Například: Dobré zprávy
SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI NA CESTÁCH. SILNIČNÍ EXPERIMENT. PRVNÍ VÝSLEDKY

V současnosti se rychlý nárůst dopravních nehod stal velkým problémem. Na celém světě každý rok zemře při dopravních nehodách více než milion lidí. V rozvojových zemích je počet úmrtí v silničním provozu pátý největší po HIV / AIDS, malárii, tuberkulóze a rakovině. Bez ohledu na to, jak moc se vlády všech zemí snaží projektovat bezpečné silnice, zlepšit kvalitu povrchu vozovek, uvádět do praxe zlepšené standardy plánování a výstavby silnic, je velmi obtížné se s tímto problémem vyrovnat.

 

SILNIČNÍ NEHODY. PŘÍČINY A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU

 

V dnešní době se zrychlené životní tempo stalo pro většinu lidí normou. Vědecký a technologický pokrok, průmyslový rozvoj vedly k masovému rozšíření automobilové dopravy. Ve většině zemí světa automobil už není luxusem, ale pouhým dopravním prostředkem. Počet vozidel se neustále zvyšuje. S nárůstem počtu vozidel se také zvýšil počet nehod. To je dokázáno pomocí statistik a zachyceno v číslech. Není to však jediný důvod nárůstu dopravních nehod.

Jednou z hlavních příčin je nestabilní práce vědomí lidí v důsledku nadměrné informační zátěže. Další příčinou je skutečnost, že silnice procházejí geopatogenními zónami, což má také negativní dopad na práci  vědomí. Výsledkem toho všeho jsou takové jevy, jako je záměna reality, rozptýlení pozornosti, potíže s rozhodováním, chaotické činy.

Silnice se stala jedním z míst, kde je lidský život vystaven zvýšenému riziku. To platí pro všechny účastníky silničního provozu. Ať už jsou to chodci, řidiči nebo cestující.

Po celém světě existují anomální místa, kde často dochází k nevysvětlitelným nehodám. Očití svědci i účastníci dopravních nehod často nerozumí příčinám těchto nehod. Ať už se dopravní služba a policie snaží incidentům tohoto druhu zabránit, opakují se znovu a znovu a berou životy lidí.

Proto se skupina dobrovolníků Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA rozhodla vytvořit projekt „Silniční experiment".

Cílem tohoto projektu je snížit počet dopravních nehod na místech s nevysvětlitelně vysokou koncentrací dopravních nehod.

Práce v tomto směru probíhají v několika etapách:

V první etapě účastníci projektu zjišťují místa s vysokou koncentrací dopravních nehod, poté shromažďují a analyzují statistická data z míst s nevysvětlitelně vysokou úrovní nehodovosti, úrazů a úmrtností lidí.

Ve druhé etapě je na takových místech na billboardech a jiných reklamních médiích instalován bílý znak AllatRa na černém pozadí.

 

2_9

 

V závěrečné etapě jsou z přesných dat před a po instalaci znaku AllatRa na místech s vysokou nehodovostí  shromážděné materiály analyzovány. To umožňuje zjistit, jak moc se dopravní situace na těchto místech změnila.

 

PRVNÍ VÝSLEDKY SILNIČNÍHO EXPERIMENTU

 

Od okamžiku umístění prvních znaků uplynul více než rok a my můžeme s veřejností sdílet první výsledky „Silničního experimentu“.

Bylo vybráno několik nebezpečných míst, které podle našeho názoru nejjasněji ukazují změny situace na silnici.

 

Prvním a nejnázornějším příkladem je dálnice Kyjev - Oděsa.

Tato silnice mezinárodního významu byla zahrnuta do tří nejnebezpečnějších silnic na Ukrajině a pro mnoho lidí se stala cestou smrti. Shromážděné statistiky nehod potvrzují, že pouze v roce 2019 zde došlo k 418 nehodám, při nichž bylo 110 mrtvých a 515 zraněných.

Účastníci projektu provedli analýzu statistik, které ukazují, že od ledna 2018 do listopadu 2019 došlo na úseku trasy od 24 do 27 km k velkému počtu nehod, při kterých zahynulo 37 lidí.

