Například: Dobré zprávy
Prejavy neviditeľného sveta na cestách. Ako uchrániť seba a svojich blízkych pred nehodami. Cestný experiment

Dobrý deň, milí priatelia! Dnešný článok chceme venovať takému javu, ako sú dopravné nehody, ku ktorým dochádza v dôsledku vplyvu neviditeľného sveta na vedomie účastníkov cestnej premávky: vodičov, spolujazdcov aj chodcov.

Pod vplyvom neviditeľného sveta rozumieme také javy, ktoré pomocou myšlienok, obrázkov, rôznych vizuálnych a sluchových halucinácií nabádajú ľudí k neadekvátnym a nevedomým činom, spôsobujúcim  rôzne druhy nehôd a tragédií na ceste. Treba dodať, že s takými javmi sa v tej či onej miere, stretávajú všetci ľudia. No v tomto článku hovoríme o tom, čo sa deje na diaľniciach. Keďže to všetko funguje ako celok,  nazveme to obecne systémom. Systém (v starovekej gréčtine σύστημα  „celok, zložený z častí; spojenie“) je súbor prvkov, nachádzajúcich sa vo vzájomných vzťahoch, ktorý tvorí určitú integritu, jednotu a slúži jedinému cieľu.

Ako už bolo uvedené vyššie, základnými súčasťami tohto systému sú obrazy a myšlienky. To, že dáme v našej mysli pozornosť obrázkom a myšlienkam, vedie k určitým emocionálnym stavom, ktoré človek prežíva. Uvedieme jednoduchý názorný príklad, ako to funguje v každodennom živote. Predstavte si, že máte dobrú náladu, život je krásny a zrazu, z ničoho nič, sa vám v hlave objaví myšlienka-spomienka na to, ako vás detstve niekto urazil, alebo, že si niekto od vás požičal peniaze a nevrátil vám ich, alebo k vám zrazu priletí obraz tragickej smrti vás alebo vašich príbuzných.

Spravidla tieto spomienky alebo obrázky, ako sa hovorí, zapínajú „červené gombíky" v ľudskej psychike. Ako keby tieto myšlienky „vedeli", čím môžu „zaťať do živého" a  pokaziť nám náladu. V dôsledku toho zrazu vznikajú ťažké emocionálne stavy: urážka, hnev, strach, pocit, že s vami zle zaobchádzali a tak ďalej. Jedným z dôležitých prvkov práce systému je aj prianie. Nemusí byť vyslovene deštruktívneho charakteru, to nie. Ale ako všetci vieme, ak niečo chceme a  nemáme možnosť to uskutočniť, tiež to pôsobí deštruktívne. V okamihu sa náš príjemný stav mení na negatívny. Ak pozorujeme tieto mentálne útoky, a inak to nemožno nazvať, je vidieť, že majú zreteľný, systematický charakter a spravidla presne triafajú cieľ.

Cieľ práce tohto systému súvisí s jeho energetickým seba doplnením na úkor životnej energie človeka. Emócie sú práve tým transportérom, prostredníctvom ktorého sa vykonáva „prenos" životnej energie z človeka do systému a tým jeho kŕmenie. Všetky tieto útoky vo vedomí človeka sú zamerané na to, aby bol emotívnejší, a tak viac kŕmil systém.

Vraciame sa k rôznym druhom „anomálnych" nehôd na ceste, lebo sa chceme s vami podeliť nielen o opis takýchto incidentov, no chceme tiež navrhnúť účinný spôsob, ako pomôcť zvýšiť bezpečnosť automobilovej dopravy, ktorý by pomohol zachrániť veľa ľudských životov a vyhnúť sa tragédiám. Táto metóda priamo súvisí s fyzikou doteraz pre nás nepreskúmaného, neviditeľného sveta. Avšak s jeho vplyvom na náš život sa stretávame neustále. Novým impulzom k predmetnému skúmaniu týchto javov z vedeckého uhla pohľadu bola správa z fyziky  o základoch štruktúry neviditeľného sveta: „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA", ktorá bola vydaná v apríli roku 2015.

