Například: Dobré zprávy
Síla myšlenky pomáhá při rehabilitaci po vážném zranění

     Síla myšlenky pomáhá při rehabilitaci po vážném zranění Nejnovější experimenty vědců z Itálie a Německa dokázaly, že síla myšlenky je schopna postavit člověka na nohy!

     To také tvrdí Giacomo Rizzolatti - italský neurobiolog, který v roce 1992 svým objevem zrcadlových neuronů uskutečnil průlom nejen v psychologii, ale i dalších vědách. Od té doby provádí tým vědců, ve spolupráci s profesorem Rizzolattim, aktivní výzkum v praktické aplikaci poznatků o zrcadlových neuronech. 
     Nedávný experiment ukázal, jak je možné urychlit rehabilitaci osob po vážných poraněních pohybového aparátu a mrtvice. Tato metoda dostala název „terapie činnosti a pozorování“ (action-observation therapy). Základem terapie je unikátní vlastnost zrcadlových neuronů - myšlenková reprodukce pozorovaných činností. Při použití pozitivního vizuálního impulsu, u kterého pacient pozoruje určité činnosti, se u něj aktivují nervové buňky, které jsou zodpovědné za „zrcadlení“ (reprodukci) pohybů. Nejlepších výsledků experimentu bylo dosaženo při uplatnění této terapie pro rehabilitaci lidí, kteří prodělali složité poranění pohybového aparátu.
Obvykle proces obnovy lidské motoriky, kdy je pacient delší dobu bez pohybu (např., nošení sádry), vyžaduje značnou dobu a mnoho úsilí. V takových případech vědci ukazují pacientovi speciálně vytvořený film, ve kterém se odehrávají potřebné pohyby.
To znamená, že při sledování filmu dochází k odpovídající stimulaci motorických neuronů a pacienti začínají plnohodnotně chodit už za pár dní! Přestože „terapie činnosti a pozorování“ nevylučuje jiné léčebné postupy, práci a úsilí samotného pacienta, profesor Rizzolatti řekl, že pro ně, jako vědce, tyto výsledky představují zázrak. Síla myšlenky pomáhá při rehabilitaci po vážných zraněních.
 
     Mnozí vědci studují možnosti lidského myšlení. Například, zakladatel vlnové genetiky P. Garjaev tvrdí, že lidé mohou ovlivňovat svými myšlenkami, slovy a pocity molekuly DNA. Další vědec - J. Janicki tvrdí, že negativní energie myšlenky provokuje ničivé přírodní jevy. Biolog a lékař Dr. Bruce Lipton, díky svému výzkumu dospěl k závěru, že s pomocí pravé víry a výjimečně s pomocí síly myšlení je člověk schopen zbavit se jakékoli nemoci, protože cílené psychické působení je schopno změnit genetický kód organismu.
 
     Jak vědec vysvětlil: „Pomocí víry v léčivou sílu léku, člověk mění procesy probíhající v jeho organizmu to i na molekulární úrovni. Dokáže „vypnout“ jedny geny a „zapnout“ jiné, a dokonce změnit svůj genetický kód.“ Prominentní ruský akademik Anatolij Ohatrin tvrdí: „Myšlenkové formy, naplněné určitou náladou a emocemi, mohou vstupovat do lidí a také je ovlivňovat, což je důvod, proč je tak důležitá hygiena mysli.“ „Ve skutečnosti projev negativní myšlenky existuje. Už jsem nejednou říkal, že myšlenka je materiální. Snaží se to dokázat i dnes. A čím dál tím víc budou nacházet vědecké důkazy. Myšlenka je informační vlna. Její informace je zakódována na určité frekvenci, kterou vnímá náš materiální mozek, přesněji jeho hlubší struktury. A když si nějaký člověk o tobě myslí něco špatného, pak je přirozené, že to všechno přijímá tvůj mozek na úrovni podvědomí. A během dešifrování tohoto kódu začne mozek modelovat tuto negativní situaci, kterou později promítne do života jako nevědomý příkaz podvědomí. A to je uřknutí, které se projevuje jako nemoc nebo něco jiného.
     
     To je jedna strana mince. Ale z druhé strany, pokud kolem sebe jedinec vytvoří vlnové pole s určitými frekvenčními charakteristikami... no, jednoduše řečeno auru Lásky, pak podle všech zákonů fyziky nemůže negativní informace proniknout do tohoto silového pole a už vůbec ne do vašeho mozku a projevit se tam v podobě příkazu. Proč? Protože toto silové pole je mnohem silnější... Člověk jakožto společenský tvor je přece jen složitá struktura. Sděluje informace nejen pomocí mimiky, gest a hlasu. Už jenom ten hlas, co to v podstatě je? Je to stejná vibrace stejných vln v rozsahu, který slyšíme, pouze na jiných frekvencích, než jsou myšlenky.“
 
     „Člověk je produkt svých vlastních myšlenek. Na co myslí, tím se potom i stává.“ Mahatma Gandhi
     
     Člověk neustále o něčem přemýšlí, myšlenky se neustále točí v jeho hlavě, zatímco nekontrolovaná myšlenka často vede k negativu. Je proto velmi důležité se naučit pozorovat to, co si myslíme, kontrolovat své myšlenky, snažit se přepínat své vědomí směrem k dobrým a tvořivým myšlenkám. V tomto směru hodně pomáhají meditace. Například meditace „Lotosový květ“, „Džbán“ popsané v knihách A.Novych.
 
     Meditace jsou nástroje, které pomáhají ukáznit mysl. A pokud si člověk udělá pořádek ve svých myšlenkách, pak se naučí dívat se na svět jinak, pozitivně. Skutečný život, to je dobrá nálada, štěstí, zdraví. Dobré myšlenky mají rovněž pozitivní vliv na psychiku. Pokud se například člověk uvnitř změní, pak se patřičně mění nejen celý jeho život, ale i jeho budoucnost. Jsou to běžné zákony přírody. Protože změna frekvence vnímání nastavuje člověka na zcela novou vlnu, tedy na jinou ‚realitu‘.
 
     To samé se týká lidstva jako celku. Pokud se mění jeho vztah k životu a jeho rovnováha mezi duchovní a materiální podstatou, odpovídajícím způsobem se změní také jejich společná frekvence vnímání, následně také jeho budoucnost. Proto člověk, stejně tak i samotné lidstvo, předurčuje osobní volbou svoji možnou budoucnost, a to každý den. Pokud si společně všichni uvědomíme, že dobro a láska je naší přirozeností, že každý jedinec na této planetě hraje neméně důležitou roli v konečném směru pohybu celé společnosti, pokud pochopíme, že je třeba začít v prvé řadě každý sám u sebe, potom má tato civilizace ještě naději na krásnou budoucnost, budoucnost ve štěstí, míru a lásce.
 

Líbí se mi 29Síla myšlenky pomáhá při rehabilitaci po vážném zranění - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 29
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Každá rána, kterou zasadíte v hněvu, se k vám ve výsledku vrátí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"