Například: Dobré zprávy
Seizmická aktivita sopky Elbrus. O čom mlčia hory Kaukazu?

V Kabardino-Balkarskej republike (Ruská federácia) je od 11. septembra 2016 pozorovaná neobyčajná seizmická aktivita - niekoľko podzemných otrasov v úpätí hory Elbrus. Magnitúda v oblasti Nižného Čegema, ktorý sa nachádza asi 15 minút jazdy od sopky, bola stanovená na 3,6 stupňa a v pondelok večer 12. septembra na tom istom mieste bolo pozorované zemetrasenie s magnitúdou 3,9 stupňa.

Posledné 2 milióny rokov sa tepelná energia Zeme na Kaukaze hromadí západne od Čegema, jadro s polomerom okolo 25 km sa nachádza pod Elbrusom.

Podľa údajov spoločnej geologicko-glaciologickej stanice, nachádzajúcej sa v obci Terskol (Kabardino-Balkarská republika), na jar a v lete r. 2016 v priestore súradníc vrcholu Elbrusu (43`20-45 severnej šírky a 42`26-55 východnej dĺžky) boli zaregistrované zosilnené výkyvy zemskej kôry a litosférických platní. Taktiež je pozorovaný efekt rýchleho topenia ľadovcov od  nadmorskej výšky pod 4700 metrov. V dôsledku vyparovania sú vrcholy zahalené hustou hmlou. Ďalším potvrdením prebiehajúcich vulkanických procesov sa stal vedcami uskutočnený objav kolónie zeleného machu na vrchole Východného Elbrusu, v nadmorskej výške 5621 m. Teplota povrchu hory na tomto mieste dosahuje +21⁰C, zatiaľ čo okolitý vzduch je schladený na -20⁰C a menej.


Vládami Kabardino-Balkarskej republiky a Karačajevsko-Čerkeskej republiky boli vydané nariadenia:

- O obmedzení akejkoľvek činnosti v tejto oblasti;


- O zameraní odborníkov na skúmanie možných dôsledkov zvýšenej aktivity sopky;


- O príprave všetkých štruktúr Ministerstva pre mimoriadne situácie na možnú evakuáciu blízko ležiacich sídiel a tiež dočasný zákaz všetkých turistických a horolezeckých aktivít do 20. augusta 2016, s možnosťou predĺženia.


Experti sa prikláňajú k názoru, že sopka opäť vstupuje do aktívnej fázy.


Spiace sopky Kaukazu.


Elbrus-stratovulkán na Kaukaze, je najvyššou horou Ruska a Európy, zaradenou do zoznamu najvyšších vrcholov našej planéty "Sedem vrcholov".


Elbrus sa vyznačuje zvláštnym temperamentom. Rozkladá sa pri prameňoch rieky Kubáň, priemer základne má asi 15 – 18 km. So severnou časťou horského systému Veľkého Kaukazu je spojený cez Bočný hrebeň. Táto slávna "päť tisícovka" sa nedá spliesť so žiadnou inou - jej vrchol je zložený z dvoch končiarov približne rovnakej výšky. Východný vrchol leží v nadmorskej výške 5621 m n. m. a západný ešte vyššie - 5642 m.

Len na niektorých miestach Zeme sa zachovali sopky s tak krásnym "klasickým" kužeľovitým tvarom, ako je tento. Zvyčajne krátery veľmi rýchlo podliehajú procesom erózie a najrôznejším deštrukciám. Umeleckú formu Elbrusu zachoval jeho plášť zo snehu a ľadu, ktoré sa netopia ani v lete, kvôli čomu  "bielu čiapku" sopky nazvali Malá Antarktída.


Na Kaukaze má dvoch príbuzných: slávny Ararat, ktorý podozrivo utíchol len v XV. storočí a Kazbek. Ararat tvoria dva, základňami spojené kužele spiacich sopiek – Veľký a Malý Ararat. Vrchol Veľkého Araratu (5165 m n. m.) je najvyšším bodom Turecka. Výška Malého Araratu dosahuje 3927 m n. m. Kazbek je najvýchodnejšia päť tisícovka Kaukazu a jeho výška je 5033,8 m.


Elbrus, Ararat a Kazbek sú považované za vyhasnuté sopky. No podľa geologickej mierky sú to mladé ohniská sopečnej činnosti. Veď čože je pre dejiny Zeme nejakých 1,5-2 milióny rokov. Geologické hodiny idú v inom rytme. Sú to len chlapci Severného Kaukazu.


