Například: Dobré zprávy

Pomoc druhým a vděk: zdroj posily i uzdravení

Nedávno jsem přes internet poslouchala rozhovor se zakladatelem pozitivní psychologie Martinem Seligmanem. Tento americký psycholog je přesvědčen o tom, že nalezení klíče ke každodennímu prožívání štěstí zdaleka není tak nedostupné, jak se na první pohled zdá. Zatímco ostatní psychologické disciplíny usilují především o odstranění duševních trápení a patologií, pozitivní psychologii jde ještě o něco navíc. „Nestačí zbavit lidi psychických problémů“, tvrdí doktor Seligman. „Když pouze odstraníte to negativní, nezískáte ještě člověka šťastného, nýbrž pouze prázdného. Neméně důležité proto je nabídnout mu po skončení léčby trvalou strategii, která ho navzdory průběžným nepřízním života dokáže udržovat v optimismu a radosti ze života.“ Taková strategie souvisí mimo jiné se schopností prožívat štěstí.

Čtěte více


Osteochondróza krční páteře

Onemocněními krční páteře trpí nejen starší lidé ale i mladí a dokonce děti, tedy ti, kdo nemají dostatek pohybu. Mají k nim sklon především lidé, kteří vykonávají jednotvárnou práci vestoje nebo vsedě. Kvůli soustředění na práci si lidé ani nevšímají, jak si každodenně zhoršují svůj zdravotní stav. Pokud by měli možnost vidět, jaké procesy probíhají uvnitř jejich organizmu a především v páteři při práci v jednotvárné pozici, určitě by to tolik nebrali na lehkou váhu. Vždyť člověk nutí zdravé buňky svého těla čelit ohromným zátěžím a zapojovat do boje veškeré rezervy…

Čtěte více


Věděli jste, že...

...nanočástice bojují s rakovinou a čistí vodu? Nanotechnologie představuje nový vědní obor, který se zabývá tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů. Pro představu 9 – 10 nm představuje přibližně tisícinu tloušťky lidského vlasu. Jedná se rovněž o studium možnosti práce s hmotou v molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se diametrálně vymykají „normálnímu“ chápání světa. Tento směr je tak mladý, že vědecká komunita dosud nestanovila jedinou jasnou definici, co je to nanotechnologie. To však nebrání tomu, aby vědci dělali jeden objev za druhým, poznávali vlastnosti, chování a možnosti nanočástic.

Čtěte více


Poklady v detoxikační kuchyni

Současný způsob života velmi zatěžuje náš organismus a vyvádí ho z jeho přirozené rovnováhy, s kterou jsme přišli na svět. Největšími rizikovými faktory pro naše zdraví jsou stres, špatná životospráva, kouření, alkohol, medikamenty, nedostatek pohybu a kyslíku.

Čtěte více


Etikoterapie

Etikoterapie je léčebná metoda, která klade důraz na souvislost mezi mravním stavem člověka a jeho fyzickým zdravím? Její zakladatel MUDr. C. Bezděk, vidí už v roce 1931 v lidském sobectví, tedy v rozpadu mravních hodnot, příčinu všech nemocí jedince i celé lidské společnosti. Ke stejnému závěru na podkladě vlastních zkušeností dospěl ve své knize Co s doktorem MUDr. Vladimír Vogeltanz. „Záplava souhlasných reakcí čtenářů mě utvrzuje v tom, že se v naší společnosti nezadržitelně vzmáhá potřeba pravdivosti, čistoty, mravnosti našeho žití.“A o takový mravný, zdravý způsob života usiluje etikoterapie. Myšlenky, které se splétají z tisíců vyslechnutých příběhů, dostávají podobu závěrů – opakovaně dokázaných definic a postulátů se společným jmenovatelem, totiž zákonitým vztahem mezi ne-mravností a ne-mocí.

