Například: Dobré zprávy
Studium znaku AllatRa. Výsledky vlivu na krev
Účastníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA z Kazachstánu provedli experiment týkající se zkoumání vlivu bílého znaku AllatRa na černém pozadí a černého znaku na bílém pozadí, na krev. Připomínáme, že ještě dříve byl zahájen souběžný projekt „Silniční experiment“, týkající se sledování vlivu bílého znaku AllatRa na černém pozadí, na lidskou psychiku a na bezpečnost taxi služby. Tento experiment přinesl mnoho pozitivních výsledků.

                                             znaky spolu

Co se týče vlivu na krev, tak hodnocení výsledků studie bylo provedeno podle kritéria změn v chování erytrocytů v krvi, konkrétně přítomnosti nebo nepřítomnosti aglutinační reakce, tj. shlukování erytrocytů. U zdravého člověka se erytrocyty nacházejí ve formě samostatných disků a 100% plochy každého erytrocytů se používá k absorpci a přenosu kyslíku do tkání. U většiny žijících lidí, nejen nemocných, jsou erytrocyty shlukovány dohromady v tzv. sloupce mincí. V tomto případě pracuje ne více než 20% jejich povrchu. V souladu s tím tělesné tkáně zažívají hypoxii. 

Průběh experimentu 

                                             obr. 1_1

Experiment vlivu na krev byl prováděn následujícím způsobem: zkoumanému subjektu byla z prstu odebrána kapilární krev, poté byla prozkoumána mikroskopickým pozorováním a zaznamenána kamerou. Potom se subjekt posadil před černý znak AllatRa na bílém pozadí a díval se na něj po dobu 24 minut. Poté byl proveden nový krevní test a byly vyfotografovány erytrocyty. V následující etapě subjekt sledoval bílý znak na černém pozadí po dobu 24 minut. A znovu byl proveden krevní test a fotografování. 

Je třeba poznamenat, že se někteří účastníci krátce před experimentem nachladli. Krevní test provedený u subjektů před začátkem experimentu prokázal aglutinaci červených krvinek (shlukování do sloupů mincí) u většiny účastníků. Nemoci, špatná ekologie a nezdravý životní styl ukazují negativní dopad na krev.

 Výsledky experimentu

Experimentem bylo zjištěno, že pod vlivem černého znaku na bílém pozadí se počet shluků erytrocytů výrazně snížil - sloupce mincí se zkrátily a objevily se jednotlivé červené krvinky. A při následné expozicí bílého znaku na černém pozadí shluky sloupců mincí erytrocytů úplně zmizely a uvolnily jednotlivé erytrocyty. Toto jednoznačně svědčí o pozitivním vlivu na krev, její vlastnosti a celkově na organismus člověka.

Analýza krve účastníka č.1

astník 1_1    astník 1_2    astník 1_3

 

Co je to znak AllatRa?

Znak AllatRa je nejstarší známý znak ve všech kulturách, vzdálených od sebe tisíce kilometrů a tisíce let. Je známý naší civilizaci a byl známý i civilizacím předcházejících té naší. Je téměř mystický pro vědomí současného člověka. Vlastnosti tohoto znaku objasňují jeho přímým vlivem na neviditelnou energetickou konstrukci člověka.

Pokud Vás zajímají výsledky analýzy krve dalších účastníků experimentu, sledujte video na allatra.tv.

Líbí se mi 19Studium znaku AllatRa. Výsledky vlivu na krev - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 19
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Všechny velké věci jsou kupodivu velmi jednoduché, ale vyžadují velké úsilí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"