Ako sa uvádza v samotnej správe, nie je v nej nič, čo by bolo pre ľudstvo nové. Tieto Znalosti boli dostupné ľuďom našej civilizácie aj predtým, no bohužiaľ, kvôli ľudskej hlúposti, boli časom stratené. Táto správa je to, čo dnes tak chýba modernej fyzike k tomu, aby urobila kvalitatívny krok vpred vo svojom rozvoji za  kvantovú  hranicu.

K dnešnému dňu sa v spoločnosti nahromadilo obrovské množstvo zdokumentovaných faktov o prejavoch neviditeľného sveta. V prvom rade, aktívna skupina členov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ vytvorila a aktívne rozvíja cyklus relácií, ktoré vysvetľujú príklady jeho práce. Jednou z prvých základných relácií, z ktorej vyvstalo veľa otázok a ktorá dala obšírne vysvetlenia niektorých paranormálnych javov, bola relácia „NEVIDITEĽNÝ SVET“, s účasťou Igora Michailoviča Danilova.

Bez preháňania možno povedať, že táto relácia bude užitočná všetkým. O to viac, že jej obrovská časť je venovaná tomu, ako pracovať na sebe, aby sa minimalizoval dopad, často nepriateľského, neviditeľného sveta na človeka. Ako žiť pokojne a šťastne, ukladať sa na spánok bez strachu a jednoducho prestať byť potravou pre rôzne neviditeľné tvory, ktoré energeticky pustošia človeka tým, že mu odoberajú životne dôležitú energiu a časom aj samotný život. Odpovede na tieto otázky sú podrobne uvedené v relácii NEVIDITEĽNÝ SVET.

Ale späť k téme nášho článku - nehody na cestách. Veď cesta, to je miesto, kde je nie vždy všetko také jednoduché a jednoznačné. Na cestách existujú konkrétne anomálne miesta so zvýšenou nehodovosťou, kde bez ohľadu na to, či sú dodržané pravidlá cestnej premávky alebo nie, z nejakých na prvý pohľad nevysvetliteľných príčin, dochádza k ťažkým haváriám, často s tragickým koncom. Ako hovoria samotní vodiči – „prekliate miesto“.

Ak sa pozrieme na štatistiku dopravných nehôd, vidíme, že na určitých úsekoch cesty, na jednom a tom istom mieste, presne na meter, sa stávajú havárie. Ako je to možné? Prečo sa napríklad počet rovnakých nehôd rozdeľuje nerovnomerne? Je pochopiteľné, že existujú objektívne faktory. Nebudeme, ako sa hovorí, všetko pripisovať na vrub mystiky. Existujú však oblasti, kde nie sú žiadne viditeľné komplikácie a prekážky, ale neprestajne sa tam vyskytuje množstvo nehôd. Samozrejme, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky výrazne znižuje celkový počet nehôd, čo vedie k záchrane ľudských životov a materiálnych zdrojov. Existujú však momenty, ktoré zatiaľ presahujú chápanie súčasnej vedy a bohužiaľ, nie je možné ich regulovať výlučne dodržiavaním pravidiel cestnej premávky. A nie je to spôsobené poruchou vozidla, alebo inými objektívnymi faktormi.

Súvisí to s vplyvom neviditeľného sveta na vedomie človeka. Tým človekom nemusí byť nutne vodič, veď nie vždy vznikajú nehody kvôli chybe vodiča. Často sa vodiči sťažujú na ľudí, ktorí bezmyšlienkovo prebiehajú cez cestu na miestach, ktoré nie sú na to určené, prakticky sa vrhajú pod kolesá auta. Vzniká dojem, že čakajú na okamih, keď nie je voľná cesta, a odhadujú vhodný moment, aby skutočne spadli pod idúce auto. Niekedy vidieť, že človeka akási neznáma sila „hádže“ dopredu, postrkuje ho, aby práve teraz začal prebiehať cez cestu.

