Například: Dobré zprávy
UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV. EXPERIMENT

...pokračování článku ..... https://polahoda.cz/unikatni_pusobeni_na_krev_-_experiment_pyramida 

úryvky z pořadu: "UNIKÁTNÍ VLIV NA KREV. EXPERIMENT PYRAMIDA."

Celý pořad můžete sledovat na Allatra TV https://allatra.tv/cs/video/unikalnoe-vozdejstvie-na-krov-experiment-piramida

 

(zkratky jmen účastníků: IM - I.M. Danilov; A - A.Kovtunov)

 

IM: A zde opět trochu odbočím, je zajímavé, že v místnosti, ve které natáčíme, je mnoho plazmoidů, ale Skyfish-e zde přestaly existovat. Skyfishe byly vytlačeny a teď jsou venku. To znamená, že ony si tak, jako myši a krysy, vymezují teritorium. To je také zajímavé, zábavné a stojí za to, o tom popřemýšlet, prozkoumat to. To je to, co je kolem nás a to, co nevidíme. Takže o skyfishech. Když jsou pozorovány, tak je to přitahuje. A ony v doslovném slova smyslu pózují před kamerou. Doufám, že o tom natočí film a pak jej ukážou. To je velmi zajímavé. A opět platí, jaký hmyz se může pohybovat rychlostí 1,5 Ma (Macha). Dobrá otázka. Kolik tam bylo? 1800 km?

A: 1800, ano. To je to, co jsme vypočítali.

IM: Ano. Změřili rychlost pohybu skyfish-ů na ulici, vypočítali to podle kamery a rozborem záběrů.

Když letí, neřeknu, že plnou rychlostí, prostě se rychle pohybují – tak 1800 km za hodinu. Co je to za hmyz? Chtěl bych se zeptat, co tam má za motor. A takového je hodně, pozorovali jsme to nejedenkrát. A zároveň tentýž hmyz ustrne před kamerou, v doslovném slova smyslu se zastaví. Je možné si úplně prohlédnout celou jeho strukturu, jak vypadá. Když létají velmi malou rychlostí, tak doslova pózují, předvádějí se, „vypráví“, jak vylétají zpod země a co vyvádí. A zároveň lidé prochází kolem, tedy jsou záběry – lidé prochází, oni tady pózují před kamerou a lidé si jich nevšímají. I když jsou ohromných rozměrů, dost „slušných“. Je jasné, že to není hmyz, nebo něco jiného, to jsou prostě skyfish-e. Otázka zní: proč je oko nevidí, ale kamera vidí? No, natáčíme je těmi jednoduššími kamerami, zachytáváme je obyčejnými pouličními kamerami. Dobrou kamerou je také lze zachytit. V čem tkví smysl? Digitální technologie dovoluje natáčet to, co je oku neviditelné. I když se natáčí jen na pásek, rovněž citlivější, také to není špatné. Samotný skyfish, sám o sobě, to je tvor, mající negativní náboj. Proto narušuje gravitaci. A on doslova plave, proto je Jose nazval „rybami“. Oni plavou ve vzduchu. Ale v souvislosti s tím, že mají negativní náboj, tak ze vzduchu přitahují k sobě pozitivně nabité molekulky vody. A právě díky lomu fotonu na nich, je vidíme.

Proč mohou okamžitě mizet, v doslovném slova smyslu? Protože při prudkém zrychlení z nich tyto molekulky mizí. A při rychlosti 1,5 Ma, jak víme, je ještě můžeme pozorovat. To znamená, že čím je vyšší rychlost, tím je větší jejich negativní náboj. Tedy oni mohou regulovat svůj náboj. To právě podmiňuje jejich pohyb.

15_2  file

A: Je ještě zajímavé, že skyfish-e volně prolétají jakoukoliv překážkou, tzn. přes tělo člověka…

IM: Pro ně neexistují překážky, eh…

A: A přitom oni oblétají, snaží se obletět člověka…

IM: Právě jsme se dotkli zajímavého momentu.