Čtěte více


Duchovní praktika LOTOSOVÝ KVĚT

„…Tato duchovní praktika se nazývá Lotosový květ. Podstata tohoto cvičení je následující. Člověk si představí, že do svého nitra, do oblasti sluneční pleteně, zasadí semínko lotosu. Toto malé semínko v něm začne klíčit díky síle Lásky, kterou si vytvořil pomocí pozitivních myšlenek. Tím, že člověk neustále kontroluje růst květiny, se uměle zbavuje negativních myšlenek, které se mu neustále honí hlavou.“

Čtěte více


Balíček sušenek

Slečna čekala na nástup do letadla na jednom velkém letišti. Protože bylo ještě třeba čekat déle, rozhodla se, že si koupí nějakou knihu. Zároveň si koupila i balíček sušenek. Pohodlně se usadila a začala číst, rozhodnutá zkrátit čas a trochu si přitom odpočinout.

Čtěte více


Naše myšlenky tvoří náš život

Jak neuchopitelnou věcí se zdá být lidská myšlenka! Je neviditelná, je nehmatatelná. Každopádně je faktem, že ve spoustě zemí, zejména ve Spojených státech a v Rusku, probíhaly a stále probíhají oficiální i tajné výzkumy, které se tímto fenoménem zabývají. Také v bývalém Československu od roku 1973 existovala Psychoenergetická laboratoř. Jakou má myšlenka sílu? Jak ovlivňuje náš život?

Čtěte více


Terapie smíchem

Už lékaři starověku doporučovali smích jako prostředek k posilování plic a zlepšení celkového zdraví. Smích především snižuje stres, jehož nadměrné a dlouhotrvající působení celkově oslabuje náš imunitní systém. Kromě toho má smích pozitivní vliv na dýchání, krevní oběh i nervovou soustavu. Při smíchu dochází k prohloubení dechu, čímž se zrychluje práce srdce a pročišťují se plíce. Tato svalová vibrace působí dále jako masáž na žaludek a střevní trakt, a tak povzbuzuje i naše zažívání. Je známo, že 1 minuta smíchu znamená pro organismus totéž co 45 minut fyzické relaxace.

Čtěte více


DOBRÉ ZPRÁVY – DOBRÝ ŽIVOT - ROZESÍLÁME POLAHODU DO VŠECH STRAN!

Milí čtenáři, Tištěná verze POLAHODY vychází s částečně černobílým obsahem a je k dispozici zdarma. V současné době je náklad tohoto měsíčníku 15000 ks. Část novin posíláme nemocnicím a zdravotním střediskům, které s námi spolupracují, a zbylé výtisky posíláme našim čtenářům, kteří je rozdávají ve svém okolí, jak v České republice, tak i na Slovensku. V okénku „Kde nás najdete“ je souhrn míst, kde si můžete noviny zdarma vyzvednout. Pokud pro Vás není ani jedno místo dostupné, můžete si noviny objednat také prostřednictvím České a Slovenské pošty. Čtyřleté zkušenosti ukazují, že se dá vlastními silami udělat ohromná práce. Společně můžeme dokázat mnohem více! Proč to děláme?

Čtěte více


Dar proroctví

Dar proroctví je jedním z nejtajemnějších projevů lidských schopností, které může ovládat nadaná osobnost. Tento vzácný fenomén můžeme pozorovat v různých oblastech poznání: ve vědě, náboženství, umění. Dodnes nikdo pořádně neví, co tento fenomén doprovází a co je jeho podstatou. To však ale nebrání tomu, aby lidé od pradávna používali tento dar k odhalení tajů budoucnosti.

Čtěte více


Fenomén času

Lidstvo nahromadilo velké množství pojetí a definicí času, které člověk potřebuje jen proto, aby si usnadnil život a mohl poznávat svět kolem něj. Ale všechny tyto představy jsou relativní, počínaje kalendářem a konče dělením na zlomky vteřiny s jejich relativními chybami. Obrovský rozdíl je mezi tím, jak měříme čas, a tím, jak jej doopravdy vnímáme. V našem vědomí existuje několik způsobů vnímání času, které bojují o své hlasovací právo.

Čtěte více
Myšlenka dne

Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"