Například: Dobré zprávy
Sestry ALLAT - CO BYLO PŘED LIDMI SKRYTO

V dokumentárním filmu  "Unikátní vliv na krev. Experiment PYRAMIDA."

                             

je proveden neobvyklý experiment působení na lidskou krev, za pomoci přístroje Pyramida. Čím se liší nemocný člověk od zdravého? Jaké je tajemství omlazení a stárnutí organizmu? Jedinečné informace, které dokonce předčily i moderní vědu, jsou uvedeny ve starověkém traktátu „Omnipotence“ (Všemocnost). Včetně vědomostí o lidském zdraví, skutečné historii lidstva, viditelném a pro člověka neviditelném světě, o stínech, které někdo řídí. O autorovi traktátu „Omnipotence“ (Všemocnost), šejkovi Mir Saïd-Bereke, který byl duchovním učitelem ve XIV. – XV. století slavného asijského vládce a dobyvatele Timura (Tamerlána).

Jedinečné informace o zlatém tisíciletí, o sestrách ALLAT, o jejich pomocnících - Allatchjara, o původu jména Allatchjarů, o tom, co dlouhou dobu bylo před většinou lidstva skryto.

 

"...Přátele, zde je malá rada: pokud jste zadali do Googlu informaci a nic jste nenašli, to ještě neznamená, že to není. Proto, abyste něco našli, musíte navštívit možná i desítky knihoven světa, najít nepřímé informace, potom je shromáždit a uvidět obraz, jako puzzle, které se musí složit.

A zapamatujte si ještě, vše, co se týká Allat, obzvlášť sester Allat, vše se ničilo a  ničí se dodnes. Vzpomeňte si na Sýrii, z jakých rozhodnutí se bojovníci IGIL vrátili a odpálili památník Allatu? K čemu jim byl, když to byl již pozdní památník, úplně pozměněný, postavili ho potomci Allatchjarů a on již měl úplně jiný význam. Ale i  přesto – zmínka o ALLAT. A vše, co se týkalo sester ALLAT a zmínek o nich a mnozí, kteří se snažili dokonale prozkoumat vznik Koránu a  všeho s ním spojeného, si pamatují, že naráželi na zmínky o tom, jaký vztah měl sám Prorok k sestrám ALLAT. Jaký měl respekt. A pamatují si, co je to Mekka a ostatní, a proč to bylo natolik slavné, vážené a uctívané místo. A dále již sami najdou a vyjasní si to. Myslím si, že nyní to bude zajímavější ... "

úryvek z pořadu: Unikátní vliv na krev. Experiment PYRAMIDA.

 

Více informací o  sestrách ALLAT se můžete dozvědět v  pořadu „SLUŽBA“ na allatra.tv 

Účastníci: Tatiana, Igor Michajlovič Danilov (IM), Elčin (E)

T: Igore Michajloviči, také když jste teď mluvil o Koránu a o tom, že přece jen byli ti, kteří zachránili tato Zrna a dochovali je, a  víte, vzpomněla jsem si, že ve filmu Atlantida bylo řečeno, že byla etapa duchovního obrození lidstva (IM: Ovšem) a nastalo tisíc let vlády sester ALLAT.

IM: Ale nejzajímavější je, že se o tom vědělo vždy a dodnes se o tom dochovaly znalosti a  zmínky. I v islámu, i v křesťanství, i všude kolem. Jsou to však natolik nepohodlné znalosti, protože mluví o Pravdě, o tom skutečném, o rovnosti, cti, a o vysoké duchovní Službě. No a zlodějíčkům je prostě trapně (mám na mysli zlodějíčky od systému), je prostě trapné se o tom dokonce zmiňovat. Proto vše zastírají...

E: Přičemž neuměle. A v islámu oni natolik… já prostě o tom trochu povyprávím – nakolik opravdu toporně pracují.