Chronológia erupcií "spiacich sopiek."


Vedci vedia, že Ararat bol aktívny v r. 2450 (± 50 r.), aj v r. 550 pr. n. l. a tiež v súčasnej perióde – v rokoch 1450, 1783 a 1840. Archeologické nálezy svedčia o tom, že explozívne erupcie a pyroklastické prúdy viedli k zničeniu aspoň jedného sídla Kuro-Arakskej kultúry. Podzemný otras v roku 139 vyvolal veľký zosuv a spôsobil zničenie najbližších sídlisk.

Posledný krát Ararat soptil v roku 1840. Sopečné materiály vyvrhovalo z radiálnych trhlín v hornej časti severného svahu hlavnej hory. Súčasne s erupciou otriaslo región zemetrasenie o sile 7,4 stupňa. Obrovský zosuv a za ním nasledujúci pôdotok prikryli mesto Aralik a niekoľko dedín. Od tej doby Ararat mlčí, predsa ho však jeho posledná aktivita z roku 1840 umožňuje nazvať potenciálne aktívnou sopkou.

Kazbek naposledy vybuchol v roku 650 pred n. l. Ale v r. 2002sa prejavili účinky dynamiky plynov, ktoré ovplyvnili najmä ľadovec Kolka. Po jeho erupcii sa v Keľskej oblasti vytvorila lávová plošina a celý rad mladších sopiek.

Niekoľko erupcií Kabargina a Kazbeka dali vzniknúť pyroklastickému prúdu, ktorý zaplavil údolie Tereka, jeho hrúbka dosiahla 250 m. Sopka vyliata neďaleko hory Taštebe, zaplnila lávou dolinu rieky Chudes - pri hrúbke 150-200 m ohnivá rieka dlhá vyše 30 km dosahovala šírku niekoľko kilometrov. "Zámkový kameň Karačaja" je fragmentom z tohto prúdu, ktorý bol v údolí rieky Kubáň erodovaný riekou a pod ústím Chudesa z neho zostali jednotlivé úlomky. Rozsiahle lávové polia sú na hornom toku Chudesa, malé fragmenty na dolnom toku.


Elbrus. Posledný raz sopka na seba upozornila dosť dávno. Pri poslednej erupcii pred 1700 rokmi "vypúšťal" mohutné vulkanické "bomby" do vzdialenosti 700-800 kilometrov, tieto sa ocitli až v okolí Astracháne. Ale napriek tomu, pozorovania jeho súčasnej úrovne aktivity nedávajú dôvod na to, aby ho odborníci zaradili do kategórie vyhasnutých, a označujú ho za "spiaci." A skutočne, sopka sa správa pomerne aktívne, aj keď bez viditeľnej vnútornej, či vonkajšej deštrukčnej činnosti.

I keď jeho posledná aktivita prebiehala pred tisíc rokmi. A sopečný sopúch, z ktorého sa kedysi vyvrhovala magma, sa nachádza v hĺbke niekoľkých kilometrov. I keď sa stenčila jeho "čapica" zo stuhnutých prúdov čadiča a tufov, nasadená na starovekých kryštalických horninách. Z útrob Elbrusu aj naďalej vystupujú horúce prúdy, "prihrievajú" existujúce pramene (takzvané "Horúce Narzany" [narzan je poruštený názov „nápoja bohatierov“, najznámejšieho prameňa liečivej minerálnej vody v Kislovodsku, podľa ktorého sa zaužívalo toto pomenovanie aj pre iné minerálne vody] - s teplotou + 52°C a + 60°C) bohato nasýtené oxidom uhličitým a minerálnymi soľami, a cez pukliny presakuje zápach sírnych plynov. V hlbinách sopky sa rodia a nasycujú mnohé preslávené pramene liečebných kúpeľov Pjatigorska, Kislovodska, celého regiónu Minerálnych Vôd (Mineraľnyje Vody). V sedle medzi dvoma vrcholmi vznešeného velikána existujú výstupy horúcich plynov na povrch. Takže treba držať ruku na jeho pulze.


