Například: Dobré zprávy
Týždeň solidarity účastníkov MSH ALLATRA: „Byť človekom je nádherné!“

 

Od 25. februára do 2. marca 2020 prebiehal v koordinačnom centre Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA" Týždeň solidarity. Tisíce účastníkov nielen z rôznych kontinentov, ale aj svetadielov, sa stretli za jediným účelom. Nájsť to spoločné, čo nás spája, aktívne konať, vymieňať si vzájomné skúsenosti a urobiť všetko preto, aby sa tvorivá spoločnosť, po ktorej všetci túžime, stala realitou.

Týždňa solidarity sa zúčastnili aj účastníci z Česka a Slovenska. A podľa ich skúseností vidíme, že táto udalosť v nich zanechala silný dojem:

Jan, Česko: „Pro mě to byl velký zážitek, být v kontaktu s lidmi z celého světa, co dělají různé projekty a vzájemně si pomáhají. Taková vlna podpory a nadšení z práce, která je naplňuje, až to doslova v člověku zanechá nesmazatelnou stopu. Vzniklo u mě hluboké pochopení, že je důležité na sobě opravdu pracovat a nečekat na někoho nebo na něco, je potřeba převzít odpovědnost. Děkuji moc za takovou zkušenost a jsem vděčný za to, že můžu být součástí tohoto nádherného hnutí."

Zuzana, Slovensko: „Týždňa solidarity som sa zúčastnila prvý raz. Celý čas v Kyjeve som cítila otvorenosť ľudí okolo seba, ktokoľvek z miestnych vždy s úsmevom poradil, porozprával sa. Hneď v prvý večer som sa s rodinou zúčastnila večerného vysielania v Koordinačnom centre. Toľko dobra a lásky akoby vznikol akýsi obláčik plný Božej lásky, ktorý všetkých obklopoval. Posledný večer sme opäť strávili v spoločnosti členov Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA. Mala som tú česť prekladať slová anglicky hovoriacich účastníkov pre tých, ktorí anglicky nerozumeli. Bol pre mňa krásny zážitok môcť takto šíriť slová lásky k ďalším - od ľudí k ľuďom. Uvedomila som si, akú veľkú rodinu v skutočnosti mám a že slovo „cudzí“ je len ilúzia. Každý, koho som videla, bol tak blízky, ako najlepší priateľ, každý žiaril láskou a vďačnosťou a mňa celú dobu sprevádzala neopísateľná vďačnosť, že každý z nás má v sebe túžbu šíriť Znalosti a že je nás mnoho, všade na celom svete ľudia túžia po jednom a tom istom - láske a jednote. A ja cítim, že práve tam smerujeme, pretože to, čo som zažila a navždy si budem v sebe niesť nenahradí nič na svete."

 

37 (1)29_244_3

 

Marie, Česko: „Navštívila jsem město Kyjev poprvé ve svém životě. Předčilo moje očekávání. Všude byl klid a cítila jsem vnitřní souznění. V rámci Týdne solidarity jsem navštívila spolu s ostatními členy hnutí ALLATRA společné koordinační centrum, které má sídlo zde v Kyjevě. Byli tu zástupci různých zemí světa a bylo vidět to nadšení ze spolupráce mezi námi všemi, a že nám na naší budoucnosti záleží a ani jazykové bariéry pro nás nejsou překážkou, neboť se o překlady starali dobrovolníci, kteří se snažili, abychom rozumněli opravdu všichni. Mají můj obrovský dík. Bez nich by byl výsledek našeho setkání neúplný. Jsem moc šťastná, že ač s jazykovým handicapem, mohla jsem být a jsem součástí mezinárodniho společenství ALLATRA a mohu se podílet na jeho rozšiřování do všech koutů světa. Tohle jsou pro mě ty pravé hodnoty, hodnoty lásky, dobra, přátelství a sounáležitosti, které si nesu v sobě a nikdo mi je nemůže vzít, protože jsou uvnitř mě samotné."

