Například: Dobré zprávy
Sakrální znalosti o člověku
Jak vidí svět tento záhadný africký národ a jaké legendy pečlivě uchovávají pro budoucí pokolení?
 
 Podle přesvědčení Dogonů ve složité struktuře vesmíru existuje Nommo - světlá bytost a Ogo – „nečistá“ bytost. Nommo je „strážcem duchovních principů lidstva, daruje déšť a je vladykou vody.“ Ztělesňuje svědomí a všechno dobré, co člověk v sobě má, pocit lásky. Popis první bytosti nevyvolává otázky, protože je to obraz božského a dokonalého, z vyšších světů, ale vlastnosti druhé bytosti popisují docela zajímavý jev.
 Dogoni považují sluneční soustavu za placentu nečisté bytosti Ogo. Slovo „nečisté“ je používáno jako protiklad božskému a znamená nedokonalé (nikoli „špinavé“). Země je „místo, kde se pupeční šňůra Ogo spojovala s placentou.“ Jinými slovy, Země je prostor, kde je Ogo plnoprávným „vlastníkem“. Ogo se později často identifikoval s Bledou Liškou - hrdinou mnoha legend Dogonů. Ogo je nedokonalá bytost, která je všude ve světě, a určitým způsobem také v člověku, ve formě nedokonalého rozumu.
 
 V mytologii o stvoření světa se Ogo vzbouřil proti Bohu a zůstal “neúplnou” bytostí. Dogoni doufají ve “vykoupení”, což je očištění. Říkají: “Nommo zvítězil nad Liškou, a tím předpověděl svoji budoucí vládu na Zemi - výtvorem Lišky.” Pravděpodobně zvířecí (materiální) povaha člověka byla do značné míry zkrocena již v dávné minulosti. Nommo „v nás zvítězil nad Liškou”, tak říkají Dogoni o událostech z minulosti. Jinými slovy, obraz duchovního a dokonalého zvítězil nad přízemním a nečistým v člověku. Možná právě znalosti zachované v legendě, pomohly Dogonům vybudovat sice malou, ale důstojnou společnost. Jejich přesvědčení, že dobro vždy vítězí nad zlem, se projevilo v tvůrčí struktuře jejich společnosti a vzniklé sociální normy neumožňují, aby se Ogo projevovalo.
 Mimochodem, toto není jediný příklad. Znalosti o dvojí povaze člověka jsou uchovávány v mnoha národech. Například v zoroastrismu (dávné náboženství íránských národů, začátek 1. tis. př. n. l.), existují dva základní duchové – duch dobra a duch zla, kteří spolu soupeří. Jeden vytváří, druhý ničí. Zlý duch má funkci destruktora a ničitele lidského vědomí, což následně vede k degradaci společnosti jako celku. Proto zoroastrismus navrhuje následovat Spenta Mainyu (dobrý duch, tvořivé myšlení), a stejně jako jeho tvůrce Ahura Mazda ztělesňovat ve svých skutcích Ašu (vesmírný zákon dobra).
 
 Dávní lidé, když vysvětlovali duchovní cestu člověka, obrazně přirovnávali tělo k lodi, na které se člověk plaví po oceánu iluzí a drží kurz k majáku Duše. A Materiální podstatu, Materiální rozum, který řídí Hmotu (Materii) přirovnávali k všeprostupujícímu Nepříteli, který se snaží zaplnit mysl věcmi pomíjivými, bezvýznamnými, oddálit ji od Věčného, od světla majáku Duše. Závislost na iluzi hmotného světa zužuje obzor a omezuje jej na problémy loďky, které se nerozprostírají dále, než metr od jejího okraje. Tak se Nepřítel snaží člověka svést ze správného směru. Ovšem nestojí za to nechat se zlákat oceánem iluzí a krátkodobým pobytem na lodi. Když člověk dokončí svou plavbu, nechá loď na břehu jako něco dočasného, něco, co už pro své putování nepotřebuje, něco co stejně zpráchniví a rozpadne se. Všechno viditelné zmizí a změní se v nicotu, stejně jako mizí hořící svíce.
 Tyto znalosti jsou poměrně staré, ale o nic méně aktuální i dnes. Když se každý člověk alespoň trochu bude snažit zkrotit svoje Ogo (ego), svět se tak stane mnohem lepší. „...
 
