Například: Dobré zprávy
ŠEST PODÁNÍ RUKOU PRO BUDOUCNOST

Teorii šesti podání rukou můžeme prověřit různými způsoby: seznámit se s články o tomto zajímavém tématu, ověřit si to na svých známých, spustit flash moby na sociálních sítích. Výsledky mohou být různé, vlastně i zadání bude s největší pravděpodobností zábavné, nezávažné. A pak přijde moment, kdy je možné tuto teorii použít pro důležité počínání. Nikoli pro něco osobního, zúženého v chápání lidského vědomí, tedy pouze pro sebe, ale pro počínání společné, týkající se opravdu všech.

1. ledna 2020 se na kanále ALLATRA TV zrodil nový projekt „Budoucnost je teď“. Jeho cílem je zjistit, zda lidé chtějí žít v tvořivé společnosti, a pokud ano, tak jak ji vidí.

O spotřebitelské společnosti se ví mnohé, tak mnoho, že všichni chápou její škodlivost pro rozvoj civilizace. A jak to změnit? Co kvalitativně odlišného se může nacházet v základu mezilidských vztahů?

Za tímto účelem je každý člověk vyzván, aby odpověděl na několik jednoduchých otázek, které pomáhají zamyslet se a představit si sebe jako tvůrce takové společnosti. Vždyť, jak je možné budovat něco, nad čím ses ty sám nikdy nezamýšlel?

Otázky pro mezinárodní sociální průzkum nám umožňují přemýšlet o modelu tvořivé společnosti, o možnosti rovnocenných a spravedlivých podmínek pro všechny lidi. Týkají se zdravotnictví, vzdělání, sociálního zabezpečení, pracovní doby, cen.

Čím více lidí vyjádří svůj názor na tuto otázku, tím rychleji se tato myšlenka stane skutečností. Vždyť tento sociální průzkum veřejného mínění dává člověku příležitost přemýšlet a nezávisle si představit současnou budoucnost, nejen svoji osobní, ale společnou, týkající se všech.

Vědomí lidí středního věku se k tomu okamžitě staví skepticky: prý už budovali rovnoprávnou společnost s nádhernými hesly a co z toho vyšlo? A z toho vyšlo to, co budovali: mluvili o jednom, dělali druhé a měli na mysli třetí. Obdařili nespornou mocí určitou skupinu lidí, která zdaleka nedodržovala morální normy, které byly ve společnosti...

Výsledkem je dnešní spotřebitelská společnost pro všechny, i když každý cítí nespravedlnost a škodlivost takového hospodaření. A nyní se touto vnitřní pochybností o možnost cokoliv globálně změnit, kterou nám vnucuje vědomí, dělíme s našimi dětmi. A je třeba plně podpořit tuto novou tvořivou generaci v jejím správném výběru, učinit stejnou volbu uvnitř sebe a společně ji realizovat.

Informace o tvořivé společnosti se stala obzvláště důležitou po vydání pořadu s účastí I.M. Danilova „Změna klimatu. Začátek velké pohromy.“

Vědomí zpočátku zužuje informaci o narůstajících změnách klimatu do jednoho bodu – na záchranu sebe. Není to poprvé, co se v hlavě rozvíjí „záchranný plán“ – vytvořit bezpečné útočiště a nahromadit dostatek zásob. Samozřejmě, „plán záchrany“ zahrnuje nejbližší rodinu, a to je vše. Tečka. Do tohoto „spolehlivého plánu“ nezapadají a ani se nepřipouštějí další varianty vývoje událostí, jako jsou ztráta přístřeší, zásob, plahočení do ciziny bez jakýchkoliv prostředků na obživu. Může to ale být i jinak. Ano, a jak dlouho budeš sedět v úkrytu?

A tady dochází k rozšíření vědomí, ty jednoduše chápeš důležitost informace o tvořivé společnosti. Nestačí zachránit se a přežít samostatně. Nestačí, aby bylo zachráněno a přežilo mnoho lidí – je nutné vybudovat nový model společnosti, sjednocené těmi neznámými vnějšími podmínkami, se kterými se lidé střetnou.

Budeme muset vytvořit nové vztahy a ty bez vzájemné pomoci rozhodně nebudou schopny existovat. O koho je možné se v tomto případě opřít? O toho, kdo zná a chápe důležitost lidskosti v takovýchto vztazích: spravedlivou rovnocennost, přátelství, vzájemnou pomoc mezi lidmi.

A najednou si mnozí vzpomenou na to, co říkali a slyšeli dříve, dokonce se zúčastnili videorozhovoru a odpovídali na otázky, dělili se o svoje porozumění o vytvoření takové společnosti. A čím více lidí bude mít tvořivý názor, tím pevnější bude opora.

Dnes jsme o tom začali mluvit a pomalu začínáme konat. A už bychom mohli v takové společnosti žít, kdybychom začali konat už včera. Času už mnoho není, možná, že šest podání rukou nestačí k oslovení co největšího množství lidí. Ale na pomoc přicházejí slova Igora Michajloviče o možné šanci pro všechny. Ukazuje se, že také postupovat máme všichni soudržně.

Pro začátek je nezbytné udělat 3 věci:

1. Mluvit s lidmi kolem nás o nutnosti vybudovat tvořivou společnost, o reálné možnosti to udělat a nezbytných podmínkách. Diskutovat a naslouchat názorům ostatních lidí a sdílet zajímavé nápady se všemi.

2. Provádět sociální veřejné průzkumy s cílem zapojení lidí do budování tvořivé společnosti v celém okruhu svých známých. Natáčet videa a sdílet je v sociálních sítích (Instagram, Facebook, YouTube a dalších) pomocí hashtagů #AllatRa #TvořivaSpolečnost #BudoucnostjeTeď #Allatraunites #allatraunites.

3. Budovat tvořivou společnost kolem sebe: v rodině, kolektivu, sociálních projektech. Vždyť potenciálním modelem takové společnosti je jakýkoliv přátelský vztah ve skupině lidí.

A právě v praktické činnosti se projeví výsledky práce na sobě, objeví se možnosti vidět své nedostatky a pochybnosti. Pouze v komunikaci a různých mezilidských vztazích se lidé vidí jako v zrcadle, a to ukazuje velmi mnoho tomu, kdo jde po duchovní cestě. Čím více bude takovýchto „podporujících“ lidí, tím větší jsou šance na přežití a tvoření pro všechny, ne pro sebe. A toto je jediná podmínka v naší teorii šesti podání rukou pro budoucnost.

 

Účastnice MSH „ALLATRA" Julia

 

Líbí se mi 14ŠEST PODÁNÍ RUKOU PRO BUDOUCNOST - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 14
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Poznat všechno je nemožné, ale je třeba se o to snažit.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"