Například: Dobré zprávy
Seismické procesy kolem supervulkánu Yellowstone. Erupce je nevyhnutelná!

Po seznámení se zprávou «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů», který předložila skupina vědců ALLATRA SCIENCE, jsem začal s velkým zájmem sledovat aktuální situace v oblasti kaldery Yellowstone (stát Wyoming, USA). Jedná se o nejvíce geologicky aktivní oblast na planetě (další v seznamu je kaldera Aira v Japonsku), ve které dochází ke změnám každou hodinu a to ve smyslu nepřetržité aktivace činnosti supervulkánu. Podle nejnovějších hodnocení skupiny vědců ALLATRA SCIENCE tyto změny mají již neodvratitelný charakter a supererupce je jen otázkou času. V odborných a veřejně přístupných zdrojích lze nalézt seismogramy z oblastí v blízkosti Yellowstone. Pravdivé informace o seismické aktivitě a probíhajících procesech v jeho hlubinách jsou však pro veřejnost bohužel stále uzavřeny. Proč se tak děje? Vždyt´ toto otálení může připravit jednu miliardu lidí o život? A co je cennější než život?

Vezměme si jen jeden z mnoha příkladů vážné seismické aktivity v oblasti supervulkánu Yellowstone. 3.ledna 2015 v oblastech, sousedících s touto kalderou se odehrála série zemětřesení. Informace o nich v médiích byla zobrazena jen částečně, a v některých byla zcela vymazána ze seismogramů…

Fakta a seismogramy

Podle oficiálních informací bylo ráno 3. ledna zaznamenáno zemětřesení o síle 4,9 ve státu Idaho (USA) (250 km od kaldery Yellowstone). Epicentrum se nacházelo v horách nedaleko města Challis. Jako obvykle v tomto případě v tisku byla zveřejněna obecná informace v podobě krátkých zpráv, omezující se pouze na tuto událost a dané území.

Nicméně, zkusme se podívat na tuto situaci hlouběji a analyzovat alespoň informace, které jsou k dispozici na internetu (pokud nejsou úplně vymazané). Stránky Centra pro výzkum zemětřesení univerzity Montana (MBMG Earthquake Studies Office, Montana Tech, University of Montana) http://mbmgquake.mtech.edu/earthworm/wavef_disp/current/welcome.html  obsahují archiv seismogramů ze senzorů umístěných v různých oblastech států, sousedících přímo s kalderou Yellowstone.

Obr. 1. Seismogram zaznamenaný poblíž města Hailey, stát Idaho (Hailey, ID), který se nachází západně od kaldery Yellowstone. Chtěl bych zdůraznit, že hodnota dělení svislé škály je rovna 66.67 mikrovoltů. Informace o tomto zemětřesení o síle 4,9 byla prezentována v masmédiích.

Obrázek č. 1. Seismogram zaznamenaný poblíž města Hailey, stát Idaho (Hailey, ID), 3. ledna 2015.

Nyní se podíváme na seismogram státu Montana ráno 3. ledna, který se nachází severně od Yellowstone. Podle oficiálních informací vlna zemětřesení ve státě Idahu došla až do Montany, což zaznamenaly senzory. Všechno vypadá v pořádku, až na několik znepokojujících faktů. Za prvé -série otřesů zaznamenaných v Montaně proběhla o půl hodiny dříve, než v Idaho, a za druhé - amplituda skoků seismogramu, shromážděných v Montaně, přesahuje amplitudu skoků v Idahu! Nicméně, o epicentru zemětřesení v tento den (3. ledna) ve státě Montana media neinformovala. Proč?

Obrázky ukazují výraznou amplitudu otřesů ve městech státu Montana: Bozeman(obr. 2a), Missoula(obr. 2b), Dillon (obr. 2c), Elliston (obr. 2d). Chtěl bych zdůraznit, že hodnota dělení škály na těchto seismogramech představuje 100-500 (!) mikrovolt (na rozdíl od 66,67 mikrovoltům v Idaho). To znamená, že i při různých kalibracích senzorů, mechanismů zesílení signálu, zemětřesení v Montaně bylo, dle magnituda, významnější, což média jaksi „zapomněla“ zmínit.

 

 

Obrázek 2. Seismogramy, zaznamenané ve městech státu Montana 3. ledna 2015: a) Bozeman, b) Missoula, c) Dillon, d) Elliston.

Ale pak je obrázek a vše zcela tajemné. Geograficky Národní park Yellowstone (stát Wyoming) hraničí se státem Idaho (na západě) a Montaně (na severu) (obr. 3).

Obr. 3. Mapa oblasti supervulkánu Yellowstone (USA).

Seismografy, z oficiálních zdrojů v oblasti Yellowstonské kaldery, však ukazují pouze drobné otřesy (obr. 4a a 4b), amplituda upravená „cenzurou“ (zatajili skutečnou amplitudu otřesů a také byl odstraněn záznam v 10:45, což právě odpovídá době zemětřesení v Idahu). Nejzajímavější je, že v oblasti kaldery Yellowstone po 3. lednu vědci pracující přímo na území supervulkánu, podle jejich sdělení nezaznamenali žádné známky zvýšené aktivity supervulkánu. Proč se tak děje a podle či vůle se lidem dává další naděje. Vždyt´ podle současného výzkumu v oblasti vulkanologie, supererupce Yellowstone se může začít kdykoli, a to může vyvolat zemětřesení o síle 6-7. O skutečnosti, že se tak stane, nepochybuje žádný odborník, je to jen otázkou času...

 

 

Obr. 4. Seismogramy zaznamenané v kaldeře Yellowston (USA), 3. ledna 2015.

Ve zprávě ALLATRA SCIENCE se uvádí, že vědci tohoto mezinárodního společenství odvrátili katastrofu - erupci Yellowstone supervulkánu v dubnu 2014 díky aktivaci  adaptačních mechanismů. Směr výzkumu, který je schopen řešit tak komplexní úkoly, současné době pro „oficiální“ vědu nezvládnutelné, se nazývá klimatické geoinženýrství. Po relativní stabilizaci kaldery Yellowstone ukazatele výkonu její činnosti opět začínají růst, což znamená, že vulkanické procesy v současné době intenzivně nabírají na obrátkách. Podle nejvíce zdrženlivých předpovědí různých vědců supererupce kaldery Yellowstone může způsobit náhlou změnu klimatu na planetě. Alarmující však je, že je schopen okamžitě zničit život téměř celého kontinentu.

Naléhavá jsou mimořádná opatření, která mají za úkol především sjednotit lidi do jedné přátelské globální rodiny, protože sám nikdo nedokáže zvládnout blížící se globální změny v příštích několika letech, ať už je to člověk, rodina, společnost, město nebo stát. Je životně důležité podporovat rychlý rozvoj PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, prostřednictvím účasti většího počtu poctivých a svědomitých vědců z celého světa. Dnes je, každý sociálně odpovědný občan společnosti, schopen udělat velmi mnoho. K tomu byly dány klíče v ALLATRA VĚDA. Ovšem, jak je používat, záleží na VOLBĚ každého člověka. A co si zvolíš ty?

Valeryj Vershigora

Líbí se mi 34Seismické procesy kolem supervulkánu Yellowstone. Erupce je nevyhnutelná! - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 34
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Pokud chceš rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"