A: Právě jsem chtěl říct, že když nám José Escamilla poskytoval rozhovor, vyprávěl, že viděl jedno video – střetnutí skyfish-e s člověkem a myslel si, že viděl okamžik uhynutí skyfish-e. Bylo to na baseballovém zápase a baseballista právě běžel z jedné mety na druhou a v ten okamžik mu skyfish vletěl do boku. Jak poukázal José Escamilla během svého rozhovoru, baseballista změnil polohu svého těla. Sportovec pravděpodobně pocítil náraz. Avšak je zajímavý je i jiný fakt, že na zem vedle něj spadl nějaký objem vody. On prostě spadl…

IM: Správně, to je to, o čem vyprávím. Pro skyfish-e není problém projít stěnou nebo něčím jiným. Nejednou jsme viděli, jak vylétají zpod země, zpod asfaltu. I tady jsme viděli, jak prochází stěnou, vlétají a vylétají. To není problém. Proč se to stalo? Vše je ve skutečnosti velmi jednoduché. Skyfish volně proletěl přes člověka, ale kdyby na sobě nenesl molekuly vody, tak si ho tento baseballista ani nevšimne. Ale jelikož voda, hustota lidského těla – skládáme se z vody, je o něco vyšší, a při nárazu dokonce banálně na oblečení, molekuly vody odpadly. A v daném případě je potřeba ještě vysvětlit: kvůli tomu, že probíhala hra a skyfish hodně létal, tak když se podíváme na tu vodu, uvidíme, že ona měla zelenkavé zabarvení.

A: Ano…

IM: Proč?

A: José Escamilla říkal…

IM: Proč, protože u skyfish-ů to bylo obrovské energetické uvolnění, lidé byli nervózní, na emocích, a je jasné, že tento tvor měl co jíst. On se na tomto poli krmil, byl na „vycházce“, dobýval si obživu. A v souvislosti s tím, že se tráva pod sportovci trochu narušovala, docházelo k výronu množství suspenze z trávy do vody, která měla toto určité zbarvení. Samozřejmě, že byla velmi silně pozitivně nabitá a právě s tímto zbarvením se voda přilepila ke skyfish-ovi. A po jeho nárazu, tj. skyfish samotný prošel bez překážek - člověk pro něj není překážkou - ale kapičky vody, molekulky, ony vytvořily kapičky a ty pak spadly, čili on uviděl moment shození vody. Ale pak, z druhé strany, ať bychom se jakkoli dívali do kamery, neviděli bychom nic. Doslova po nějakém čase nabere zpět tyto molekulky a opět bude létat.

A: V podstatě sportovec prostě pocítil, jak kapka vody narazila do jeho těla.

IM: No řekněme, že pocítil, jak do něj určité množství vody v obrovské rychlosti jednoduše vrazilo, a toť vše. Přirozeně pocítil pouze jemný náraz…. A to je všechno.

A: Tedy tělo spíše zareagovalo na neočekávaný dotek a to je vše ...

IM: ... Ano, ano ...

A: Nic ho nebolelo.. IM: Ano ... Proto skyfish-e - to jsou zcela reální tvorové, kteří existují, jsou dostatečně rozumní. Mají jistý sociální způsob života, protože často spolu létají v párech, často si hrají a… a řekněme, že ne bez smyslu pro humor. No, myslím, že to v pořadu uvidíme. Stejně, jak jsme v této místnosti pozorovali velmi zajímavé jevy - objevení plazmoidů, jak se pohybují a ještě velmi důležitý projev týchž plazmoidů…, že on se objevuje, mizí a objevuje se na jiném místě, čili prošívá prostor. On neletí jako koule (35:22), ale prošívá, je to velmi zajímavý jev. Zde stojí za to, zamyslet se nad tím. Pro ty, kteří se dívali na pořad o fyzice, který chlapci ukazovali a dělali, nebo pro ty, kteří jsou seznámeni se zprávou o fyzice, četli ji, pro ty to bude srozumitelné - co je ezoosmická mřížka a jak přes ni procházejí. Čili toto vše se potvrzuje, toto vše lze pozorovat. Pokud budete mít zájem.

