Například: Dobré zprávy
Terasy v Baalbeku – kosmodrom dávné civilizace
Po přečtení zprávy «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA», a také článku na webových stránkách "ALLATRA SCIENCE": «Starověké artefakty z fantomových částeček Po» [1] sem se začala zajímat o starověké technologie, které, soudě podle dochovaných artefaktů, o hodně předběhly moderní dobu.

Záhady dávných civilizací… Existují stovky televizních pořadů, dokumentů na toto napínavé téma. A není divu, vždyť zvědavá lidská mysl prahne po poznání, zvlášť pokud jde o něco záhadného a tajemného. Ale otázek je stále více, než odpovědí. Příkladem toho jsou proslulé terasy v Baalbeku.

Při pohledu na stavby, postavené dlouho před začátkem éry technologického progresu, člověk, nebo spíše jeho zvídavá mysl, právem vyžaduje odpovědi na jednoduché otázky: „Kdo?“, „Proč?“ a „Jak?“.

Terasy v Baalbeku jsou megastavby z dávných dob. Moderní vědci dosud neumí objasnit způsob jejích výstavby. Ufologové se snaží všechno přisuzovat mimozemšťanům. Ale obě strany se nějak tvrdohlavě vyhýbají mluvit o starších civilizacích, které obývaly Zemi v dávných dobách. Vždyť potom vyvstává mnoho „nepohodlných“ otázek, na které je možno zodpovědět pouze po provedení radikální revize základů moderní vědy.

Krátce o Baalbeku

Jak v údolí Bekáa, na úpatí pohoří Antilibanon, 90 km od Bejrútu, vznikly kdysi dávno tyto majestátné stavby, z nichž se do dnešních dob dochovala jen mlčící zřícenina, nikdo přesně neví.

Víme, že kdysi prosperující město Baalbek, v dobách římského císaře Augusta, bylo přeměněno na římskou kolonii. Svými rozměry impozantní zůstatky Jupiterova chrámu jasně svědčí o římském období Baalbeku. Chrám byl těžce poškozen časem a válkami, a nakonec byl zničen při zemětřesení v roce 1759. Potomci mohou vidět jen ruiny chrámu a dvě velká nádvoří, obklopená sloupovou galerií s krásným sloupovím u vchodu.

Rozsah starověké kultovní budovy je takový, že ve srovnání s ní slavný Panthenón v Aténách vypadá jako trpaslík! Ale ještě působivější je základ, na němž byl postaven chrám Jupitera. Vědci museli uznat, že kolosální balvany, na kterých byl chrám postaven (tzv. terasy Baalbeku), existovaly dávno před Římany. Ti je jen použili jako základ pro chrám zasvěcený svému bohu.

Terasy v Baalbeku-1 Terasy v Baalbeku-3

Terasy v Baalbeku-2 Terasy v Baalbeku-6

Terasy v Baalbeku-4 Terasy v Baalbeku-5


Terasy v Baalbeku-7 Terasy v Baalbeku-8

Terasy v Baalbeku Terasy v Baalbeku-9

 

Kdo a kdy?

K dnešnímu dni nemůže nikdo s jistotou říci, kdy byly tyto nádherné terasy postaveny. Někteří vědci připisují zásluhu jejích výstavby stavitelům chrámu - Římanům. Přitom ale ignorují skutečnost, že o megalitech z Baalbeku existuje první zmínka z r. 804. př.n.l., a Římská říše vznikla v 30. letech před n. l. Podle některých zdrojů terasy v Baalbeku existovaly již v 5. tisíciletí před naším letopočtem!

Jaké znalosti a dovednosti museli inženýři a stavitelé takovýchto kolosálních konstrukcí ovládat, aby dokázali zvednout balvany o hmotnosti 750 tun do výšky 7-8 metrů? Před zvednutím byly kamenné kvádry pečlivě opracovány do podoby ideálního stavebního bloku. Všechny bloky k sobě přiléhají naprosto přesně, a to bez použití jakýchkoliv spár! Obří „cihly“ byly postaveny a spojeny s tak dokonalou přesností, že ani dnešní nejmodernější technika nedovede zopakovat takový výkon! Zejména s ohledem na rozměry a váhu megalitů.

