Například: Dobré zprávy
Technologie ovládání davu: Jak se dělají revoluce a změny vládních režimů
 
„Pokud se ve společnosti ztratily základní prapůvodní Znalosti o Duchovním principu, a jeho zbývající ozvěny jsou důkladně přepracovány náboženstvím, je člověku zatěžko pochopit, co je to dominance Vůle Duchovního principu ve společnosti. Nyní to zní jako příběh "o ráji na zemi." Ale co se týká dominance Vůle Materiálního (Živočišného) rozumu a negativních emocí v davu, příkladů je přemnoho. Přesto si lidé z větší části podstatu neviditelného zdroje vlivu a z jakého důvodu tento jev v lidské společnosti vůbec existuje, neuvědomují. Moderní věda shromáždila hodně studií z výzkumu v oblasti sociální psychologie a problémů chování davu. Pokud se s nimi seznámíme, můžeme pochopit, že pro jednání agresivně naladěného davu jsou velmi charakteristické vlastnosti Materiální podstaty (více v článku Jak a kde se rodí myšlenky a přání).
 
Vezměme si například agresivní dav vedený jedinou emocí hněvu, vzteku a slepé nenávisti. Tato Vůle, duchovní povaze člověka cizí, směruje chování lidí v davu na ničení a zabíjení sobě podobných. Panický dav ovládá jediná emoce - strach. Lidé, vystaveni této emoci, stejně jako jakékoliv stádo zvířat prchají, a v panice mohou pošlapat své bližní. Lidé v tomto momentě ztrácejí lidskost, stávají se bytostmi se zvířecími instinkty, jak se říká ze strachu a touhy zachránit jen sebe, "ztrácí hlavu". Převládající emoce tzv.nenasytného davu mají vlastnosti Materiální podstaty jako chamtivost, touha vlastnit velké materiální bohatství. Nebo například, dav vzbouřenců, který je stalým atributem všech revolucí či změn vládních režimů. Je to typický průvodce Vůle Materiální podstaty, pokud vezmeme v úvahu, co za skutky koná ve svém "šílenství": zhubení lidí, pogromy, žhářství, úsilí zmocnit se zbraní, sklon ke svévoli, násilí, zuřivosti a tak dále.
 
Rigden: Přesně tak.  Jádrem tohoto chování jsou emoce –průvodce Vůle Materiálního (Živočišného) rozumu a stejné zákony vlivu a boje o nadvládu jedné hmoty nad druhou. Lidstvo z velké části ani nemá obecnou představu o vlivu Materiálního rozumu, ale otázky jeho projevu a různých typů chování davu jsou pečlivě studovány, zejména výzvědnými a tajnými službami různých zemí. Navíc, vyvíjí se a implementují technologie, které skutečnost takového nevědomého chování lidí v davu využívají, aby bylo dosaženo určitých náboženských nebo politických cílů.
 
Například je již dávno známo, že banální nehoda na ulici, vezměme například dopravní nehodu, shromažďuje náhodný dav zvědavých kolemjdoucích. Tento dav je napaden stejným typem emocí toho, co se stalo. Dochází k v psychologii známé „cirkulační reakci"(narůstající emoční „nakažení-se“ v davu). Začíná to jako obvykle z diskusí o tom, co všichni viděli, kdo řídil auto, jak a kdo zatáčel a kdo z řidičů za to může. Ale vyvrcholení těchto vášnivých emocí může rychlou transformací proměnit okasionální dav (nahodilý, příležitostný, z latinského slova "occasio» - «náhoda") v expresivní, se změnou tématu diskuse z dopravní nehody na hledání viníka hrozného stavu silnice, špatného života a nedostatku pořádku ve společnost. Při vyhrocení těchto emocí už není daleko k tomu, transformovat takový dav do davu konajícího.
 
Pro lepší pochopení toho, jak to funguje, uvedu klasické schéma používané speciálními službami technologií pro změny vládního režimu na základě podobných efektů „nakažení“ davu. Přičemž se tyto metody praktikují jak konkurenčními státy, tak i vlastními speciálními službami v různých zemích. Například přibližně ve stejnou dobu se v různých částech hlavního města "náhle" stávají dopravní nehody. Samozřejmě, že se na těchto místech shromažďují náhodné davy "diváků", mezi nimiž jsou specialisté, kteří jsou schopni prostřednictvím mluveného slova změnit okasionální (náhodný) dav v konající, a nasměrovat jej na pogromy, nepokoje, ke svrhnutí jednoho režimu a k nastolení druhého. Takže podobnou „nakažlivost“ davu, jenom jinými způsoby a s použitím různých schémat, která u mas vyvolávají projevy Živočišného rozumu, můžeme sledovat na příkladu uměle vytvořených „barevných“ revolucí v různých zemích po celém světě.
 
Anastasia: Bohužel většina lidí o tom neví a v důsledku toho jsou tyto technologie pro manipulaci davem stále využívány. Kdyby o nich lidé věděli, pak by nebyli poslušnými figurkami v cizích rukou, vědomě by nepodléhali Vůli Materiální podstaty, a nestali by se jejími průvodci, nezatěžovali by svoji Osobnost nákladem nepotřebných materiálních dominant. Je ale možné že se to děje, protože je člověk v každodenním životě zvyklý dávat přednost myšlenkám a emocím své Živočišné podstaty. Kromě toho, lidé mají tendenci kopírovat chování ostatních. A mnozí se dnes o čistotu svých myšlenek moc nestarají.
 
Možná proto se "špatná nálada" ve společnosti předává častěji a rychleji, než cokoli dobrého, duchovního a pozitivního. Přičemž se mezi obyvatelstvem šíří s takovou rychlostí, jako oheň po Bikfordově zápalnici. Mnozí lidé se s takovými jevy často potýkají, ale bohužel si toho nejsou vědomi. Například potkávají své přátele nebo příbuzné, a ti mají tendenci začít mluvit o někom, koho dnes potkali a byli ohromeni jejich negativním chováním, nebo slovy. A je zajímavé, že člověk toto "hrozné chování a vyprávění "nejenom předává, ale snaží se ho přesně kopírovat, včetně emocí hněvu, důrazu na určitá negativní slova a gesta. Jinými slovy, při předávání těchto informací je zachvácen stejnými emocemi a silou Materiálního (Živočišného) rozumu. A kromě toho, aniž by si to uvědomoval, se je jako průvodce snaží předat dále, negativum násilně vnucuje svým známým, přátelům, spolupracovníkům, členům domácnosti. Vzhledem k tomu, kolikrát za den to různí lidé udělají, a jak je to ve světové společnosti rozšířeno, se z pohledu lidstva maluje moc smutná situace.
 
Rigden: Lidé musí příčinu takových situací pochopit, ignorovat Vůli Materiálního rozumu, a nebýt jeho průvodci. V opačném případě, například pokud tomu člověk v tu chvíli věnuje hodně pozornosti, je takovým rozhovorem uchvácen. Potom se jím „nakazí“ a stává se dalším průvodcem Živočišného rozumu a negativních emocí. V důsledku toho bude toužit podělit se o tuto "novinku" s ostatními, často s podtextem Materiální podstaty (pomluvit nebo ponížit někoho, vysmát se někomu), a vždy s přesnou kopii emocí. Když o ní lidé nevědí a její projevy v sobě nesledují, je Materiální podstata lidí moc silná.
Úryvek z knihy AllatRa A.Novych

Líbí se mi 112Technologie ovládání davu: Jak se dělají revoluce a změny vládních režimů - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 112
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"