Například: Dobré zprávy
Templári. Rytieri Chrámu. Tretia časť. Pod znakom blížencov

tamplijery

Ó, niet šťastnejšieho osudu,
ako dar slobody získať
a z väzenia svojho vyjsť!
Tak vták letí ďaleko do éteru!

Chrétien de Troyes

 

V prvej a druhej časti príbehu o ráde Templárov sa hovorí o neľahkej ceste rytierov Chrámu k  nájdeniu a odhaleniu Svätého Grálu; o ťažkostiach, ktorými osud týchto ľudí odmeňoval; a o tom, že Grál sa pre nich stal neoceniteľnou pomocou v službe Bohu.


 V tretej časti sa:


• opisuje osud niektorých členov vyhľadávacieho tímu po odhalení Grálu.
• robia analógie zobrazenia blížencov na pečati majstra Templárov s textami a archeologickými nálezmi dávnych kultúr rôznych epoch a na rôznych kontinentoch.

 

Zmysel ľudského života

Čo je to Skutočný Život a čo je to smrť? Človek narodený v tomto svete pôvodne nemá skúsenosti s Pravým Životom a so smrťou. Žije jemu vymeraný čas a neprestáva si klásť tú istú otázku: "Kto som?"

Táto otázka znie od narodenia do posledného dňa. Človek naslúcha sebe, obracia pozornosť na myšlienky, pocity idúce z hĺbky a vyzývajúce ho nájsť seba skutočného. Kladie si otázky, o ktorých predtým nerozmýšľal: "Aký je môj cieľ?", "Prečo som sa narodil?"...


Ten, kto hľadá odpovede na tieto otázky, postupne, krok za krokom, skúma svet okolo seba. Prichádza k nemu uvedomenie, že matéria má hranice a za týmito hranicami existuje niečo neporovnateľne väčšie než to, čo je zvykom nazývať životom v tele, to, čo nemožno opísať slovami. To je nekonečný Duchovný svet a On je.

Keď sa Osobnosť dotýka skutočnej Lásky, zmocňuje sa jej túžba Života v Duchu. Krok za krokom, pohybujúc sa vpred po Duchovnej ceste, začína človek Milovať a násobiť tento svetlý pocit. A čím viac je Osobnosť v Láske, tým jasnejšia sa stáva iluzórnosť materiálneho sveta s jeho túžbami a vášňami.

 

Tajomstvo Čaše Svätého Grálu

Vracajúc sa k epizóde objavenia Grálu, opísanej v knihe Anastasie Novych "Sensei IV.", možno preskúmať postoj ľudí disponujúcich Znalosťami k otázkam, ktoré zaujímali ľudstvo v minulosti a doteraz ho neprestávajú znepokojovať. Rytieri Chrámovníci disponovali Skutočnými znalosťami, chápali celú márnosť a konečnosť materiálneho bytia.

"Jeden z tých, čo skladali formulu náhodou zložil smrtiacu kombináciu a po uplynutí tridsiatich troch dní práce s ňou doslova na očiach prítomných po určitom krátkom čase zomrel. Pričom sa s jeho telom udiali bizarné premeny, ktoré ohromili všetkých svedkov tohto javu. Za pár minút sa premenil na úplného starca, podobajúceho sa na vyschnutú múmiu, akoby jeho telo úplne dehydrovali.


Grál – to je obrovská sila. Pri nesprávnom zložení zvukovej kombinácie môže dôjsť k opačnému efektu... Ale všetci títo ľudia vedeli, do akého risku šli a každý z nich bol pripravený na osudnú kombináciu nielen kvôli prísahe družby a vernosti svojim priateľom, ale aj kvôli tej veľkej veci, ktorú podnikli.

Ale keď došlo k odhaleniu pravej kombinácie, tak sa s človekom, pracujúcim na tejto formule, udiali výrazné premeny... Poznamenám, že v človeku, ktorý prišiel do styku s duchovnou silou Grálu, dochádza k zvláštnemu rozdeleniu. Na jednej strane si uvedomí, že tu v tele žije ako v škrupine a musí prežiť pridelený život v matérii do konca, t. j. vidí tieň; a na druhej strane chápe, kto je Boh a otvára sa mu skutočný svet, pretože vidí realitu. Čiže dochádza k zvláštnemu rozdvojeniu. A keď sa nositeľovi Grálu toto všetko odhaľuje, tak ho zväčša už nič nedrží v tomto svete.