Na tomto úseku dálnice byly na období od listopadu 2019 do července 2020 instalovány na obou stranách silnice  znaky AllatRa. Po dobu 8 měsíců nebyla zaznamenána žádná nehoda.

 

3_10

 

Samozřejmě, mnoho lidí teď může napadnout, že se jedná o náhodu, že byly brány v úvahu pouze statistiky rok před instalací znaků a tak podobně. Ale pojďme se podívat na několik dalších úseků s anomálním počtem dopravních nehod.

 

8 km Gostomelské silnice, Kyjevská oblast

 Byl zde instalován jeden billboard se znakem AllatRa.

 Před instalací znaku AllatRa v tomto úseku shromáždila státní policie oficiální statistiky za období 2018-2019.

 Bylo zaznamenáno 8 případů smrtelných nehod, 19 lidí bylo zraněno.

 Od 1. listopadu 2019 byl na tomto úseku instalován znak AllatRa.

V období od 11.2019 do 07.2020 nebyly zaznamenány žádné dopravné nehody, které by měly za následek úraz nebo smrt.

 

21. km dálnice Boryspil - Perejaslav, Kyjevská oblast

 Od 13.02.2018 do 29.09.2019 byly zaznamenány 4 smrtelné nehody.

 Na obou stranách silnice byly instalovány dva billboardy se znakem AllatRa.

Po instalaci znaku od 05.09.2019 do 26.8.2020 nedošlo na tomto úseku silnice k žádným smrtelným nehodám ani ke zraněním osob.

 

4_6

 

Podle statistik státní policie je úsek silnice podél ulice Vossojediněnija 1 ve městě Ternopil na Ukrajině považován za velmi nebezpečný. Dochází zde k více než 4 smrtelným autonehodám ročně.

V období od 1.9.2019 do 26.8.2020 byl instalován billboard  se znakem AllatRa.  Po instalaci znaku nebyly zaznamenány žádné dopravní nehody. Současně jsme zaznamenali nehody na odvrácené straně instalovaného znaku.

Je to jen několik málo příkladů té neocenitelné pomoci, která byla lidstvu dána v podobě znaku AllatRa.  Je důležité pochopit jeden klíčový moment: znak AllatRa není talisman. Neutralizuje vnější působení na lidské vědomí, ale práci na sobě samém nic nenahradí!  Kontrola vlastního stavu při řízení automobilu  zcela leží na bedrech samotného člověka. Očekávání a myšlenky o tom, že umístění znaku AllatRa na automobil nebo do automobilu vás zcela ochrání před nehodami a nepříjemnými událostmi na silnici, jsou přinejmenším zavádějící. Totéž platí pro billboardy na nebezpečných úsecích silnic.

 

5_6

 

V první řadě se před tím, než nastartujete vozidlo a vyjedete, musíte zastavit a zkontrolovat, jaký je váš vnitřní stav.  Jste klidný nebo naštvaný? Spěcháte? Jste unavený?

 

Proč je to nezbytné? Protože neklidný vnitřní stav před zahájením jízdy je prvním krokem k dopravní nehodě. Kromě toho, že se připoutáte, je nutné uvést do rovnováhy svůj vnitřní stav a v tom případě s vysokou pravděpodobností proběhne vaše cesta po silnici bez jakýchkoliv anomálií.

 

Pokaždé, když si sednete za volant, byste měli mít na paměti, že nejvyšší hodnotou na světě je Život člověka. Na našem chování při řízení záleží, zda si můžeme uchránit vlastní životy a zda nevytváříme podmínky, při kterých ohrožujeme životy lidí kolem nás.

 

Zdroj:https://allatravesti.com/umenshenie-avarijnosti-na-dorogah-dorozhnyj-eksperiment-pervye-rezultaty

 

Líbí se mi 21SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI NA CESTÁCH. SILNIČNÍ EXPERIMENT. PRVNÍ VÝSLEDKY - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 21
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Moudrost je bohatstvím duše, nikoli věku.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"