Osobitné miesto zaujímajú automobilové samovraždy, keď vodič zrazu bez akéhokoľvek dôvodu prechádza do protismeru, alebo nasmeruje auto do priekopy, pričom si neuvedomuje, čo robí. Zvyčajne sú v tom čase v aute okrem neho ďalší ľudia, ktorí sa stávajú rukojemníkmi situácie. Toto všetko je výsledkom vplyvu neviditeľných síl na vedomie človeka.

Vďaka Znalostiam uvedeným v knihe „AllatRa“,  v správe „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“ a v reláciách s účasťou Igora Michailoviča Danilova, sa ľuďom odhaľuje to, čo nevidieť očami, ale čo neustále vplýva na náš život.

Pozrime sa na tieto prípady podrobnejšie, z pohľadu všeobecných zákonitostí práce systému. Sme si istí, že mnohí vodiči poznajú také situácie, keď sa im z ničoho nič bezdôvodne zachce stlačiť plynový pedál v kolóne áut, prejsť na červenú, vykonať nejaký neprimeraný čin na ceste, vyslovene nebezpečne sa predbehnúť, prejsť cez železničné priecestie po tom, ako zasvieti zákaz na semafóre a zaznie varovný hlasitý signál. Prečo sa to deje?

Ak sa na to spýtate vodičov, ktorí tak urobili, často nedokážu vysvetliť, čo ich prinútilo tak konať. Mnohí vysvetľujú toto správanie tým, že boli nepozorní. Tí, ktorí riskovali, ako sa hovorí „mali guráž“, pocítili stav všemocnosti a sebavedomia, akési zdanlivé hrdinstvo, často vo výraznom emocionálnom stave! Nie je zriedkavosťou, keď si po konflikte v práci alebo doma, človek sadne za volant a havaruje.

Často majú v takýchto situáciách vodiči sluchové a zrakové halucinácie, počas ktorých jednoducho nevidia idúce autá, nevšimnú si ľudí, alebo prekážky na ceste. Psychológovia to vysvetľujú tým, že v takom stresujúcom stave sa oslabuje pozornosť a spomaľuje sa motorika tela, reakcia sa zhoršuje.

Ale čo sa deje v skutočnosti? Prečo sa vodičom neodporúča sadať za volant v emocionálnom,  rozrušenom stave, ale naopak, byť počas jazdy maximálne pokojný? Pretože podnetom pre vykonanie nebezpečných činov na ceste je vždy myšlienka alebo obraz, ktorý vyvoláva emóciu. Táto myšlienka alebo obraz je často zameraný na to, aby postrčil človeka k uskutočneniu vyložene nebezpečných činov, alebo naopak, aby ho uviedol do úplného stuhnutia tým, že ho prinúti zmeravieť v momente, keď je potrebné konať.

Ak môže myšlienka podnietiť človeka za volantom k vykonaniu konkrétnych činov, ktoré často vedú k negatívnemu výsledku, potom sa chcem opýtať: kto riadi myšlienky, ktoré nám prichádzajú na myseľ? Prečo sú v skutočnosti pre nás všetkých také nebezpečné emocionálne stavy?

Ako všetci vďaka knihe „AllatRa“ vieme, človek neprodukuje myšlienky, ony k nemu prichádzajú „zvonku“. Táto štruktúra poľa, ktorá formuje podobné myšlienky, bola v rôznych časoch nazývaná rôzne. V súčasnom svete ju nazývame systém, všeobecné informačné pole, systém živočíšneho rozumu, kedysi a aj v dnešnej dobe sa často používalo slovo - diabol, to všetko sú epitety toho istého. Jeho podstata spočíva v tichom, tajnom riadení správania ľudí pomocou obrázkov, myšlienok a emócií, ktoré sú vnucované vedomiu človeka. Hlavný dôraz sa dáva na základné, živočíšne inštinkty človeka. Cieľom je podnietiť ho k príslušnému, vopred známemu modelu správania a v dave - k stádovitému správaniu ľudí ako u zvierat, čo bolo a aj je umelo využívané  na ovládanie más pri rôznych kolektívnych podujatiach.

