Například: Dobré zprávy
Skutečná pohádka

Skutečná pohádka

Když žena vycházela ze svého domu, všimla si na dvorku tří staříků s dlouhými bílými vousy. Nepoznala je. Jakmile k nim došla, řekla:

- „Určitě mě neznáte, ale dozajista jste hladoví. Prosím, vejděte do domu, kde vás pohostím“.

- „Je tvůj muž doma?“ Zeptali se.

- „Ne“, odpověděla žena. „Není doma.“

- „tak potom nemůžeme vstoupit“, odpověděli starci.

Večer, když se muž vrátil domů, žena mu všechno vyprávěla.

- „Jdi a a řekni jim, že už jsem doma a pozvi je dál!“, řekl muž.

Žena tedy vyšla na dvůr a zvala starce dál.

- „Nemůžeme jít do domu společně“, odpověděli.

- „Proč?“, zvolala překvapená žena.

Jeden ze starců začal vysvětlovat:

- „Jeho jméno je Bohatství“, řekl a ukázal na jednoho ze svých přátel, a když ukázal na toho druhého, dodal: „Jeho jméno je Úspěch, a mé jméno je Láska. Nyní jdi domů a promluvte si se svým mužem, kterého z nás chcete uvítat ve svém domě.“

Žena šla a vylíčila muži, co slyšela.  Ten se zaradoval.

„To je nádhera!“, řekl. „Pokud si opravdu můžeme vybrat, pozvěme tedy Bohatství. Vejde a naplní náš dům bohatstvím!“

Žena namítla: - „Drahoušku, raději bychom měli pozvat Úspěch?“

Jejich dcera, sedící tiše v rohu, všechno vyslechla a rychle přispěchala se svým návrhem: - „Měli bychom spíše pozvat Lásku? Vždyť potom bude v našem domě vládnout Láska!“

- „Víš co, dáme na naši dcerušku“, řekl muž ženě. „Jdi a požádej Lásku, aby se stala našim hostem.“

Žena vyšla před dům a zeptala se starců: - „Který z vás je Láska? Pojďte k nám domů a buďte našim hostem.“

Stařec, kterého nazývali Láska kráčel směrem k domu. Zbylí dva ho začali následovat. Udivená žena je zastavila a hned se začala vyptávat:

- „Pozvali jsme pouze Lásku, tak proč jdete taky?“

Starci svorně odpověděli: „Kdybyste pozvala Bohatství nebo Úspěch, zbylí dva by zůstali venku, ale protože jste pozvali Lásku, kamkoli jde On, jdeme s ním. Tam, kde je Láska, tam je i bohatství a úspěch!“

 

Líbí se mi 38Skutečná pohádka - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 38
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Musíme si vážit úsilí o poznání druhého člověka a nevítat jej hned ostřím svého egocentrizmu.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"