                                                  bliznecy-znak-tamplijerov

Dvaja rytieri na jednom koni

Pečať Veľmajstra Bertranda de Blanchefort, prijatá v r. 1168


Predbiehajúc poviem, že nie náhodou sa pečaťou prvých Templárov stalo zobrazenie dvoch jazdcov, skáčucich na jednom koňovi. Pre ľudí Znalostí symbol "blížencov" označuje najvyššie osvietenie, ktoré poukazuje na rozdvojenie človeka po kontakte s Prvotným Zvukom, čiže Grálom. Kôň znamená pohyb. Hoci v rôznych časoch namiesto koní boli iné označenia, napríklad lode alebo vtáky, tie isté labute, sokoly, teda to, čo sa pohybovalo rýchlejšie ako chôdza obyčajného človeka, pod čím sa prirodzene rozumie sakrálny zmysel pohybu po duchovnej ceste" [2].

 

          03 Templári 02

 

 

Mýty o blížencoch. Džamšídova čaša 

"Zmienky o tom zostali aj na obrazoch, aj v mytologických legendách a dokonca aj v menách niektorých epických hrdinov. Napríklad zoberme toho istého perzského hrdinu Džamšída. Jeho meno neznamenalo nič iné ako "kráľ blíženec". Ale svojho času ten človek, ktorého obraz bol ukrytý v mýtoch pod menami staroiránskeho Yima (jeho meno znamená "blíženec", "dvojník"), ktorého neskôr v perzskej mytológii nazvali Džamšíd, tiež dokázal nájsť a využiť silu Farn – A Sensei hneď vyjasnil: – Grál  sa v tých dávnych dobách nazýval Farn, interpretovaný medzi obyčajnými ľuďmi ako symbol slnečnej, žiariacej podstaty, božského ohňa, jeho materiálnej emanácie. Hovorili o ňom ako o posvätnom princípe, dávajúcom a násobiacom silu, moc a potenciál. Interpretovali ho ako aj to, čo pomáha ľudskej duši prejsť most, vedúci do raja" [2].

 

Mýty o blížencoch v zoroastrizme. Avesta. Farn (Hvarna). Zaratuštra 

 

V Aveste1 sa spomína meno Yima – jedného zo siedmich Svätých Nesmrteľných, odhaliacich Hvarna (Farn, Grál), dané Mazdom2.
 
1 Prorok Zaratuštra kázal učenie o Ahura Mazdovi na územiach starej Perzie(v 1. tisícročí pr. n. l.), ktoré sa nachádzajú priamo v pohorí Zagros. Na základe tohto učenia bola vytvorená posvätná kniha "Avesta" a náboženstvo zoroastrizmus.

 

2 Ahura Mazda v preklade zo staroperzštiny znamená "Vládca Múdrosti" alebo "Vládca Vševedúci". Vo svojich kázňach Zaratuštra poukazoval na Ahura Mazdu ako na dobrý princíp, opierajúci sa o Ducha ohňa a pravdivého poriadku – Arta, majiteľa pôsobiaceho slova; Múdreho, obklopeného skupinou ušľachtilých, spolu s ním tvoriacich božskú sedmičku "Ameša spenta" – "Nesmrteľne konajúcich", "Darcov", oveľa neskôr ich v preklade začali nazývať "Svätými".V ďalšom texte rozprávania sú prezentované vybrané výťažky z Avesty, v ktorých sa v alegorickej forme spomína kontakt Mocnára Jima s Hvarna (Farn, Grálom).


"30. Silné Hvarna3 kaviov...


3 kavi – toto slovo zrejme označovalo v staroveku jasnovidca a poeta ("kavi" je príbuzné s ruským "tušiť").


  1. Ktoré bolo pridané Mocnému Jimovi4, pánovi krásnych stád na veľmi dlhú dobu, a vládol vo všetkých siedmich dieloch zeme nad dévami i ľuďmi, nad vedmami a volchvami, nad kavijskými tyranmi a zlými karapanmi (pozn. – našepkávačmi).


4 Jima – syn Vívahvanta, kráľ pastier, prvý vládca Iráncov počas "zlatého veku", podľa "Šáhnáme" (pozn. – Knihy kráľov) – Džamšíd z dynastie Pišdadianovcov (pozn. – iné pomenovanie aj dynastia Paradata),  ku ktorej patril Zaratuštra.

 

  1. Odobral dévom bohatstvo a majetok, dobytok a žírnosť nivy, spokojnosť a úctu; A boli za panovania Jima rovnako nevyčerpateľné jedlo i pitie, nesmrteľný dobytok aj ľudia, nevädli rastliny, nevysychali vody.

