Například: Dobré zprávy
Reparativní regenerace meziobratlových plotének

...pokračování z minulého čísla (1/2016)

A nakonec nejdůležitějším aspektem, a zdá se, že i neřešitelným úkolem na cestě k vyřešení problému obnovy ploténky, je základní problém vertebrologie, o kterém jsem se v této knize už několikrát zmiňoval. V klinických studiích bylo zaznamenáno, že když už jednou v některém segmentu páteře vznikne degenerativně dystrofický proces, zasahuje nevyhnutelně nejen páteř, ale i celý pohybově opěrný aparát člověka, mění jeho biomechaniku a vede ke vzniku dalších nových patologických ložisek. Setkáváme se tedy s jakýmsi „začarovaným kruhem“, který na první pohled svým roztáčením znemožňuje proces regenerace meziobratlové ploténky.

Když jsem při vypracovávání metody vertebrorevitologie vycházel z faktů uvedených výše, bylo mi jasné, že je nutné nalézt takovou optimální variantu, která by řešila a zároveň sdružovala všechny stanovené úkoly, aby došlo k optimalizaci podmínek pro aktivizaci reparativní odpovědi zaměřené na úplnou restituci tkáně degenerující meziobratlové ploténky.

Konkrétně šlo o:

1) odstranění zátěže z degenerující ploténky při zachování každodenní aktivity pacienta; 2) obnovu ploténky a její plnohodnotné výživy; 3) souběžnou obnovou biomechaniky páteře.

Vyřešit stanovené úkoly bylo to samé, jako najít metody řešení vícerozměrných extrémních úloh s přihlédnutím k biochemické individualitě každého člověka.

 

Biochemická individualita člověka v překladu ze slangu biochemiků označují originální jedinečnost složení, procentuálního poměru a aktivity různorodých biologicky aktivních látek a sloučenin v organizmu člověka (mají se tím na mysli bílkoviny, hormony, enzymy apod.). Jinými slovy můžeme o každém člověku říci, že svou biochemickou podstatou je natolik individuální, že na světě neexistuje absolutní analogie jeho organizmu, neexistovala ani v minulosti a nebude existovat ani v budoucnu. To svědčí i o tom, že stejná patologie probíhá u každého člověka jinak a že má své individuální rozdíly, na které je třeba brát při léčbě ohled.

Šlo tedy o dost složité úkoly… Rád bych uvedl několik slov o matematicko fyzikálních výpočtech, které provedl váš pokorný sluha během zkoumání otázky týkající se aktivizace reparativní odpovědi v degenerujících meziobratlových ploténkách. Teoretické výpočty ukázaly, že pro samostatnou obnovu (aktivní reparativní odpověď) degenerující meziobratlové ploténky je nezbytné dlouhodobě snížit (ideálně o 37 %) neustálé zatížení dané ploténky při zachování optimálních podmínek (například osmózy). Ovšem čistě teoretický výpočet ideální varianty pro aktivaci přirozené reparace meziobratlové ploténky v praxi poněkud nevyhovoval, přesněji řečeno bylo prakticky nemožné dosáhnout ho v podmínkách gravitačního pole naší planety Země. Proto bylo nutné vytvořit jiný, obrazně řečeno „umělý“, způsob obnovy optimálních podmínek pro reparaci meziobratlové ploténky zasažené degenerativně dystrofickým procesem, což se také stalo základem metody zvané vertebrorevitologie. Praktické výsledky ukázaly, že k reparaci degenerující ploténky při léčbě metodou vertebrorevitologie dochází v období od 9 do 18 měsíců.

 

Vypracování metody vertebrorevitologie mi zabrala několik let. Nicméně nakonec se mi podařilo vyřešit stanovené úkoly. Nyní, když je teorie v plném rozsahu potvrzena praktickými výsledky, mohu s jistotou tvrdit, že když změníme (obnovíme) biomechanická narušení a optimalizujeme (vytvoříme) nezbytné podmínky, je možné dosáhnout reparativní regenerace degenerující meziobratlové ploténky! Jak už jsem uvedl, vertebrorevitologie ke dnešku obsahuje několik patentovaných metod zaměřených na léčbu degenerativně dystrofických onemocnění páteře a také pooperačních recidiv v podobě extruze pulpózního jádra (výhřezu ploténky).

