Například: Dobré zprávy
ROZVOJ LIDSTVA DUCHOVNĚ TVOŘIVÝM SMĚREM

Dnes se vytvořily takové jedinečné podmínky, díky nimž může lidstvo využít svoji šanci, obrátit monádu směrem duchov­ního rozvoje civilizace. Může vytvořit absolutně nové společenské světové zřízení, využít při tom nástroje informačního působení Živočišného rozumu na lidi, ale s naprosto protikladnými cíli a v naprosto protikladném směru – rozvoji lidstva duchovně-tvořivým směrem.

Osobní vklad každého člověka do společné záležitosti duchovní a mravní přeměny lidstva je velmi důležitý. Můžu říci, že každý, dokonce i, zdálo by se, nejjednodušší a „bezvýznamný“ čin, vykonaný s cílem šíření Pravdy, se v konečném důsledku, ať tak či onak, projevuje na globální situaci ve společnosti a formuje její budoucnost. Jako se moře utváří z množství potůčků a řek, tak se i globální tvořivé informační pole formuje z myšlenek a činů množ­ství lidí, kteří pochopili Pravdu a stali se jejími aktivními průvodci. Bude-li si člověk, který všemi těmito informacemi bude disponovat, přát je šířit, pak je pro něj nezbytné:

1) poskytnout lidem celý objem Znalostí, vyložených v těchto kni­hách, a přitom se snažit šířit je mezi maximální množství lidí na celé planetě;

2) na základě dané informace napomáhat procesům sjednocení lidí, které bude mít za následek změnu chování, mechanismů, formování nových hodnot, samo­statné duchovní vzdělávání společnosti.

Při splnění podmínek realizace těchto úkolů se nevyhnutelně vytvoří soběstačná světová společnost, která bude schopná se sama řídit, řešit závažné otázky, realizovat přijatá řešení. Aktivní komunikace každého jejího účastníka bude pouze posilovat, podporovat a šířit působení dané informace, předávat určitý emocio­nálně-psychický tonus druhým lidem, nakazí je příkladem chování, obecnou ideou a činy. Když se to vezme obecně, nic složitého na tom není. Co je hlavní, donést lidem informace v čisté podobě, být aktivním účastníkem procesu formování nové společnosti a neustále na sobě pracovat.

z knihy AllatRa od A.Novych

Líbí se mi 75ROZVOJ LIDSTVA DUCHOVNĚ TVOŘIVÝM SMĚREM - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 75
Podobné články:Zanechat komentář

Myšlenka dne

Nemůžeme druhým přát nic zlého, dokonce ani v myšlenkách. Protože silou mysli si kladeš past sám na sebe, na své tělo a svůj rozum. A čím častěji o tom přemýšlíš, tím silnější jsou její sítě, tím více se dostáváš do jejich sevření.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"