Každý človek, ako Osobnosť, je schopný pozorovať prácu svojho vedomia, hoci je pravda, že na to potrebuje trochu tréningu. Bohužiaľ, v detstve nám nehovoria o duálnej podstate človeka, o jeho duchovnej a živočíšnej zložke. O tom, kto v nás v skutočnosti myslí. A o tom, že človek nevytvára myšlienky, ale jednoducho pozoruje, ako pracuje jeho mozog (vedomie). A že má možnosť vyberať si medzi týmito alebo inými myšlienkami! A už vôbec nám nehovoria o tom, že človek  ako Osobnosť môže rozvíjať pocitové vnímanie. Keď trochu vyrastú, mnohí cítia, že sú ovládaní na nejakej „vnútornej“, neviditeľnej úrovni. Toto sa prejavuje vnútorným zovretím, nedostatkom ľahkosti a pokoja, nekonečným prúdom myšlienok, ktoré nemožno zastaviť. Ale bez toho, aby sme mali znalosti, nie je možné pochopiť, čo sa s nami skutočne deje. A kľúč spočíva v tom, že človek nevytvára myšlienky, on ich pozoruje a potom jednoducho vyberie jednu alebo druhú, ktorá sa mu zapáči, vkladá do nej pozornosť a potom sa už všetko zmení na konkrétnu akciu, alebo zostane jednoducho na úrovni mysle.

                                       

 

Takže aké nebezpečenstvo skrýva v sebe  emocionálny stav? Vec sa má tak, že človek prestáva byť pozorovateľom toho, čo mu ponúka vedomie a v stave  „stotožnenia sa“ s ním, vypĺňa príkazy systému, ktoré mu prichádzajú priamo do hlavy, bez premýšľania: bez kritického zhodnotenia a analýzy. Človek prestáva pozorovať prácu myšlienok vo svojej hlave. Všetko, čo sa v nej deje, pokladá za svoje a používa to často ako nápovedu, počúva svoj „vnútorný hlas“. Takéto stotožnenie sa s myšlienkami zbavuje človeka kritickej analýzy svojho konania aj práva voľby.

Veď v tom momente, keď sa Osobnosť „zlieva“ so svojím vedomím, dostáva sa pod nadvládu systému živočíšneho rozumu, ktorý ho aj riadi. Prečo sme použili taký pojem ako systém živočíšneho rozumu? Pretože tento systém riadi správanie zvierat. Môžeme to pozorovať v prírode na príklade života mravcov, včiel, stádovitých zvierat, kŕdľa vtákov. Vidíme, ako zvieratá bez dohovárania sa, spoločne vykonávajú presné akcie bez toho, aby bolo vidieť nejakého vodcu. No v skutočnosti on existuje na neviditeľnej úrovni.

Vo vede sa to nazýva kolektívny (živočíšny) rozum. Na túto tému už bolo napísané obrovské množstvo vedeckých prác. Obzvlášť zaujímavé je pozorovať to na príklade života hmyzu, keď tvory, ktoré nemajú vyvinutý mozog a vedomie, ktoré nevyštudovali žiadne univerzity, sú „dobre zorientované“ v rôznych aplikovaných disciplínach. Spoločne a koordinovane vykonávajú rôzne akcie podporujúce život kolónie. Počnúc budovaním celkom zložitých stavieb a končiac deľbou práce. Nemajú žiadnych šéfov, žiadne plánovanie, ale robia všetko dôkladne a odborne.

Keďže človek je vo svojej podstate duálny, nato aby mohol byť ovládaný, treba ho uviesť do stavu živočícha. Akonáhle sa človek ponorí do emocionálneho stavu, začne sa správať ako zviera a je ovládaný inštinktami. Veď telo človeka, rovnako ako aj jeho vedomie, to je telo a vedomie zvieraťa. A človek, ako Osobnosť, je ten, kto je v ňom uväznený. Práve to, že  sa účastníci cestnej premávky nachádzajú v emocionálnom stave spôsobuje, že ich konanie často vedie k tragickému koncu.