Původně v súře Hvězda an-Nadschm byl takový aját: Viděli jste Al-Lat, Al-Uzze a tu třetí Manát, jinou? Skutečné Anděli uctívané, na jejich ochranu je nutné nebo (je možno) se spoléhat. Ale potom, asi tak 100 let po smrti Proroka se objevil nějaký Ibn Ishak, to znamená syn Ishaka, který ve svém „Životopisu Proroka“ napsal, že právě tento aját byl z  více než 6200 a  něco ajátů, zejména tento aját byl Proroku našeptán šajtanem. To znamená, vyslanci Alláha...

IM: V  takovém případě to řeknu tak – jestliže mohl satan Proroku našeptat, tak z  toho vyplývá, že Gabriel nebo Džabrail, jak ho nazývají v  islámu, je ten, co slouží satanu? Jednoduchá otázka.

E: Vždyť právě on předával Proroku poslání.

IM: A jaké má muslim právo věřit člověku, který se narodil 100 let po smrti Proroka? Kdo je výš? Pro muslima – kdo je výš? Prorok nebo nějaký následovník, který o  tom po sto letech začal mluvit?

E: …a  přijal islám a  začal psát „Životopis Proroka“.

IM: Ovšem, vždyť on se ani nenarodil v  islámu, on ho přijal až posléze.

E: Ano. To znamená, že přišel.

E: Ano, žid, který přijal islám.

IM: Ovšem a  zde bylo klíčové slovo, jehož důležitost my nezvýrazňujeme. Proč a kvůli čemu se vynechává to hlavní? A proč to hlavní? No, pro pochopení toho, do jakých míst lidé vykonávají hadždž… a  to je, promiňte...

E: Do zahrad sester Allat.

IM: A  to je odpověď. Jsou to zahrady sester Allat. A  proč toto místo bylo tak drahé samotnému Proroku?

E: Proroku Mohamedu, ano.

IM: Protože věděl podstatu a  znal hodnotu tohoto místa. Věděl, kdo tisíc let držel satana na uzdě, přebývaje v  těchto zahradách.

E: Právě proto je tento obřad sedminásobného obcházení. To je přece obřad, který prováděly sestry Allat.

IM: No, zde je převzata viditelná část, ale zapomenuta podstata. No, do té nebudeme zabíhat.

T: To znamená, že zpočátku Ka´ba – to byla…

E: …al-Bayt al-'Atik. Odvěký Dům. Je ještě jeden zajímavý hadís, který se už týká sester Allat, v němž Prorok Mohamed, mír s Ním, varuje své následovníky, své skutečné následovníky, že „…na konci časů následujte náboženství starodávných náboženských žen“. A  slovo „starodávných“, v  arabském hadimu má ještě význam „prapůvodních“, prapůvodních žen.

IM: On opět odkazuje k sestrám Allat.

E: Ano, to jest k  Pravdě. K čistotě víry, k  Pravdě, k největší Službě, zejména v pochopení zmíněného Geliarství.

T: A je zajímavé, že u severských národů se zachovaly legendy… v bájích severských národů o tom, že právě po potopě, kdy na zemi prakticky nic nezůstalo, v době Hyperborey, bylo právě 12 dívek, které učily lidi, které byly duchovními učiteli lidí….

 

úryvek z pořadu SLUŽBA

Líbí se mi 119Sestry ALLAT - CO BYLO PŘED LIDMI SKRYTO - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 119
Podobné články:Komentáře

Renka 27.12.2018 21:30 Odpověď

Vdaka, za tieto informacie, za ich doplnenie, lebo v Korane su sestry Allat spominanea vdaka Igorovi Michajlovicovi vieme o nich viac, coho su vlastne symbolom.


Miška 27.12.2018 15:18 Odpověď

Vďaka Bohu za takéto podstatné informácie. Systém prekrúca všetko. No proti sile, idúcej od duchovného sveta, je našťastie aj tak bezmocný...Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud budeme shovívaví ke zlu, pak si ani nevšimneme, jak se staneme lhostejní k dobru.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"