Například: Dobré zprávy
UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV - EXPERIMENT „PYRAMIDA“

ALLATRA TV UVÁDÍ

IGOR MICHAJLOVIČ DANILOV

v dokumentárním filmu UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV EXPERIMENT "PYRAMIDA"

I.M. Danilov: Dobrý den! Dnes jsme se rozhodli provést, na žádost mnoha našich diváků, ještě jeden experiment. Samozřejmě ho budeme provádět na sobě a ne na někom jiném. Podstata experimentu tkví právě v tom, abychom se podívali, může-li působení pyramidy nějakým způsobem ovlivnit zdraví, organismus a v prvé řadě krev člověka. Proč krev? Ještě si o tom pohovoříme, nicméně krev je nositelem našich nemocí, našeho zdraví. Proto se nyní podíváme, co z toho vznikne. ...

Laborantka: Nyní vidíme na monitoru erytrocyty, jejichž hlavní funkcí je přinášet buňkám kyslík. A vidíte, že se řadí jako takzvané sloupky mincí. V takovém stavu může erytrocyt přenášet pouze 20% kyslíku ze sta. Tedy zachycuje kyslík již ne celým svým tělem, ale jenom bočními okraji.

                                                     krev_2

I.M. Danilov: Jednodušeji řečeno, organismus včetně mozku našeho kolegy Andreje, zakouší hypoxii. A úplně jednoduše, on není zdravý. Tak jako většina z nás. Smějeme se tomu, avšak pokud odebereme krev u všech obyvatel, uvidíme, že podobný obrázek, a to mohu s jistotou říct, je až u 90% lidí, včetně dětí začínaje věkem 5-6 let a konče „nejstarším“ věkem. Takový problém máme prakticky všichni. A pak se léčíme, používáme různé preparáty, které takovýto jev pouze zhoršují.

Laborantka: Rovněž vidíme velké množství echinocytů, což znamená, že erytrocyty se rozpadají. Kdy a v jakém případě se z erytrocytu stane echinocyt? Bud‘ fyziologicky, tj. po skončení jeho životního cyklu, přibližně 120. den, anebo pod vlivem nějakých vnějších procesů, nejspíše po používání nějakých silných preparátů.

I.M. Danilov: No, když vezmeme v úvahu, že Andrej nedávno prodělal chřipku a samozřejmě bral antibiotika. Antibiotika zapříčiňují to, že erytrocyty se začínají spojovat, a tak už to v našem běžném životě bývá. Jaký dnes máme úkol a cíl? Na krátký časový interval poprosíme Andreje, aby se posadil do Pyramidy a zkusíme podle metodiky působení torů, vypracované na jiných přístrojích, jej zapnout na krátkou dobu a podíváme se, co se stane. Jestlipak budou nějaké změny na obrázku, nebo nebudou. ...

Laborantka: No faktem je, že krev houstne, tzn., prostředí je s největší pravděpodobností kyselé, nikoliv alkalické.

I.M. Danilov: PH test nemáme, abychom to mohli změřit. Ale stoprocentně je zde vidět překyselení a to je docela silné. A to je problém. Krev je ve skutečnosti zdrojem života a smrti.

Jak svého času napsal jeden slavný šejk Mir-Saïd-Bereke, který byl duchovním učitelem a hlavním duchovním rádcem – mám na mysli Timura. Pro ty, kteří nevědí, kdo to je, tak Timur je více známý pod jménem Tamerlán. A právě tento Bereke napsal velmi zajímavý traktát, který se nazývá „Omnipotence" (Všemocnost). Málo kdo o něm slyšel, avšak ti, kteří se opravdu zajímali o daná témata a studovali je, ti o něm mohli slyšet. Také se o něm hovořilo, o tomto Timurovi, jako o nejzáhadnějším člověku, který v těch dobách existoval. A stojí za to si o něm nyní popovídat.

