Například: Dobré zprávy
SLUŽBA

Nový pořad s účastí I.M.Danilova. O službě Bohu ve vyšším chápání a o smyslu lidského života. Jak se z mrtvého stát Živým? Co je to Spása a co Služba? Co je to Duchovní Svět, Svět, kde vládne láska, harmonie, svoboda? Počátek zrodu všech událostí, jak to probíhá? Na jaké hraně stojí nyní lidstvo? Nebývalé kataklyzma posledních dní. Co je poslední soud? O jakých proroctvích posledních dní je zmiňováno ve svatých písmech? Čekání nyní v křesťanství na příchod Utěšitele, na Imama Mahdi - v islámu, Maitreji - v buddhismu a posla od Boha v jiných náboženstvích. Zmínka v proroctvích o Jeho příchodu, o Jeho činnostech, o Božím vojsku, o zlatém tisíciletí. O sestrách Allat. Marijevská služba, Sofijevská služba, o významné roli žen ve službě Duchovnímu Světu. Geliárové a jejich služba Bohu. Vyšší oddanost Duchovnímu Světu a skutečné chápání podstaty a důležitosti sloužení Bohu.  

A také: Spekulace systému, jeho zaměňování duchovních hodnot. Jaké otázky pokládají adepti různých náboženství svým guru, pastýřům, kněžím? Různé země, různá náboženství – a otázky a odpovědi na ně jsou ve své podstatě stejné, proč? Proč lidem chybí pochopení toho, co je Bůh, i když se k Němu obracejí s otázkami osobních, důvěrných vztahů s jinými lidmi? Proč samo vědomí pojetí lásky zužuje do podřizování se bez odmlouvání? Proč tak málo rodinných párů žije v harmonii? Proč vznikají neshody, skandály, neustálé dominování jednoho člověka nad druhým? Jaká je příčina počáteční neshody dvou lidí? Jak neviditelná strana působí na to, aby pomocí myšlenek rozhádala lidi mezi sebou? Tajné působení vědomí. Jak ve stejné chvíli lidem přicházejí stejné myšlenky? Co to jsou skutečné pocity? Co je to pravá Láska a proč se pro systém jeví jako hrozba? Jak s tím systém spekuluje a podsouvá emoce? Proč vzestupy emocí jsou „potravou“ pro vědomí a systém?

Studium vědomí. Proč vědomí nevnímá pocitové vnímání? Proč vědomí vidí všude "nepřátele", proč "by ho měl každý poslouchat" a nemyslet na Boha? Odkud se v hlavě objevují myšlenky: "já to tak chci", "řekl jsem takto" atd.? Jak probíhá diktatura démonů v hlavě? Jak vyhnat z člověka démona, důležité rysy tohoto procesu. Proč vědomí nutí pouze čekat a doufat, ale nic nedělat pro duchovní spásu?

Experiment: Jak se můžete na vlastním příkladu přesvědčit, že vědomí zkresluje podstatu toho, co říkají druzí? Jak v průběhu času docházelo k záměně duchovních znalostí?

Kým jsou zkreslována duchovní zrna v náboženstvích: andělem, který v člověku rezonuje s pravými znalostmi a touží po Domovu (Duchovním světě), nebo satanem, který se v člověku stará o hmotné, o pozemské bohatství a moc? Komu ve skutečnosti patří moc v tomto světě podle svatých písem různých náboženství?Co je vítězství nad sebou? Jak Proroci různých náboženství překonávali v sobě své vědomí, jak ho převychovávali? Proč Ježíš Kristus, syn Boží, bezhříšný, musel jít do pouště a postit se a modlit se tam? Proč byl Ježíš nazýván synem lidským a Synem Božím?

Proč lidé žijí pod diktátem systému Živočišného rozumu? Důvody proč člověk usiluje o moc v tomto světě? Proč se člověk snaží vlastnit, ovládat a mít? Na čem jsou založeny hmotně zaměřené modlitby (mít vynikající zdraví, mít moc, toužit po pozemském), a ke komu jsou ve skutečnosti obraceny? Proč v současném světě, v jakémkoli náboženství, je jeho duchovenstvo více znepokojeno rozšiřováním své náboženské organizace a rozšiřováním své moci než čerpáním Boží Lásky? Proč, i když máme bezpočet náboženství, lidé se i přesto po tisíce let navzájem zabíjejí?

O klimatických změnách na Zemi. O významu mezinárodního sdružení a sjednocení lidí na planetě na prahu globálních katastrof. O smyslu hnutí "ALLATRA" a významu činnosti jeho účastníků z různých zemí světa.

 

Poznámka redakce: na překladu pořadu se intenzivně pracuje. Sledujte kanál allatra.tv 

 

Líbí se mi 102SLUŽBA - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 102
Podobné články:Komentáře

Jaroslav 01.01.2019 13:25 Odpověď

Ďakujem za preklad ... za Vašu bezpodmienečnú investíciu


Jirka 21.12.2018 19:16 Odpověď

Jsem vám moc vděčný za překlady videí. Moc mi to v životě pomohlo najít sám sebe. Děkuji vám z celého srdce a jak se říkávalo ,, Pán Bůh vám to zaplať,, :-)


Jirka 21.12.2018 18:28 Odpověď

Chtěl bych vám vyjádřit hlubokou vděčnost za překlady videí. Moc mě v životě pomohli najít si cestu. Děkuji vám za vše :-)Zanechat komentář

Myšlenka dne

Se zdravými myšlenkami – zdravý duch a se zdravým duchem – zdravé tělo.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"