Například: Dobré zprávy
SVĚT NA HRANĚ. DOPIS LIDSTVU

Bydlím a pracuji v Libanonu. Miluji tuto zemi, stala se pro mě druhým domovem. Lidé jsou zde z velké části dobří a otevření. Země je to malinká, s mírným středomořským podnebím, ponořená do zeleně a táhnoucí se jako pás podél moře.

Tuto krásu bychom mohli nazvat rájem na Zemi, nebýt zbídačenosti, ve které se nyní nachází většina oblastí, nebýt sociální nerovnosti, korupce na všech vládních úrovních a obrovského třídního rozkolu. V naší zemi je obzvláště znatelné rozdělení lidí na bohaté a chudé. Zákony jsou většinou na straně těch prvně jmenovaných. Je jasné, že politici na celém světě dostávají nepřiměřeně vysoké mzdy. Ovšem v Libanonu je dostávají nejen v průběhu života, ale i po smrti jsou tyto sumy neustále vypláceny jejich dětem a vnoučatům. Tyto dividendy by v nadměrné míře stačily na to, aby se země dostala z krize a vypořádala se s chudobou. Samozřejmě, že lidé vyjadřují nespokojenost s tímto otroctvím, ale neví, jak se dá cokoli změnit.

V tomto ohledu je velmi inspirující idea dobrovolného omezení kapitalizace člověka, která je dobře popsána v knize AllatRa" od Anatasie Novych a v pořadu „Precedent" s účastí Igora Michajloviče Danilova. To znamená, že celá společnost příjme jako normu maximální hranici jmění na jednoho člověka a bude se tímto pravidlem řídit. Všechny prostředky vydělané nad rámec normy by měly být směřovány na potřeby země a obyvatelstva, na zlepšení infrastruktury, na medicínu, vědu a vzdělávání.

Plně podporuji a považuji maximální limit kapitalizace na osobu ve výši 5 milionů amerických dolarů za zcela dostatečný.

 

 2_8

 

Také podporuji další pozoruhodný projekt Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ - SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE." Je velmi důležité, abychom my, lidé, pochopili, že naše budoucnost závisí pouze na nás, a že díky sjednocení můžeme vybudovat takovou společnost, o které sní každý. Velmi mnoho lidí cítí a chápe, že se svět ocitl ve slepé uličce, že se společnost ubírá špatným směrem. Máme mnoho aktuálních problémů, ale tím nejvážnějším je všeobecný duchovní úpadek společnosti, v jehož důsledku se zhoršuje ekologie planety, chudne velká část populace, pokračují války, mění se klima. A v této době někteří jedinci, kteří vlastní obrovské peněžní prostředky, vynakládají tyto peníze na celkově pochybné projekty, jejichž cílem je rozmnožení jejich kapitálu, nebo přesměrování pozornosti lidí z toho hlavního na to druhořadé.