Myslím, že to pro lidi bude zajímavé, tím více, že v jedné části svého traktátu, psal o pozemském, anebo zjednodušeněji, o živém a mrtvém. A co se týká mrtvého, tak v části „Krev“ popisoval právě tajemství krve. A zde také vzniká zajímavá otázka: člověk před 600 lety, jen se zamyslete, před 600 lety psal o krvi to, co právě nyní začínáme studovat. Srovnával krev se zdrojem existence lidského těla, nikoliv života, ale lidského těla. On psal, že „krev zapříčiňuje nemoci, krev přináší zdraví, krev dává nesmrtelnost tělu, krev navrací mládí starým a z mladého udělá starce. To jsou velmi zajímavá slova. A ještě pro ty, kteří mají znalosti o hematologii, pro lékaře, psal zajímavou věc, že krev zdravého člověka musí být podobná zemi, neboť u nemocného je podobná nebesům, na nichž se vytváří mraky. Pro mnohé to je nejasné, proto to vysvětlím: v daném případě je krev podobná nebesům, na nichž se sbíhají mraky. Tedy erytrocyty se spojují a již nejsou nositelé života, tzn. krev nevykonává svou funkci, jak by měla. Jak řekla naše laborantka, vzniká kyslíkové hladovění – hypoxie a člověk se bude celý život léčit. A v konečném důsledku tyto stavy povedou k infarktům, mrtvici a spoustě jiných potíží. To znamená, že imunita nebude fungovat tak, jak má a ani nemůže fungovat. Proč? Protože, jak by se mohly tytéž lymfocyty pohybovat v takovém zhuštění?

Pokud s tím trochu pohýbáme a najdeme lymfocyty, bezpochyby uvidíme jejich „utlačený“ stav. Proč? Z důvodu překyselení dochází k přemnožení krve bakteriemi i plísněmi a vším možným. Ale nebudeme Andreje moc rozebírat, aby ostatní nefilozofovali o jeho zdraví, protože u většiny těch, kteří jsou tady a u těch, kteří se na nás budou dívat z druhé strany obrazovky, není situace lepší. A zdraví je především zdraví.

Co se týká šejka Bereke, který napsal traktát „Omnipotence (Všemocnost)“, byl to právě on, kdo zapříčinil, že Timura známe jako Tamerlána. Pokud nahlédneme do historie samotného Bereke, je velmi zajímavá. Málokdo ví, že patří k prastarému rodu Allatchjara. Co to znamená? Trochu o tom povyprávím. Ve svém traktátu „Omnipotence“ (Všemocnost) popisuje historii… dokonce traktát začíná slovy: „Poté, co za veškeré provedené zlo byla zničena Atlantida…“

Zajímavé? Myslím, že tato informace zaujme všechny, kteří se zajímají o toto téma. Právě těmito slovy traktát začíná – přesně, že Atlantida byla zničena za veškeré provedené zlo. No a dále vypráví také o sestrách Allat, o světě, který existoval 1000 let pod duchovním vedením sester Allat, tzn. byl matriarchát, také ho nazývali – zlaté tisíciletí nebo svaté období.

Al-lat-jpgExistovalo mnoho názvů pro vládnutí matriarchátu. Ale aby bylo jasné, v tomto období mnoho lidí nebylo, nebylo rozdělení na státy jako dnes, nebo na nějaké oblasti. Byl jediný národ, jediný jazyk a jediné znakové písmo. A tyto dozvuky nyní vidíme po celém světě. Mnozí, kteří se zajímají o archeologii a podobně, se střetávají s tím, že po celém světě bez výjimky nalézají ty stejné znaky. Dokonce naše AllatRa je všude. A to vypovídá o tom, že lidé komunikovali jedním jazykem, že byli svobodní.

Když u nás existovala Tripolská kultura, mnozí poznamenávají, že v těchto osídleních nebylo žádné podněcování k válce, tzn. lidé neválčili. A tak to bylo po celém světě. Doslova před 7-8 tisíc lety bylo osídlení dostatečně civilizované, dostatečně rozvinuté, avšak nebyl ani náznak toho, že by mezi sebou válčili. A ve svém traktátu emír popisuje, jak se vše měnilo. Po tisíciletém vládnutí sester Allat, přesněji po tom, co ony odešly, zůstaly Allatchjara.