  2. A za jeho vlády nebolo chladu ani horúčavy, staroby ani smrti, ani závisti zhubnej, pokiaľ nezaklamal – o nepravdivom slove nezačal premýšľať.

  3. Keď o tomto lživom, nepravdivom slove začal dumať, tak viditeľne odletelo od Jimu Hvarna ako vták. Keď uvidel Hvarna letieť ako vtáka preč, Mocný Jima, pán krásnych stád, pobral sa smutno, pred nepriateľmi sa zachraňujúc, skrývajúc sa po zemi" [11].


Človek, narodený v hmotnom svete má jedinečnú príležitosť – stať sa bytosťou nesmrteľnou, Duchovnou ešte počas života v tele. V tejto skutočnosti spočíva dualita jeho charakteru, ktorou je od začiatku obdarená Osobnosť. Staroveké znalosti o duálnej povahe ľudí sa odovzdávali z generácie na generáciu a to aj prostredníctvom zobrazenia blížencov.

 

Svätý Grál

 

Čo sa týka Svätého Grálu (Hvarna) – je to unikátna formula, ktorá umožňuje Osobnosti stať sa súčasťou jediného celého Duchovného sveta, byť prevodníkom Božej vôle. Ale napriek tejto možnosti, takému daru od Duchovného sveta, konečná voľba aj tak zostáva na človeku, ktorý objavil Grál – prevádzať vôľu Boha, alebo vôľu diabla. V tomto spočíva sloboda, daná Bohom. Každý človek robí svoju vlastnú voľbu.


"46. O toto Hvarna bojovali aj Zlý Duch, aj Svätý a nemohli ho dosiahnuť. Každý z nich teda poslal najrýchlejších poslov: Duch Svätý – Blahú Myšlienku a Pravdu poslal spolu s Ohňom, ktorý je synom Ahura Mazdu; a Zlý Duch – Zlú Myšlienku a Zúrivosť krvilačnú poslal spolu s trojhlavým drakom Dahákom..."

 
Ľudský život je prchavý a má limity, ako všetko existujúce v hmotnom svete. Avšak človek narodený v hmote má možnosť získať skutočný Život ešte počas tejto materiálnej existencie. Je to šanca, ktorú dostáva každý.  

 
Duchovný svet vidí v človeku len jeho Lásku a úprimnú vďačnosť, neprekonateľnú potrebu, prahnutie po návrate Domov, k Bohu.


Kto túži po materiálnom, v hmote aj zostane, nech by sa akokoľvek ušľachtilé zdali jeho zámery. Či už je to veľký kráľ všetkých národov veľkolepý Jima, žiadajúci o hmotné statky pre svojich poddaných, alebo pastier, pasúci dobytok na poliach. Za vlastnú voľbu bude každý niesť svoju zodpovednosť.

 

V relácii "VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU" (pozn. – SK, i CZ titulky) sa odhaľuje význam a dôležitosť ľudskej voľby, opísanej vo všetkých kultúrach sveta, aj v zoroastrizme. A je to voľba medzi Duchovným svetom a svetom dévov.


"Taťjana: Podľa legendy Boh (v zoroastrizme Ho titulovali ako Ormazd, to je skrátene z Ahura Mazda) povedal prvému ľudskému páru, ktorých volali Maše a Mašene, že... “Stvoril som vás z najdokonalejších a najlepších pohnútok. Poctivo vykonávajte dielo viery, dumajte o ušľachtilých myšlienkach, hovorte ušľachtilé slová, vykonávajte ušľachtilé skutky a neuctievajte dévov“. A spočiatku si obaja aj tak pomysleli, že si pomyslia jeden o druhom, že on je človek pre neho. A prvá vec, ktorú urobili... oni si (tak aj) pomysleli... A prvé slová, ktoré povedali, boli: “Ormazd stvoril vodu, zem, rastliny, zvieratá, hviezdy, mesiac, slnko a všetko blaho, pôvod a plody ktorých – sú prejavom pravovernosti“. 

A dôležitým bodom v legende je, že: "Potom sa nepriateľ dostal do (ich) myšlienok a poškvrnil tieto myšlienky. A oni zakričali: "Zlý duch stvoril vodu, rastliny, zvieratá a všetky ostatné veci, ktoré sú pomenované." Táto falošná reč bola vyslovená pod vplyvom dévov a zlý Duch získal z nich (svoju) prvú radosť. Kvôli tejto lživej reči sa oni obaja stali hriešnymi a ich duše (zostali) v pekle do konečného vtelenia".

