Například: Dobré zprávy
Seismická aktivita v Severní Americe. Cílený klam nebo radost z nevědomosti?

Není už žádným tajemstvím, že seismická aktivita planety neustále roste (viz. tabulka aktivaci za poslední roky http://allatra-science.org/monitoring/earthquake), přestože se média snaží tuto problematiku všemožně před veřejností ututlat, případně komentují pouze to, co je nedůležité nebo zřejmé. Co se týče médií, tam nás to už ani nepřekvapí, taková je, bohužel, jejich úloha - vhodně formovat informace pro určité okruhy veřejnosti. Ale, jak se ukázalo, nejen média skrývají pravdivý obraz o tom, co se děje ve světě. Organizace, provádějící sledování seismické aktivity a poskytující varování obyvatel o hrozbách, jednoduše neuvádí vše anebo dokonce mění data. Způsobů je více, počínaje články na „zakázku“ v prestižních vědeckých časopisech (situace ve státě Oklahoma (USA) [1]) a konče banálním „nastavením“ citlivosti seismometrů (situace v Yellowstonu [2]).

Mezinárodní skupina vědců ALLATRA SCIENCE v listopadu 2014, zveřejnila zprávu «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů» [3], která popisuje skutečnou klimatickou situaci ve světě, jenž je na hraně, spolu s konkrétními kroky řešení těchto problémů. Přečtení této zprávy mě přimělo k vlastnímu průzkumu uvedených údajů v různých veřejných zdrojích.

První otázka, která vznikla, byla - proč státy, i po obdržení varování o blížících se katastrofických událostech na svém území, neprovádí žádná opatření k minimalizaci dopadů hrozící katastrofy, k záchraně životů lidí, kteří žijí v nebezpečných oblastech? V čem tkví příčiny této nečinnosti – v neznalosti a nepochopení situace, nebo je to záměrné klamání veřejnosti s dalekosáhlými jasně definovanými cíli?

Pro ilustraci odpovědi na tuto otázku jsme použili datový zdroj USGS http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/ s určitými nastaveními, který nám pomůže uvidět vývoj situace v průběhu posledních 30 dní.

Obr. 1. Mapa seismické aktivity v období 6. 6. 2015 - 07. 05. 2015 o magnitudu > 4,5 podle databáze USGSUSGS.

Obrázek č. 1 zobrazuje všechny zemětřesení o magnitudu > 4,5 za posledních 30 dní od 6. 6. 2015 do 5. 7. 2015. Na první pohled nic zvláštního, ale podíváme-li se pozorněji, pak si všimneme, že podle těchto oficiálních údajů v Severní Americe zemětřesení vyšší než 4,5 bodu žádná nebyla. Navíc, čím více se blížíme k hranicím zalidněných oblastí, tím se situace jeví klidnější. A nic netušící pozorovatel by si mohl myslet, že si nemusí dělat starosti, neboť neexistuje žádná hrozba, může klidně spát.

Avšak, přepneme-li hledání na zemětřesení o velikosti 2,5 nebo více za stejných 30 dnů, obrázek se zcela změní.

Obr. 2. Mapa seismické aktivity v období 6.6.2015 - 07.05.2015 o magnitudu 2,5 podle USGS.

Zemětřesení pokryla celou centrální část Severní Ameriky. „Čistá“ mapa Severní Ameriky na obr. č. 1, je nyní zaplněná body tektonické aktivity. Pozorný čtenář si jistě všimne následujícího. Po celém světě se zemětřesení, ve většině případů, nachází v blízkosti oficiálně známých zlomů tektonických desek (jejich hranice jsou označeny na mapě červenou čarou). Na obr. č. 2 však vidíme rozšíření zemětřesení v centrální části Severní Ameriky, kde, jak dnes vědci předpokládají, leží celistvá Severoamerická litosférická deska. Jaké jsou příčiny této anomálie? Ze zprávy společenství vědců ALLATRA SCIENCE «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů» [3] je zřejmé, že v této oblasti probíhají procesy, které se před veřejností usilovně tají!

Obr. 3. mapa seismické aktivity v Severní Americe v letech 2012-2014. Červená čára označuje vznik zlomu Severoamerické desky v kontinentální kůře.

Ve zprávě se uvádí, že podle studií je, tato zvýšená seismická aktivita, spojena s tvorbou zlomu v Severoamerické litosférické desce. Na obrázku č. 3. je vznikající zlomová linie zakreslena červeně.

