Například: Dobré zprávy
Spirálovité struktury elementárních částic«…celkový pohyb hmoty ve Vesmíru, včetně celkového pohybu galaxií,
probíhá ve spirále»

z knihy «AllatRa»

 

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme velmi zajímavé informace o spirální struktuře elementárních částic. Jsou to neobvyklé informace jdoucí daleko nad rámec představ moderní vědy. Až do teď se oficiální věda opírala o pojem „elementární částice“ bez hlubšího pochopení toho, z čeho se vlastně skládají.

Vezměme například elektron, který je vědci považován za nedělitelnou, non-strukturovanou částici. Ale zpráva skupiny vědců ALLATRA SCIENCE rozptýlila tento mýtus. Ve skutečnosti má elektron spirálovitou strukturu a sestává se z 13 fantomových částeček Po. K prozkoumání tohoto směru mě také přivedl článek na webových stránkách ALLATRA SCIENCE «Spirálovitá struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA». S využitím programu Auto CAD se autoru článku podařila simulace elektronu, při které bylo v jeho struktuře vidět vyobrazení znaku „AllatRa“!Rozhodla jsem se tedy provést simulaci u některých dalších elementárních částic. Nebylo to složité, stačilo jen použít informace ze zprávy o počtu fantomových částeček Po v každé z nich. V tomto článku uvádíme vytvořené (za pomoci simulace) spirálovité vzory pro následující elementární částice: foton-4 (4 fantomové částečky Po), neutrino (5 Po), proton (12 Po), neutron (33 Po) a také pro oficiální vědu dosud neznámé částice, které se skládají ze 7 Po, 25 Po, 39 Po, 47 Po, 60 Po a 72 Po (viz. zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ с. 78 [1]).

V knize «AllatRa» se dočteme, že elektron má ve stavu částice spirálovitou strukturu zatočenou proti směru hodinových ručiček. A v jakém směru jsou zatočené spirálovité struktury jiných elementárních částic ve stavu vlny a částice? Pokud vezmeme v úvahu, že proton a elektron mají různé náboje, potom můžeme říci, že se jejich spirálovité konstrukce mezi sebou také liší, tj. mají jiný směr zatočení spirály ve stavu částice a vlny.Ve článku „Spirálovitá struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“ je popsána technika konstruování spirálovité struktury elektronu v AutoCADu [3].

Spirálovitá struktura elementárních částic

(dodatečně uvedeny stránky ze zprávy "PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA", kde je umístěna podrobná informace o struktuře částice)

foton 4

 

 neutrino

elementární částice

proton

 elementární částice_25

 33_neutron

elementární částice_39

 47_elementární částice

elementární částice_60

elementární částice_72

 

Závěr: spirálovité struktury elementárních částic jsou velmi zajímavé téma pro další studium. Projekce rozložení fantomových částeček Po, v rovině kolmé k ose otáčení elementární částice, tvoří odlišný znak pro každou částici. Geometrické charakteristiky a kinematické parametry prostorového uspořádání fantomových částeček Po v elementárních částicích rovněž stojí za úvahu. Vzhledem k velké četnosti spirálových struktur v přírodě a fraktálním zákonitostem, může studium základů struktury elementárních částic vést k neočekávaným objevům v různých oblastech vědy a techniky.

Anna Kolos

 

Literatura:

[1] – Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» mezinárodní skupiny vědců z Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ red. Anastasia Novych, 2015 http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra

[2] – A. Novych «AllatRa», К.: AllatRa, 2013 г. http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=23

[3] – Webové stránky oficiálního zástupce Autodesk v Rusku a SNS. – Režim přístupu: http://autodesk.ru/

 

Líbí se mi 55Spirálovité struktury elementárních částic - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 55
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Staň se přítelem svého nepřítele a odpusť mu jeho skutky, protože jinak nejsi ani ty dokonalý.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"