Igor Michajlovič: Uverili vedomiu... V tomto prípade, keď preberáme zoroastrizmus, v ktorom sa vysvetľuje to, že ľudia pomysleli na zlé a Ahriman sa zaradoval z ich hriechu, teda sa postavili proti Bohu, proti Duchovnému Svetu, no to je práve to, že uverili vedomiu.

Taťjana: Áno, jednoducho uverili svojmu falošnému materiálnemu vedomiu.

Igor Michajlovič: Správne. Čiže ľudia cítili, od počiatku ako Osobnosti vedeli, že tento svet je stvorený Bohom. Ale  vedomie im vnútilo zámenu a oni mu uverili. A povedali nahlas, že tento svet vybudoval Ahriman a patrí mu.

Taťjana: Áno, začali vyhlasovať myšlienky a priania systému, že systém je akoby tvorcom svetového poriadku. Teda začali slúžiť diablu. Viete, niečo mi to pripomína: Svetový rozum, Absolútno, ateizmus, hmota je prvotná, Veľký tresk, samoorganizácia hmoty..."

 

 

Duálnosť sveta. Ahura Mazda a Angra Mainju

 

Pravda nemôže byť skrytá, jej svetlo rozpúšťa akýkoľvek, dokonca aj najtmavší tieň. Skutočné Znalosti sú odhalené pre všetkých, niet v nich lži, sú prístupné každému človeku. Stačí sa len obrátiť tvárou k Svetlu a všetko sa stáva jednoduché a zrozumiteľné. 


"Povstane Astvat-ereta z jazera Kansaoja, posol Ahura Mazdu, syn Víspa-taurvairi, hrozivo mávajúc víťaznou Zbraňou, ktorú nosil so sebou Thraétaona, keď zabil draka Daháku;  ...a lož touto Zbraňou zo spravodlivého sveta naveky vyhladí.

Múdrymi očami prezrie všetky tvory bez ohavnej lži, celý hmotný svet uvidí očami milosti a urobí pohľadom tento hmotný svet nesmrteľným.

Za ním, za Astvat-eretom, prídu víťazní, s dobrými myšlienkami a dobrými slovami a dobrými skutkami, ušľachtilí, dobrosrdeční, ani raz nevysloviaci jazykom lož. Skloní sa pred nimi aj Zúrivosť krvilačná, Pravda prekoná lož zlú, škaredú, ktorá vyšla z temnoty.

Blahá Myšlienka zvíťazí nad Zlou Myšlienkou, reč lživá bude porazená pravdivou a Neporušenosť a Nesmrteľnosť zdolajú hlad so smädom a zlý hlad a smäd porazia naveky a zlostný Angra Mainju  (Ahriman, Ariman – aut.), stratiaci svoju moc, bezmocný utečie" [11].  

 

                                        borba-ahura-mazdy-i-ahrimana

 

Boj Ahura Mazdu a Ahrimana (Arimana)

 

Dualita tohto sveta je opísaná v rôznych prastarých prameňoch. Zmienky o tom boli v rôznych epochách a nachádzali sa na územiach, ktoré na prvý pohľad nemali priamy kontakt medzi sebou. Vedomosti o dualite sveta sa odovzdávali skrze mýty, legendy, znakopis, ornament, antropomorfné obrazy. 

  

      03 Templári 03

 

V tejto súvislosti sa blíženci najčastejšie používali ako alegorický obraz duálnej podstaty priamo človeka, obdareného od narodenia Duchovnou i materiálnou zložkou. Časté zmienky o blížencoch v rôznych kultúrach dokonca dali pre modernú vedecko-populárnu literatúru termín – "mýty o blížencoch". 

                               03 Templári 04

 

 

Blíženecké mýty národov Ameriky

 

V epickej knihe národa Kiče5 "Popol Vuh" (v preklade – "Kniha rady"), ktorá je jednou z mála zachovaných pamiatok literatúry národov starovekej Ameriky, je značná časť rozprávania venovaná dvojčatám Hunahpu a Xbalanqué. 


V mayskom epose boli títo dvaja blíženci nadaní a zruční, ovládali mnohé umenia, ovládali zvieratá a prírodné javy.


5 Kiče (španielsky Quiché) – pôvodný národ Ameriky, ktorý žil v horách Guatemaly, jeden z predstaviteľov etnickej skupiny mayov, ktorí mali presný kalendár, hieroglyfické písmo, mali monumentálnu architektúru a výtvarné umenie.


