Například: Dobré zprávy
SÍLA ZVUKU

Podle dávných Sakrálních znalostí můžeme nemoci předejít nebo ji úspěšně vyléčit sedmi způsoby a jedním z nich – je zvuk. Léčebný efekt zvuku hlasu a slov je znám již dlouhou dobu mnoha národům celého světa. Každá zdravá buňka, každý orgán lidského těla  vibruje na určité frekvenci a jakákoli odchylka od normálu se projevuje ve změně tohoto kmitočtu. Starověké řecké rukopisy hlásaly: "Hudební výchova - nejmocnější zbraň, neboť rytmus a harmonie pronikají do nejniternější hlubiny lidské duše“.

Zvuk, vydávaný člověkem, je ve své podstatě složitý útvar, který vypovídá nejen o fyzickém a emočním, ale i o mentálním stavu, a je-li tento zvuk vyjádřen jako slovo, tak s sebou nese jistou myšlenkovou formu.

To znamená, že síla, pevnost zvuku, kvalita hlasu - to je podstatou člověka samotného, jeho genetiky, životních zkušeností, nemocí, radostí a trápení. Velký význam s sebou nese slovo - symbol, myšlenková forma - spojující lidi mezi sebou a také s Vesmírem, s jediným sémantickým jazykovým polem. Slova mohou léčit nebo zraňovat.

zvuk1_cz_menší

zvuk2_menší

zvuk3_menší

zvuk4_menšízvuk5_menší

zvuk6_menší

 zvuk7_menší

zvuk8_menší

Zvukové systémy léčby mají pozitivní vliv na energetickou strukturu člověka, korelující s paradigmatem pěti prvků (země, voda, oheň, vzduch, éter) nebo s dvanácti meridiány lidského organizmu. Terapie písní poskytuje efektivní léčivý účinek a působí na všechny funkční sféry jednotlivce. Nejsilnější efekt se dostaví při bezprostředním provedení písní, když se myšlenkové formy rodí tady a teď.

K prvnímu pokusu masově změnit vlny došlo v roce 1884, ale díky úsilí Giuseppe Verdiho si zachovaly původní frekvenci, a proto se začalo ladění na frekvenci „La“ = 432 Hz nazývat „Verdiho frekvence“.

Těsně před druhou světovou válkou, v roce 1936, ministr nacistického hnutí a tajný lídr v manipulaci s masami Josef Goebbels zrevidoval normu na 440 Hz – frekvenci, která nejvíce působí na lidský mozek a může být použita k ovládání velkého počtu lidí a propagaci nacismu. To je způsobeno tím, že jakmile se lidské tělo připraví o přírodní naladění a zvýší se přirozený tón o něco výše, potom bude mozek pravidelné dostávat dráždivý impuls. Kromě toho se lidé přestanou rozvíjet, objeví se mnoho duševních poruch, člověk se začne uzavírat do sebe, a proto jej bude mnohem snazší řídit. To byl hlavní důvod, proč nacisté přijali novou frekvenci noty „La“.

zvuk9_menší

Ale před válkou byla zapotřebí jiná hudba, hudbu, která bude inspirovat k boji, hudba, která bude ukazovat, co dělat, co konzumovat atd. Nehledě na protesty mnoha hudebníků, nás doslova donutili poslouchat hudbu na frekvenci 440 Hz. Což děláme do teď.

Přirozeně vzniká otázka: co vedlo organizaci ISO k přijetí systému 440 Hz jako základního? Dokonce i po přijetí standardu, v roce 1953, vytvořilo 23000 hudebníku z Francie referendum na podporu „Verdiho ladění“ 432 Hz, ale byli zdvořile ignorováni.

V první polovině 20. století se vyskytovaly a v praxi používaly tři ladičky.

Standardní ladička, rozšířená v Rusku, vydává zvuk „La“ první oktávy na frekvenci 440 Hz. V nacistickém Německu byla ladička nastavena na frekvenci 449 Hz. V některých evropských zemích mají ladičky frekvenci 432 Hz.