-ок

Když jsme již zmínili stíny, tak jsme je také v této místnosti i zpozorovali. Je to totiž to, co píše Bereke. Ted‘ o tom povyprávím, je to zajímavé. Zde jsme pozorovali, jak žijí stíny a kdo se v nich skrývá. Protože kromě plazmoidů, skyfish-ů a mnohého jiného… opět to řeknu, snad slovy téhož Bereke z jeho traktátu "Omnipotence"(Všemocnost): "Neviditelný lidský svět je podobný moři - je v něm velmi mnoho života, ale člověk je tak hloupý, že to nevidí. Mudrc se liší jen tím, že vidí to, co nevidí obyčejný člověk," a… no, tady ho on nazývá "Allatchjara", "se liší od mudrce tím, že on ovládá to, co mudrc vidí." A v tom je smysl.

***

Proč vzniká stín? Je tady zdroj světla, který dopadá, odráží se a my ho vnímáme. Ale zároveň odražený dopadá i v  menším množství tam, kam nedopadá  přímý zdroj. Čili odsud už odražený dochází k nám, ale v menším množství, a vidíme stín. Ale pokud se tam nachází nějaký tvor, který pohlcuje toto světlo, tak očima ho nezpozorujeme, ale na digitální kameře tyto stíny vidíme. I když  byly momenty, kdy nevšimnout si jich  dokonce pouhým okem, myslím nebylo  možné, protože to nejsou jen stíny, to  jsou z ničeho nic - černé fleky, které   projevují se a trošku se hýbají.

O čem hovoříme? Hovoříme právě o  těch tvorech, pro které jsme zdrojem výživy. Proč jsme pro ně zdrojem výživy? 

Protože člověk, na rozdíl od všeho oduchovnělého, je ještě i oduševnělý. A oduševnělý znamená... Uvedu krátký  příklad. Ohledně toho je mnoho legend a  mnoho příběhů. Svého času jeden vyprávějící vysvětloval ostatním, že ti, co  se nacházejí v stínech, ti, které nevidíme, oni se vámi živí tak, jak se my živíme mlékem krávy. Že my a kráva jsme v  principu jedno a totéž. My jsme zdrojem  výživy, naše emoce - přeměna allatu na  antiallat, čili to, co vylučujeme, je pro ně  výživou. A čím více jsme podřízení vědomí, přirozeným zákonům lidského života, čím více děláme to, co nás zabíjí  jako duchovní bytosti, a tím více to prodlužuje život těm, které vizuálně nevidíme. No, řekněme to tak. Je to velmi  srovnatelné s krávou. Čím více dává kráva mléka, tím více si ji ceníme a tím více  ji máme rádi. No, skutečně je to tak.

Také je zajímavé téma týkající se  těch, které nevidíme. Nazývají je různě  – inkubusy a jak je jen nenazývají.  To  jsou ty bytosti, které přicházejí k lidem  během spánku. Mnozí lidé je reálně cítí. Oni tam s nimi vykonávají určité akty, řekněme, že často sexuálního zaměření  - mnoha lidem se to velmi líbí, některé to leká a podobně.

Psychologové povídají jedno, kněží vyprávějí zase něco úplně jiného, protikladného. Ti říkají, že to přicházejí démoni, psychologové říkají, že je to zánětlivý proces v mozku, nebo zdrženlivost, či nadbytek. Také paradox  - buď zdrženlivost, nebo nadbytek a to vede k tomu, že vědomí si tropí zlé žerty. Ale co se opravdu děje? Ve skutečnosti, přátelé nás využívají, jako my využíváme krávu. Proto emoce, různé důvody a podobně.

Mohou ovšem všechny tyto vyjmenované věci nějakým způsobem ovlivnit člověka? Nemohou.