 

Příklad:

O následujícím případu bychom mohli říci, že nemá v historii vědy jménem vertebrologie obdoby a že jde o novou etapu v rozvoji vertebrorevitologie. Pomocí metody vertebrorevitologie se podařilo prakticky téměř obnovit (v podstatě nechat znovu vyrůst) chybějící meziobratlovou ploténku! Navíc se tak stalo bez jakýchkoli chemických preparátů, tedy výhradně díky přirozené obnově biomechaniky páteře. Podařilo se totiž vybudovat přesně danou biomechanickou konstrukci. Při její výstavbě bylo dosaženo optimálních podmínek pro aktivizaci rezervních možností organizmu, což napomohlo tomu, že byla spuštěna reparativní regenerace, která došla až do stádia restituce ploténky, jež byla před tím prakticky zcela odstraněna. Jde o neobyčejný úkaz, který je srovnatelný s reanimací.

 

Na MR č. 136 je zachycen stav bederní části páteře po dříve prodělané operaci, při níž byl odstraněn výhřez meziobratlové ploténky v segmentu LV – SI (meziobratlová ploténka prakticky zcela chybí), a výhřez meziobratlové ploténky v segmentu LIV – LV, absolutní stenózu míšního kanálu a vyrovnání fyziologické lordózy.

Na MR č. 137 je vidět přítomnost spondylartrózy se vzájemným posunem kloubních ploch (narušení kongruentnosti) v důsledku snížené výšky meziobratlových plotének v segmentech LIV – LV a LV – SI a vyrovnání fyziologické lordózy.

Na MR č. 138 je zachycen stav bederní části páteře po absolvování léčby metodou vertebrorevitologie: výhřez meziobratlové ploténky v segmentu LIV – LV chybí, stenóza míšního kanálu chybí, fyziologická lordóza obnovena. Ale to nejdůležitější je, že je zcela obnovena odstraněná meziobratlová ploténka v segmentu LV – SI!

Screenshot_1_1

Tento případ je důkazem toho, jak málo toho věda ví o unikátních možnostech lidského organismu! Existuje mnoho talentovaných vědců, kteří opravdu prahnou po poznání, kteří touží pomáhat lidem a chtějí najít něco zlomového v některém vědeckém odvětví. A někdy jim chybí opravdu jen maličkost — změnit úhel pohledu na problém, který se zdá být neřešitelný. Potom se řešení objeví.

Jinými slovy řečeno, při řešení problému je třeba neřídit se pouze vzory a stereotypy cizího myšlení a naopak dát průchod svým vlastním myšlenkám a nijak je neomezovat. K problému je nutné přistupovat komplexně, všestranně a nezaujatě. A nakonec je třeba mít na paměti i to, že ve vědě bylo, je a bude mnoho neprobádaných oblastí, jejichž objevení by mohlo posloužit jako impuls ke globální změně vnímání světa, a tím i k objevení nečekaných zdrojů nových možností.

z knihy Osteochondróza pro profesionálního pacienta od akademika Igora Danilova.

Líbí se mi 43Reparativní regenerace meziobratlových plotének - Hodnocení: 5.00 z 5.00 . Počet hlasů: 43
Podobné články:Komentáře

Ševčíková Zdeňka 09.10.2017 16:45 Odpověď

Prosím co se dá udělat když mi chybí ploténka mezi čtvrtým a pátým obratlem, mám mezi nimi nerv který je tam stlačován a tím pádem mě bolí kyčle a pravá strana břicha. Bylo mi řečeno, že se s tím nedá nic dělat. Je mi sice 71let ale nějak se s tím nemůžu smířit, že mě to má stále bolet(a ne málo).


→  Renáta 13.10.2017 00:54 Odpověď

Hezký den. Můžete zkusit přečíst si celou knihu. Je zdarma ke stažení přímo na stránkách nakladatelství: http://ibisbooks.cz/osteohondroz_dlya_professionalnogo_pacienta
Pokud by tam odpověď nebyla, můžete kontaktovat přímo kliniku, kde vám zcela jistě odpoví na váš konkrétní dotaz.
https://vertebrolog.com/cz/o-klinike


marie odehnalova 29.08.2016 10:52 Odpověď

No, a jak se využívá v praxi u běžných pacientů? Děkuji za odpověďZanechat komentář

Myšlenka dne

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí.


Kalendář událostí

Zasílání aktuálních informací o nových článcích na stránkách Polahoda a dalších projektech MSH "ALLATRA"