Ladění 432 Hz existovalo ještě ve starověkém Řecku, počínaje Platónem, Hippokratem, Aristotelem, Pythagorem a jinými významnými mysliteli a filozofy antického starověku, kteří, jak je známo, měli neocenitelné poznatky o léčivém účinku hudby na člověka a léčili lidi s pomocí hudby! Největší houslař všech dob – Antonio Stradivari (tajemství mistrovského umění vytvoření hudebního nástroje není známo do teď), vytvářel svá mistrovská díla laděná právě na 432 Hz!

zvuk10_menší  zvuk11

zvuk12zvuk13 zvuk14

zvuk15zvuk16 zvuk17 

 

Úplné názvy not byly vynalezeny Italem Guido d'Arezzo, a to jsou jejich jména: 

 • Do – Dominus – Bůh
 • Re – rerum – materie
 • Mi – miraculum – zázrak
 • Fa - familias рlanetarium – rodina planet, tz. Sluneční soustava
 • Sol – solis – Slunce
 • La – lactea via – Mléčná dráha
 • Si – siderae – nebesa

Hudba – to je vibrace – to je energie. Každý lidský hlas má svou zvukovou frekvenci, a naše myšlenky – to jsou také vlny, které jsou buď plné harmonie, nebo – nesouladu. Každý člověk touží po vnitřní harmonii. A důležitým krokem je pochopení toho, jakou hudbu posloucháme a jaký vliv má na náš organizmus.

 

- Za prvé. Co je to lidský organismus? Je to přirozený mechanismus pro akumulaci vnějších vibrací, který přijímá zvukové vlny z libovolného zdroje.

- Za druhé. Co je to mozek? Je to unikátní vysílající a přijímající zařízení, pracující na různých frekvencích, jako přijímač.

- Za třetí. Co představuje samotná struktura lidského těla? Jsou to tři velké akustické zóny – kopule lebky, hrudní komora a břišní dutina, které jsou dokonale spojeny pružnou páteří. Mimochodem, taková svérázná konstrukce lidské kostry se podobá jakémusi loutnovému hudebnímu nástroji – Sensei se s očekáváním podíval na Vana a zlehka se ironicky zeptal: - No, už ti to došlo?

- S obrázky určitě – žertem významně zdůraznil Vano.

- Výborně. Takže pokračujme. Lidský organismus, stejně jako hudební orchestr, plní každou vteřinu osobitou melodii. Existuje v něm určitý rytmus dýchání, srdeční (tepová) frekvence, pulsace při chůzi, běhu, spánku, a tak dále. Všechny ty vytvořené „melodie“ úzce souvisí s šuměním mozku – biotoky alfa, beta, théta a delta rytmu, stejně jako s vlastní frekvencí různých orgánů. Přičemž má každý svůj vlastní stanovený počet kmitů za sekundu. Periodicky se střídá dominující rytmus. Organismus většinou pracuje v režimu off-line. Ale každou jeho „symfonií“ může upravit a nastavit odpovídající tón („vyhaslý“ nebo „živý“) hlavní aranžér, hudebník a skladatel – samotný člověk, nebo spíše síla jeho víry. Čemu člověk uvěří, to se i odrazí v symfonii organizmu.

- Ale ty jsi říkal, že slabé rezonanční vibrace stimuluji mozkovou činnost. Proč právě slabé?

- Protože organismus vnímá slabé vibrace jako informace, jako návod k činu. Při silných vibracích se jakoby blokuje, a díky akustickým úderům – „marodí“… V Číně a Japonsku je dobře rozvinuté mistrovství muzikoterapie, která spočívá v umění vyvolat požadovaný rezonanční efekt v určitém orgánu za pomoci příslušných jednotlivých zvuků nebo speciálně vybraných melodií. Výsledkem je uzdravení orgánu.