Podľa mienky niektorých vedcov výsledky rozsiahleho komplexu výskumu vykonávaného od začiatku 2000-ich rokov Fyzikálnym inštitútom J. M. Šmidta RAN (Ruskej akadémii vied), Geologickým inštitútom, Geofyzikálnou službou RAN, Vladikavkazským vedeckým centrom RAN a RSO-A (Republiky Severná Osetia – Alanija), MGU (Moskovskou štátnou univerzitou) M.V. Lomonosova a inými, dovoľujú urobiť záver, že sopečná činnosť Elbrusu narastá.


Ak sa zobudí Elbrus.


A v ich kruhu kolos dvojhlavý,


Blyštiac sa vo venci ľadovom,


Elbrus obrovský, majestátny,


Belel sa na nebi modrom.


A.S. Puškin " Kaukazský zajatec "


Akákoľvek prebudená sopka Kaukazu môže vyvolať reťazovú reakciu okolitých sopiek. Vzhľadom na to, že zo všetkých sopiek prejavuje seizmickú aktivitu Elbrus, vedci predpokladajú nasledujúci scenár rozvoja udalostí.

Pri erupcii sopky Elbrus silné explózie vytvoria impulz pre pohyb žeravej magmy, ktorá začne roztápať tisícročné ľadovce, čo spôsobí grandiózne pôdotoky. Pripomeňme, že zo svahov Elbrusu steká 23 ľadovcov, celková plocha ktorých (za posledných 100 rokov sa znížila o 18%)činí 134 kilometrov štvorcových. Najväčšie z nich sú Veľký a Malý Azau, Terskop, Kjukjurtlju, Irik. Maximálna dĺžka Elbruských ľadovcov je 6 – 9 kilometrov.

Stečený sopečný bahenný prúd z východného svahu sa rozprestrie do vzdialenosti 50 km po mesto Tyrnyauz. A vzhľadom k tomu, že ľadovce Elbrusu, o celkovej ploche 134 km2, s priemernou hrúbkou 60-80 metrov, napájajú tri najväčšie rieky Kaukazu a Stavropoľska -  Baksan, Malku a Kubáň – prudko sa zvýši úroveň kaukazských riek, ako sú Baksan, Malka, Kubáň, Terek, Podkumok a Kuma a spôsobí nebývalé záplavy. Kaňonovitými dolinami Kubáne, Malky a Baksanasa preženú vodné valy s výškou desiatok metrov, majúce monštruóznu ničivú silu.


Elbrus nazhromaždil na svojich svahoch toľko ľadu, že zosuvmi môžu byť poškodené Abcházsko, Gruzínsko, Vladikavkaz, Stavropoľ a ďalšie oblasti, nachádzajúce sa v údoliach riek. Tony popola pokryjú obrovské plochy. Roztavená magma môže dokonca dosiahnuť kaukazské pobrežie Čierneho mora.


Podľa vedúceho Správy pre využitie nerastného bohatstva Karačajevsko-Čerkeskej republiky J. V. Karnaucha, výbuchy sopiek nenastávajú náhle, ako zemetrasenie. V ich hlbinách prebiehajú procesy, ktoré pripravujú erupciu. Organizáciou pravidelného sledovania zmien v geofyzikálnych poliach okolo Elbrusu možno spoľahlivo včas predpovedať erupciu.

 

Z vedeckej správy "O problémoch a dôsledkoch globálnych klimatických zmien na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov.":


"No dnes rozvoj teoretickej a aplikovanej Prapôvodnej Fyziky ALLATRA (http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra), formujúcej zásadne nové chápanie fyzikálnych procesov a javov prebiehajúcich v živej i neživej prírode, dáva šancu ľudstvu na  evolučný prielom v rôznych oblastiach vedy, pretože všetko na tomto svete je založené na fyzike. To platí aj pre oblasť podrobnejšieho štúdia geofyziky. Opierajúc sa na všeobecné zákony Prapôvodnej Fyziky ALLATRA možno robiť výpočty, ktoré dovolia v blízkej budúcnosti nielen predpovedať priebeh vývoja fyzických procesov a javov, ale tiež presne vypočítať správanie prírody. To znamená, zavčasu prijať opatrenia k plnej, či aspoň čiastočnej prevencii, v krajnom prípade k zmierneniu dôsledkov daného prírodného javu, alebo hoci ku včasnej evakuácii obyvateľstva"...

 

 

Líbí se mi 98Seizmická aktivita sopky Elbrus. O čom mlčia hory Kaukazu? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 98
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Na každého Vidžaje se najde Radža.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"