Pro Osobnost je velmi důležité, aby v životě udělala všechno možné i nemožné, aby se spojila se svou Duší.
 
Úkolem Materiální podstaty je za života Osobnosti odvrátit její pozornost od Duchovní podstaty za každou cenu, ať už je to pomocí myšlenek, přání, činů nebo skutků, nezáleží na tom. Podstatné je, aby člověk toužil po hmotném, pozemském a smrtelném. A pro ni je každý prostředek dobrý, včetně podobného projevování sub-osobností. V Materiální podstatě není Dobro! Je smrtelná. Proto její úmysly jsou stejné, jako u každé rozumné hmoty - získat moc nad jinou hmotou a využít její životní sílu pro své účely. Materiální podstata dělá všechno možné pro to, aby změnila směr životního vektoru Osobnosti, aby ji odvrátila od Duchovní podstaty. Neštítí se ničeho a používá všechny své „zbraně“. A těmi je v prvé řadě agrese, útok. Hledá v člověku jeho slabé místo, kam je možné ho v myšlenkách „kousnout“, citově „udeřit“ nebo jednoduše navnadit na další „sladkou“ iluzi. Neustále člověku vnucuje nové šablony nebo aktivuje staré. Materiální podstata - to je diktatura mrtvoly! 
Materiální podstata je ve svých vychytralých tricích vynalézavá. Pokud se člověk sám v sobě nevyzná, tak to má v tomto životě těžké a po něm ještě těžší. A nespočívá to ani ve vnějších podmínkách, ale v lidské volbě. Život plyne velmi rychle. Ta nejhorší věc na lidské existenci není smrt těla. Nejhorší je, když člověk prožil svůj život v iluzorním zapomnění a nic si neuvědomil, když se jeho Osobnost nerozvinula v duchovním smyslu.“ 
 
Tyto znalosti můžeme najít ve mnohých zemích světa, i když zahalené do mýtů. Vedeni vědomím o struktuře člověka, Dogoni byli schopni odolat pokušení a nespadnout do extrému Materiální podstaty, postavit se systému Živočišného rozumu. Na těchto poznatcích se právě buduje prosperující společenské zřízení a hodnoty, které v něm převládají. 
Někteří vědci považují domorodé africké kmeny za divoké a nevzdělané. Otázkou ale je, co je lepší: život v harmonii se sebou samým, lidmi a přírodou, nebo iluze života v kleci ega? Robert Temple, badatel života Dogonů, ve své knize The Mystery Sirius, napsal:
 „Dnes jsme stále zvláštní směsicí divokosti a civilizovanosti, stále pokračujeme v boji s Ogo, který se skrývá uvnitř nás.“ Na základě skutečnosti, že Ogo už byl jednou poražen, máme šanci vyhrát tento boj znovu. 
 
Ale znalosti bez praxe jsou jen holá teorie. Je málo vědět o existenci Duchovní a Materiální podstaty, je také nutné na sobě pracovat. Pokračovat v úsilí zkrotit svoje Ogo (ego) a otevřít cestu do duchovních výšin, jak říkají všechna starobylá vědění. Znalosti jsou důležité pro duchovní hledající jen tehdy, když je lze použít pro vlastní sebezdokonalování a duchovní pomoc ostatním lidem.
 

Líbí se mi 51Sakrální znalosti o člověku - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 51
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nejcennější cesta vede k poznání Boha skrze rozum, kdy skutečné poznatky překonávají materiální podstatu a otevírají bránu podvědomí klíčem Lásky.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"