Například: Dobré zprávy
Spirálovité struktury elementárních částic«…celkový pohyb hmoty ve Vesmíru, včetně celkového pohybu galaxií,
probíhá ve spirále»

z knihy «AllatRa»

 

Ve zprávě «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» najdeme velmi zajímavé informace o spirální struktuře elementárních částic. Jsou to neobvyklé informace jdoucí daleko nad rámec představ moderní vědy. Až do teď se oficiální věda opírala o pojem „elementární částice“ bez hlubšího pochopení toho, z čeho se vlastně skládají.

Vezměme například elektron, který je vědci považován za nedělitelnou, non-strukturovanou částici. Ale zpráva skupiny vědců ALLATRA SCIENCE rozptýlila tento mýtus. Ve skutečnosti má elektron spirálovitou strukturu a sestává se z 13 fantomových částeček Po. K prozkoumání tohoto směru mě také přivedl článek na webových stránkách ALLATRA SCIENCE «Spirálovitá struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA». S využitím programu Auto CAD se autoru článku podařila simulace elektronu, při které bylo v jeho struktuře vidět vyobrazení znaku „AllatRa“!Rozhodla jsem se tedy provést simulaci u některých dalších elementárních částic. Nebylo to složité, stačilo jen použít informace ze zprávy o počtu fantomových částeček Po v každé z nich. V tomto článku uvádíme vytvořené (za pomoci simulace) spirálovité vzory pro následující elementární částice: foton-4 (4 fantomové částečky Po), neutrino (5 Po), proton (12 Po), neutron (33 Po) a také pro oficiální vědu dosud neznámé částice, které se skládají ze 7 Po, 25 Po, 39 Po, 47 Po, 60 Po a 72 Po (viz. zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ с. 78 [1]).

V knize «AllatRa» se dočteme, že elektron má ve stavu částice spirálovitou strukturu zatočenou proti směru hodinových ručiček. A v jakém směru jsou zatočené spirálovité struktury jiných elementárních částic ve stavu vlny a částice? Pokud vezmeme v úvahu, že proton a elektron mají různé náboje, potom můžeme říci, že se jejich spirálovité konstrukce mezi sebou také liší, tj. mají jiný směr zatočení spirály ve stavu částice a vlny.Ve článku „Spirálovitá struktura elektronu podle znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA“ je popsána technika konstruování spirálovité struktury elektronu v AutoCADu [3].

Spirálovitá struktura elementárních částic

(dodatečně uvedeny stránky ze zprávy "PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA", kde je umístěna podrobná informace o struktuře částice)

foton 4

 

 neutrino

elementární částice

proton

 elementární částice_25

 33_neutron

elementární částice_39

 47_elementární částice

elementární částice_60

elementární částice_72

 

Závěr: spirálovité struktury elementárních částic jsou velmi zajímavé téma pro další studium. Projekce rozložení fantomových částeček Po, v rovině kolmé k ose otáčení elementární částice, tvoří odlišný znak pro každou částici. Geometrické charakteristiky a kinematické parametry prostorového uspořádání fantomových částeček Po v elementárních částicích rovněž stojí za úvahu. Vzhledem k velké četnosti spirálových struktur v přírodě a fraktálním zákonitostem, může studium základů struktury elementárních částic vést k neočekávaným objevům v různých oblastech vědy a techniky.

Anna Kolos

 

Literatura:

[1] – Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» mezinárodní skupiny vědců z Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ red. Anastasia Novych, 2015 http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra

[2] – A. Novych «AllatRa», К.: AllatRa, 2013 г. http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=23

[3] – Webové stránky oficiálního zástupce Autodesk v Rusku a SNS. – Režim přístupu: http://autodesk.ru/

 

Líbí se mi 54Spirálovité struktury elementárních částic - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 54
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Jen mě poslouchej, člověče, říkám ti pravdu, stejně jako ti není dáno vyhnout se smrti, tak ti také není dáno vyhnout se Božímu soudu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"