Tedy, kdo jsou Allatchjara? Vycházejíce opět z jeho popisu, Allatchjara byly ty, které se nacházely po boku sester Allat. Pomáhaly jim a učily se od nich a pak zůstaly jako strážkyně. Samozřejmě, že to byly jenom ženy. Staly se pokračovatelkami sester Allat. A nějakou dobu se snažily pomáhat lidem dosahovat vzájemné shody. Ovšem v konečném výsledku se počet lidí zvýšil, to vedlo k tomu, že se začaly utvářet klany, osady a lidé začínali mezi sebou soupeřit. Ale k tomu, začalo docházet až po tom, co se začal vytrácet matriarchát. Zpočátku se tento, no pro pochopení bych ho nazval, řád Allatchjara, stal smí šený – nejdříve do něj vstoupili muži a v konečném výsledku úplně ženy vytlačili. Už to byl spíš patriarchát. Následně znovu došlo k rozdělení – na jedné straně vznikli Archonti, na druhé – Archati.

Zůstali i strážci těchto znalostí, právě těch prapůvodních znalostí, které pocházely od sester Allat. Nazývali je Allatchjara, tedy to byli strážci těchto znalostí v čisté podobě. Měli jeden nedostatek, tkvěl v tom, že oni nezapisovali, neměli právo zapisovat své znalosti z toho důvodu, že tyto záznamy se mohly dostat do cizích rukou, a jelikož se tam mluvilo velmi mnoho o tom, co lidé nevědí, proto Bereke svůj traktát nazval „Omnipotence“ (Všemocnost). Vypráví se tam o viditelných a neviditelných věcech. A o tom si také můžeme pohovořit, pokud máte zájem, ale nejprve dokončím vyprávění o historii. Proto nedělali záznamy svých znalostí, ale předávali je od učitele k učedníku. Jak bylo pravidlem, otec synovi, nebo děd vnukovi, zachovávajíce tím znalosti ve svém rodu proto, aby se co nejpečlivěji ochraňovaly. 

V konečném důsledku, již v dobách Timura, začali Allatchjara již víc nazývat Allajar. Možná to bylo postupem času, možná to byly jiné důvody, ale původní název Allatchjara byl zapomenut. S největší pravděpodobností se to stalo z toho důvodu, že Allatchjara přece jen nesl v sobě více ženský… Pokud uděláme překlad slova „Allatchjara“, tak znamenalo „Ta, která jde k životu“. To je doslovný překlad. Ovšem Allajar v překladu znamená "oblíbenec Boha" anebo "stoupenec Boha". Podle všeho, ve spojitosti s nahrazením matriarchátu patriarchátem, byl trochu změněn i tento pojem.

Takže když na sebe Bereke vzal odpovědnost v duchovní oblasti za Tamerlána, a my na tomto příkladu dokonce vidíme, že znalosti Allatchjara byly změněny a zkresleny, došlo k vážné degradaci Allatchjara s plnými záměnami. A vidíme, že znalosti už nebyly používány směrem duchovního rozvoje a sjednocení lidstva, ale v doslovném smyslu slova na praktickou magii. A dokonce podle popisu historie si pamatujeme, jak právě Bereke pomáhal Timurovi bojovat, doprovázel ho v jeho vojenských taženích, a jaký vliv ve skutečnosti měl na průběh války. Ti co se zajímali o historii, anebo alespoň něco o Tamerlánovi četli, pamatují si, s jakými pokřiky šli do boje vojáci Tamerlána, co křičeli. Oni křičeli „Allajar“. Oni nevelebili majestát Tamerlána, šli do boje za Bereke, protože cítili jeho sílu, moc a podporu.

A očividně to mělo vliv, a možná ještě něco, na absolutně neoprávněné jednání Bereke (napsal traktát). Neměl učedníka a neměl komu předat znalosti, jelikož hodně času zasvětil Tamerlánovi. A samozřejmě, že tento „veliký vojevůdce“, jak ho nazývají, neodpovídal žádným požadavkům. A o žádné duchovnosti zde nemohla být řeč, protože on, nejen že byl zabiják, ale byl také celkem vzato zabiják národů. A jaké duchovní znalosti by mu bylo možné předat? Proto Bereke napsal svůj traktát, avšak i samotný název již vypovídá hodně o tom, že přece jen systém ve všem dělá záměny. Dokonce takové velké duchovní znalosti změnil a převedl je na banální magii, na spotřebitelský vztah k duchovnímu zdroji. Ale to už je jiná otázka.