Na tuto skutečnost poukazuje dokonce i dynamika zemětřesení za pouhý jeden měsíc. Někdo by mohl namítnout, že zemětřesení jsou slabá, proč zbytečně děsit lidi? Právě takový dojem vzbuzují seismická data a názorný materiál, poskytovaný ve Spojených státech veřejnosti z otevřených informačních zdrojů. Tyto data předtím ale projdou určitou cenzurou, která zmenší magnitudu otřesů a „zmírní“ jejich nebezpečí ve vědomí lidí na úroveň běžných událostí, nevyžadujících větší pozornosti v tisku. A i když už se tato informace uvádí, tak pouze z pozice „v pořádku, není se čeho bát, říkají, že jsou to pouze následky těžby plynu pomocí hydraulického štěpení (Oklahoma)“. Zatímco však plyn se těží v hloubce 2 km, zemětřesení se vyskytují mnohem hlouběji.

V souvislosti s výše uvedenými fakty, na stránkách "ALLATRA SCIENCE" v článku “Seismické procesy kolem Yellowstonského supervulkánu. Erupce je nevyhnutelná!” [2] najdeme některé zajímavé údaje. Uvádí se, že podle Centra pro výzkum zemětřesení univerzity Montana bylo ráno 03.01.2015 poblíž města Hailey, Idaho, které se nachází západně od Yellowstonské Kaldery, registrováno zemětřesení s magnitudou 4.9 stupňů. Zajímavé je, že seismogram v Yellowstonu téměř opakuje údaje seismogramu daného zemětřesení, pouze nejvyšší hodnoty byly záměrně sníženy (viz podrobněji v tomto článku). Jinými slovy, jde zde o úmyslné zatajování informací, ale kdo chce znát pravdu, tak ji najde i za pomocí dat z dostupných zdrojů.

Lidé nemusí věřit vědecky odůvodněným varováním, mohou odmítat nepohodlná fakta, ale budoucnost to nezmění. „Zavírání očí“ problém globální změny klimatu nevyřeší. Kvůli podceňování a utajování informací ohledně vyskytujících se geofyzikálních procesů, bude veřejnost nevyhnutelně čelit v nadcházejících desetiletích rozsáhlým katastrofám. Řešit problémy musíme již dnes! A to vyžaduje konsolidaci celého mezinárodního společenství při řešení tohoto naléhavého problému. Jak to udělat? Odpověď je obsažena ve zprávách společenství ALLATRA SCIENCE::  «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů» [3], «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» [4], a na posledních 80 stranách knihy «AllatRa» [5].

S cílem minimalizovat dopad nevyhnutelné změny klimatu, se lidé musí vnitřně změnit, stát se laskavějšími, lidštějšími, mít humánní pohled na svět, učit se pomáhat navzájem a to již nyní, v relativně klidné době. Obyčejní lidé dokážou hodně, pokud spojí své síly na základě duchovních hodnot, dobra, porozumění, vzájemné pomoci. Nemusíte chodit daleko, nejprve se musí začít u sebe, najít smíření uvnitř sebe, smíření se sebou samým, pak se svým bližním, a pak i „vzdálený“ bude přítelem. Vše je v našich rukou a jen na nás, lidech, závisí, jaký osud čeká civilizaci - skok do Zlatého tisíciletí díky rozvoji ALLATRA VĚDY, nebo propadnutí do propasti nebytí.

Ivan Klimenko

Literatura:

[1] Afanasiev Zemětřesení v Oklahomě - důsledek formování kontinentálního zlomu severoamerické desky, stránky «ALLATRA Věda»http://allatra-science.org/publication/zemletrjasenija-v-oklahome

[2] B. Vershihora. Seismické procesy kolem Yellowstone supervulkánu. Erupce je nevyhnutelná, stránky «АЛЛАТРА НАУКА» http://allatra-science.org/publication/sejsmicheskie-processy-vokrug-supervulkana-yellowstone

[3] Zpráva «O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní řešení těchto problémů» mezinárodní skupiny vědců mezinárodního společenského hnutí" ALLATRA, 26. listopadu 2014http://allatra-science.org/publication/climate

[4] Zpráva «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» mezinárodní skupina vědců z mezinárodního společevského hnutí "ALLATRA" red. Anastasia Novych, 2015 http://allatra-science.org/publication/iskonnaja-fizika-allatra;

[5] Novych. A. "AllatRa" K:. AllatRa, 2014 http://allatra-science.org/download-allatra-cz.html

 

Líbí se mi 36Seismická aktivita v Severní Americe. Cílený klam nebo radost z nevědomosti? - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 36
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Není vhodné znepokojovat Pána z jakéhokoli jiného důvodu, než o spásu duše své.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"