější poklad – Lásku. Neboť kdo přijal světlo, stává se jeho nositelem. "Každý, kdo slyší je Přizvaný a společně jsme síla, která je schopná změnit celý svět."   Rigden Djappo

Pohodové vánoční svátky Vám přeje redakce novin Polahoda

Líbí se mi 58Vážení a milí čtenáři! - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 58
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"