O čem psal Bereke

Řekněme, že v dnešním rozhovoru je pro nás zajímavější to, co napsal. Kromě toho, že psal o krvi, psal také o vzájemných vztazích mezi lidmi, dokonce jednoduše - z pozice jakési psychologie. Jenom nazýval určité příčiny svými názvy a vyprávěl o tom, co za tím stojí. Vyprávěl o síle, o Allatu jako zdroji síly, jehož hledáním se lidé zabývali celý život. Zabývali se a vlastně se i nadále zabývají. Stačí si vzpomenout, řekněme, za poslední desetiletí, jak například Hitler, či komunisté na začátku svého rozvoje, podnikali cesty do Tibetu a hledali tyto síly, ale také i mnozí jiní. Ať vezmeme jakékoliv duchovní nebo mystické učení k dnešnímu dni, všichni usilují o hromadění určitých sil. Síla, to je něco tajemného, to, co je schopné člověku něco dát. A opět jde o spotřebitelský vztah k Duchovnímu Světu.

Z větší části, každý člověk sní o této síle, usiluje o ni. Proč? Protože tato síla není jen zdrojem života, ale také možností. V jakémkoliv náboženství nebo v jakémkoliv okultním učení se lidé zabývají tím, že se obrací na vyšší síly s prosbou něco vylepšit ve svém materiálním životě. Ale to je opět proces získání těchto sil, realizace svých přání. A co stojí za touto silou a k čemu to vede? To je také zajímavá otázka, protože lidé ji využívají, avšak nechápou, že za toto potěšení musí zaplatit.

V jakém smyslu? Pokud člověk používá duchovní síly, a toto právě jsou duchovní síly, a použije, přemění je na materiální blaho, tak na následující existenci může zapomenout. A je to skutečně tak a Bereke o tom píše. Je potřeba ocenit, že podrobně popisuje, jak ovládat ty, kteří jsou ve stínu. Popisuje, jak ovlivňovat lidi, dokonce lidské masy. A mnohé z toho, co popisoval, můžeme spatřit v procesu rozvoje fašizmu, jak Hitler manipuloval davem. To vše je vidět. To vše je určité umění. Ale mimo tuto veškerou špínu také píše o tom, co bude následovat potom, jestliže lidé nepoužívají tyto síly na duchovní rozvoj.

A zajímavé je to, že ještě tehdy, zamyslete se, 600 let nazpět, tento člověk píše, že lidé usilují o získání těchto sil, avšak ne pro svůj duchovní rozvoj, ale právě pro získání materiálních blah. A nejzábavnější je, že to je v tomto traktátu napsáno a možná to se stalo příčinou toho, že jej prakticky hledali 200 let…, řekněme to tak, služebníci církve hledali, dokud okolo roku 1600 veliký Primatus přece jen nedokázal vybojovat a získat traktát pro sebe. Nyní se ukrývá u nich. Avšak prakticky 200 let tento traktát měli lidé. Později, dokonce i v 15. století, ti, kteří ho uchovávali – jedni ze strážců, dostali jméno Allachjar. Je to i příjmení i jméno. Na začátku to bylo jméno, ale potom… na začátku to byl titul, ano? Jako byl Allajar – zpočátku Allatchjara, potom Allajar, potom Allachjara a v konečném výsledku, v 15. století, ho už vidíme jako příjmení. A jejich rod byl, právě po Tamerlánovi a jeho potomcích, strážcem tohoto traktátu.

A tak,… teď řeknu něco zajímavého. Bereke píše před 600 lety, že prakticky všichni kněží všech kultů nevěří v Boha. Protože Ho neznají. Před 600 lety, zamyslete se! A dal vážný podnět k tomu, se nad tím zamyslet. A mluvil o tom, že člověk si nesmí přát, ať to bude cokoliv, anebo prosit Boha o cokoliv, vyjma svého duchovního růstu, získání své nesmrtelnosti. Ale zároveň v učení prakticky poskytoval celé spektrum, jak člověk může působit na svět, na lidi a co je to magie. Vyprávěl o těch, kteří se ukrývají ve stínu a proč to lidé nevidí. To je také pozoruhodné téma. Myslím si, že ti, kteří to budou chtít vědět, koho to bude zajímat, sami si to najdou a přečtou.

