Například: Dobré zprávy
Svět lidí

V jaké překrásné době žijeme! V době, kdy jedna jediná Kniha může navždy změnit a mění život nejen jednoho člověka, ale celé civilizace! V době, kdy do popředí přichází to, co je skutečně důležité, a ty vnitřní hodnoty, které u lidí z nedostatku pozornosti doutnaly slabými jiskřičkami, začínají planout krásným jasným ohněm, spalujícím vše uměle vnucené a cizí! V době, kdy přímo nyní lidé v různých koutech světa zcela nezištně, z jejich ohromné vděčnosti a lásky, pracují na projektech, které umožní všem na této Zemi žít šťastně, žít v pohodlí a bezpečí... Někdo stříhá video, které později inspiruje mnoho lidí k dobrým skutkům. Někdo vyvíjí nové technologie pro pořádání mezinárodních globálních konferencí. Někdo lepí kostku z kartonu, aby ji dal s logem umístěným na ní na mikrofon a natáčel první rozhovor ve své čtvrti pro celonárodní dobrovolnickou televizi. Někdo vytváří design plakátu pro město, ve kterém nikdy nebyl, ale dělá to s velkou radostí, protože tento plakát řekne lidem, které on nezná, o Knize – té, která mění Život. A někdo, stejně jako já, píše článek o tom, jak se lidé, nadšeni Prapůvodními Znalostmi, sjednotili a začali si sami budovat ten Svět, o kterém dříve nemohli ani snít.

 

A i když je to doba vážných zkoušek pro lidi – globálních i klimatických – stejně je to nádherné! No kdy ještě se lidé tak sjednocovali a začínali spolu tvořit? Kdy tak svorně třásli matrixem? Kdy celý svět mluvil o Lásce, o Jednotě a o tom, že Bůh je v každém z nás? Možná, že bylo něco takového v historii lidstva, ale zapomnělo se na to, ztratilo se to v prachu staletí. A nyní se to znovu obnovuje! Znovu jsou lidem dány Znalosti. Vždyť ve světě je s námi Ten, koho po staletí v křesťanství očekávali jako Utěšitele, v islámu - Mahdí a v buddhismu - Maitreya. A nyní se křesťané, muslimové a buddhisté nazývají navzájem bratry. Protože chápou: bez ohledu na to, jakými epitety by nazývali Posla z Duchovního světa, Jeho podstata se tím nemění a On přichází ke všem lidem. Cožpak to není obdivuhodně překrásná doba?!

 

A lidé se už nebojí mluvit. Ozvučování pravdy jim dává svobodu ... Analytici říkají, že existují technologie, které manipulují chováním lidí, ale oni už je nechtějí používat, protože jsou také lidmi a mají rodiny. Psychologové tvrdí, že léčebné metody, které používají po mnoho let, způsobují více škody než užitku, ale je zde dobrá zpráva – když člověk jednoduše pochopí, že má dvojí podstatu, on už se vyrovná s řadou duševních poruch. Fyzici hovoří o tom, že jejich věda dosáhla slepé uličky, ale existuje také cesta ven z tohoto bludiště lidských názorů - uznat skutečnost existence Boha a primárnost věčného Duchovního světa nad dočasnou hmotou. Hudebníci nechtějí hrát hudbu, která ničí, vždyť je možné tvořit to, co lidem poskytne radost. Novináři odmítají podávat špatné zprávy: proč množit zlo, pokud je možné násobit dobro? A kolik je takových příkladů – čistých, inspirujících ... A lidé si navzájem podávají ruce, dělí se od duše tím, co i jim kdysi pomohlo! Pomohlo jim stát se svobodnějšími, přestat se bát! A člověk už je člověku přítelem a již nás nic nerozděluje, protože to, co nás rozdělovalo, je odhaleno. A tma světlo nestrpí, mizí, jakoby vůbec nebyla.

 

Ještě chvíli a uplyne čas Křižovatky a to vnitřní vlastnictví, které jsme získali, zůstane. A na celé Planetě bude Tvořivá společnost postavená samotnými lidmi! A lidé zapomenou na války, na hlad, na násilí a krutost. A každý bude žít v hojnosti a nebude nic postrádat. A bude dělat to, co má skutečně rád a co přináší lidem užitek. A nebudou existovat hranice mezi státy a budeme žít jako jedna velká a přátelská rodina!

 

A pokud se to tobě, můj drahý příteli, který čteš tyto řádky, všechno zdá být fantazií, pak jsem za tebe velmi šťastná! Vždyť máš před sebou (pokud chceš, samozřejmě) celý svět k objevování! Svět, ve kterém neexistuje hierarchie, v němž hlavní hodnotou je lidský život. Svět, ve kterém dýcháš Láskou, jako vzduchem! Svět radosti, přátelství a upřímnosti! Už existuje! To je Mezinárodní společenské hnutí "ALLATRA". A "AllatRa" je ta samá Kniha, která již inspirovala miliony lidí na Zemi k tomu, aby se sjednotili, aby nemlčeli, aby si navzájem podali ruce a žili v radosti a harmonii, společně tvořili! Ukázalo se, že je to tak jednoduché, tak přirozené! A teď, v této překrásné době, se tak chce, aby všichni poznali, jak je to krásné! Jak nádherné je milovat, žít svobodným Duchem uvnitř sebe, poznávat a rozvíjet se! Všichni jsme jedno! A ty, náš drahý příteli, žijící v této překrásné době, ty jsi součástí tohoto krásného světa. Světa, který můžeme vybudovat jen společně. Vždyť toto je náš společný svět  svět lidí!

 

„Není nic nad Duchovní sílu! Ovládáš-li Prapůvodními Znalostmi, ovládáš i silou. Ovládáš silou, působíš slovem, což je sláva, jméno a volání. Sláva hlásá Pravdu v záři nesmrtelnosti těm, kteří se Ctí se přibližují k Jedinému. Jméno projevuje znak Prapůvodního, což je základem a klíčem pro pochopení událostí. Věčné volání je Prvotní Zvuk, Zvuk Tvoření. Naplňuje znak silou Allatu a dělá ho mocným v síle tvoření. Neboť Allat je projevem Vůle Boha, všudypřítomnou silou, Pramatkou všeho stvořeného dle Vůle Jeho. Důstojný kráčí za věčným voláním své Duše a hlásá volání Jejího vítězství: „AllatRa!“ Každý, kdo slyší je Přizvaný a společně jsme síla, která je schopná změnit celý svět.“ Tvořivá síla, vycházející od Boha, to je AllatRa

 Z knihy A.Novych „Allatra

 

 

Účastnice Mezinárodního společenského hnutí  „ALLATRA“  Alina M.

Líbí se mi 5Svět lidí - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 5
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Člověk je bytost myslící, jeho hlavní síla spočívá v jeho myšlenkách.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"