Наприклад: Добрі новини

АLLATRA

MEGAHIT!

Budete opravdu překvapení, až se z knihy „AllatRa“ dozvíte, že:

 • Hmota je tvořena informací;
 • tělo - to není celá konstrukce člověka;
 • uvidíte první fotografii lidské duše na světě;
 • co se stane s člověkem poté, co jeho fyzické tělo zemře
 • odkud přichází myšlenky a jak zvítězit nad sebou samým;
 • prodloužení lidského života nad druhový limit;
 • senzace ve fyzice, psychologii, lékařství, archeologii;
 • vliv starodávných znaků na podvědomí;
 • co spojuje všechna náboženství, aby byla atraktivní širokým masám;
 • šokující pravda o politických a kněžských systémech;
 • jak změnit sebe a svět - fenomenální lidské schopnosti

Kniha vám dává klíče k pochopení procesů viditelných i neviditelných světů. Je základem Znalostí pro radikální transformaci jak Člověka, tak i lidstva jako celku.


Stáhnout zdarma


Sensei ze Šambaly. Kniha 1

Vyprávění o Mládí a jeho setkání s Moudrostí, které se na první pohled jeví naivním. Ovšem tento obvyklý pohled na věci je pouze iluzorní bariérou a chytrou pastí nastavenou našim egem na cestě k dokonalosti Ducha. Ten, kdo ji překoná,objeví pro sebe mnohem více, než v co mohl vůbec doufat. Chvála vítězi - neboť Znalosti budou jeho odměnou a tajné se pro něj stane zjevným.

V této knize najdete odpovědi na nejdůležitější otázky života ...

Kniha je napsaná na základě poznámek z osobního deníku bývalé studentky a odráží události let 1990 -1991.


Stáhnout zdarma

Sensei ze Šambaly. Kniha 2

Kniha vypráví o třetím dnu prázdninového pobytu sportovního oddílu východních bojových umění v čele se Senseiem. Zábavná dobrodružství mladých lidí, uchvacující filozofie Senseie a jeho neobyčejné ukázky. Moudrá legenda o Bódhisattvovi, nevšední pohled na podstatu člověka, ohromující vyprávění Senseie o prvním slovanském lékaři z 11.století, světci Kyjevské Rusi – AGAPITU PEČERSKÉM, LÉKAŘI NEZIŠTNÉM, jehož zázračné ostatky jsou dosud uloženy v Kyjevo-Pečerské Lávře. To a ještě mnohem víc se dozví čtenář, před kterým se odhalí úplně jiný pohled na svět, historii a věčné otázky lidstva.


Stáhnout zdarma


Sensei ze Šambaly. Kniha 3

Zcela výjimečná kniha, která se poněkud liší od předchozích dílů a právě touto svou nevšedností je pro mnohé čtenáře ještě atraktivnější! Během prázdninového pobytu ve stanovém táboře se objeví velmi tajemný a bohatý návštěvník Ahriman. Jeho filozofie a životní postoje jsou naprosto odlišné od Senseiova myšlení. Obraz Ahrimana je ztělesněním přání, tužeb a hodnot, které převládají v současné společnosti. Zpočátku, když budete číst knihu, asi neporozumíte tomu, proč se odhalují natolik utajené podrobnosti „obrácené“ strany života, kterou zná jen velmi bohatá část lidstva. Když ale knihu dočtete, uvědomíte si, jak hluboký obsah vložila autorka do tohoto díla. Pozoruhodná kniha, která sundá čtenáři klapky z očí!


Stáhnout zdarma

Sensei ze Šambaly.Kniha 4


Tato kniha je pokračováním předchozích dílů knih, kde Sensei svým přátelům odhaluje hluboké znalosti světových dějin zahrnující období od starověkého Egypta až po současnost. Tato kniha odhaluje mnoho tajemství. Ale to není nic ve srovnání s tím, co v sobě SKRÝVÁ


Stáhnout zdarma

Ptáci a kámen

„Lidé jsou jako ptáci a kameny. Některým stačí jen náznak, jen jediné slůvko, které je zlehka postrčí do duchovních výšin. A svou probuzenou podstatou se povznesou do poznání nekonečného vesmíru. Ale jiní jsou… Nu, kámen je kámen.“


Stáhnout zdarma

Ezoosmóza

Se skrytou realitou se člověk setkává dennodenně. Poznání jejího tajemství pomáhá člověku nejen získat zkušenosti, jak v tomto světě existovat, ale udělat další krok k poznání sebe sama… Mnohé tak zvané lidské nemoci, nenadálé depresivní stavy, pokusy o sebevraždu, nešťastné případy či vraždy jsou často důsledkem projevu činnosti skrytých sil. Kdysi byli odvážlivci, kteří se jim postavili a chránili lidi na straně reality. Nyní je miska vah Dobra a Zla v rukou samotného člověka. O všem rozhoduje jeho ezoosmóza.


Stáhnout zdarma

Křižovatka

Dodnes není lidem ani zdaleka odhalena celá pravdivá historie posledních peripetií slovanských národů. Na křižovatce tisíciletí se začínají dít po­divuhodné události, které vplétají do jednoho klubka jak osudy obyčejných lidí, tak úředníků, kteří zaují­mají vysoké politické funkce. Málokdo se dovtípí, že se v centru této neviditelné spleti osudů pod rouš­kou obyčejného člověka skrývá legendární Osobnost, jejíž činy a myšlenky mění nejen vnitřní svět lidí, kteří se s ní setkali, ale také průběh dějin obec­ně.


Stáhnout zdarma