Například: Dobré zprávy
Supervulkán Aira - najnebezpečnejšia oblasť Japonského súostrovia. Je najvyšší čas presídliť obyvateľov Japonska na kontinent.

Mnohí z nás vďaka médiám počuli o sopke Sakuradžima (Sakurajima). Je to činný stratovulkán japonského ostrova Kjúšú (polostrov Ósumi, prefektúra Kagošima). Stal sa turistickou atrakciou daného regiónu a každý rok ho navštívi do 40 miliónov turistov, no málokto vie, že je to len vrchol ľadovca, ktorý predstavuje  supervulkán Aira, vedecky nazvaný kaldera Aira. Môžeme ho vidieť z kozmu. Plocha kaldery zaberá asi 544 km2. Sformovala sa v dôsledku silnej erupcie, ku ktorej došlo približne pred 22 000 rokmi.  Sprevádzaná bola silnými pyroklastickými prúdmi a vyznačovala sa obrovským objemom vyvrhnutej tefry (nespevnený pyroklastický materiál) - asi 400 km3, čo zodpovedá predposlednému 7. stupňu na škále sopečných výbuchov (VEI – Volcanic Explosivity Index, alebo Index sopečnej výbušnosti). No hlavný problém nie je jeho existencia, ale skutočnosť, že vedci v poslednej dobe zaznamenávajú narastanie príznakov jeho prebúdzania, ako možno vidieť zo správy "O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov".

"... Počínajúc rokom 2013 do zorného poľa výskumného záujmu vedeckých skupín Medzinárodného spoločenského hnutia "ALLATRA" spadá aj vulkanológia. Bolo to spojené so štúdiom správania sa neutrín a septónového poľa Zeme a tiež s rozpracovaním nových metód predpovedania sopečných erupcií a štúdiom súčasných magmatických formácií geodynamických sústav. Naši vedci pracujúci v oblasti neutrínovej geofyziky a neutrínovej astrofyziky, pozorujúc správanie sa neutrín pochádzajúcich z útrob Zeme, vypočítali určité závislosti.

Bolo zistené, že v období od januára 2010 do októbra 2014 sa celkové emisie neutrín a napätie septónového poľa Zeme znížili o 12%. V rovnakej dobe je pozorovaná zvýšená emisia neutrín a zvýšenie septónového poľa v "ohniskových" oblastiach planéty. Táto skutočnosť je veľmi znepokojujúca, pretože svedčí o tom, že procesy prebiehajúce v útrobách Zeme nadobúdajú nezvratný charakter."


Tak teda, jedným z týchto ohniskových bodov je supervulkán Aira. Nie je to dokonca problém zajtrajška, ale včerajška, keďže ku katastrofe nedošlo najmä vďaka obetavej činnosti  vedcov skupiny  "ALLATRA VEDA" a nimi použitých popredných technológií v oblasti klimatického geoinžinierstva.

"... Okrem toho, prvé povzbudivé výsledky dlhodobého sledovania (od januára 2013), získané o kaldere Aira, ukázali dôležitosť uplatňovania experimentálnych adaptívnych mechanizmov, nehľadiac na to, že úroveň stabilizačného stavu zatiaľ ešte nie je dostatočne spojitá. Plynulosť zmien konkrétnych hodnôt určitých pôsobiacich faktorov v rámci odchýlok od optimálnych hodnôt je podmienená formovaním labilných adaptácií... Pozorovania, prebiehajúce od januára 2013 ukazujú, že tieto adaptačné mechanizmy úspešne blokujú vedľajšie a nežiadúce javy, ktoré môžu vytvoriť podmienky pre vznik možných rizík a hrozieb, rozvoj extrémne nebezpečnej varianty udalostí ..."


No zo správy môžeme tiež vidieť, že problém nie je vyriešený úplne a my ako ľudstvo sme získali iba odklad:

"Pravdepodobnosť toho, že v najbližších 10-tich rokoch v dôsledku veľkých erupcií a zemetrasení môže byť zničené Japonské súostrovie a život na ňom, je 70%. A pravdepodobnosť, že sa tak stane počas nasledujúcich 18 rokov, dosahuje 99%. Zohľadňujúc vplyv kozmických faktorov, zvýšenú seizmickú a sopečnú činnosť v tomto regióne, globálna katastrofa sa môže udiať kedykoľvek. A to vyvoláva mimoriadne starosti o ľudí, žijúcich na týchto územiach a dáva jasnú predstavu o tom, že už  teraz je nevyhnutné konsolidovať úsilia medzinárodného spoločenstva, s cieľom prispieť k záchrane životov viac ako 127 miliónov ľudí, ich včasnému premiestneniu na kontinent, do regiónov bezpečnejších pre život."

Ale na riešenie tohto problému je nedostatok tej malej, no veľmi cennej ingrediencie – ľudskosti. Ľudskosti v každom z nás, pretože tak vážne znalosti môžu byť zverené len tým, ktorí ich neobrátia  na zlo a sú hotoví zaoberať sa týmto nie pre vysoké vyznamenania, výhradné práva, peniaze a pozície, ale kvôli úprimnej túžbe pomôcť. Tak to vychádza, že sa týmto zaoberá len neveľká skupina ľudí, ktorí robia všetko možné pre vyriešenie všetkých naliehavých problémov, visiacich nad ľudstvom.     

