Například: Dobré zprávy
úryvek z knihy AllatRa

Rigden: V tomto iluzorním světě je všechno pomíjivé, jako přelud v poušti. Všechno, co na tomto fyzickém světě máme, nemá hodnotu, protože je prchavé. Musíme si pospíšit naučit cítit Duši a vnímat krásu, protože vše na tomto hmotném světě, včetně lid­ského života, není více než bublina pěny na mořském písku.

Člověk cítí, že není pouze dvounohou bytostí, že je v něm mnohem víc, že jeho vnitřní svět je jiný a liší se od toho, který ho obklopuje. Je v něm Duše - částice zvnějšku - z duchovního světa. A ta má jeden vektor pohybu, jedno přání. Duše se ve skutečnosti snaží dostat pryč z tohoto světa. Chce k Bohu, do svého světa. V podmínkách materiálního světa ovšem tato snaha, tento hluboký pocit vycházející z Duše, naráží na vědomí člověka. A vědomí již vykládá tyto silné hluboké pohnutky jinak, protože vychází ze znalostí a zkušeností získaných v tomto životě. A tak zde hraje důležitou roli převažující pohled člověka na svět, jeho Znalosti o světě a sobě samém. Pokud v něm dominuje materialistický pohled na svět, jeho vědomí je omezeno a chybí v něm duchovní Znalosti, pak ve vědomí dochází k mnoha záměnám. To znamená, že Osobnost využije tuto sílu ne pro duchovní rozvoj, ale pro realizaci svých materi­álních přání. Síla jediného duchovního pocitu se ve vědomí rozmělňuje na velké množství přání Materiální podstaty. Ve výsledku je to tak, že člověk místo toho, aby toužil po Věčnosti, začíná se jí panicky bát a považovat trojrozměrný svět za jedinou realitu svého bytí. Vyčerpává síly svého života na to, aby v materiálním světě dosáhl uspokojení svého vlastního Ega, aby získal moc nad sobě podobný­mi, aby nahromadil pozemské bohatství. Ale se smrtí těla člověk toto všechno ztrácí a ze svého bývalého života mu v jeho posmrtném osudu zbývá jen shluk negativní energie, který mu pak ještě dlouho přináší trápení a neklid. Ale pokud v člověku dominuje duchovní pohled na svět, a on nejen že má Znalosti o světě a o sobě samém, ale také je cíleně, podle jejich určení využívá a pracuje na sobě, tak se kvalitativně mění. Pohybuje se po duchovním vektoru svého života díky hlubokým pocitům vycházejícím z jeho Duše. Pro duchovně zralého člověka znamená smrt fyzického těla v podstatě vysvobození. Je to pouze přechod do kvalitativně jiného stavu, stavu opravdové svobody ve Věčnosti.

z knihy AllatRa A. Novych

 

knihu lze zdarma stáhnout zde: http://ibisbooks.cz/dload/book_allatra_cz.pdf

 

Líbí se mi 89úryvek z knihy AllatRa - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 89
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Ve tvé hlavě nesmí být nic ne-ga-tiv-ní-ho. Jenom pozitivní myšlenky! Tehdy nebudeš muset ztrácet čas na boj sám se sebou a tvoje skutky budou vždy pozitivní. Harmonie by měla být v prvé řadě uvnitř tebe. Harmonie a mír.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"