- No teda! – unešeně pronesl otec Ioann.- Kromě toho, s pomocí harmonické hudby je možné nejen vyléčit konkrétní orgán, ale i zlepšit celkový zdravotní stav, pozvednout náladu, pracovní výkon, nebo naopak, uvolnit tělo, snížit bolest, normalizovat spánek a mnoho jiných věcí. Mimochodem, podobné uzdravující vlastnosti má lidová a klasická hudba, která ve své celistvosti umožňuje obohatit vnitřní svět člověka a pomáhá mu zamyslet se nad jeho duchovní podstatou.

- Ohledně lidové hudby... Nedávno jsem četl studii, asi bulharských vědců, že pokud v zemi zní lidová hudba méně než v šedesáti pěti procentech z celkového vysílacího času, dochází k postupnému narušení národní mentality. Dokonce i ve Francii, civilizované zemi, která dodnes vášnivě hájí svoji národní svébytnost, zní lidová hudba pouze ve čtyřiceti procentech vysílacího času. A to už nemluvím o nás!

- Je to pravda. V čínské přírodní filozofii – v knize „Lü-š´ čchun-čchiou“, napsané ještě v III. století před naším letopočtem, je hudba považována za symbol civilizace a pořádku, který se přináší do chaotického prostředí pro harmonizaci společenského a vnitřního života společnosti. Podle názoru autora je nerovnováha v společenském životě a přírodě způsobena různými abnormalitami v životních energiích „jin“ a „jang“. Jejich harmonii lze dosáhnout pomocí hudby, která je schopná odstranit chaos a ustanovit kosmický pořádek.  A například, žák Sokrata, starověký řecký filozof Platón, pohlíží na tutéž myšlenku z trochu jiného úhlu pohledu: od toho, jaká hudba, v jakém ladění a rytmech zní v zemi, přímo závisí její síla a moc."

z knihy „Na křižovatce“ A.Novych

 

zvuk18_menší

 

Něco málo o různých lidových nástrojích:

Gusli

Nástroj harmonizující vesmír. Starověké trojstrunné křídlové gusli mají velmi blízko k ideálnímu hudebnímu nástroji – Božskému nástroji.

Duduk

V překladu z arménského jazyka znamená „Duše meruňkového stromu“. Neopakovatelný zvuk a jedinečné znění etnického nástroje jednoduše otevírá dveře do duše a ukazuje cestu k nejniternějším tajemstvím života. Zvuk duduka – nejvíce oduševnělý zvuk na světě, hra na duduku se podobá modlitbě... Zpívající číše... Nevyhnutelná upřímnost... Duše zpívá i pláče...

Rytmy bubnů

Spojují lidi, darují radost, naplňují energií, pomáhají odvést pozornost od jednotvárnosti každodenního života, uniknout z nekonečného proudu informací, vychrlil emoce a skutečně se uvolnit.

Hrdelní zpěv

Unikátní druh zpěvu založený na vědomém zesílení alikvotních tónů pomocí jemné práce s rezonančním prostorem v ústech a polohou jazyka. Jedná se tak vlastně o techniku dvojhlasného zpěvu, kdy pokaždé zní základní tón a současně s ním o příslušný interval vyšší alikvotní tón.

Je to unikátní forma umění, vlastní pouze několika málo národům Sajano – Altajského regionu – Tuvincům, Altajcům, Mongolům a také Baškirům žijícím v evropské časti Ruska. Jedinečnost této techniky spočívá v tom, že umělec zpívá současně dvě noty, a tak vzniká jakési dvouhlasné sólo.

https://www.youtube.com/watch?v=DHIY15gBEb4

https://www.youtube.com/watch?v=HeG454BHlxk

 

Obří zvony

Obří zvon je ve své síle, moci a mimořádné kráse neobyčejně léčivý pro každého člověka. Léčí duši i tělo. Pozvedá ducha, obnovuje a zlepšuje fyzické zdraví. Blahodárné účinky zvonů na člověka jsou předmětem mnoha výzkumů.

