Například: Dobré zprávy
SMÍCH - LÉK PRO DUŠI

Lékařská věda v řadě studií ukázala, že smích a humor mají velký vliv na tělesné i duševní zdraví člověka. Jaké jsou účinky smíchu na tělesné zdraví člověka?

♦ Smích uvolňuje svaly, zvyšuje tepo­vou frekvenci a zásobení krve kyslíkem, což podporuje krevní oběh (čímž se sni­žuje riziko mrtvice). Smích zvyšuje práh bolesti, posiluje svaly bránice a břicha, současně pálí kalorie (100krát se zasmát = 10 minutám veslování na trenažéru anebo 15 minutám jízdy na kole). Když se směje­te, provozujete aerobní pohyb - po kterém cítíte uvolnění. Při smíchu se procvičují i dýchací svaly a svaly obličeje (nejlepší "facelift" jaký si můžeme dopřát). Dochází k uvolnění svalů po celém těle.

♦ Smích uvolňuje napětí, stres a hněv - tím je dobrou prevencí infarktu. Ulevuje při depresích a tím pomáhá předcházet rakovině. U pacientů s rakovinou zlepšuje jejich stav. Produkcí bílých krvinek, které napadají a ničí buňky napadené viry, zlep­šuje smích schopnost imunitního systému bojovat proti infekcím. Zvyšuje také akti­vitu NK buněk, které bojují proti nádorům. Smích čistí plíce. Je lékem, který je možno předepisovat stále znova. Humor snižuje krevní tlak.

♦ Smích je univerzálním vyjádřením radosti. Když se smějeme, vylučuje mozek endorfiny, což jsou hormony, které způso­bují, že se cítíme dobře a v pohodě. Endor­finy ulevují při bolestech.

♦ Byla vypracována dvanáctiměsíční studie na 48 pacientech po infarktu. Polo­vina z nich se dívala každý den 30 minut na komedii podle svého výběru. Druhé po­lovině pacientů nebylo umožněno sledovat žádnou komedii. Pouze dva pacienti z prv­ní skupiny, v porovnání s deseti pacienty z druhé skupiny, utrpěli během doby trvání studie další infarkt (Men's Health Nov. 99 Vol. 14 Issue 9, p 46).

♦ Podle některých studií, vypracova­ných v nemocnicích, zvyšuje smích práh bolesti. Smích pomáhá pacientům s rako­vinou a uvolňuje svaly, které jsou stažené, když má pacient bolesti.

♦ Smích snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu, který je vylučován nadledvinkami během stresu. Obnovuje neurotransmitery, které pomáhají vyrovná­vat se se stresem.

♦ Smích zvyšuje hladinu interferonu­-gamma, který hraje aktivní roli při boji s viry a růstu buněk. Předpokládá se, že schopnost interferonu-gamma regulo­vat a ovlivňovat imunitní odezvu je jeho nejdůležitější vlastností. Hladina interfe­ronu-gamma zůstává zvýšena až dvanáct hodin poté, co člověk sledoval filmovou komedii.

♦ Smích vyvolává mozkové vlny, kte­ré se šíří celou mozkovou kúrou. Někteří vědci se domnívají, že lidé v depresi jsou náchylnější k onemocnění rakovinou.

♦ Ve studii vypracované v Japonsku vystavili šestadvacet alergiků alergenům jako je prach a kočičí chlupy, zatímco se dívali na video s Charlie Chaplinem. Poté se stejní lidé vystavení stejným alergenům dívali na video o počasí. Vědci zjistili, že smích snížil výskyt alergických reakcí o 75 procent (Loma Linda's Vegetarian Nutriti­on & Health Letter, September 2001, Volu­me 4, Number 8).

Smích způsobuje, že se v těle vy­tvářejí imunoglobuliny A, G a M. Ve studii vypracované na Arkansas Tech Uni­versity bylo zjištěno, že koncentrace imu­noglobulinu A, což je antibiotikum, které bojuje proti nemocem dýchacího traktu, se zvýšila poté, co se jedenadvacet studentů pátého ročníku zúčastnilo zábavného ko­mediálního programu. Hladina této látky zůstala nezměněna u těch, kteří se dívali na výchovný program (The American Fitness May/June 1997 Vol. 15 Issue 3).

♦ Interleukin-6 je bílkovina imunitní­ho systému, která je ve vztahu k některým autoimunitnímu onemocněním, jako je ra­kovina a srdeční onemocnění. U lidí, kteří chodili aspoň jednou týdně do kostela, byly zjištěny nižší hladiny interleukinu-6 (Inter­national Journal of Psychiatry in Medicine, Oct. 1997 and Duke University Medical Center in Durham, NC).

Humor je dobrým způsobem, jak se vyrovnávat s problémy, pomáhá nahléd­nout na věci z jiného úhlu. Jeho prostřed­nictvím lze uvolnit pocity hněvu a frustra­ce sociálně přijatelným způsobem.

 

http://www.magazinzdravi.cz/ smich-lek-pro-dusi

Líbí se mi 13SMÍCH - LÉK PRO DUŠI - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 13
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je hloupé opěvovat toho, kdo v tobě vidí jen svou budoucí potravu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"