Jan, Česko: „Účast na Týdnu solidarity byla pro mě ohromnou podporou a inspirací. Zažívat tam tvořivou společnost v akci, nádhera. Pojďme v tom všichni pokračovat. Jsem vděčný za vše, co jsme tam mohli prožít, za tu podporu, ale je to podle mě především zodpovědnost - aby jsme konali dobro, v každém okamžiku byli Člověkem a dělili se o něj s ostatníma, protože každý to cítí, když k němu přijdeme v dobrém."

Linda, Slovensko: „Prvý moment keď sme prišli do Koordinačného centra som dostala paniku a strach, bolo tam veľmi veľa ľudí, tak som si sadla do rohu a sedela, stiesnene pozerala na ľudí. Po asi desiatich minútach som sa postavila a išla medzi ľuďmi najskôr ako malé dieťa, ktoré sa bojí, ale keď som uvidela tie rozžiarene tváre a túžbu úprimne si navzájom pomôcť a radosť v očiach, keď sa všetci rozprávali, pridala som sa aj ja a celú ma to pohltilo, miesto únavy mi to dalo energie na rozdávanie. Ďakujem za túto skúsenosť, a preto to stojí za to šíriť ďalej."

 

31_233_223_2

 

Katarína, Slovensko: „Pred pár dňami sme sa vrátili z Kyjeva, kde sme boli už po piatykrát pri príležitosti Týždňa solidarity. V Koordinačnom centre prebiehali masterclassy, stretnutia, natáčania, priame prenosy. Tak veľa ľudí prišlo z rôznych krajín a kontinentov, toľko nových tvári, ktoré sa nadchli ideami a myšlienkami MSH ALLATRA. Som vďačná každému človeku, ktorý prišiel, ktorý si uvedomuje dôležitosť a najmä zodpovednosť svojho konania. To je dôkaz, že máme šancu ako ľudstvo, že ľudia túžia žiť lepšie, v tvorivej spoločnosti. Počas návštev KC som sa cítila ako v jednej veľkej rodine. Úprimní a zodpovední ľudia, všetci moji priatelia. Takto vyzerá tvorivá spoločnosť. Veď ona už vlastne je. A tvoríme ju my sami, ľudia. Každý človek je dôležitý, každý človek môže zapáliť touto ideou množstvo ľudí. Čas strávený v Kyjeve mi dal pochopenie, že sme toho schopní, že dokážeme mnohé. V našej jednote je ukrytý obrovský potenciál, treba ho len odkryť a konať. Nepočúvať hlasy v hlave, ktoré nám hovoria, ako nič nedokážeme. Je to lož. Všetky nástroje nám už boli dané. Keď som čestná a úprimná sama k sebe, tak presne všetko viem. Budúci rok, 15. mája 2021, sa uskutoční medzinárodná konferencia "Spoločnosť. Posledná šanca". Ide o unikátny formát v dejinách ľudstva, kde sami ľudia majú možnosť sa dohodnúť v akej spoločnosti by chceli žiť a len na nás, aktívnych účastníkoch hnutia záleží, koľko nás bude. Bez teba priateľ môj spravíme oveľa menej, ako by sme mohli s Tebou." 

Dušan, Slovensko: „Mal som možnosť navštíviť Koordinačné centrum a stráviť tu pár hodín času. Napriek tomu, že tam bolo veľa ľudí, nikto nikomu nezavadzal, všetci boli milí, usmiati, veselí a ochotní pomôcť. Proste takí, akí by mali byť podľa mňa všetci ľudia na svete. Veľmi príjemná atmosféra v útulných priestoroch. Už sa teším na budúci rok..."