Vedomie človeka, ako štruktúra poľa, je ovplyvňované rôznymi druhmi neviditeľných faktorov. Tento vplyv sa môže prejaviť takými narušeniami práce vedomia, ako je náhla ospalosť, zámena reality (sluchové a hlasové halucinácie). Takéto stavy už pozoroval v sebe každý. Ak si emocionálne prežíval nejakú situáciu, pokračuješ v premýšľaní o nej, najmä počas jazdy. Je to stav, ako keby bol zapnutý autopilot a všetka pozornosť človeka sa zamerala na vnútorný spor, dokazovanie čohosi partnerovi, ktorý  v tejto chvíli tam nie je. Je to rozšírený jav. Ale obzvlášť často takéto „zámeny reality“ prežívajú ľudia, ktorí sa nachádzajú v oblastiach geomagnetických zlomov.

No nie samotné  geomagnetické anomálie ovplyvňujú vedomie človeka, ale tie tvory-parazity, ktoré v tejto oblasti žijú vďaka priaznivým životným podmienkam. Možno to prirovnať k tomu, ako sa na zvyškoch jedla, zabudnutých v kuchyni, objavujú šváby, ktoré môžu roznášať rôzne druhy infekcií, vedúce k rôznym ochorenia, a tým ovplyvňujú kvalitu života človeka. No zatiaľčo šváby sú viditeľné a my vieme, čo treba urobiť, aby sme ich odstránili, to o čom teraz hovoríme, je neviditeľné. Neživí sa to salámou ani chlebom, a  jedmi a pascami sa to zničiť nedá.

A čím sa to živí? Emóciami! A to tak „pozitívnymi“ ako aj negatívnymi. Prečo sme slovo pozitívne dali do úvodzoviek? Pretože často pokojný, radostný vnútorný stav kladieme na rovnakú úroveň s emocionálnym pozitívnym stavom,  navodeným stavom eufórie, sebavedomia, radosti z realizácie túžby alebo z očakávania jej realizácie. No tieto stavy sa principiálne odlišujú svojim vnútorným obsahom. Kým pokojná pozitívnosť je dlhotrvajúca a napĺňa človeka vyrovnanosťou, radosťou a šťastím, tak emocionálna pozitívnosť je naopak krátkodobá, často intenzívna a ničivá, takmer vždy je vystriedaná depresívnym stavom.

Vodiči počas havárie reagujú emocionálne viac než dosť. Emócie jednoducho pretekajú! Počnúc nenávisťou, hnevom, strachom a končiac závisťou, že niekto jazdí v lepšom aute ako oni. A aký výlev emócií nastáva počas smrteľných nehôd? Obrovské množstvo sa vylieva v čase smrti svojho fyzického tela. Pre tieto neviditeľné tvory je to jednoducho hostina. Preto sa napájajú na vedomie ľudí a začínajú ich viesť tak, aby vyvolali čím viac takýchto situácií. A ak si človek navykol považovať sa za vedomie, potom je prirodzené, že bude takýmito tvormi ovládaný.

Osobitné miesto v tomto všetkom patrí pohavarijným situáciám. Človek, ktorý prežil takúto haváriu, môže ešte dlhú dobu pociťovať strach z prichádzajúcich spomienok na ňu. Naviac sa k tomu emocionálne pripája obrovské množstvo ľudí, ktorí prechádzajú okolo  miesta nehody, kde je ešte všetko, ako sa hovorí, „čerstvé“. Pri pohľade na nepríjemný obraz toho, čo sa stalo, im môžu ešte dlho prichádzať na myseľ desivé obrázky a myšlienky typu: a čo keby som sa ja dostal do takejto situácie? Samozrejme, pocit strachu je zaručený. A znovu, systém sa kŕmi! Je to, ako keď si sa chutne naobedoval, chceš ešte maškrtu a vychutnávaš si ju s veľkým pôžitkom.