"Bohužiaľ, dnes naši vedci, študujúci vulkanológiu z hľadiska novej fyziky - PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, robia iba prvé kroky v oblasti vulkanického inžinierstva. Veď toto mladé odvetvie vedy je v počiatočnom štádiu svojho formovania. V záujme urýchlenia procesu intenzívneho rozvoja tohto smeru, je nevyhnutné zapojiť veľké množstvo odborníkov z najrôznejších vedných oblastí. A to nielen tisíce odborníkov. V prvom rade to musia byť skutoční profesionáli – dôstojní, múdri ľudia, vo svojom myslení slobodní od zombírujúceho spotrebiteľského systému, schopní nesebecky, vo voľnom čase,  zdokonaľovať tento smer nie kvôli peniazom, alebo vytvoreniu nového druhu zbrane, ale kvôli vyšším humánnym cieľom, zachovaniu života budúcich pokolení..."

Podľa sčítania ľudu v roku 2010 na ostrove Kjúšú žije asi 12 miliónov ľudí. Je to husto obývaná oblasť (295,6 os./ km²) a mestá sú postavené v podstate na samotnom supervulkáne, alebo v zóne jeho bezprostredného výbuchu. Čo sa stane počas erupcie s ľuďmi, žijúcimi v tomto regióne a celkovo na Japonskom súostroví, ktoré má podľa sčítania obyvateľstva v r. 2015 populáciu 127 miliónov ľudí, je jasné každému.

Najvyššia hodnota je ľudský život. A preto sa nám treba zamyslieť, ako zabezpečiť presídlenie obyvateľov ostrova Kjúšú a celého Japonska do priaznivejších a bezpečnejších zón žitia. Ale mnohí povedia, že to nie je výhodné z hľadiska ekonomiky, ťažké z hľadiska medzikultúrnej komunikácie a socializácie, prečo vôbec ich máme volať k sebe, samým nám je ťažko. Ale ako potom môžeme všetci prežiť ako civilizácia, ak sa nezjednotíme a  nepostavíme život každého z nás nad nejaké ekonomické, alebo iné (čítaj cudzie a zahraničné) záujmy?

Koniec koncov, keď pre nás život iného človeka nemá cenu, tak aj náš život je za rovnakú cenu a ak ku nám príde bieda, tak aj nás odmietnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Z tohto dôvodu je nutné čo najskôr premyslieť konkrétne kroky a začať operáciu na evakuáciu obyvateľstva, aby sa zachránili životy - pokiaľ je to možné - všetkým ľuďom, žijúcim v nebezpečnej oblasti.

[Red. Nechceli sme veľmi publikovať ďalší odsek, ale vidiac realitu nášho spotrebiteľského sveta, predsa sme sa rozhodli ho ponechať].

Pre tých, ktorí nepovažujú túto snahu o záchranu 127 miliónov ľudí za dôležitú a správnu a vypočítavajú finančný a ekonomický zisk, chceme povedať nasledovné: Japonsko je jednou z najrozvinutejších krajín pokiaľ ide o technológie, populácia je vysoko gramotná a predčí mnohé kontinentálne štáty v oblasti vzdelávania a kultúry všeobecne a ani  medzinárodné účty tohto štátu nie sú prázdne. A ak sa pozrieme pozorne, záchrana týchto ľudí je aj veľmi výhodnou vecou a oni sa môžu stať hnacou silou hospodárskeho rastu každej spoločnosti,  najmä v prípade, ak existuje voľné územie pre ich rozmiestnenie. Moderné morské štáty, akým mimochodom Japonsko je, môžu ľahko zabezpečiť, spojac sa alebo samostatne, danú operáciu na záchranu ľudí. A tí, ktorí dokážu poskytnúť týmto ľuďom nový domov a zaistiť si ich dôveru, získajú nielen tento balík podnikov a technológií, ale aj ľudí, ktorí sú nesmierne vďační za záchranu a sú ochotní pracovať v záujme záchrany nového domova. A netreba zabúdať, že Japonci sú zvyknutí žiť v podmienkach obmedzených zdrojov, zvýšenej seizmickej a vulkanickej aktivity, ich skúsenosti sú neoceniteľné z hľadiska globálnych klimatických zmien, ktoré už prebiehajú a budú len narastať. A keď získajú prístup k bohatej pevninskej surovinovej báze, môžu nás všetkých prekvapiť a zohrať  kľúčovú úlohu v záchrane ľudstva.


Jednoducho je nutné odhodiť všetky predsudky a spomenúť si, že sme ľudia, hodnotu máme pre všetkých jednu a rozdeľovať nemáme čo. Jednoducho je nutné konať.


Veď ako hovorí PRVÁ OSNOVA ALLATRA: "Najvyššou hodnotou na tomto svete je ľudský život. Život každého človeka treba chrániť ako svoj vlastný, pretože aj keď je rýchlo ubiehajúci, no dáva šancu každému zvýšiť svoju hlavnú hodnotu – vnútorné duchovné bohatstvo, jedinú vec, ktorá otvára Osobnosti cestu ku skutočnej duchovnej nesmrteľnosti".

 

 Pripravil: Roman Muljar

Líbí se mi 137Supervulkán Aira - najnebezpečnejšia oblasť Japonského súostrovia. Je najvyšší čas presídliť obyvateľov Japonska na kontinent. - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 137
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je hloupé opěvovat toho, kdo v tobě vidí jen svou budoucí potravu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"