Například: Dobré zprávy
SCHOPNOST REGENERACE - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla

V posledních desetiletích se studium vlivu gravitace na fungování živých systémů stalo jednou z perspektivních oblastí vědy. Vědci objevili úzkou spojitost mezi gravitací a životními funkcemi lidského těla. Tyto otázky se staly aktuálními s počátkem kosmické éry, tzn. s problematikou související s kosmickými lety a s přebýváním člověka na oběžné dráze Země. To byl počátek rozvoje gravitační biologie. Vědci dodnes nevycházejí z údivu, jakým pozoruhodným způsobem jsou všechny soustavy lidského organizmu uzpůsobeny k tomu, aby mohly existovat v gravitačním poli.  [1] Kdo vytvořil s tak neuvěřitelnou přesností struktury živých organizmů, které jsou dokonale přizpůsobené k životu v podmínkách gravitace? V popředí moderní vědy, jak v oblasti gravitační biologie a fyziologie, stejně jako v jiných vědních oborech, stojí vědci mezinárodního společenství ALLATRA SCIENCE. „Vždyť dnes již vědci chápou, nakolik silně záleží fungování živého organismu na velikosti gravitačních sil, jak organismus operativně reaguje na snížení síly přitažlivosti a zmenšuje přitom objem proslulé mimobuněčné kapaliny. Ano, ale o to tady nejde. Vždyť vaše znalosti a výsledky studií – to jsou faktické důkazy, že planeta Země není rodným domovem lidstva! Dá se říci, že my všichni jsme přistěhovalci! Vaše údaje poskytnou základnu pro teoretické výpočty gravitačních podmínek, při nichž v organismu dochází k samoregeneraci a doba života se zvýší desetkrát, oproti současnosti… To bude průlom ve vnímání světa lidmi!“ (z knihy AllatRa, str. 731). [2]

Tyto řádky a také zpráva, kterou vypracovala skupina vědců ALLATRA SCIENCE s názvem «PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA» [3] jsou základní ukazatele v hledání odpovědi na otázku o původu člověka. Člověk má dvojí podstatu - na jedné straně se nachází v materiální konstrukci (jeho vlastní Živočišná podstata), a na druhé straně má nesmrtelnou duši (Duchovní podstatu). Duchovní podstata člověka a její význam v lidském životě je podrobně popsána v knize «AllatRa». [2] V tomto článku pohovoříme o původu materiální složky, kterou pozorovatel trojrozměrného světa vidí jako své tělo.

V případě, že Země není domovem našeho hmotného těla, vyvstává otázka, odkud pochází, kde bylo zformováno jako biologický druh a pro jaké podmínky? Pokud máme vodítka, najít odpověď není tak těžké. Zde je klíčovým momentem regenerace tkání lidského těla, přesněji podmínek, za kterých dochází k samoregeneraci. Na planetě Zemi existuje mnoho druhů živočichů schopných samoregenerace. Tento proces je nejčastěji pozorován u bezobratlovců. Například, když se rozdělí žížala, vzniknou dvě nové, utržená končetina hvězdice se snadno znovu vytvoří. U langusty a krabů na místě ztraceného klepete, vyrůstá nové… Naproti tomu obratlovci nemají tak výraznou schopnost regenerace. Proč? Touto otázkou se zabývalo mnoho prominentních vědců. [4-7] Například, profesor, doktor biologických věd L. D. Liozner píše: "Jakékoliv tělesné tkáně, a to bez výjimky, mají schopnost reparativní regeneraci v té či oné podobě. A pokud se podíváme na proces v jeho počátečním stádiu, potom při optimalizaci podmínek na určité úrovni (pro každou tkáň) je možná i kompletní reparační regenerace". 

Za optimálních podmínek tedy vzniká možnost reparativní regeneraci! Jako malý závěr můžeme říci následující: bezobratlovci nevyžadují pro svoji regeneraci změnu podmínek na zemi, zatímco jiné druhy, včetně lidského těla, vyžadují určitou optimalizaci podmínek.. V jedné ze svých pozoruhodných knih "Osteochondróza pro profesionálního pacienta" akademik, profesor I. M. Danilov, autor metody vertebrorevitologie píše: "Rád bych uvedl několik slov o matematicko-fyzikálních výpočtech, které provedl váš pokorný sluha během zkoumání otázky týkající se aktivizace reparativní odpovědi v degenerujících meziobratlových ploténkách. Teoretické výpočty ukázaly, že pro samostatnou obnovu (aktivní reparativní odpověď) degenerující meziobratlové ploténky je nezbytné dlouhodobě snížit (ideálně o 37%) neustálé zatížení dané ploténky při zachování optimálních podmínek (například osmózy). Ovšem čistě teoretický výpočet ideální varianty pro aktivaci přirozené reparace meziobratlové ploténky v praxi poněkud nevyhovoval, přesněji řečeno, bylo prakticky nemožné ho dosáhnout v podmínkách gravitačního pole naší planety Země. Proto bylo nutné vytvořit jiný, obrazně řečeno „umělý“ způsob obnovy optimálních podmínek pro reparaci meziobratlové ploténky zasažené degenerativně dystrofickým procesem, což se také stalo základem metody zvané vertebrorevitologie. Praktické výsledky ukázaly, že k reparaci degenerující ploténky při léčbě metodou vertebrorevitologie dochází v období mezi 9 až 18 měsícem. 