Když je člověk opravdu naladěn na  duchovní rozvoj, míří k životu, tak ho  nic nemůže ovlivnit. Uvedu jednoduchý  příklad: Když ses otočil ke Slunci, vidíš  Slunce a míříš k němu - a Slunce je v tomto případě jako metafora života, života věčného, života, který nekončí - a  ty k němu skutečně jdeš, takže žádné stíny nevidíš. Stíny nejsou a ani být nemohou, nikdo tě nemůže žádným způsobem ovlivnit, ať by jakkoli chtěl.  

Ale když se otočíš ke Slunci zády a  jdeš do hustého lesa, čím hlouběji vcházíš do lesa a čím dál se vzdaluješ od  Slunce,  tím  více  stínů vzniká. A tím menší máš šanci vyjít z tohoto lesa. Ještě jeden důležitý moment - lidské vědomí se celou dobu snaží mluvit o Bohu, mluvit o různých věcech, ale čím více mluví, tím více rozptyluje. Ono nedává možnost člověku procítit, prožít. Takže  pojďme přejít na pocitové vnímání Duchovního světa, pojďme raději mířit ke Slunci.  

***

Ženský hlas: Řekl jste, že po sestrách Allat byly Allatchjary. A kdy se potom objevili Archonti a Archati?

IM: Archonti a Archati? Když…  vždyť už jsem vám to vyprávěl, když zůstaly Allatchjara, ony ještě nějakou dobu existovaly, staraly se. Ale do jejich klanu, jednoduše řečeno, do jejich řádu, začali vstupovat muži. A muži velmi rychle uzurpovali moc Allatchjara, vytěsnili ženy a došlo k vnitřnímu rozkolu. V souvislosti s tím, že se začala objevovat rozsáhlá sídla a města a v těchto městech se  začali  objevovat vůdcové, tak se Archonti rozhodli, že oni jim musí pomoci správně vládnout, jinak že sejdou z cesty. No, zkrátka, začali si uzurpovat moc. Právě oni byli impulsem evolučního vývoje, jaký máme k dnešnímu dni. Na protiváhu jim odešli Archati směrem k  Šambale, tedy přesně na opačnou stranu.

A Allatchjara zůstaly jako strážkyně čistých znalostí, aby je předaly jiným. Tedy kvůli tomu, aby se nakonec mohl objevit Prorok a podobně. Avšak objevil se Tamerlán, který zabil tisíce lidí. Je zajímavé, že historie…a na čem je u nás založená historie? Veliký Alexander Makedonský - kolik lidí zabil? Velký Tamerlán - kolik lidí zabil? A proč se nemluví o těch, kteří něco vytvořili, kteří postavili něco opravdu velikého, přinesli něco dobrého… U nás jsou slavní pouze zabijáci, takové jsou lidské dějiny...  

***

IM: A nyní dokončíme experiment. Nás samotné zajímá, zda přístroj Pyramida ve skutečnosti schopen změnit alespoň vizuálně stav krve našeho přítele Andreje.

Zajímavé je, že nyní sledujeme jednotlivé erytrocyty, „sloupce mincí" se  rozpadly a se staly jasnější…

Jsou jako lampičky, nosí více elektřiny… to je ale dočasný efekt. Opět chci  říci, že nehledě na všechny tyto efekty,  toto v žádném případě není zaměřené na nějaké lékařské nebo jiné působení. Přistroj je určen jednoduše pro výzkum možností člověka, je to způsob dotknout se toho, co nevidíme a pocítit to na sobě. Ovšem je to zajímavé, je to skutečně zajímavé. V daném případě můžeme pozorovat, jaké změny nastaly v krvi našeho přítele doslova za 5 minut…

Ale viděli jsme i zajímavější situace, toto je ještě přijatelné. Je samozřejmě škoda, že nemůžeme ukázat mnoho jiných věcí. Bohužel, pokud někdo, někde, něco podobného neukáže, my na to nemáme právo, protože to je ovlivňování lidské volby. Kdyby bylo možné ukázat alespoň to, co se děje během duchovních praktik, tak myslím, že  ateisté by u nás vůbec nezůstali – no, nejen že ateisté, ale dokonce, jak říkal Bereke, i kněží by uvěřili v Boha. Ale bohužel jsme omezeni i v možnostech provádění některých závažnějších experimentů, které se mohou ukázat. Ani technické podmínky nejsou schopné všechno zachytit - řekněme, projevy tamtoho světa. Ale co můžeme, to ukazujeme.