Niektoré fragmenty opísané v mayskom epose sa v zmyslovom kontexte zhodujú s ruskými rozprávkami. Napríklad starena (babička blížencov) im odovzdá posolstvo cez voš. Aby sa podarilo odovzdať správu, voš bola prehltnutá žabou, ktorú ďalej prehltol had, ktorého prehltol sokol. On aj doručil posolstvo blížencom.  

     popol-vuh

 

Obraz na mayskej nádobe (VII.-VIII. storočie) z Peténu, ilustrujúci fragment knihy "Popol Vuh"

 

Blíženecké mýty národov Indie    

 

Anastasia Novych v knihe "Sensei IV." píše o spomínaní dvojitej prirodzenosti človeka v hinduistických textoch:


"Ak vezmete indoeurópsku mytológiu v tej samej védickej a hinduistickej mytológii ("Rigvéda"), môžete nájsť pozostatky starovekých zmienok o Ašvinoch. Ašvini boli považovaní za bratov-blížencov, "synov nebies", ktorí chodili za svojou sestrou – dcérou Slnka. Podľa mytológie patrili k bohom. Predpokladalo sa, že sa narodili oddelene, jeden bol synom noci a druhý synom úsvitu. Ich miesto je v oboch svetoch. Boli znalcami času, boli božskými liečiteľmi. Bola im darovaná  "vševedúcnosť". Ale ich hlavnou funkciou bolo spasenie ľudí. Vystupovali proti zlým duchom a prichádzali na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Zobrazovali ich rôzne, ale hlavne ako mladých, silných, nádherných v zlatom, žiarivom svetle, ozdobených girlandami z lotosu. To všetko sú len ozveny dávnych udalostí a znalostí o tých, ktorí ovládali silu a sakrálne znalosti o Posvätnom Zvuku.  Jednoducho z dôvodu utajenia týchto znalostí všetko zarástlo legendami a mýtmi..." [2].


 

Dvojčatá Ašvini sa spomínajú v "Rigvéde" 376 krát ako symbol svitania a súmraku, statočnosti a sily.


Títo dvaja, narodení na rôznych miestach, si zodpovedali navzájom,

nepoškvrnení telom a svojimi menami.

Jeden z vás je víťazný veľkorysý patrón človeka,

majúceho prekrásny dar.

Druhý sa považuje za šťastného syna neba [12].

 

Blíženecké mýty národov Európy


Litovská mytológia

Dualita človeka sa cez obrazy blížencov opisuje v mýtoch rôznych národov. V úplne inej časti sveta, súzvučne s Ašvinmi, sa v Litovskej mytológii spomínajú božské dvojčatá Ašvieniai.

             03 Templári 05

 

Ugrofínska mytológia

 

Zobrazenia dvojčiat sa vyskytujú v ugrofínskej etnickej skupine, ktorá od dávnych čias žije v lesných priestoroch severu východnej Európy a západnej Sibíri – od Fínska a Karélie na západe po Zauralie na východe – spolu s blízko príbuznými samojedskými národmi Ďalekého severu – Nencami Nganasanami a inými.

Mytológia Uralu

 

Príbuzné ugrofínske a samojedské jazyky tvorili niekedy jednu rodinu, ktorá sa zvykne nazývať uralská. Uralský chrbát bol geografickou osou, okolo ktorej sa sformovali ugrofínske a samojedské národy, nenadarmo sa v mýtoch zauralských (obských) Ugrov považuje Ural za opasok boha, ktorý stvoril svet a hodil svoj opasok na zem, a u Komijcov – za perie gigantického hromového vtáka [14].

Na rieke Nižná Muljanka, jednom z prítokov Kamy, boli archeológmi nájdené figúrky, patriace do obdobia 2. stor. pr.n.l. – 2. stor. n.l.

                                                                 figura-bliznecov-yomu-i-vojpelja

 

Figurína dvojčiat Joma a VojpeľV ugrofínskych mýtoch sa rozpráva o dvoch dvojčatách – Jomovi (vzdorujúcemu zlému bohovi Omolovi) a Vojpeľovi (bohovi severného vetra "Severné ucho"). Meno jedného z bratov je súzvučné s vyššie spomenutým menom Jima zo zoroastrických veršov Avesty.