Někteří vědci tvrdí, že dokonalé spojení bylo možné díky měkké a poddajné napůl mramorové a napůl vápencové struktuře kamene. Ale jestli je to pravda, pak by v průběhu opracování zůstaly stopy broušení a jiného mechanického poškození, ale nejsou tam. Cestovatel a spisovatel Karigor Olegin, ohromený grandiózností této historické stavby uvádí, že přesnost povrchové úpravy bloku v Baalbeku je výsměchem pro naše soudobé kameníky.

Je známo, že Napoleonův spojenec, maršál Marmont, který navštívil Baalbek v roce 1840, napsal, že obrovské otesané bloky jsou položeny bez jakéhokoli spoje a tak pevně přiléhají k sobě, že ani čepel nože mezi nimi neprojde. Vskutku, bloky jsou perfektně spojené. Dokonce i ostří břitvy tloušťky 0,01 mm (!) se mezi ně nevejde. Přesněji řečeno, není tam vůbec žádná mezera. Bloky jakoby byly navzájem propojené, ani kapka vody neprosákne skrz spoje!

Dojem mohutnosti teras v Baalbeku dělají masivní kameny. V severozápadním rohu jsou neuvěřitelně velké monolity, nazvané Triliton (nebo Div tří kamenů). Není divu, že legenda říká, že tyto kameny zde ležely věčně. Každý z nich dosahuje délky 21 m, výšky 5 a šířky 4 m. Objem každého je 300 až 310 m³, a hmotnost - až 750 tun!

Každý takový blok bylo třeba dopravit z lomu na staveniště, vzdálené asi 500 metrů. Kdyby stavitelé používali pro transport těchto bloků dřevěné sáně (jak tvrdí někteří historici!), v okamžiku by se z nich stalo lisované dřevo. A to nemluvě o nerovném terénu Baalbeku, který vylučuje možnost použití sání.

Soustředit 50 000 lidí na transport jednoho středně velkého kamene bylo v této době nemožné. Pro starověký svět bylo fantazií shromáždit tolik lidí na jednom místě. Známe jen několik starobylých měst, jejichž počet obyvatel se blížil tomuto číslu.

Navíc, dokonale opracované kameny byly položeny ve výšce osmi metrů. Jak je tam dostali? Jaké vybavení používali lidé v té době, aby dovedli postavit takovéto terasy?

K dnešnímu dni ve světě existuje několik opravdu vysokotonážních jeřábů, které jsou schopny zvednout nejen 750, ale až 6000 tun. Ale jeřáb by se musel pohybovat na pásech, aby dokázal přemístit tak těžký náklad, a to ještě po rovinaté krajině. Nikde poblíž Baalbeku nebyly nalezeny takové hladké rovné cesty, stejně jako důkazy o použití jeřábu.

Největší opracovaný kámen na světě leží právě u výjezdu z Baalbeku. Nebyl přemístěn z kamenolomu. Tento monolit je známý jako „Kámen jihu“ o délce 21 m, objemem - 433 m3 a hmotnosti - více než 1000 tun. Je velký jako tři letadla Boeing dohromady! Účel tohoto masivního bloku zůstává neznámý.

Obrovitost dané stavby daleko převyšuje Cheopsovu pyramidu, jejíž největší žulové bloky váží „pouhých“ 50 - 80 tun.

Podle některých vědců megalitické „památky“ naší planety, včetně Baalbeku, jsou produktem dávné civilizace atlantů a byly postaveny tak, aby nemohly být ztraceny ani někam přemístěny.

Dojem „nadčasové“ existence teras v Baalbeku přivádí člověka na myšlenku, že i v případě potopy tyto megalitické stavby zůstanou zachovány. Možná, jsou tu, aby nám navždy připomínaly, že život člověka je pomíjivý ve srovnání s životem těchto balvanů. Vždyť se vedle Trilitonu člověk musí cítit jako zrnko písku v moři věčnosti.