Geofyzička P.Kirijenko při mnohaleté práci v laboratořích sdružení „Kirovgeologia“ zkoumala nejen vibrace v různých částech země, ale i studovala vlastnosti vibrací kostelních zvonů. A zjistila, že zvon – je generátor energie. Vydává velké množství rezonančních ultrazvukových vln, které pronikají do vnitřní struktury lidského organismu, zlepšují krevní obraz a práci cév. V důsledku toho se u lidí produkuje hormon posilující imunitní systém.

zvuk19_menší

Také bylo zjištěno, že vibrace, kterou vytváří velký zvon, čistí okolní prostor od choroboplodných zárodků. Molekulární struktury virů chřipky, moru, spály, spalniček, tyfu, cholery se sami poskládají a mění se na krystalky. Probíhá skutečná sterilizace vzduchu.

Japonci opakovaně prováděli studie vlivu velkého zvonu na přítomnost virů. Do sklenice s vodou byly umístěny různé typy virů a sklenici umístili pod zvonem. Podle výsledky těchto studií 90% virů po znění zvonu zahynulo. Zůstávaly pouze ty nejvíce perzistentní. Poté se neúnavní průzkumníci pokusili udělat to samé s nahrávkou na CD-ROM. Ukázalo se, že před reproduktory magnetofonu, který hrál zazvonění ruských zvonů, zahynulo až 50 % virů. No, a protože jsme tvořeni z větší části vodou – není divu, že po průchodu těchto neopakovatelných vibrací skrze tělo, v něm většina virů umírá. Proto zvoníci zřídka kdy trpí nachlazením, i když jsou stále vystaveni průvanu a větru, a v každodenním životě čelí vírům stejně jako ostatní.

Unikátní vlastnosti velkého zvonu dokázali ruští lékaři: tyto zvuky jsou schopny zmírnit bolest, a to i v pokročilých stadiích rakoviny. Doktor medicíny Andrej Gnezdilov, zakladatel prvního hospice v Rusku, provedl řadu unikátních experimentů. V pokoji pro pacienty s rakovinou umístil kovové desky. Měly stejný tvar jako bila (Bilo – starověký signální nástroj ze dřeva nebo železa. Zvuk se ozval po úderu tyče nebo zvláštního kladiva o povrch nástroje), které ve starověku používali v klášterech. Kovové desky měli různé velikosti, aby si každý pacient mohl zvolit tóninu podle sebe. Výsledek byl ohromující – třetina lidí se zbavila bolestivého syndromu, který nemohli odstranit ani léky proti bolesti, u další třetiny bolest ustoupila natolik, že mohli lehce usnout. Andrej Vladimirovič předpokládá, že nízký zvuk rezonuje s organismem. Není náhoda, že zvony v minulosti používali jako lék, tehdy se také věřilo, že jejich zvuk chrání dokonce před epidemií. Podle všeho je zvon jakoby ladička umožňující člověku naladit se na zdraví, čímž se zvyšuje odolnost proti onemocněním. Je možné, že jakmile organismus zachytí požadovanou referenční frekvenci, začne se samostatně zbavovat nemoci.

72 - letý profesor Gnezdilov má, kromě této hypotézy, další vysvětlení pro léčivou sílu zvonů. V křesťanské tradici se domnívají, že zvuk zvonů mění lidské vědomí natolik, že se pro jeho Duši otevírá cesta k Bohu. A Hospodin, slyšící upřímnou modlitbu, posílá úlevu! Při rehabilitaci lidí po těžkých stresových situacích používá Andrej Vladimirovič taktéž zvuky zvonů. Například, nabízí člověku vystoupat do zvonice a vybrat si jeden ze zvonečků a zahrát si na něj. Je zapotřebí individuální přistup, protože lidé jsou různí a každý potřebuje jiný zvon a rytmus. Bez ohledu na vybraný zvon, mizí u člověka v krátkém časovém intervalu stresový stav, normalizuje se krevní tlak a zlepšuje se zdravotní stav.