A ještě jednou chci zdůraznit, zde je jeden malý moment, často se střetáváme s určitými věcmi, když něco vyprávíme, a lidé potom začínají psát, nebo přijdou a stěžují se, že jste o tom mluvili, ale tato informace nikde není. Přátele, zde je malá rada: pokud jste zadali do Googlu informaci a nic jste nenašli, to ještě neznamená, že to není. Proto, abyste něco našli, musíte navštívit možná i desítky knihoven světa, najit nepřímé informace, potom je shromáždit a uvidět obraz, jako puzzle, které se musí složit.

A zapamatujte si ještě, vše, co se týká Allat, obzvlášť sester Allat, vše se ničilo a ničí se dodnes. Vzpomeňte si na Sýrii, z jakých rozhodnutí se bojovníci IGIL vrátili a odpálili památník Allatu? K čemu jim byl, když to byl již pozdní památník, úplně pozměněný, postavili ho potomci Allatchjarů a on již měl úplně jiný význam. Ale i přesto – zmínka o Allat. A vše, co se týkalo sester Allat a zmínek o nich a mnozí, kteří se snažili dokonale prozkoumat vznik Koránu a všeho s ním spojeného, si pamatují, že naráželi na zmínky o tom, jaký vztah měl sám Prorok k sestrám Allat. Jaký měl respekt. A pamatují si, co je to Mekka a ostatní, a proč to bylo natolik slavné, vážené a uctívané místo. A dále již sami najdou a vyjasní si to. Myslím si, že nyní to bude zajímavější a právě jsme se dotkli tématu, které je velmi zajímavé. Pohovoříme o něm, je trochu mystické, ale zároveň zajímavé.

Co my vidíme a co nevidíme?

Bereke měl pravdu, on otevřel téma, že lidé mnohé nevidí. Ale ve skutečnosti, například skyfish-e, ano? Pro nás je to už normální věc. Mnoho toho jsme už viděli, hodně jsme natočili a už se připravují velmi zajímavé pořady o plazmoidech, skyfish-ech – vždyť oni létají kolem nás, je jich spousta, avšak naše oko je nevidí.

Existuje nějaký José, nazývají ho otec skyfish-ů, on jako jeden z prvních otevřel toto téma. Uviděl je na kameře a mnohým pokládal otázky, co jsou to skyfish-e. My jsme se o ně také zajímali. Připravujeme o tom zajímavý pořad. Také jsme psali, oslovovali, volali, co jen jsme nedělali, kontaktovali jsme vědce po celém světě a ptali se, co jsou to skyfish-e? A stejně jak Josemu, tak i nám odpovídali (někteří nám však vůbec neodpověděli, báli se otevřít toto téma). Vždyť pro mnohé vědce éter, skyfish-e a některé jiné věci, jsou z řady zakázaných témat. Pokud řeknou pravdu, propustí je. Pokud přiznají, že ano, toto existuje, budou se na ně dívat, jako na blázny. Téma je zakázané, ovšem proč je zakázané? A proč vědci začínají vyprávět, že to létá nějaký motýlek či hmyz, a že je to zpomalený záběr, určitá expozice, a tak dochází k tomu, že kvůli kamerám, jimiž natáčíme, nevidíme skyfish-e, ale protáhlý let. Ale zaprvé, například u nás, je teď venku zima, teplota pod nulou a skyfish-e prostě tančí, pózují před kamerou. A když se zapojil tento přístroj, pyramida, mnohé se zde změnilo. Dosud tady pobývali ojediněle, a to většinou tehdy, když zde lidé vykonávali duchovní praktiky. Avšak jakmile jsme zapojili pyramidu, všichni si pamatují ten pořad, pak se začaly dít, řekněme, velmi zajímavé události a to nedaleko odtud.

15_2

pokračování v dalším článku... https://polahoda.cz/unikatni_pusobeni_na_krev._experiment_pyramida_-_pokracovani

 

odkaz na video pořad s titulky: https://allatra.tv/cs/video/unikalnoe-vozdejstvie-na-krov-experiment-piramida

Líbí se mi 160UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV - EXPERIMENT „PYRAMIDA“ - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 160
Podobné články:Komentáře

KOváč Miroslav 09.08.2023 13:18 Odpověď

Dobrý deň chcem sa informovať , či sa dá u vás zakúpiť zrkadlová pyramída
Dakujem Miro


→  Alena 25.08.2023 16:50 Odpověď

Dobrý den, u nás se zrcadlová pyramida koupit nedá.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"