Ruský cestovatel z XIX. století D. K. Gejki ve své knize „Svatá země a Bible“, opublikované v roce 1884, napsal: "Jsme tak zvyklí považovat sebe a celou moderní generaci za chytřejší a vzdělanější než dávní lidé, že nám hodně prospěje, aby takový zázrak, jakým je chrám v Baalbeku, pořádně pochroumal naši aroganci…"[2]

Není pochyb o tom, že v dobách před římskou kolonizací Blízkého východu žádný stát nemohl zvládnout tak náročnou výstavbu. Kdo tedy postavil Baalbek?

V knize Anastasie Novych "Sensei ze Šambaly, 4.díl" se uvádí, že „Baalbecká terasa“ nebyla ničím jiným, než kosmodromem.«Je to taková obrovská plošina, postavená z obrovských bloků, z nichž každý váží 360 tun, má speciální otvory na bocích. Archeologové si dodnes lámou hlavu nad jejím účelem. Narozdíl tedy od představ o světě lidí z minulých epoch, i když už jim začalo docházet, že se to kosmodromu podobá,“ zasmál se Sensei. „Jejich naivita je až zarážející! Hledají stopy zbytků paliva kosmických lodí, samozřejmě se pod pojmem palivo rozumí takové pohonné látky a jeho složky, které jsou známy k dnešnímu dni,“ a v údivu Sensei oznámil, „a vůbec, jaké by museli mít nádrže s takovým palivem, aby mohli doletět například na Sirius a k tomu se ještě i vrátit zpátky?! Jsou směšní, hledají stopy paliva a maziva a ani je nenapadne, že je na světě plno jiných zdrojů alternativních energií, které jsou úspornější a ekologicky šetrnější. No, jak se říká, podle toho, jakými informacemi disponujete, tomu také věříte.

Kromě teras v Baalbeku existovaly také kosmodromy, které nepotřebovaly tak velkou plochu ke vzletu nebo přistání. Pro takové lodě byla vydělena přímo oblast u základu nilského ‚květu‘. Samozřejmě, že takový intenzivní pohyb nemohl zůstat bez povšimnutí lidí, proto se mezi generacemi zachovaly velmi zajímavé staré legendy o této době.» [3].

Stavitelé tohoto architektonického komplexu používali mnohem vyspělejší technologie, než máme k dispozici dnes. Jak se zdá, ovládali i anti-gravitaci, která umožnovala pohybovat obrovskými objekty a stavět grandiózní budovy. Dnes, díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA, máme jedinečnou příležitost dozvědět se více o takových fyzikálních jevech, které využívaly zaniklé civilizace, studovat jejich povahu a principy.

Pozoruhodná dědictví dávných civilizací, včetně teras v Baalbeku, nás vybízí k hledání odpovědí. Stojí a budou stát jako úžasné tajemství, jako výsměch vzdálených předků moderní vědě. Dochovaly se přes propast tisíciletí a připomínají nám, že pro člověka není nic nemožné!

Naděžda Jeremenko

Zdroj: https://allatra-science.org/cs/publication/baalbekskaja-terrasa-kosmodrom

 

Literaturа:

[1] V. Vershiora V. „Starověké artefakty z fantomových částeček Po“, stránky ALLATRA SCIENCE http://allatra-science.org/publication/drevnie-artefakty-iz-fantomnyh-chastichek-po

[2] Gejki D. K.. Svatá země a Bible. Jeruzalém, 1894 г., str. 324

[3] A. Novych Sensei ze Šambaly, 4. Díl, Nakladatelství IBIS, 2013, http://ibisbooks.cz/dload/sensei_ze_sambaly__4dil_cely_text.doc

 

Líbí se mi 65Terasy v Baalbeku – kosmodrom dávné civilizace - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 65
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nejcennější cesta vede k poznání Boha skrze rozum, kdy skutečné poznatky překonávají materiální podstatu a otevírají bránu podvědomí klíčem Lásky.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"