Jsou známa i následující fakta, která potvrzují, že nízké zvuky zvonů mají uklidňující účinek na nervovou soustavu člověka, a ty vysoké zvuky, naopak, tonizují. Ale vědecký výzkum, ohledně vlivu velkého zvonu na organismus, nebyl proveden. Všechny závěry jsou postaveny pouze na pozorováních. Ovšem ve prospěch toho, že zvony probouzí skryté rezervy organismu a pomáhají naladit se na modlitbu, svědčí experimenty provedené na Kalifornské univerzitě. Tam zjistili, že se při nízkých rytmických zvucích s frekvencí 110 hertzů aktivita mozku dočasně přesunula z levé hemisféry na pravou, která je zodpovědná za kreativitu.
 
Je třeba poznamenat, že, co se týče církevního duchovenstva, žijí zvoníci nejdéle ze všech.

zvuk20_menší

Indičtí filozofové po celá staletí používali řeč k léčení a utužování zdraví. Ten, kdo studoval zpěv, ví, jak důležitá jsou fyzická cvičení pro hlasivky, neboť pomáhají udržovat v dobrém stavu krk, hrudník a nervovou soustavu. Důsledné prozpěvování zvuků „om", „chraam", „chriim", „chruum", „chrajm", „chraum" a „chraa" má blahodárné účinky na životně důležité orgány člověka.

V knize „Tajemná síla hudby“ David Teym tvrdí, že neexistuje žádná funkce v lidském těle, na kterou by neměla vliv hudba. „Výzkum ukázal, že hudba ovlivňuje trávení, vnitřní sekrece, krevní oběh, dýchání a výživu... Hudba na tělo působí dvěma různými způsoby: přímý účinek – účinky zvuku na buňky a orgány, a nepřímý účinek – skrze působení na emoce, které na oplátku ovlivňují mnoho procesů v lidském těle."

Hudba – to je síla, kterou je možné využívat jak pro dobro, tak pro zlo, je to faktor, který určuje směr vývoje civilizace. Aristoteles řekl: „Vždy je nutné dávat pozor na zavádění nového typu hudby, jako možného nebezpečí pro celý stát, protože změna ve stylu hudby vždy ovlivňuje nejdůležitější aspekty politického řádu.“

Naše podvědomí, náš organismus zná rozdíly.

432 Hz – to je probuzení, otevření srdečního centra, úroveň lásky, harmonie, radosti. 432 Hz je také nazývána frekvencí Vesmíru.

440 Hz – to je mentální úroveň, úroveň ega, kontroly, strachu a moci. Postačí říct, že veškerá pop hudba je napsána na této frekvenci (komentář je zbytečný).


Malý úryvek z prospektu k hudebnímu albu Janos „Zvukové aktivace“:

„Hudba na této frekvenci odpovídá vibraci naší DNA a stejně jako hologram (kódy sakrální geometrie) vytváří hojivý účinek. Hudba na frekvenci 432 Hz má uklidňující účinek, zní jasně a je příjemná na poslech, má také pozitivní vliv na čakry: úroveň 440 Hz pracuje na úrovni myšlení (čakra třetího oka), a úroveň 432 Hz – rozšiřuje cítění (srdeční čakra) a urychluje náš duchovní růst."

Sakrální geometrie – to je jazyk, v němž nemluvíme, ale který cítíme. Soustředěním se na hologram jsou uvnitř nás aktivovány a dekódovány určité vlastnosti. Geometrické tvary existují jak ve vizuálních obrazech, tak i v hudbě. Hudba v sobě nese vibraci, a rytmus těla se naladí na frekvenci Země a Vesmíru.

zvuk21_menší

zvuk22 zvuk23 zvuk24

zvuk25 zvuk26 zvuk27

 

Pocity v číslech, zvucích a obrázcích: 