Mytológia starovekého Arménska

 

                                                                          bliznecy-sydyk-i-misor

 

V starom Arménsku, ktoré si zachovávalo svoju štátnosť viac ako 600 rokov,

počnúc od roku 190 pr.n.l. po rok 428 n.l., a prijalo od Sýrčanov zoroastrizmus,

boli objavené figúrky blížencov Sydyk a Misor.
"...základná myšlienka učenia Zaratuštru spočívala v tom, že víťazstvo Dobra nad Zlom, Ahura Mazdu nad Angra Mainjom, je možné len s pomocou čistých, svetlých síl a výlučne vďaka účasti ľudí, ktorí urobili svoju osobnú vedomú voľbu na stranu dobra a čistotou svojej viery, myšlienok, slov a činov sa postavili na stranu Ahura Mazdu, zotrvávajúc na tom mieste, kde je im predurčené byť. Zaratuštra vyzýval každého človeka nielen uskutočniť svoju vedomú vnútornú voľbu, ale aj zúčastniť sa v tejto, ako ju nazvali neskôr "nebeskej vojne" a zriecť sa oddanosti tým silám, ktoré neslúžia dobru. Pretože od tohto boja dobra a zla závisí celý svetový poriadok" [2]. 


Pokračovanie      

Na tomto náš príbeh o Templároch nekončí.


• V nasledujúcej časti budú opísané sakrálne znaky na zbroji a atribútoch Templárov, zobrazených na stredovekých rytinách a v nájdených rukopisoch;
• O tom, čo je ukryté v projekcii kríža Templárov;
• Portrét Chrétiena de Troyes a symbolika vpísaná do obrazu Templárov a mnohé iné.


Autor: Pavel


Literatúra:


1. Novych A. Allatra - K .: ALLATRA, 2013. 880s. ISBN 978-966-2690-07-1

2. Novych A. Sensei IV. - K .: LOTOS 2014. – 704s.

3. Chrétien de Troyes. Lancelot, alebo rytier káry / Preklad zo starfrancúzštiny N.V. Zababurova a A.N. Triandafilidi. - Moskva: Common place, 2013. 328 s.

4. Chrétien de Troyes. Perceval alebo Príbeh o Gráli / Preklad zo starofrancúzštiny N.V. Zababurova a A.N. Triandafilidi. - Moskva: Common place, 2015. 408 s.

5. Rímski pápeži. Zoznam. 157. URBAN II. // Cirkevno-vedecké centrum "Pravoslávna Encyklopédia" [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: https://www.sedmitza.ru/lib/text/442346/ . Dátum vstupu: 13.1.2018

6. Pravoslávna encyklopédia "Azbuka viery" // Život svätých. Život 474. Život nášho velebného otca Agapita Pečerského, lekára nezištného. [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/474 . Dátum vstupu: 26.01.2018

7. Alain Demurger. Život a smrť Rádu Templárov. 1120-1314. / Eurázia 2008.

8. Jacques de Vitry. Historia Hierosolymitana, cit. z Melville M. História rádu templárov. SPB, 2006., s. 19

9. Zaborov M. A. História krížových výprav v dokumentoch a materiáloch. M., 1977, s. 50.

10. A. Skljarov. Po stopách archy zmluvy. [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: http://www.esoteric4u.com/en/issledovanie-naslediya-atlantov/180-issledovaniya-andreya-sklyarova-lai-laboratoriya-alternativnoj-istorii/1445-statya-i-film-po-sledam-kovchega-zaveta-a-sklyarov?showall=1  Dátum vstupu: 16.03.2018.

11. Avesta v ruských prekladoch. SPB, 1997.

12. Rigvéda. Druhé, opravené vydanie. Vydanie pripravila T. J. Elizarenkova. M. "VEDA" 1999

13. Avdeeva A., Kto sú beginky? A prečo ich "svätá" inkvizícia lovila? [Elektronický zdroj]. Režim prístupu:

https://allatravesti.com/kto_takie_beginki_i_pochemu_za_nimi_ohotilas_svyataya_inkviziciya  Dátum vstupu: 23.03.2018.

14. Mýty ugrofínov, V.J. Petruchin. - M :. Ast-Reľ: AST: Tranzitkniga, 2005. – s. 463, [1] s.: il. - (Mýty národov sveta)

15. Popol-Vuh. Ladomir. Nauka: 1993. s. 67

 

Zdroj:  https://allatravesti.com/tampliery_rycari_hrama_chast_tretya_pod_znakom_bliznecov

 

Líbí se mi 193Templári. Rytieri Chrámu. Tretia časť. Pod znakom blížencov - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 193
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Není vhodné znepokojovat Pána z jakéhokoli jiného důvodu, než o spásu duše své.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"