Jako příklad mohu uvést příhodu, která se nedávno stala. Když se mé děti, které navštěvují střední školu, vrátily domů, mluvily o tom, že celá třída v hodině probírala projekt multimilionáře, týkající se kolonizace Marsu. Celou hodinu se společně s učitelem bavili o tom, kdo z nich by chtěl být mezi prvními kolonisty. Šokovalo mě to. Tento projekt se propaguje na internetu a přitahuje pozornost mladých lidí po celém světě! Zajímá je to, diskutují o tom. Je to paradox, ale oni v tom vidí vědecko-technický pokrok lidstva. Bezpochyby je průzkum vesmíru velmi důležitý a potřebný. Ovšem, pokud se na to podíváme globálně, jaký užitek v celosvětovém měřítku může daný projekt přinést a stojí vůbec za ty peníze, která byly do něj vloženy? Podívejme se na náš svět globálně. Doposud existují rozsáhlá území, na kterých nemají obyvatelé přístup k dostatečnému množství pitné vody, doposud na naší planetě umírají děti kvůli hladu či nemocem. Doposud pokračují krvavé války. Doposud je jednou z hlavních příčin úmrtí v naší společnosti násilí. Jestliže si vzpomeneme, že hlavní hodnotou je lidský život, je naprosto jasné, že jsou priority stanoveny nesprávně. A kdo je stanovil? Proč, například, za tyto prostředky nenakrmíme hladové? Proč nevyléčíme nemocné? Proč nezastavíme války? Proč neproměníme naši planetu v kvetoucí oázu? Proč nezajistíme všem lidem bydlení a práci? Proč nevyužijeme miliardy dolarů, které se vynakládají na jaderné zbraně, na mírové účely? Je to jen maličkost ve srovnání s tím, co můžeme udělat s moderními technologiemi, jakmile využijeme přebytečné prostředky. Je to jen maličkost, my však můžeme udělat více. Vždyť tato katastrofální situace ve světě byla ve skutečnosti vytvořena uměle. Opravdu budou lidé, kteří zabíjejí svůj vlastní druh na této překrásné planetě (jsem si jistá, že lepší stejně nenajdeme), žít na Marsu v míru a přátelství? Není to snad utopie?

V současném informačním prostoru se pomocí celovečerních filmů (a nejen jich) masově rozšiřuje stereotyp, že lidstvo dříve či později zanikne. Přežijí pouze jedinci, kteří se stihli přemístit na jiné planety. Kreslí se scénáře různých katastrof – od prudké změny klimatu, až po jaderné války nebo pád asteroidu a úplnou anihilaci lidí. Viděli jsme tento scénář už tolikrát, že ho považujeme za normální, a vůbec si neumíme představit, že by mohlo existovat i jiné řešení. Bohužel to v podvědomí lidí vytváří přesně stanovený model chování v obdobné situaci. A toto se děje v období, které není pro lidstvo jednoduché – v období prudké změny klimatu na planetě, kdy každoročně roste počet klimatických uprchlíků. Zamysleli jste se nad tím, že zítra můžeme být mezi nimi i my? Pouze pokud se sjednotíme jako celé lidstvo na duchovním základě, budeme mít šanci přežít. A k tomu je nejprve zapotřebí, aby každý člověk začal pracovat na sobě – vyznal se v sobě: o co se vlastně snažím? V jaké společnosti chci žít? A co jsem pro to ochoten udělat?

Zpráva vědců ALLATRA SCIENCE O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů", která zmiňuje nedávné případy závažných lokálních katastrof, zbavuje iluzí a dává pochopení důležitosti sjednocení všech lidí na světě. Největším paradoxem je, že počet lidských obětí už po skončení katastrofy byl mnohonásobně vyšší než počet obětí způsobených samotným živlem. Lidé umírali kvůli lhostejnosti druhých lidí, kvůli včas neposkytnuté pomoci, kvůli chybějící soudržnosti, organizaci a vzájemné podpoře. Bohužel v moderní společnosti člověk zaujímá pasivní pozici a překládá veškerou odpovědnost na ty výše postavené. Člověk vychovaný spotřebitelskou společností se v extrémních podmínkách chová krajně egoisticky a obětuje životy druhých, což má za následek mnohanásobný nárůst lidských obětí.

 

 clovek-zombirovany

 

Zpráva dává pochopení, nakolik je důležitá semknutost a konání samotných lidí v takových situacích. Je nejvyšší čas se přestat vzájemně rozdělovat na národy, náboženství a rasy, a uvidět to, co nás všechny sjednocuje – je to naše duchovní podstata. Pokud by každý člověk v sobě cítil Duchovní princip, pochopil by, že je i v druhém člověku. Potom by nikdo nemohl ublížit druhému. Proto je tak důležité začít u sebe, pracovat na sobě, duchovně růst. A aby tomu tak bylo, je nezbytné, aby se nyní každý člověk na Zemi pro začátek zastavil v této zběsilé honbě za materiálním bohatstvím a zamyslel se nad prostou lidskostí a vzpomenul si, že je v prvé řadě člověk, a nikoli zombie – spotřebitel.