Čo môžeme proti tomu robiť? Odpoveď sa ponúka sama: zastaviť emócie a byť maximálne pokojný a pozorný na ceste! Čo ešte možno urobiť? Kniha „AllatRa“ poskytuje znalosti o vplyve znakov na viditeľný a neviditeľný svet. Existujú negatívne a pozitívne znaky. V našom prípade sa zameriame na znak „AllatRa“. Vyzerá takto:

 

                                      allatra-road-experiment

 

Môže byť použitý dvomi rôznymi spôsobmi. Na stimuláciu duchovnej zložky sa používa čierny znak na bielom pozadí a na potlačenie negativity z neviditeľného sveta sa používa biely na čiernom pozadí. Máme svedectvá ľudí, ktorí začali rozmiestňovať znaky „AllatRa“ doma, v kancelárii, na pracovisku. Bola zaznamenaná pozitívna tendencia. Počet konfliktov klesol, atmosféra v kolektíve sa zlepšila. Je jasné, že ak človek nebude kontrolovať svoje myšlienky a stav, potom spoliehať sa iba na prácu znakov je nezmyselné. Ako je napísané v knihe AllatRa:

 „Ale aj tak je základné pôsobenie znaku založené na voľbe človeka. Ak v človeku dominuje duchovný princíp, tento znak pôsobí naňho tak, že dopĺňa jeho duchovnú silu. To znamená, že znak s ním akoby rezonuje a zosilňuje tvorivú, duchovnú silu človeka.“

Ale vráťme sa späť k cestám. V tomto článku chceme navrhnúť všetkým ľuďom, ktorí nie sú ľahostajní a chcú prispieť k zníženiu rôznorodých havárií, spôsobených vplyvom neviditeľného sveta, aby uskutočnili vedecký experiment. Ten spočíva v rozmiestňovaní znaku „AllatRa“  na úsekoch cesty so zvýšenou nehodovosťou vo forme dopravného značenia - biely znak na čiernom pozadí. Pre úplnosť experimentu by bolo dobré poznať počet nehôd na tomto úseku pred a po inštalácii znaku, aby bolo možné zistiť, ako sa počet nehôd zmení po jeho inštalácii.

Taktiež rozmiestňovanie znaku „AllatRa“ na nebezpečných výrobných objektoch môže znížiť počet zranení. Iniciatívna skupina navrhla vytvoriť mapu ciest, kde budú vyznačené anomálne úseky,  na ktorých sa najčastejšie vyskytujú dopravné nehody. Tá bude varovať vodičov. Ak budú poznať rozloženie takýchto miest na ceste, budú ostražitejší, čo tiež ochráni ako vodičov, tak aj chodcov. Prosíme tiež všetkých, ktorí nie sú ľahostajní k tejto problematike, aby posielali  súradnice takýchto miest na náš mail. Do predmetu napíšte, prosím, nebezpečné miesta na ceste. Ďakujem.

Každý, kto má záujem o túto otázku a chce pomôcť pri uskutočnení experimentu, môže poslať mail na adresu ALLATRA Vesti: [email protected], do predmetu napíšte: zníženie nehodovosti na cestách. Každá tragédia na ceste je niečo, čomu by sa všetci chceli vyhnúť. A ak existuje možnosť, že naša spoločná práca môže viesť k pozitívnemu výsledku a v dôsledku toho k poklesu počtu ľudských obetí, znamená to, že sa musíme o to pokúsiť. Veď v skutočnosti spoločne môžeme urobiť veľmi veľa!

Tím portálu ALLATRA Vesti

Zdroj: https://allatravesti.com/proyavleniya_nevidimogo_mira_na_dorogah

 

 

Líbí se mi 149Prejavy neviditeľného sveta na cestách. Ako uchrániť seba a svojich blízkych pred nehodami. Cestný experiment - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 149
Podobné články:Komentáře

jamatu 19.08.2019 00:01 Odpověď

Aj vo videu o nehodách a experimente na cestách aj v tomto článku, na ktorý bol odkaz v tom videu sa spomína, že boli dosiahnuté pozitívne výsledky so znakmi doma aj na pracovisku. Existujú aj nejaké konkrétne dáta, tabuľky, grafy z pracovísk? Ako konkrétne sa to prejavilo, ako to pomohlo a podobne.Zanechat komentář

Myšlenka dne

Strach zrozený z představivosti vidí nebezpečí i tam, kde ve skutečnosti žádné není.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"