Vypracování metody vertebrorevitologie mi zabralo několik let. Nicméně, nakonec se mi podařilo vyřešit stanovené úkoly. Nyní, když je teorie v plném rozsahu potvrzena praktickými výsledky, mohu s jistotou tvrdit, že když změníme (obnovíme) narušení a optimalizujeme (vytvoříme) nezbytné podmínky, je možné dosáhnout reparativní regenerace degenerující meziobratlové ploténky!". [8, 9].

V této pasáži z knihy je kladen důraz na hodnotu 37%. Z daného úryvku je možné vyvodit závěr, že jeden ze způsobů, jak spustit proces samoregenerace poškozené meziobratlové ploténky je snížit působení gravitační síly o 37%! Pokud bychom žili trvale v podmínkách takové gravitace, proces regenerace orgánů lidského těla by byl naprosto přirozený a takové běžné onemocnění, jakým je osteochondróza a s ní související komplikace - výhřez meziobratlové ploténky či protruze meziobratlové ploténky, by vůbec pro lidstvo neexistovalo! Ten, kdo stvořil lidské tělo si promyslel všechny detaily a stanovení gravitačních podmínek v tomto problému hrálo klíčovou roli. Ale proč není naše tělo přizpůsobeno podmínkám zemské gravitace? Možná, že bylo vytvořeno pro jiné podmínky, například, pro život na jiné planetě? Odpověď na tuto otázku je právě zde. Výpočet ukázal, že gravitační pole o 37% menší, než má Země, odpovídá zaniklé páté planetě sluneční soustavy - Faetonu, která kdysi obíhala mezi Marsem a Jupiterem. Nyní se v tomto místě nachází „pás asteroidů“. V knize Anastasie Novych «Sensei ze Šambaly IV» [10] nalezneme o planetě Faeton mnohem více informací. Na této planetě, za takových gravitačních podmínek, také existoval humanoidní život. Ne nadarmo se říká, že v tomto světě jsme jen hosty, takže je pro každého člověka důležité mít na paměti hlavní důvod jeho existence v těchto uměle vytvořených podmínkách - duchovní sebezdokonalování a konání dobra.

 

Valerij Vershigora

 

Zdroj: http://allatra-science.org/cs/publication/sposobnost-k-regeneracii

 

Literatura:

[1] – Lozovskaja, E., Život s gravitací a bez ní, «Nauka i žizň» №9, 2004, http://www.nkj.ru/archive/articles/1808/

[2] – Novych, A., «АllatRa», Nakladatelství IBIS r. 2014  http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=23;

[3] – Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ mezinárodnívědecko-výzkumná skupina Mezinárodníhospolečenského hnutí ALLATRA, 2015, http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra;

[4] – Liozner, L.D., Regenerace orgánů u savců, М., 1960,str.392

[5] – Liozner, L.D., Základní problémy studia o regeneraci, М.: Nauka, 1975, str.103

[6] – Liozner, L.D., Regeneracea rozvoj, М.: Nauka, 1982, str.167

[7] – Voroncova, M.A., Fyziologická regenerace / М.А. Voroncova, L.D. Liozner, М, 1955, str.408

[8] – Danilov, I.M., Ostenchondroza pro profesionálního pacienta, Nakladatelství IBIS r. 2014, http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=11 

[9] – Danilov, I.M., Reparativní regenerace mezistavcových plotének, http://vertebrolog.com/articles/9-articles/34-reparativnaya-regeneracia-mezhpozvonkovyh-diskov

[10] - Novych, A., «Sensei ze Šambaly. Kniha 4», Nakladatelství IBIS r. 2013 http://ibisbooks.cz/index.php?nma=shopic&show=item&id=22

Líbí se mi 78SCHOPNOST REGENERACE - klíč k rozluštění záhady původu lidského těla - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 78
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Dokud v duši žije láska, pak je odloučení nemožné.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"