Nyní je globální finanční systém navržen takovým způsobem, že je celý svět dlužníkem velmi malé skupinky lidí. Státy s vnějšími dluhy je splácí prostřednictvím zvyšování daní a cen zboží nezbytného pro život. To znamená, že samotní lidé splácí tyto vládní dluhy s vysokým úrokem. A jestliže to rozebereme do detailu, tak se ukáže, že celý svět dluží určité malé skupině lidí.

V této souvislosti je důležité říci o precedentu, ke kterému došlo 22. června 2019. Kandidát na amerického prezidenta Robbie Wells učinil na mezinárodní tiskové konferenci „ZA TVOŘIVOU SPOLEČNOST" čestné, odvážné a inspirativní prohlášení. Jedním z jeho návrhů na překonání zdlouhavé krize, v níž se nyní celé lidstvo nachází, bylo úplné anulování veškerých dluhů a finančních závazků, jak mezi zeměmi, tak i uvnitř každé země. Zrušit veškeré dluhy a začít vše od začátku – toto není výzva pro svět, ale apel obracející se na všechny čestné a zodpovědné lidi začít žít lidsky.

Pojďme nastolit pořádek v prvé řadě v sobě, a potom se změní i společnost. Nejcennější je lidský život. To je třeba mít na paměti. A jakmile na Zemi, díky našemu společnému úsilí, nebude trápení a problémy, potom můžeme společně přesměrovávat přebytečné prostředky na studium jiných planet a další podružné projekty.

Nesmíme ztrácet čas a čekat, že někdo přijde a všechno za nás udělá. Už nyní musíme konat společně. Je důležité nemlčet. Každý z nás může udělat velmi mnoho pro to, aby se 9. května 2020 sjednotilo celé lidstvo na celosvětové konferenci, která se bude konat na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Společně najdeme mírová řešení životně důležitých otázek a můžeme přikročit k jejich realizaci.

 

 „Pokud se lidé z různých zemí začnou konsolidovat při společném řešení různých problémů a samostatně se sjednocovat, a to bez ohledu na národnost, náboženství, sociální nebo jiné postavení, mimo politický a kněžský systém, určený k rozdělení lidí, potom je vybudování nové světové společnosti založené na všelidských duchovních a morálních základech skutečně možné. Jsme všichni lidé a máme společné místo k bydlení – Zemi, máme jednu národnost – lidstvo a jednu cennost – život, jehož prostřednictvím se můžeme důstojně realizovat ve smyslu své existence ve vyšším duchovním a morálním aspektu."

Ze zprávy „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů"   

 

 

Autor: účastnice MSH „ALLATRA“ Júlie

Líbí se mi 32SVĚT NA HRANĚ. DOPIS LIDSTVU - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 32
Podobné články:Komentáře

Martin H. 15.04.2020 01:42 Odpověď

Každý z nás může udělat velmi mnoho pro to, aby se 9. května 2020 sjednotilo celé lidstvo na celosvětové konferenci, která se bude konat na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ Otázka znie, či sa bude táto konferencia konať. Ďakujem


→  Alena 17.05.2020 11:24 Odpověď

Vzhledem k faktu, že Světová zdravotnická organizace prohlásila koronavirus za pandemii a v mnoha zemích byla vyhlášena karanténa, se mezinárodní konference “Společnost. Poslední šance”, která byla naplánována na 9. 5. 2020, přesouvá na příští rok. Na žádost organizátorů a mnoha účastníků z různých zemí se konference uskuteční 15. května 2021. Další informace najdete na www.allatraunites.com/csZanechat komentář

Myšlenka dne

Všechny velké věci jsou kupodivu velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"