Renáta, Česko: "Poslední týden v únoru je určen mezinárodnímu setkání účastníků MSH ALLATRA, které tradičně probíhá v Koordinačním centru v Kyjevě. V tomto období jezdím do centra každý rok, ale tento rok byl pro mě výjimečným. V první řadě patří velké a uctivé díky za organizaci tak velkého množství lidí, které letos přijelo z různých zemí světa. V pečlivě naplánovaném programu bylo cítit podporu, péči a starostlivost o druhého člověka. Setkání tak velkého množství lidí v malém domku proběhlo v klidu, pro nestranného pozorovatele to vypadalo jako v mraveništi, kde ale každý věděl, co má dělat, kam jít. Kdo připravuje velké akce pro spoustu lidí ví, jak je to náročné. Ale tady to bylo jiné, nebyly tlačenice, každý v klidu a pokoji počkal, až na něj přijde řada, muži ženám postupovali svá místa. Proč tedy bylo pro mě toto setkání výjimečné a co jsem si uvědomila? Lidé mají stejný cíl, vnitřní cíl – tvořivou společnost pro celé lidstvo, a podle toho konají, v každé jedné minutě života, a to se odráží na okolí, na všech lidech kolem. A když je takových lidí spousta na jednom místě? Nemám pochyby, že už v tvořivé společnosti žijeme, ve společnosti, kde se lidé dělí svými zkušenostmi ne proto, že by se chtěli pochlubit, ale proto, že se to od druhých také naučili a předávají to s radostí dál. Ve společnosti, kde lidé konají na svých místech pro dobro celé společnosti. Toto setkání pro mě bylo důkazem, že pokud posloucháme vnitřní hlas, konáme pro společnost a ne pro sebe, jsme vždy na tom místě, kde máme být. Jsme všichni jedna rodina."

 

42_230_246 (1)

 

Katarína, Slovensko: „To, čo som zažila v Kyjeve sa dá slovami ťažko opísať. Stretnutie s ľuďmi rôznych národností, vyznania a veku, no so spoločným cieľom, niečo urobiť pre spoločnosť, pre seba. Spája nás práca nad sebou, zdieľanie úprimných pochopení. Cez stretnutia s druhými ľuďmi sa navzájom nielen učíme ale aj spoznávame seba. Mala som osobnú skúsenosť s moderovaním priameho prenosu v anglickom jazyku. Musím čestne napísať, bola to pre moje vedomie výzva. Ja sa necítim v angličtine komfortne, vedomie mi nadáva, že nehovorím správne a o prízvuku ani nehovorím. Keď som priznala, ako to mám, prišla obrovská vlna podpory. Pomohli mi slová Dušana, že aspoň trošku týmto málom, pomáhame duchovnému svetu. Pomohla mi podpora Alexandry, druhej moderátorky a celého tímu. Bola to krásna skúsenosť, bez zbytočného stresu a tlaku na výkon. Zažila som vlnu radosti, spontánnosti a priateľstva. Vďaka za ALLATRA a všetky projekty, vďaka ktorým môžem rásť!"

Katy, Česko: "V koordinačním centru, jeho zahradě a dalších prostorách to doslova bzučelo jako v úle, kdy jak pilné včeličky se každý přičinil svojí účastí, někteří se věnovali technické podpoře, jiní vítání hostů, další čistotě veškerých prostor, hosté se s chutí a nadšením zapojovali do účasti na různých workshopech, překračovali svoji komfortní zónu a objevili se před či za kamerou, ať již v živém vysílání či při dalších online přenosech, které se vysílaly do celého světa a tlumočily do mnoha jazyků. Uvědomila jsem si, jakou sílu v sobě nesou slova Igora Michajloviče Danilova – jeden člověk zmůže mmoho, dokonce víc, než by si vůbec dokázal představit. Jsem velice vděčná, že jsem mohla být součástí této inspirativní, láskyplné vlny, která se může jen dál rozšiřovat a již nikdy neuhasne, protože ji drží čistota úmyslů mnoha a mnoha lidí z celého světa, kteří se aktivně rozhodli pro změnu sami sebe a tím již položili pevné základy pro vytváření nové společnosti, která je založena na tom, co nás spojuje."

 

Ďakujeme za pekne strávený čas!

 

 

Líbí se mi 9Týždeň solidarity účastníkov MSH ALLATRA: „Byť človekom je nádherné!“ - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 9
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"