No v daném případě, lze pozorovat vizuální změny. Zkusme ještě trošku zaostřit... Tady, podívejte, obrázek erytrocytů. Ovšem, změnily se, mají plnohodnotný náboj, pochopitelně. Podívejte, jak mají vypadat ve skutečnosti. Myslím, že podobné málokdo viděl. Podívejte se na obrázek… 

 krev pred        krev po  

Takto má vypadat obraz u téměř zdravého člověka. Zajímavé?... Toto je dost důležitý moment. Toto je to, co ve skutečnosti kromě kyslíku nese erytrocyt. Je to to, o čem mluvil Bereke...  

 

VÝSLEDKY OTEVŘENÉHO  EXPERIMENTU PYRAMIDA

Na závěr dnešního experimentu bych se chtěl zmínit o experimentu, který jsme prováděli s pyramidou s účastí Andreje.

Z velkého množství dopisů, které přišly, můžeme poznamenat následující a s jistotou můžeme říci, ať by se to komukoliv nezdálo a nelíbilo, že ve skutečnosti jsou digitální nosiče schopny předávat informace na jakékoliv vzdálenosti a neztrácejí sílu svého účinku. V tomto samozřejmě spočívá velký  potenciál digitálních technologií.

V tomto případě bylo pozitivní působení, které šlo z pyramidy a celkově lze v číslech říci takto: 98% - přesvědčivě potvrdilo pozitivní působení, 2% - jsou pochybné výsledky, někdo ne zcela pocítil, někdo nepocítil hned, u někoho došlo k jakýmsi negativním emocím, ačkoli většina z nich při následujících zhlédnutích zaznamenala pozitivní působení. A někteří měli odvahu přiznat se, že vstupovali do tohoto experimentu, (zapínali, sledovali) nacházejíce se v odmítavém postoji k tomuto experimentu. Někteří prováděli experiment a zároveň se dívali na televizi, snažili se nepropásnout něco z filmu, no a pak napsali, že nic nepocítili.

Ještě byl zajímavý případ, který popsal jeden člověk, proseděl 20 minut, pořád čekal, a nic nadpřirozeného se nestalo. Ale když se k tomu přistupuje s takovými myšlenkami a náladami, tak se nic nepodaří. Ale i tak 98% dalo jasný pozitivní výsledek. Pro ty, kteří chtějí - na jejich žádost tento experiment i nadále pokračuje. Video jsme chtěli odstranit. Provést experiment, vyvodit nějakou statistiku a následně odstranit. Avšak po prosbách lidí ho necháváme lidem. Protože opravdu při otevřeném přístupu, kdy jsi otočený tváří ke Slunci, tak ti  Slunce svítí - proto ho necháváme. A experiment potvrdil, že to funguje, přestože jsme to věděli i bez tohoto. Ale my jsme to udělali pro vás, abyste vy zjistili, že to funguje. A že existuje kromě špatného v tomto životě, i mnoho dobrého. Proto, děkuji všem za účast, za podporu. Jdeme…

                                                                              - откр ЭКПЕРИМЕНТ_1

úryvky z pořadu "Unikátní vliv na krev. Experiment PYRAMIDA"

celý pořad sledujte na Allatra TV https://allatra.tv/cs/video/unikalnoe-vozdejstvie-na-krov-experiment-piramida

                                 

Líbí se mi 157UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV. EXPERIMENT "PYRAMIDA" - pokračování - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 157
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"