 • zármutek dává vibraci – od 0,1 do 2 Hz;
 • strach – od 0,2 do 2,2 Hz;
 • urážka - od 0,6 do 3,3 Hz;
 • podrážděnost – od 0,9 do 3,8 Hz;
 • nelibost - od 0,6 do 1,9 Hz;
 • vznětlivost - 0,9 Hz;
 • zlost - 0,5 Hz;
 • vztek - 1,4 Hz;
 • pýcha - 0,8 Hz;
 • pýcha (velikášství) - 3,1 Hz;
 • pohrdáni - 1,5 Hz;
 • nadřazenost - 1,9 Hz;
 • štědrost - 95 Hz;
 • vděčnost (díky) - 45 Hz;
 • srdečný dík - 140 Hz a výše;
 • pocit jednoty s ostatními lidmi - 144 Hz a výše;
 • soucit - 150 Hz a výše (lítost jen 3 Hz);
 • láska (když to chápeme hlavou, tj. když si člověk uvědomí, že láska – to je dobrý, světlý pocit a veliká síla, ale srdcem se ještě naučil milovat) vibrace - 50 Hz;
 • láska, kterou člověk generuje svým srdcem ke všem lidem bez rozdílu a ke všemu živému – od 150 Hz a výše;
 • láska bezpodmínečná, obětavá, univerzální – od 205 Hz a výše.

 

zvuk28_menší

 

V průběhu tisíciletí činila vibrační frekvence (tj. počet kmitů za sekundu) planety Země 7,6 Hz. Fyzici ji nazývají Schumannovou frekvencí. Vědci jí často používali pro ověřování a ladění svých přístrojů.

 Nicméně se Schumannova frekvence začala v poslední době prudce zvyšovat: 

 • Leden 1995 - 7,80 Hz,
 • Leden 2000 - 9,30 Hz,
 • Leden 2007 – 9,80 Hz,
 • Leden 2012 – 11,10 Hz,
 • Leden 2013 - 13,74 Hz,
 • Leden 2014 - 14,86 Hz,
 • Únor 2014 až 14,99 Hz,
 • Březen 2014 - 15,07 Hz,
 • Duben 2014 - 15,15 Hz.

 

Člověk se v těchto podmínkách cítil pohodlně, protože vibrační frekvence jeho energetického pole měla stejné parametry 7,6-7,8 Hz. Dokonce, i když vezmeme v úvahu situaci z hlediska vědy, je zřejmé, že člověk, který nezvyšuje svou vibraci, se tak či onak stane neschopný života a nepomůže mu ani vysoká funkce, ani nahromaděný kapitál.

Hudba – to je vibrace, a to znamená, energie.

Hudba zesiluje každou radost, utišuje každý smutek, vyhání nemoc, zklidňuje každou bolest, a proto Pradávní Mudrci uctívali jedinou sílu – sílu Duše, Hudby a Zpěvu. (Armstrong „Keltští básníci“)

Hlas každého člověka má svou zvukovou frekvenci, a naše myšlenky – to jsou také vlny, které jsou buď plné harmonie nebo – disonance.

Každý člověk touží po vnitřní harmonii. A důležitým krokem je pochopení toho, jakou hudbu posloucháme a jaký vliv má na náš organizmus.

Opravdová hudba – to je něco nadpozemského. Takovouto hudbu, stejně jako vědecké zákony, nevytváříme, ale pouze odhalujeme. Tato hudba existuje věčně.

 

Připravila: Natalia (Německo)

Líbí se mi 118SÍLA ZVUKU - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 118
Podobné články:Komentáře

Martin Durák 12.06.2017 22:53 Odpověď

Díky moc, za tento úžasný článek, právě jsem ho zkoušel v praxi a mohu na sobě potvrdit. Zvláště, kdzž jsem si pouštel duchovní muziku s dudukem. Budu vděčný za sdílení videí s tímto nástrojem, ale i klidně dalšími, znáteli přátelé.

s pozdravem a láskou

Martin Durák
[email protected]Zanechat komentář

Myšlenka dne

Je nezbytné na sobě stále pracovat a učit se novým věcem. V životě je cenná každá minuta, kterou musíme použít jako dar Boží ke zdokonalování své duše.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"