Například: Dobré zprávy
MEZINÁRODNÍ ON-LINE KONFERENCE "JEDINÉ ZRNO"

Takové mezinárodní on-line konference na téma jednoty, lidskosti, duchovně-mravních hodnot v praxi, sdružují a sjednocují lidi z různých kultur, národností i sfér činnosti. Když mohou lidé v otevřené atmosféře prodiskutovat naléhavé otázky celého lidstva z pohledu jednoty a duchovnosti – je to nový formát komunikace bez hranic. Tvořivá společnost, která je podrobně popsaná v knize ALLATRA, se díky konání každého realizuje v lidské společnosti už teď a tady.

Čtěte více


SLUŽBA

Nový pořad s účastí I.M.Danilova. O službě Bohu ve vyšším chápání a o smyslu lidského života. Jak se z mrtvého stát Živým? Co je to Spása a co Služba? Co je to Duchovní Svět, Svět, kde vládne láska, harmonie, svoboda? Počátek zrodu všech událostí, jak to probíhá? Na jaké hraně stojí nyní lidstvo? Nebývalé kataklyzma posledních dní. Co je poslední soud? O jakých proroctvích posledních dní je zmiňováno ve svatých písmech? Čekání nyní v křesťanství na příchod Utěšitele, na Imama Mahdi - v islámu, Maitreji - v buddhismu a posla od Boha v jiných náboženstvích. Zmínka v proroctvích o Jeho příchodu, o Jeho činnostech, o Božím vojsku, o zlatém tisíciletí. O sestrách Allat. Marijevská služba, Sofijevská služba, o významné roli žen ve službě Duchovnímu Světu. Geliárové a jejich služba Bohu. Vyšší oddanost Duchovnímu Světu a skutečné chápání podstaty a důležitosti sloužení Bohu.

Čtěte více


Myšlenka dne

V životě je mnohem důležitější kvalita prožitých okamžiků, než nesmyslná léta existence.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"